TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

İlgili Kitaplar

ALEVİLİKLE İLGİLİ BAZI KİTAPLAR

 

1.          XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, M.Saffet Sarıkaya Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

2.          Alevi - Bektaşi edebiyatında yedi ulu ozan. / Süleyman Zaman. -- İstanbul : Can Yayınları, 2009.

3.          Alevi - Bektaşi kültürüne bakışlar : canların nefesinden. / Hüseyin Özcan. -- İstanbul : Horasan Yayınları, 2003.

4.          Alevi - Bektaşi örgütlenmeleri (sosyolojik bir inceleme). / Haydar Gölbaşı. -- İstanbul : Alev Yayınları, 2007.

5.          Alevi- Bektaşi gerçeği : İslamiyetin, Türkmen töreselliği içinde özümlenerek Anadolulaşması / Kutluay Erdoğan . -- 3. bs. -- İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000.

6.          Alevi Bektaşi kültüründe Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi’nin yeri ve önemi. / Şenay Çimen. --2004. V, 174 y. : fot. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

7.          Alevi Bektaşi nefeslerinde dini muhteva. / Mahmut Bozçalı. -- 79124 -- İstanbul : Horasan Yayınları, 2005. 296 s

8.          Alevi bektaşiliğin dayanakları. / Ali Ağa Varlık. -- İstanbul : Can Yayınları, 1997.
Alevi süreğinde Bektaşi yolunda Enel Hak. / Esat Korkmaz. -- İstanbul : Nefes Yayınları, 1995.

9.          Alevi-Bektaşi : erkânı, evrâd’ı ve edebiyatı. / Haydar Kaya. -- [y.y. : y.y.], 1993. (İstanbul : Engin Matbaacılık) 700 s.

10.       Alevi-bektaşi düşüncesine göre Allah. / Battal Pehlivan. -- İstanbul : Pencere Yayınları, 1994.

11.       Alevi-Bektaşi edebiyatı. / İsmet Zeki Eyuboğlu. -- İstanbul : Der Yayınları, 1991.

12.       Alevi-Bektaşi edebiyatında Ermeni aşıkları (Aşuğlar). / Mehmet Bayrak. -- Ankara : Özge Yayınları, 2005.

13.       Alevi-Bektaşi fıkra, nükte ve hiciv antolojisi. / Ali Duran Gülçiçek. -- Köln : Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, 2003. 484 s.

14.       Alevi-Bektaşi kimliği : sosyo-antropolojik araştırma. / Orhan Türkdoğan. -- İstanbul : Timaş Yayınları, 1995.

15.       Alevi-Bektaşi köylerinde toplumsal kurumlar : (Burdur ve Isparta’nın iki alevi köyünde yapılmış köy araştırması). / Hüseyin Bal. -- İstanbul : Ant Yayınları, 1997.

16.       Alevi-bektaşi kültürü : sosyolojik araştırmalar. / Hüseyin Bal. -- Isparta : Fakülte Kitabevi, 2002.

17.       Alevi-Bektaşi kültüründe kırklar semahı : müzikal analiz çalışması. / Neşe Ayışıt Onatça. -- İstanbul : Bağlam Yayınları, 2007.

18.       Alevi-Bektaşi kültüründe şiirlerle Hazreti Muhammed. / haz. Hüseyin Tuğcu. -- Ankara : Genç Erenler Yayınları, 1996.

19.       Alevi-bektaşi müziğinde deyişler. / Melih Duygulu. -- İstanbul : Sistem Ofset, 1997.

20.       Alevi-Bektaşi nefesleri / Abdülbaki Gölpınarlı, 1900-1982 . -- 2. bs. -- İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1992.

21.       Alevi-bektaşi şiirleri antolojisi : 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar. / haz. İsmail Özmen. -- Ankara : Saypa Yayın-Dağıtım, 1995. 1-6 cilt.

22.       Alevi-Bektaşi tarih yazıcıları ve Anadolu alevilerinin tarihi (Alevilik-Ali Kerbela). / Yağmur Say. -- İstanbul : Su Yayınları, 2007.

23.       Alevi-Bektaşi tarihi. / Burhan Kocadağ. -- İstanbul : Can Yayınları, 1998.

24.       Alevi-bektaşi yolu: insan sevgisi, hoşgörü, barış ve dostluk. / Ali Duran Gülçiçek. -- İstanbul : Adım Basım; Yayım; Reklam Hizm, 1993.

25.       Aleviler ve Bektaşiler arasında. / Arslan Tekin. -- İstanbul : Bilgeoğuz, 2008.

26.       Alevilere söylenen yalanlar : Bektaşilik soruşturması. / Teoman Şahin. -- Ankara : Armağan Kitap ve Yayınevi, 1995.

27.       Alevilik Ahilik Bektaşilik : milli, tarihi, dini, ictimai, siyasi, iktisadi ve idari bakımlardan / Cemal Bardakçı . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.], 1950. (Ankara : Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik) 104 s.

28.       Alevilik Bektaşilik söyleşileri. / Ayhan Aydın. -- [y.y. : y.y.], 2003.

29.       Alevilik Bektaşilik tartışmaları. / Cemal Sofuoğlu, Avni İlhan. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997.

30.       Alevilik Hacıbektaş Veli Bektaşilik. / Baki Yaşa Altınok. -- Ankara : Oba Kitapevi, 1998.

31.       Alevilik ve Bektaşilik terimleri sözlüğü / Esat Korkmaz . -- 4. bs. -- İstanbul : Anahtar Kitaplar, 2005.

32.       Alevilik Bektaşilik .İstanbul : Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 1997.

33.       Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlık. / Vecihi Timuroğlu. -- Ankara : Kalan Yayınları, 2004.

34.       Alevilik-Bektaşilik açısından din kültürü ve ahlak bilgisi. / haz. Şakir Keçeci, Aziz Yalçın. -- Ankara : Ardıç Yayınları, 1996.

35.       Alevilik-Bektaşilik araştırmaları : özkaynaklarından. / Gülağ Öz. -- İstanbul : Can Yayınları, 1999.

36.       Alevilik-Bektaşilik bibliyografyası. / Ali Yaman. -- Mannheim : Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, 1998.

37.       Alevilik-Bektaşilik ve edebiyatı : inceleme, antoloji. / haz. Atilla Özkırımlı. - İstanbul : Cem Yayınevi, 1985.

38.       Alevilik-Bektaşilik yazıları : Aleviliğin yazılı kaynakları buyruk, Tezkire-i Şeyh Safi. / Sönmez Kutlu. -- Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2006.

39.       Alevilik-Bektaşilik’te çevre. / Nukret Endirçe. -- İstanbul : Can Yayınları, 1998.

40.       Alevilik-Bektaşilik. / Kutluay Erdoğan. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 1993. 148 s.

41.       Alevilik-sünnilik İslam düşüncesi. / İsmet Zeki Eyüboğlu. -- İstanbul : Der Yayınları, 1989

42.       Allah hedef-can nokta : (Alevi-Bektaşilerde tasavvuf) / Ali Ağa Varlık . - 3. bs. - İstanbul : Can Yayınları, 1997.

43.       Anadolu’da Alevi-Bektaşi dergahları. / Cemal Şener. -- İstanbul : Mehmet Ali Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, 1996.

44.       Anadolu Alevîliğinin Tarihi Arka Planı(XI-XIII. asır), M.Saffet Sarıkaya Ötüken Yayınları, İstanbul 2003.

45.       Ansiklopedik Alevilik, Bektaşilik terimleri sözlüğü. / Esat Korkmaz. -- İstanbul : Ant Yayınları, 1993.

46.       Araftaki kimlik: Aleviler - Bektaşiler. / Özcan Güngör. -- Ankara : Akasya Kitap, 2007.

47.       Balkanlar’da Alevi Bektaşilik. / Adil Seyman. --2006. V, 153 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

48.       Başlangıçtan günümüze Alevi bektaşi deyişleri. / Ali Yıldırım. -- Ankara : Ayyıldız Yayınları, 1995. 1-2 c.

49.       Bektaşi edebiyatı antolojisi: Bektaşi şairleri ve nefesleri; Bektaşi edebiyatı antolojisi: On yedinci asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş: Alevi şairleri ve nefesleri / Sadeddin Nüzhet Ergun, 1365/1949 . -- 2. bs. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1955. 1-2. c.

50.       Bektaşi edebiyatı antolojisi: On dokuzuncu asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş Alevi şairleri ve nefesleri / Sadeddin Nüzhet Ergun, 1365/1949 . -- 2. bs. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1956. 3. c.

51.       Osmanlı Arşivi’nde mühimme ve irade defterleri’nde Aleviler-Bektaşiler. / çev. Ahmet Hezarfen ; yay. haz. Cemal Şener. -- İstanbul : Karacaahmet Sultan Kültür Derneği, 2002.

52.       Bektaşilik Alevilik nedir ?. / Bedri Noyan, 1912-1997. -- [y.y. : y.y.], 1985. (Ankara : Doğuş Matbaası)

53.       Bektaşilik Alevilik nedir? / Bedri Noyan, (Dedebaba), 1912-1997 . - 3. bs. - İstanbul : Ant ; Can Yayınları, 1995.

54.       Bulgaristan’da Alevi Bektaşi kültürü. / Lyubomir Mikov ; çev. Orlin Sabev (Orhan Salih). -- İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008.

55.       Bütün yönleriyle Alevilik ve Bektaşilik. / Bedri Noyan, 1912-1997 ; yay. haz. Şakir Keçeli.Ankara : Ardıç Yayınları, 1999. 1-6. c.

56.       Bütün yönleriyle Bektaşilik Alevilik. / İsmet Zeki Eyüboğlu. -- İstanbul : Yeni Çığır Yayınları, 1980.

57.       Din anlayışında farklılaşmalar: Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik. / Sönmez Kutlu. -- Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003.

58.       Dünyada ve Türkiye’de alevi-bektaşi dergahları. / Baki Öz. -- İstanbul : Can Yayınları, 2001.

59.       Ekin idik olduk harman : Alevilik - bektaşilikle ilgili haberler, etkinlikler, söyleşiler, yorumlar, fotoğraflar 1992-2004. / Ayhan Aydın. -- [y.y. : y.y.], 2005. (İstanbul : Kahraman Ofset)

60.       Eski Türk dini (gök tanrı inancı) ve Alevilik, Bektaşilik / Mehmet Eröz . -- 3. bs. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1992.

61.       Fütüvvetname-i Cafer Sadık (İnceleme-Metin), M.Saffet Sarıkaya, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.

62.       Geçmişten günümüze Alevi-Bektaşi kültürü. / editör Ahmet Yaşar ocak. -- 78479 -- Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009.

63.       Geçmişten günümüze halk inançları itibariyle Alevilik-Bektaşilik. / Ethem Ruhi Fığlalı. -- Ankara : Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 1994.

64.       Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.

65.       Gerçeğe hu diyelim : Bektaşilik ve Aleviliğe farklı bir bakış. / Kenan Erzurumlu. -- İstanbul : Ufuk Ötesi Yayınları, 2007.

66.       Günümüz Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri inanç ve toplum önderlerinin görüş ve düşünceleri. / Ayhan Aydın. -- İstanbul : Cem Vakfı, 2006.

67.       Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 1995.

68.       Hacı Bektaş Veli : Bektaşilik ve alevilik tarihi. / İhsan Mesut Erişen, Kemal Samancıgil. -- [y.y.] : Ay Yayınevi, 1966.

69.       Her yönüyle Alevilik (Bektaşilik,Kızılbaşlık) ve onlara yakın inançlar. / Ali Duran Gülçiçek. -- Köln : Anadolu Etnografyası Araştırma ve Kültür Merkezi Yayınları, 2004. 1-3 c.

70.       Hızırname : Alevi Bektaşi adab ve erkanı (buyruk). / Seyyid Alizade Hasan b. Müslim, Seyyid. -- Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2007.

71.       İslam öncesi temelleri. / Ahmet Yaşar Ocak. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2000. 274 s.

72.       İslamiyetin özü ve Alevilik-Bektaşilik. / Ali Ağa Varlık. -- İstanbul : Can Yayınları, 2000.

73.       İttihat-Terakki'nin Alevilik-Bektaşilik araştırması. / Baha Sait Bey ; yay. haz. Nejat Birdoğan. -- İstanbul : Berfin Yayınları, 1994.

74.       Kurtuluş savaşında Alevi-Bektaşiler / Baki Öz . -- 7. bs. -- İstanbul : Can Yayınları, 1995.

75.       Meluli divanı ve Aleviliğin, tasavvufun, Bektaşiliğin tarihçesi. / hazırlayanlar Latife Özpolat, Hamdullah Erbil. -- [y.y., t.y.] (Ankara : Şahin Matbaası)

76.       Mezhepler tarihi : Şiilik - Sünnilik, Bektaşilik - Alevilik. / Ziya Şakir, 1379/1959. -- İstanbul : Maarif Kitaphanesi, 1958.

77.       Öteki tanrılar : Alevi ve Bektaşi mitolojisi. / Ertuğrul Danık. -- Ankara : İmge Kitabevi, 2006.

78.       Pir Hacı Bektaş Veli ve alevi-bektaşiliğin esasları : her yönüyle topsuz tüfeksiz gönüller ve ülkeler fatihi. / Hasan Gülşah. -- [y.y. : y.y.], 1975. (İstanbul : Zafer Matbaası)

79.       Seyyid Hüseyin ibn Seyyid Gaybî, Şerhu Hutbeti’l-Beyân, İnceleme- Metin, haz. M.S. Sarıkaya, Fakülte Kitap ve Yayınevi, Isparta 2004.

80.       Simgeler ve Rıza kenti : Alevilik Bektaşilik : antropolojik, etnografik, teolojik ve felsefi bir inceleme. / İsmail Özmen. -- İstanbul : Parşömen Yayıncılık, 2010. 1-2 c.

81.       Soru ve cevaplarla Alevi - Bektaşi inancı. / Hakkı Saygı. -- İstanbul : Cem Vakfı, 2005. 431 s. ; 20 cm. -- (Cem Vakfı yayınları ; 11. Alevilik temel kaynak kitapları dizisi ; 3)

82.       Sosyolojik açıdan alevi bektaşi geleneği. / Yılmaz Soyyer. -- İstanbul : Seyran Kitap, 1996.

83.       Sosyolojik açıdan Alevilik-Bektaşilik -Abdal Musa Tekkesi üzerine bir araştırma-. / Ramazan Uçar. -- İstanbul : Aziz Andaç Yayınları, 2006.

84.       Alevi Bektaşi şiirleri antolojisi : Bektaşi gülleri. / hazırlayan Cahit Öztelli. -- İstanbul : Milliyet Yayınları, 1973.

85.       Tarihi ve kültürel boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler Nusayriler [Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Türkiye’de Aleviler Bektaşiler ve Nusayriler (1997 : İstanbul)]. / yay. haz. İsmail Kurt, Seyid Ali Tüz. -- 81196 -- İstanbul : Ensar Neşriyat ; İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1999.

86.       Türk kültüründe Alevi-Bektaşi olgusu. / A. Faruk Sinanoğlu. -- İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008.

87.       Türkistan’dan Türkiye’ye Alevilik-Bektaşilik : (dinler tarihi açısından bir yaklaşım). / Abdurrahman Küçük, Mehmet Alparslan Küçük. -- Ankara : Berikan Yayınevi, 2009.

88.       Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri zümreleri. / Baha Said Bey ; yay. haz. İsmail Görkem. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 2000.

89.       Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik. / İlhan Selçuk, 1925-2010, Gencay Şaylan, Şenay Kalkan. -- İstanbul : Hasat Yayınları, 1991.

90.       Türkiye’de tarihin saptırılması sürecinde Türk sufiliğine bakışlar : Ahmed-i Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahilik, Alevilik-Bektaşilik (yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri) / Ahmet Yaşar Ocak . -- 11. bs. -- İstanbul : İletişim Yayınları, 2009.

91.       Türkiye'de Alevilik Bektaşilik. / Ethem Ruhi Fığlalı. -- Ankara : Selçuk Yayınları, 1990.

92.       Türkiye'de Alevilik Bektaşilik. / Mehmet Eröz. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1990.

93.       Türklük ve Alevilik - Bektaşîlik. / Nergishan Tekin. -- İstanbul : İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2011.

94.       Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik sempozyumu 1 = The 1 st International symposium on Bektashism and Alevism : bildiriler ve müzakereler [Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu (I : 2005 : Isparta)]. / Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2005.

95.       Uyur idik uyardılar : Alevilik, Bektaşilik araştırmaları. / Irene Melikof ; trc. Turan Alptekin. -- İstanbul : Cem Yayınevi, 1993.

 

ALEVİLİKLE İLGİLİ MAKALELER

 

1.          Akkuş, Mehmet, 19. Asırda Bir Bektaşî İcâzetnâmesi, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 1999, cilt: I, sayı: 1, s. 27-39

2.          Aktaş, Ali, Alevilerde Cem Ayini, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 557-612

3.          Aktay, Yasin, Sosyo-Kültürel ve Politik Yönleriyle Alevilik Üzerine Notlar, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2007, cilt: IV, sayı: 1, s. 57-76

4.          Algar, Hamid, Bektaşî ve İran: Temaslar ve Bağlantılar, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 135-150

5.          Altıntaş, Ramazan, Alevî-Bektaşî Geleneğinde “Dedelik” Kurumu, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 99-110

6.          Aras, Ahmet, Türk Kültüründe Alevi-Sünni Birlikteliği, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2006, sayı: 2, s. 229-231

7.          Ateş, Erdoğan, Alevî-Bektâşî Mûsikîsine Güfte Melodi ve Ritim Açısından Bir Bakış, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 275-278

8.          Aytaç, Pakize, Alevi-Bektaşi Geleneği ve Pir Sultan Abdal, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 35-47

9.          Azar, Birol, Benzerlik ve Farklılıklar Ekseninde Alevî-Bektaşî İnançları Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: X, sayı: 2, s. 81-87.

10.       Bal, Hüseyin, Alevî İnanç ve Kültürünün Yazılı Kaynakları, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 298-325

11.       Bal, Hüseyin, Cumhuriyet, Mustafa Kemal ve Alevi-Bektaşiler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 55-83

12.       Bardakçı, Mehmet Necmettin, Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşîlik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 51-60

13.       Beldiceanu-Steinherr, Irene, Osmanlı Tapu-Tahrir Defterleri Işığında Bektaşiler (XV.-XVI. Yüzyıllar), Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 130-187

14.       Benli, Yusuf, Âhilikte Şiîlik Etkisi Ve Âhiliğin Anadolu’da Alevîliğe Tesirleri Meselesine İlişkin Bazı Değerlendirmeler , Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 147-180

15.       Bozkuş, Metin, Alevî Yurttaşlara Yönelik Dinî Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 1, s. 1-12

16.       Bozkuş, Metin, Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 81-102

17.       Bozkuş, Metin, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 409-418

18.       Büyükkara, M. Ali, A.B.’ne Giriş Sürecinde Yükselen Alevi Hakları Talepleri ve Beraberindeki Problemler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu, Sempozyum, 17-19 Eylül 2001, 2003, s. 449-463

19.       Cahit Haksever, Ahmed, Osmanlı’nın Son Döneminde Islahat ve Tarikatlar: Bektâşîlik ve Nakşbendîlik Örneği, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2009, cilt: XIII, sayı: 38, s. 39-60

20.       Coşkun, Ali, Bir Dini Grup Olarak Nusayriler ya da Suriye Aleviliği, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2003, sayı: 11, s. 177-190

21.       Csaki, Eva, Eski Bektaşi, Alevi ve Diğer Avrupa Halkları Duaları Üzerine, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 2, s. 62-68

22.       Çakır, Sabri, Göller Yöresinde Bektaşilik İnancı ve Önemli Kült Merkezleri -Belgesel ve Görsel Bir Sunum-, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 387-415

23.       Çamuroğlu, Reha, Osmanlı-Alevî İlişkileri, Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye'de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Mart 1996, 1998, sayı: , s. 132-136

24.       Çelikcan, Hüseyin, Alevilik ve Sünniliğin Tarihçesi, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 37-50

25.       Çift, Salih, 1826 Sonrasında Bektaşilik ve Bu Alanla İlgili Yayın Faaliyetleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: XII, sayı: 1, s. 249-267

26.       Çift, Salih, Bektâşî Geleneğinde Vahdet-i Vücûd ve İbnü’l-Arabî, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı - II, s. 257-279

27.       Çift, Salih, Bursa’da Bektaşi Kültürü, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2002, sayı: , s. 231-244

28.       Çift, Salih, Modern Anlamda İlk “Bektaşilik Kitabı” Olarak Mir’âtü’l-Mekâsıd ve Kaynakları, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sayı: 1, s. 187-212

29.       Çift, Salih, Osmanlılar Döneminde Bursa’da Bektaşi Kültürü ve Bektaşi Tekkeleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: 10, sayı: 2, s. 225-239

30.       Çift, Salih, Tasavvuf ve Alevîlik, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, sayı: , s. 131-142

31.       Çubukçu, İbrahim Agah, Bugünkü Alevilik, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1982, sayı: 5, s. 63-68

32.       Çubukçu, İbrahim Agâh, Yaşayan-Alevilik, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1980, sayı: 4, s. 67-78

33.       Çubukçu, İbrahim Agah, Zamanımızda Ege Alevîleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1978, cilt: XXII, sayı: , s. 139-149

34.       Dalkıran, Sayın, Alevî Kimliği ve Anadolu Alevîliği Üzerine Bir Deneme, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2002, cilt: VI, sayı: 10, s. 95-118

35.       Efe, Adem, Alevi-Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi: Ballıca Kasabası ve Sünnetçiler Köyü Örneği, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 309-321

36.       Eğri, Osman , Alevi-Bektâşî Geleneğinde Kur’an Tasavvuru , İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 161-186

37.       Eğri, Osman, Alevî Kaynakların Neşri (Alevî Kaynakların Neşri Problemi), Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi, 31 Ekim - 02 Kasım 2003 - Ankara, 2004, sayı: , s. 97-124

38.       Eğri, Osman, Alevî-Bektâşî Gelenekte Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 1, s. 213-240

39.       Eğri, Osman, Bektaşilik’te Ahlak Eğitimi, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 511-540

40.       Eğri, Osman, Hacı Bektaş Velî ve Bektaşilik Akıl, İlim ve İman İlişkisi, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 327-344

41.       Ekinci, Mustafa , Alevîliğin Temel Kaynaklarından Biri Olan Buyruk’un İman ve İslam Esasları Açısından Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 13, s. 7-40.

42.       Ekinci, Mustafa, Bektaşî-Alevi Kültüründe İnsan Sevgisi, Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, I. Kutludoğum Sempozyumu Bildirileri, 21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa, [t.y.], sayı: , s. 133-140

43.       Engin, Havva, Almanya’da Alevi-İslâm Dersleriyle İlgili Genel Değerlendirmeler, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 478-484

44.       Engin, İsmail, Alevîlerin Kendi Görüntüsünü Algılayışı ve Alevî İmajına Yönelik Bakış Açıları, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 275-302

45.       Engin, İsmail, Tahtacılar ve Tahtacı Aleviliği , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 123-143

46.       Engin, Refik, Nakşi Bektaşileri, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 363-375

47.       Engin, Refik, Trakya ve Bulgaristan’da Bektaşiler ve Bektaşi Sürekleri, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 144-167

48.       Er, Piri, Anadolu Aleviliği’nde Eren Kavramının Yoğunluğunun Nedenleri, 1. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri (13-19 Ağustos 1998, Ankara), 1998, sayı: , s. 151-162

49.       Erdemir, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Alevi-Bektaşi Örgütlenmeleri , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 168-175

50.       Erdemir, Aykan, İlahiyat Kökenli Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Çalışmalarında Öz-düşünümsellik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 195-202

51.       Ersal, Mehmet, Alevi Cem Zakirliği: Battal Dalkılıç Örneği, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 188-207

52.       Ersal, Mehmet, Alevî Kimliğine Ritüel ve Hiyerarşik Örgütlenme Merkezli Bir Bakış, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, sayı: , s. 46-51

53.       Ersal, Mehmet, Bektaşîliğin Farklı İnanç ve Uygulamalarını Yaşatan Veli Baba Sultan Ocağı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 376-386

54.       Fığlalı, E. Ruhi, Ana Hatlarıyla Alevîlik, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, s. 11-18

55.       Fığlalı, Ethem Ruhi, Alevî-Bektaşî Teolojisinin Temel Taşı: Alevî-Bektaşî İnançlarında Hz. Ali, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 241-267

56.       Frithjof Schuon 1907-1998 (İsa Nureddin el-Alevi), vefeyât: Adnan Aslan, İslâm Araştırmaları Dergisi, 1998, sayı: 2, s. 289-293

57.       Gölpınarlı, Abdülbaki, Bektaşîlik-Hurîfîlik ve Fadl Allah’ın Öldürülmesine Düşürülen Üç Tarih, Şarkiyat Mecmuası, 1964, sayı: 5, s. 15-22

58.       Gümüşoğlu, Dursun, Bektâşîliğe Göre İnsan ve Mürşîd Anlayışı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 111-122

59.       Gündoğar, Hamdi, Alevî-Bektaşî Kültürel Kaynaklarında Tanrı Tasavvuru, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 10, sayı: 1, s. 39-57

60.       Güzel, Abdurrahman, Alevîlik ve Bektaşîlik Üzerine Çalışmalarımız Yeterli mi?, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 65-74

61.       Haksever, Ahmed Cahid, Çorum’da Bektâşî Zâviyeleri: Tarihî Süreçler ve Fonksiyonları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 36, s. 67-86

62.       İbrahim Bulut, Halil - Murat Çetin, Gölyaka Alevîlerinin Dinî İnanç ve Yaşantıları, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2010, cilt: III, sayı: 2, s. 165-206

63.       İzeti, Metin, Arnavut Bektaşîlerinde Kerbelâ ve Matem Anlayışı, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Edebiyat), 2010, cilt: II, sayı: , s. 401-414

64.       İzeti, Metin, Arnavutlar ve Bektaşilik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 517-525

65.       Kalafat, Yaşar, Osmanlı’dan Günümüze Sivas Alevilerinde “Kurt Kültü”, Osmanlılar Döneminde Sivas: Sempozyum Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, 2007, cilt: II, sayı: , s. 67-76

66.       Kaplan, Doğan, Aleviliğin Yazılı Kaynaklarından Buyruklar ve Muhtevaları Üzerine, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 233-248

67.       Kaplan, Doğan, Fuat Köprülü’ye Göre Anadolu Aleviliği, Marife: Bilimsel Birikim, 2003, cilt: III, sayı: 2, s. 143-164

68.       Kara, Mustafa, Bir Bektaşî Tekkesi ve Vakfiyesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, cilt: IV, sayı: 4, s. 9-18

69.       Karaaslan, Mehmet, Bektaşi Nefesleri ve Nefes Söyleme Geleneğinin Hacıbektaşlı Bir Temsilcisi: Şair Haydar Kaim, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 293-304

70.       Karaoğlan, Hamza, Anadolu Türklerinde Kurban: Alevîler Örneği, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: IX, sayı: 27, s. 133-150

71.       Karaoğlan, Hamza, Pazarcık Yöresi Alevilerinde Ölüm ve Ölü İle İlgili Uygulamalar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 37-52.

72.       Kasap, İsmail - Yusuf Turan Günaydın, Ali Ulvî Baba ve Bektaşîlik Makâlâtı Adlı Eseri, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 249-256

73.       Kasap, İsmail - Yusuf Turan Günaydın, Amasyalı Bektaşî Şairler ve Şiirlerinden Örnekler, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Haziran 2007 Amasya, 1. Kitap, [t.y.], sayı: , s. 821-838

74.       Kayapınar, Ayşe, Balkanlar’da Mihaloğullarına Tabi Akıncıların Bektaşilikle Bağlantısına Dair Onomastik ve Toponomik Bir Araştırma, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 39-58

75.       Kayapınar, Levent, Balkanlarda Erken Dönem Osmanlı Akıncı Uçbeyleri Bektaşi miydiler?, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 245-268

76.       Keçeli, Şakir, Bekştaşilik-Alevilik Arasındaki Farklar - Meydan Evi, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 322-336

77.       Kenan ŞAHİN, Mehmet, Alevi Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2011, cilt: IX, sayı: 1, s. 263-284

78.       Kenanoğlu, Ali, Alevi Kimliği Alevilerin İslam’ı, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, 29-30 Mayıs 2009 Eğirdir/Isparta, Bildiriler ve Tartışmalar, 2009, sayı: , s. 38-45

79.       Keskin, Mustafa, Sarısaltık Ocağına Bağlı Aleviler’de Ölüm İle İlgili İnanç ve Ritüeller (Tunceli Karacaköy Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003/2, sayı: 15, s. 115-130

80.       Keskin, Y. Mustafa, Kırsal Kesimde Yaşayan Alevilerde Doğum Geleneğine İlişkin İnanç ve Uygulamalar (Elazığ Sün ve Sedeftepe Köyleri Örneği), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 6, s. 41-54.

81.       Keskin, Y. Mustafa, Tokat Yöresindeki Sünnî ve Alevî Topluluklarında Halk Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan Ziyaret İnanç ve Uygulamalarındaki Benzer ve Farklılıklar, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 209-226.

82.       Keskin, Yahya Mustafa, Alevî-Bektaşîlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Temsil Önerisine İlişkin Alevîlerin Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması (Elazığ Örneği), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2010, cilt: XIV, sayı: 42, s. 1-16

83.       Keskin, Yahya Mustafa, Alevî-Bektaşîlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Temsil Önerisine İlişkin Alevîlerin Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması (Elazığ Örneği), EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2010, cilt: XIV, sayı: 42, s. 1-16

84.       Keskin, Yahya Mustafa, Anadolu Alevîliğine İdeolojik Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, 11-13 Haziran 2004, 2005, sayı: , s. 293-306

85.       Keskin, Yahya Mustafa, Günümüz Kent Koşullarında Alevî Geleneğinin Aktarımında Birlik Cemlerinin Yeri ve Fonksiyonları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 37, s. 87-96

86.       Kılıç, Atabey, Ege Bölgesine Âit Alevî-Bektaşî-Rifâ’î Esaslı Bilinmeyen Bir Mahallî Tarikat: Ma’rifîlik, Bilimname : Düşünce Platformu, 2003/1, cilt: I, sayı: 1, s. 197-205

87.       Kirikadis, Andreas, Yunanistan’da Bektaşiliğin Yunan Ortodoks Hıristiyanlığı ile İlişkisi , Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 111-129

88.       Koçoğlu, Kıyasettin, İmam Maturidi, Hoca Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaşi Veli’de Hz. Ali, Hazret-i Ali -Sempozyum Bildirileri-, 24-25 Ekim 2007, 2009, sayı: , s. 365-384

89.       Kutlu, Sönmez, Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifâtı: Safvetu’s-Safâ’nınÇevirileri Örneklemi Üzerinden, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VIII, sayı: 20 [Mevlânâ’ya Armağan Sayısı], s. 21-32

90.       Küçük, Hülya, Cumhuriyet Döneminde Bektaşilik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 72-80

91.       Küçük, Hülya, Cumhuriyet ve Bektaşilik, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 93-107

92.       Langer, Robert, Hacı Bektaş Velî’nin Almanya’ya Varışı: Göç ve Diaspora Çerçevesinde Yurtdışındaki Alevilikte Dinsel Ritüel Dönüşüm-Değişimler, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 379-388

93.       Markoff, Irene, Gelin Canlar Bir Olalım: Türkiye’de Alevi-Bektaşi Ortak Bilincinde Bağlayıcı Güç Olarak Müzik ve Şiir, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 416-429

94.       Martin Lings (Ebû Bekr Sirâcuddîn el-Alevî ed-Darkavî), (24 Ocak 1909-12 Mayıs 2005), vefeyât: Fatma Kızıl, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 223-226

95.       Melikoff, Irene, Alevi-Bektaşîliğin Tarihî Kökenleri, Bektaşî-Kızılbaş (Alevî) Bölünmesi ve Neticeleri, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 17-23

96.       Mustan DÖNMEZ, Alevi Cem Ritüelinde Canlandırılan Kırklar Söylencesinin ‘Şiir-Müzik-Dans’ ile İlişkisi , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2010, cilt: III, sayı: 14, s. 191-199

97.       Ocak, Ahmet Yaşar, Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı İle Teolojisi Arasındaki İlişki Problemine Dair, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 385-398

98.       Ocak, Ahmet Yaşar, Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Tenasüh (Reincarnation-Metempsycose) İnancı, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri: Gelenek-Görenek ve İnançlar (Bursa, 1981), 1982, cilt: IV, sayı: , s. 397-408

99.       Okumuş, Ejder, Alevilerde Kurban Bayramı Kurbanı -Türkmenhacı Köyü Örneği-, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: VII, sayı: 1, s. 1-26

100.    Onat, Hasan, Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlamında Alevilik-Bektaşilikle İlgili Kimlik Tartışmaları Üzerine, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 18-34

101.    Onat, Hasan, Kimlik-Teoloji İlişkisi Bağlamında Alevilik-Bektaşilikle İlgili Kimlik Tartışmaları Üzerine, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 18-34

102.    Öktem, Niyazi, Anadolu Alevîliğinin Senkretik Yapısı, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 221-239

103.    Önder, Mehmet, Konya’da Alevî Sultan Mescidi ve Mihrabı, Vakıflar Dergisi, 1958, sayı: 4, s. 241-244

104.    Özcan, Hüseyin, Alevî / Bektâşî Şiirinde Âdab ve Erkân, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 141-152

105.    Özdemir, Şuayip, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Meselesine Bakışı -Malatya Örneği-, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 441-454

106.    Piroğlu, Hüseyin, Alevî-Sünnî Kardeşliği, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 19-22

107.    Salman, Cemal, “Evrensel Düşünce” ve “Yerel Kimlik” Kıskacında Bir “Var Olma” Çabası: Kentlileşen Aleviliğin Kültürel Kimlik Arayışı, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 225-246

108.    Sarıkaya, M. Saffet, Alevi İnançlarında Hz. Muhammed, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 228-240

109.    Sarıkaya, M. Saffet, Alevi Kimliğinin Yeniden İnşası (Cem Vakfı Örneği), Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 217-223

110.    Sarıkaya, M. Saffet, Anadolu Aleviliğinin Oluşumu , EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 1997, cilt: I, sayı: 1, s. 81-96

111.    Sarıkaya, M. Saffet, Bektaşi ve Alevî Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Fütüvvetnameler, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 367-378

112.    Sarıkaya, M. Saffet, Bektaşi ve Alevilerde Hz. Ali’nin Tanrılaştırılması İddialarına Dair Bir Değerlendirilme, Hazret-i Ali -Sempozyum Bildirileri-, 24-25 Ekim 2007, 2009, sayı: , s. 55-73

113.    Sarıkaya, M. Saffet, Bektâşî-Alevîlerde Bir Dua: Nâdı Ali , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 5, s. 17-31

114.    SARIKAYA, M. Saffet, Mehmet, Bir Çalıştayın Ardından… (Günümüz Aleviliğinde Eğitim), e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2009, cilt: II, sayı: 1, s. 171-176

115.    Sarıkaya, M. Saffet, Osmanlı Toplumunun Dini Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektaşilik İlişkisi II, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 2000, cilt: II, sayı: 3-4, s. 101-116

116.    Sarıkaya, M. Saffet, Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektaşilik İlişkisi I, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/2, cilt: I, sayı: 2, s. 17-34

117.    Sarıkaya, M. Saffet, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Oluşumu, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, s. 103-126

118.    Sarıtaş, Süleyman, Alevîlerin Dini İnanış ve Geleneklerine Göre Yaşam Tarzları, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 97-102

119.    Savaş, Saim, Osmanlılar ve Aleviler, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 58-78

120.    Savaşçı, Özgür, Hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş Velî Örneğinde Bektaşîlik / Alevîlikte Lakapların Önemi, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 373-378

121.    Selçuk, Ali - Sami Kılıç, Tarih, Mit ve Ritüel: Alevi Bilincinin Oluşumunda Kerbela’nın Rolü (Evci Köyü Örneği), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Tarih Bilimleri), 2010, cilt: I, sayı: , s. 551-559

122.    Sezgin, Abdülkadir, Alevîler Hakkında Söylentiler, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 51-64

123.    Shankland, David, Günümüz Türkiyesi Alevîlerinde “Dede” ve “Talip” Arasındaki Değişen Bağ, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 319-327

124.    SIBEV, Orlin ,Bulgaristan’da Heterodoks Müslümanların Dinî Mimarisi ve Sanatı (XVI-XX Yüzyıl). Bektaşiler ve Kızılbaşlar/Aleviler, Godişnik: na visşiya Islamski İnstitut=Annual of the High Islamic Institut=Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı, 2011, sayı: 3, s. 242-245

125.    Sinanoğlu, Ahmet Faruk, Yeniden Yapılanma Sürecinde Üst Kimliğin Belirginleşmesi: Sünnîlik ve Alevîlik , Hikmet Yurdu, 2008, cilt: I, sayı: 2, s. 31-44

126.    Sipos, Janos, Trakya Bektaşi Ezgilerin Sınıflandırılması ve Avrasya Çerçevesi, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 2, s. 35-46

127.    Soileau, Mark, Lokma Almak, Dem Görmek: Bektaşi Sofrasında Sindirim, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 153-160

128.    Soyyer, A Yılmaz, Bektaşilikte Devir (Dönüşüm) Anlayışı, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 117-132

129.    Soyyer, A. Yılmaz , Bektaşilerin Caferiliği-Sosyolojik Bir Değerlendirme-, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(9), sayı: , s. 147-155

130.    Soyyer, A. Yılmaz, 1826 Kapatılma Sürecinde Bektaşilik , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 79-92

131.    Soyyer, A. Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında II. Meşrutiyet Döneminde Bektaşilik, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 12, s. 97-109

132.    Soyyer, A. Yılmaz, Bektaşi Tekkelerinin 1826’da Kapatılışını Anlamak, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 68-71

133.    Soyyer, A. Yılmaz, Bektaşiliğe Etki Eden Diğer İnançlar, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 286-297

134.    Soyyer, A. Yılmaz, Bektaşilik Düşüncesinde Muhammed Ali Anlayışı, IV. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 457 s., 2002, sayı: , s. 269

135.    Soyyer, A. Yılmaz, İki Bektaşi Ayin-i Cemi, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: III, sayı: 7, s. 233-242

136.    Soyyer, A. Yılmaz, XVIII-XIX. Yüzyıllarda Bektaşilik - Devlet İlişkileri, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, 1999/1, cilt: I, sayı: 1, s. 75-96

137.    Subaşı , Necdet, Concept and Consensus: Alevi Initiative and Workshops, Ilahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies, 2010, cilt: I, sayı: 1, s. 109-118

138.    Subaşı, Necdet, Anadolu Aleviliği Üzerine, Bilimname : Düşünce Platformu, 2003/1, cilt: I, sayı: 1, s. 175-195

139.    Subaşı, Necdet, Güvenliğin Modern Mekanları ve Aleviler, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 1, s. 73-91

140.    Subaşı, Necdet, Türk Modernleşmesi ve Aleviler, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 110-122

141.    Suraiya Faroqhi, Der Bektaschi-Orden in Anatolien, Vom Spaten Fünfzehnten Jahrhundert bis 1826 (Anadolu'da Bektaşi Tarikatı, Onbeşinci Yüzyıl Sonlarından 1826'ya Kadar), Wien 1981, Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes'in II. Ek cildi, VIII + 192 sahife, 5 harita], tanıtan Nejat Göyünç, Osmanlı Araştırmaları, 1984, sayı: 4, s. 339-340

142.    Sümer, Ali, Bektaşilikte Eğitim Metodları, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 507-510

143.    Şahin, Filiz, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşiliğin Mahiyeti, Diyanet İlmi Dergi, 1994, cilt: XXX, sayı: 2, s. 57-76

144.    Şahin, Haşim, Alevi-Bektaşi Tarihinin Yazılı Kaynakları: Velayetnameler, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 357-366

145.    Şahin, Haşim, Alevi-Bektaşi Tarihinin Yazılı Kaynakları: Velayetnameler, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 357-366

146.    Şeker, Mehmet, Bektâşî Tekkeleri Hakkında Sultan II. Mahmud’un Fermânı , İslâmî Araştırmalar, 1999, cilt: XII, sayı: 3-4, s. 273-276

147.    Şener, Cemal, Hacı Bektaş-Al Horasain’nin Alevilikteki Yeri, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 89-100

148.    Taşğın, Ahmet, 1980 Sonrası Alevilerin Farklı Bir Görüntüsü: Alevi Caferiler ve Aşura Dergisi, Dinî Araştırmalar, 2004, cilt: VI, sayı: 18, s. 141-148

149.    Taşğın, Ahmet, Mit ve Gerçeklik Arasında Alevîlikte Ehl-i Beyt, Marife: Bilimsel Birikim, 2004, cilt: IV, sayı: 3, s. 287-296

150.    Taşğın, Ahmet, Modernite ile Karşılaşma ve Alevî-Bektaşî Kavramlarının Yeni Anlamları Üzerine, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 25-37

151.    Tatcı, Mustafa, Elmalı’nın İrfan Ocakları: Bektâşîlik ve Halvetîlik Üzerine Bir Değerlendirme, Elmalı İrfan ve Sevgi Şehri, 2009, sayı: , s. 49-106

152.    Teber, Ömer Faruk, Bektâşî Tercümanları, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2007, cilt: XI, sayı: 31, s. 209-216

153.    Teber, Ömer Faruk, Osmanlı Belgelerinde Alevilik İçin Kullanılan Dini-Siyasi Tanımlamalar, Dinî Araştırmalar, 2007, cilt: X, sayı: 28, s. 19-38

154.    Teber, Ömer Faruk, Osmanlı Belgelerinde Alevilik İçin Kullanılan Dini - Siyasi Tanımlamalar , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 69-80

155.    Teber, Ömer, Bektaşi Dervişinin Yol Haritası: Bektaşi Erkannâmeleri, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 359-372

156.    Temren Menemencioğlu, Belkıs, Bektaşi Giyim Kuşamında Kutsal Simgelere Örnekler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 2, s. 19-34

157.    Togayhan, Abdurrahman, Ali Kültünün Oluşumunda Etkili Olan Tarihî-Sosyal Fenomenlerin Nusayrî İdrakteki Tezahürlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım: Mersin Arap Alevîliği Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XI, sayı: 15, s. 67-95.

158.    Togayhan, Abdurrahman, Kültürel Farklılıklar Ekseninde Nusayrîlik Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması: Mersin Arap Alevîliği Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 14, s. 57-91.

159.    Turan, Ahmet - Cenksu Üçer, Bir Alan Araştırmasının Anatomisi: “Tokat Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf ve Adetleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20-21, s. 35-67

160.    Turan, Ahmet - Harun Yıldız, Tarihten Günümüze Anadolu Aleviliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, sayı: 26-27, s. 11-24

161.    Turan, Ahmet - Metin Bozkuş, Günümüzde Sivas ve Çevresinde Yaşayan Alevîlerde İnanç Esasları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, sayı: 24-25 [Prof. Dr. Ahmet Turan'ın Meslekte 40. Yılını Doldurması Anısına Armağan], s. 11-31

162.    Turan, Ahmet, Anadolu Alevîleri-Kızılbaşlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 6, s. 45-59

163.    Turan, Metin, Alevi ve Bektaşi Kültüründe Aşıklar ve Nefesler, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 430-443

164.    Uçar, Ramazan, Alevî-Bektâşîler Açısından Türkiye’de Din Eğitimi: Bir Alan Araştırması , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/2, sayı: 15, s. 43-81

165.    Uçar, Ramazan, Alevî-Bektâşîlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Temsil Problemi Üzerine (Alan Araştırması), Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 455-466

166.    Uçar, Ramazan, Alevilik-Bektaşilikte Toplumsal Statü ve Dini Otorite Bağlamında Dede, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, sayı: 19, s. 107-124

167.    Uçar, Ramazan, Alevilik-Bektaşilikte Toplumsal Statü ve Dini Otorite Bağlamında Dede, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, sayı: 19, s. 107-124

168.    Uçar, Ramazan, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Bazı Problemleri Üzerine Betimsel Bir Yaklaşım, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - II], 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 35-46.

169.    Uçkun, Rabia, Alevi Bektaşi Geleneğinde Nevruz Kutlamaları, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 161-168

170.    Üçer, Cenksu, Alevi Telakkide Hz. Muhammed , Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, cilt: XIV, sayı: 1, s. 321-343

171.    Üçer, Cenksu, Alevi Telakkide Hz. Peygamber Sevgisinin Mahiyeti, İnsan Sevgisi, 2007 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereleri, (2007: İstanbul - Kahramanmaraş), 2008, sayı: , s. 228-239

172.    Üçer, Cenksu, Geleneksel Alevîlikte Ehl-i Beyt Anlayışı -Tokat Yöresi Örneği-, Marife: Bilimsel Birikim, 2004, cilt: IV, sayı: 3, s. 269-286

173.    Üçer, Cenksu, Geleneksel Alevîlikte İbadet Hayatı ve Alevîlerin Temel İslâmî İbadetlere Yaklaşımları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 161-189

174.    Üçer, Cenksu, Geleneksel Alevilikte İbadet Hayatı, Bazı Âdâb ve Erkân , Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 457-510

175.    Üçer, Cenksu, Geleneksel Alevîlikte İbadet Telakkîleri, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 297-308

176.    Üçer, Cenksu, Hakk-Muhammed-Ali (Üçler) Telakkileri Çerçevesinde Alevilikte Hz. Ali, Hazret-i Ali -Sempozyum Bildirileri-, 24-25 Ekim 2007, 2009, sayı: , s. 117-143

177.    Üçer, Cenksu, Türk Boylarının Alevîliği ve Sünnîliği Üzerine Bazı Düşünceler-Tokat Bölgesinde ‘Sünnileşenler (Dönükler)’ ve ‘Ehl-i Beytçi Papahlılar’ örneği -, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı: 20-21, s. 254-278

178.    Ünlüsoy, Kamile, “Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı” Kitabı Üzerine , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/2, sayı: 23, s. 203-207

179.    ÜNLÜSOY, Kamile, Alevî-Bektaşî Geleneğinde Kadına Bakış Denemesi, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2009, cilt: II, sayı: 2, s. 55-90

180.    Üzüm, İlyas, Alevilikte Hz. Ali Telakkisi, Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu [08-10 Ekim 2004, Bursa], 2005, sayı: , s. 189-202

181.    Üzüm, İlyas, Batılıların Alevîlik İle İlgili Çalışmalarda İslâm Dışı Öğeleri Öne Çıkarmaları: Melikoff’un Alevîlik’te Ali’nin Konumuyla İlgili Tespitlerinde Seçmeci ve Genellemeci Tavrı, Marife: Bilimsel Birikim, 2002, cilt: II, sayı: 3 [Muhammed Hamidullah’ın Aziz Hatırasına], s. 143-154

182.    Üzüm, İlyas, Buyruk’ta “Üç Sünnet-Yedi Farz” Kavramı ve Alevî Yazarların Tutumu , İslâm Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı: 5, s. 157-174

183.    Üzüm, İlyas, Günümüz Alevi Örgütlenmeleri ve Geleneksel Alevîlikle İlişkisi, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 335-375

184.    Üzüm, İlyas, İnançtan Külte: Alevîlilkte Oniki İmam İnancı, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 268-285

185.    Üzüm, İlyas, Modernizmin Alevî Toplumu Üzerindeki Etkileri, İslam ve Modernleşme (II. Kutlu Doğum İlmî Toplantısı), 1997, sayı: , s. 277-292

186.    Üzüm, İlyas, Şâh-ı Merdân Murtazâ Ali: Kültürel Alevî Kaynaklarına Göre Hz. Ali Tasavvuru , İslâm Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 11, s. 75-104

187.    Üzüm, İlyas, Türkiye’de Alevî/Nusayrî Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım, İslâm Araştırmaları Dergisi, 2000, sayı: 4, s. 173-187

188.    Vorhoff, Karin, Söylemde ve Hayatta Alevî Kadınına Kısa Bir Bakış, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 251-263

189.    Wakamatsu, Hiroki, Batı'daki Alevi İncelemeleri: Oryantalizm ve Dinlerarası Diyalog, İslâmî Araştırmalar, 2007, cilt: 20, sayı: 2, s. 187-191

190.    Yalçın, Alemdar, Anadolu Aleviliği’nin Başlangıç Evreleri II: Anadolu’ya Geliş ve Yerleşim , Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 2, s. 1-18

191.    Yalçın, Alemdar, Anadolu Aleviliğinin Başlangııç Evreleri I: Horasan ve Maveraünnerhir’de Ortaya Çıkan Gelişmeler, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 1-17

192.    Yalçın, Alemdar, Anadolu Aleviliğinin Gelişim Evreleri III: Anadolu Yerleşim, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2010, sayı: 3, s. 8-45

193.    Yaman, Ali, Alevi-Bektaşilerde Dinî Kodifikasyon Sorunu ve Topluluğun Dönüşümüne İlişkin Abk Örnek Olayı, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi_[Prof. Dr. Irene Melikoff’un anısına], 2009, sayı: 1, s. 133-143

194.    Yaman, Ali, Alevîlerde Dedelik ve Dede Ocakları, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 178-202

195.    Yaman, Ali, Alevilik’te Dedelik Kurumu (Ocak Sistemi), Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 541-556

196.    Yaman, Ali, Alevilikte Toplumsal Kontrol Kurumu: “Düşkünlük” , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 203-210

197.    Yaman, Ali, Tarihsel Süreç İçinde Kızılbaşlık ve Bektaşilik: Genel Bir Karşılaştırma Denemesi, Demokrasi Platformu [Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatler - II], 2006, cilt: II, sayı: 7, s. 1-34

198.    Yaman, Ali, Yesevilik-Bektaşilik Bağlantıları ve Alevî-Bektaşî Kimliği’nin Oluşumunda Yeseviliğin Rolü, Doğumunun 800. Yıldönümünde Hacı Bektaş Veli (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 2009, sayı: , s. 23-38

199.    Yaman, Mehmet, Alevîlerle Sünnîler Arasında Fark Yoktur, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 103-110

200.    Yaman, Mehmet, Alevilik ve Bektaşilikte Kerbela Matemi , Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 368-373

201.    Yaman, Mehmet, Alevilik ve Bektaşilikte Temel Âyin ve Erkânlar, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 328-367

202.    Yapıcı, Asım, Sünnî ve Alevî Grupların Birbirlerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Faktörler Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2004, cilt: 4(10), sayı: , s. 157-181

203.    Yaşar Ocak, Ahmet, Tarihsel Terminoloji (Bektaşilik, Kızılbaşlık, Alevilik), Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 14-24

204.    Yavuz, M. Hakan, Alevîlerin Türkiye’deki Medya Kimlikleri: “Ortaya Çıkış”ın Serüveni, Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayrîler, 1999, sayı: , s. 57-87

205.    Yeşilyurt, Temel, Alevi-Bektaşi Düşüncesinde İman, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 8, s. 17-25

206.    Yıldırım, Ahmet, Alevî-Bektaşîlerin Dinin Temel Kaynaklarından Kur’ân ve Sünnete Bakışı, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 287-296

207.    Yıldırım, Erdal, Tunceli Yöresi Alevilerinde Geçiş Dönemi İnanç ve Uygulamaları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2010, cilt: XIV, sayı: 42, s. 17-32

208.    Yıldırım, Erdal, Tunceli Yöresi Alevilerinde Muharrem Ayı’nın Önemi ve Aşure Geleneği, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XVI, sayı: 1, s. 71-84

209.    Yıldırım, Mustafa, Bektâşî Mezar Taşlarında Dekoratif Sanatlar, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı: 8, s. 189-202

210.    Yıldırım, Ramazan, Tasavvufî Bir Yorum Olarak Alevîlik ve Bektaşîlik , EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2009, cilt: XIII, sayı: 41, s. 103-114

211.    Yıldırırm, Erdal, Tunceli Yöresi Alevilerinde Muharrem Ayının Önemi ve Aşure Geleneği, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2011, cilt: 16, sayı: 1, s. 71-84

212.    Yıldız, Harun, Alevî/Bektaşî Geleneğinde Musahiplik, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28-30 Ekim 2005, 2005, sayı: , s. 123-132

213.    Yıldız, Harun, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Musahiplik, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 397-415

214.    Yıldız, Harun, Alevi-Bektaşi Toplumlarında Bayramlar, Geçmişten Günümüze Alevî-Bektaşî Kültürü, 2009, sayı: , s. 374-396

215.    YILDIZ, Harun, Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2011, cilt: IV, sayı: 16, s. 471-480

216.    YILDIZ, Harun, Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2011, cilt: IV, sayı: 16, s. 471-480

217.    Yıldız, Harun, Ehl-i Beyt İnanışının Andolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri , Marife: Bilimsel Birikim, 2004, cilt: IV, sayı: 3, s. 297-318

218.    Yıldız, Harun, Türkiye Aleviliği’nin İnanç ve Ahlakî Değerleri, Anadolu’da Aleviliğin Dünü ve Bugünü, 2010, sayı: , s. 405-456

219.    Yılmazkılınç, Mustafa, Alevîlik ve Ehl-i Beyt Muhabbeti, Günümüzde Alevîlik ve Bektaşîlik (Panel: 22.02.1992), 1995, sayı: , s. 89-96

220.    Yörükan, Yusuf Ziya, Anadolu Alevîleri ve Tahtacılar, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 1928, cilt: II, sayı: 8, s. 109-150

221.    Yüksel, Müfit, Eyüp-Karyağdı Baba Bektâşî Tekkesi (Hafız Baba Dergâhı), Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (13-15 Mayıs 2005), 2005, sayı: , s. 194-223


 

 

 

 

ALEVİLİKLE İLGİLİ YL-DR TEZ ÇALIŞMALARI

 

1.          "Bir dedenin kimliğinde müziğin yeri ne kadardır?" Seçkinlerin müzik eğitimi - Türkiye alevilerinin manevi liderlerini yetişmesindeki müziğin rolü ["How musical is a dede?" Music education of the elite - musical aspects in the training of a spiritual leader among the alevis of Turkey], Gloria Lucille Clarke, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1998

2.          15. ve 16. yüzyıllarda Safevi propagandası ve etkileri [Safavid propagandas and their influences during 15 th and 16 th centuries], Nilgün Dalkesen, Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·

3.          1980 sonrası Alevi-Bektaşi örgütlenmelerinin sosyolojik incelemesi [Sociologic investigation of Alevi-Bektashi organizations after 1980] Haydar Gölbaşı Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yüksek Lisans 2000

4.          1980 sonrası İzmir'de Alevi örgütlenmeleri ve bu örgütlerin Alevi kimliği açısından önemi [Alevi organizations after the 1980s in İzmir and their importance for the Alevi identity] Serap Bahadır Adnan Menderes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Yüksek Lisans 2008

5.          Ahmed Sufi Bey`in "Sefinetü`s-Sufi" adlı eserinde "Bektaşilik" [The Bektashism in Ahmed Sufi Bey`s work of art named Sefinetü`s-Sufi], Serap Aktaş, Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

6.          Akdağmadeni yöresi Ardıçalanı ve Bozhüyük köylerinde Alevilik [The Alavism within the vicinity of Akdağmadeni Ardıçalanı and Bozhüyük villages] Adem Aydın Atatürk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2009

7.          Alevî Bektaşî kültüründe Hacı Bektâş-ı Veli Külliyesi'nin yeri ve önemi [The position and importance of Hacı Bektaş-ı Veli complex in Alevism Bektashism culture] Şenay Çimen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans, 2004

8.          Alevî kaynaklarda Hz. Muhammed [Muhammad in the Alawite source] Seda Abişoğulları Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

9.          Alevî öğrenci ve velilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine bakışları [The view of Alawi students and parents on the religion and ethics courses]

10.       Alevi örgütlenmesi bünyesinde Cem Vakfı ve faaliyetleri [Cem foundation and its activities at the structure of Alawian organization] Ali Uysal Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans, 2002

11.       Alevi politics of recognition: Transformation of alevism and two kinds of recognition politics [Alevi tanınma siyaseti: Aleviliğin dönüşümü ve iki tür tanınma siyaseti] Bengü Aydın Boğaziçi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Yüksek Lisans 2009

12.       Alevi revivalism in Turkey: Processes of disenchantment since 1990s [Türkiye'de Aleviliğin yükselişi: 1990 lardan itibaren büyünün bozulması süreçleri] Nurullah Gündüz Fatih Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2009

13.       Alevi Senkretizminin yapılanışı [The formation of Alevi Syncretism] Ceren Selmanpakoğlu İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans 2006

14.       Alevi toplumu ve devlet ilişkisi [Alawii community and state relationship] Metin Acar Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · · Yüksek Lisans 2003

15.       Alevi yazınında Osmanlı imgesi [Ottoman image in Alevi literature] Engin Buz, Yıldız Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı ·

16.       Alevi-Bektaşi geleneği üzerine sosyolojik bir araştırma (Abdal Musa Tekkesi örneği) [A Sociological research on Alevi-Bektaşi tradition (sample of Abdal Musa Tekkesi)] Ramazan Uçar Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora, 2003

17.       Alevî-Bektaşî kaynaklarında yer alan fıkhî bilgiler [The fiqh knowledge in Alevi-Bektashi sources], Mustafa Ergün Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans,2010

18.       Kam-şaman tipi ile alevilikteki dede tipi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme (Sivas-Yıldızeli örneği) [A comparative study of kam-shaman type to dede in alevism (The sample of Sivas-Yıldizeli), Melike Esen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans,2010.

19.       Alevî-Bektaşî kaynaklarında yer alan fıkhî bilgiler [The fiqh knowledge in Alevi-Bektashi sources] Mustafa Ergün

20.       Alevi-Bektaşi kültüründe kadın [Turkish woman in Alevi-Bektaşi culture] Hülya Şenkul Sağlam , Fatih Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2007

21.       Alevî-Bektaşî kültüründe Kur’ân-ı Kerim anlayışı [The Holy Quran in the Alevi-Bektashi cultural understanding] Hatice Ergün Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

22.       Alevi-Bektaşi törenleri ve semahlar [Alouite-Bektashi ceremonies and semahs] Armağan Esmen Elçi,  Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1998

23.       Alevi-Bektaşi ve sünni grupların kültürel benliğin yapılanması açısından karşılaştırmalı incelenmesi [A Comparative study of Alevi-Bekthasi and sunni groups in terms of construction of cultural self] Nilüfer Uluç Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans2004

24.       Alevi-bektaşilerin milli mücadele'deki rolü ve Atatürk ile ilişkileri [Role of alevi-bektashis in national struggle and its relationship with atatürk] Ersin Kılıç Marmara Üniversitesi · Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü · · Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı ·

25.       Alevilerin din eğitiminden beklentileri [Alewiten from religios education] Sadi Yıldız Sakarya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2002

26.       Alevilerin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden beklentileri (Ankara örneği) [The expectances of alewite people from religion culture and ethics knowledge (example of Ankara)] İlhami Ünal Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2010

27.       Alevîlerin dinî inanç ve yaşantıları (Gölyaka örneği) [The religious beliefs and lifestyles of Alewites (The sample of Gölyaka)] Murat Çetin Sakarya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

28.       Aleviliğin günümüzdeki problemleri [Current problems of Alevism] Mehmet Ali Balkanoğlu Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2006

29.       Alevilik'te buyruk kavramı ve İmam Cafer örneği [The concept of buyruk in Alawism: The case of Imam Ja'far buyrugu] Canan Sultan Özalp Harran Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2006

30.       Alevilik'te Dedelik Kurumu ve işlevleri [The grandsire statement in Alevism and its function] Cihat Şeker Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2005

31.       Alevilik'te dört kapı kırk makam [Alewiism four doors fourty rules] Sermin Çalışkan Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · İlahiyat Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

32.       Alevilik'te erkan ve düşkünlük [Erkan and düşkünlük in Alevism] Abdulbaki Bakır  Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2009

33.       Alevilikte toplumsal kurumlar ve öznenin siyasal belirişi Ayhan Yalçınkaya Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans 1994

34.       Alevist politics of place and the construction of cemevis in Turkey [Alevici mekan siyaseti ve Türkiye'de cemevlerinin kurulması] Murat Es Boğaziçi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Sosyoloji Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2006

35.       Amasya yöresi alevileri tarihçesi, inançları, örf ve adetleri [The Alawis in Amasya region their, history, beliefs and customs] Harun Yıldız Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü  Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Doktora 2003

36.       Anadolu Aleviliğinde düşkünlük kurumu ve günümüzde işlevselliği [The institution of “düşkünlük (excommunicated)" in Anatolian Alevi and its functionality] Ömer Faruk Savuran Dokuz Eylül Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

37.       Anadolu Aleviliğinin toplumsal kökenleri [Social origins of Anatolia Shiism's], Ömer Faruk Koyuncu, Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1999

38.       Anadolu kültürü ve semahlar [Anatolia culture and Alevis religious dance], Ali Haydar Timisi
Haliç Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, 2007.

39.       Anadolu kültürünün tanıtım sorunu örnek olay: Anadolu aleviliği ve Ayin-i Cem [Sample incident: Alevi Faith in Anatolia and the Cem-Ceremony] Hünkar Akbaş İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2002

40.       Antakya Alevîlerinde ziyaret yerleri ile ilgili inanç ve uygulamaları [The believes and applications concerning the much visited places in Antioch Alewis] Mustafa Bahacan Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2004

41.       Arap alevi-nusayrilerin dini ve sosyal hayatı (Tarsus örneği) Cengiz Kaçar Dicle Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ·  Yüksek Lisans 2003

42.       Âşik Taki Koçak’in hayatı, sanatı ve edebi kişiliği [Biography of Bard Taki, his art and literary personality] Özlem Yıldırım Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans  2010

43.       Balıkesir Tahtacı köyleri Kongurca ve Türkali`de halk bilimi açısından müzik yapısının araştırılması [A folkloric examination of the structure of music in Tahtacı villages Kongurca and Türkali of Balıkesir] Ayten Kaplan, Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 1998

44.       Balkanlar'da Alevi Bektaşilik [Alevism and Bektashism in Balkans] Adil Seyman, Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2006.

45.       Batınilik Alevilik ilişkisi [Relation between Batiniya and Alawiism] Hanifi Şahin Atatürk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2002

46.       Bektaşi nefesleri üzerinde incelemeler, Mesut Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1997

47.       Bektaşi velâyetnâmelerinde maddi kültür[Culture in bektashi velâyetnâmeleri] Sedat Özdemir Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı Bölümü · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2009

48.       Bir Alevi Bektaşi kasabasında dini tutumlar (Hasandede kasabası örneği) Murat Yılmaz Sakarya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 1997

49.       Bir inanç sistemi olarak aleviliğin siyasal örgütlenmesi Türkiye Birlik Partisi deneyimi (TBP) [The political organisation of alevism as a blief system the experiment of Türkish Union Party (TUP)] Sabır Güler Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Yüksek Lisans, 2007

50.       Buyruklara göre kızılbaşlık [Qizilbashiyye according to its writing sources buyruqs] Doğan Kaplan Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Doktora 2008

51.       Cem Dergisi'nde sunulan alevilik [Alawism presented in the Journal of Cem] Yaşar Şanlı Karadeniz Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans, 2005.

52.       Çamiçi beldesinde dini hayat: Alevilik üzerine sosyolojik araştırma [Religious life at Çamiçi sociological research on Alewiism] Recep Cengiz Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ·2000

53.       Çemişgezek ilçesindeki Alevi vatandaşlarımızın dini yaşantısı [Religious life of alaouite people in Çemişgezek coumty] Ahmet hamdi Akbaba Sakarya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ·Yüksek Lisans 2002

54.       Çoğulculuk açısından Alevilere göre din eğitimi ve öğretimi [Religious education and teaching from pluralism point of view in terms of Alevis] Nurullah Bora  Sakarya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ·Yüksek Lisans 2009

55.       Dedelik kurumu ekseninde değişim sürecinde alevilik [The Process of change in alevism within the framework of the institutions of religious guideship] Ali Yaman İstanbul Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2001

56.       Derviş ruhan örneğinde alevi bektaşi dervişlik geleneği [Alevi bektashi dervish tradition: in the example of dervish ruhan.] Caner Işık Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı Bölümü · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı · Doktora, 2008.

57.       Dinî gruplar sosyolojisi açısından Alevîlik-Fethiye Kasabası örneği-[Alewish point of sociology of religious group-Example of Fethiye Town-] Mustafa Doğan Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

58.       Dini gruplar sosyolojisi açısından ilk dönem alevi düşüncesinin teşekkülü [The First period of Alawi in point of sociology of religious groups], Ziyaeddin Kırboğa, Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 1999

59.       Divriği ilçesinde yaşayan Alevilerde dini hayat ve yaygın halk inanışları, [Religious life and common folk beliefs of Alawies who live at the town of Divriği], İbrahim Gökdemir,  Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans, 2011

60.       Diyarbakır ve çevresindeki Türkmen alevilerinde dini hayat, Ahmet Taşğın, Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora, 2003

61.       Ereğli ve çevresindeki Alevilerden sosyal ve dini hayat [The Social and relagious life in alaonits in Ereğli and in its suroundings], Ahmet Taşğın, Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1997

62.       Erzincan örneğinde din eğitimi açısından yerleşik inançlar [As a sample of Erzincan regional beliefs on the point of religion education] Erdal Çakmak Atatürk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2003

63.       Eskişehir ili, Alevi-Bektaşi köylerindeki inanç ritüellerinin sosyolojik analizi [Sociological analysis of the religious rituals in the Alevi-Bektaşi villages in Eskişehir] Coşkun Kökel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü · Sosyal Bilimler Enstitüsü· Yüksek Lisans 2004

64.       Faces of Alevi identity in the post-1990 period [1990 sonrası Türkiye'sinde Aleviliğin farklı yüzleri], Nazli Ozkan, Koç Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2010

65.       Formulation of semahs in relation to the question of Alevi identity in Turkey [Türkiye`de Alevi kimliği meselesiyle bağlantılı olarak semahların formülasyonu] Fahriye Dinçer Boğaziçi Üniversitesi · Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ·Doktora 2004

66.       Fuat Köprülü`ye göre Anadolu Aleviliği, Doğan Kaplan Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2002

67.       Günümüz Alevî dedelerinin eserlerine göre Alevîlik [Alevism according to the works of Alevi dedes of today] İbrahim Bozkurt Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2009

68.       Günümüz türkiye’sindeki dini akım ve cemaatlerde hızır telakkisi [The idea of al-hidir in the religious groups and movements in contemporary Turkey], Basri Canpolat,Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans, 2010

69.       Günümüzde Alevi-Bektaşı kültüründe hadis [Hadith in contemporary culture of Alavite-Bektashis] Şaban Çiftçi Süleyman Demirel Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Doktora 2005

70.       Günümüzde Alevilerin din eğitimin ve öğretiminden beklentileri [contemporary expectations of Alawis from religious education] Aybiçe Tosun Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

71.       Günümüzdeki alevi örgütlenmeleri üzerine bir inceleme [A Research on alevi organizations nowadays] Selçuk Ulusoy Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2003

72.       Gürgentepe (Ordu) yöresinde yaşayan Alevilerde dini ve sosyal hayat [The religion and social life of Alewis in the Gürgentepi (Ordu) region] Murat Çiçek Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2007

73.       Hatay Nusayrilerinde Haydarilik ["Haydarilik" in Hatay Nusairies], Firdevs Kılıç, Erciyes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 2002

74.       Hz. Ali - Hz. Fatıma kızları ve kız torunlarının Alevi-Bektaşi Türk kültüründeki yeri [The place of Hz. Ali - Hz. Fatima daughters and granddaughters in Turkish-Bektashi and Alevi culture] Ali Demirci Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2006

75.       Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey beldesinde Alevilik Mehmet Ersal Celal Bayar Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2005

76.       İçel tahtacıları -Dini inanışlar ve dini törenler, halk kültürü, anonim halk edebiyatı- [The Takhtajys of Içel -Their religious beliefs, rituals, folk culture, anonymous folk literature] Nilgün Çıblak, Çukurova Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora,  2001

77.       İnanç temeline dayalı sivil toplum kuruluşlarının halk eğitimindeki yeri ve önemi (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı örneği) Semra Akkaya, Ankara Üniversitesi · Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

78.       İslam tarih ve geleneğinde Kerbela [Karbala in the Islam history and tradition] Nuray Orak Ergölen, Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 2002

79.       İstanbul’da mevcut cem evleri ve faaliyetleri [The cem evleri and their activities, in İstanbul] Fevzi Rençber Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans2008

80.       İstanbul'daki alevi vakıf ve dernekler [The Alaouvite waqf and associations in İstanbul] , Ömer Kara , Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans, 2003

81.       Kentleşme sürecinde Alevilik-Bektaşilik [The urbenization progress Alawiism-Bektashi] Hulusi Yılmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü , Yüksek Lisans, 1998

82.       Kimlik siyaseti ve Türkiye: Aleviler üzerine ampirik bir analiz [Politics of identity and Turkey: An empirical analysis about Alevi people] Ahmet Pakiş Kocaeli Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2005

83.       Kuluncak'ta yaşayan alevilerde dini hayat ve yaygın halk inanışları [The religious life and common folk beliefs in the alawis who live in Kuluncak] Yunus Gürer Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü  Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans,2008

84.       Kültür ve yaşayışları yönüyle Bafra ve Hacıbektaş Veli Alevileri [In Comparison with culture and life style of Alevi people from Bafra and Hacıbektaş], Muhammet Avcı, Erciyes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1999

85.       Malatya Kale yöresi Alevi-Bektaşi inançlarının tespit ve değerlendirilmesi [Malatya Kale region of Alevi-Bektashi faith of detection and evaluation] Akın Özbakır Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Felsefe Bölümü · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans2010

86.       Mersin Abdalları halkbilimi araştırması [The folklore research of Mersin’s Abdals] Döndü Can Mersin Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans 2010

87.       Mersin yöresi Tahtacılarının dini inanç ve uygulamaları [A Study on the beliefs and practices of the Tahtacılar in Mersin region] Ali Selçuk Erciyes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü· Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Doktora 2003

88.       Mugla yöresi Alevi Türkmenlerinin halk edebiyatı ve folklor ürünleri üzerine bir araştırma [A study folk literature and folklore artifacts Alevi Turkmens who are lived around Muğla Turkey] Aslı Büyükokutan Balıkesir Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2005

89.       Mustafa Refik ve Divanı [Mustafa Refik and His Divan] Hasan Kaplan Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ·

90.       On Altıncı Yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti `ndeki Mehdîlik hareketleri [Mahdism movments in the Ottoman State on the first Quarter Sixsteenth Century] Yasemin Çağlayan Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · İlahiyat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2009

91.       Ortak kimlik ve müzik: 1980 sonrası Alevi-Bektaşi uyanışı [Collective identity and music: Post-1980 Alevi-Bektashi revival] Ali Keleş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2008

92.       Ottoman socity and state in the light of the fatwas İbn Kemal [İbn Kemal`in fetvaları ışığında Osmanlı toplumu ve devleti] Ertuğrul Ökten İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 1996

93.       Alevilikte dedelik kurumu ve işlevleri [Dedelik kurumu and ıts functions in Alevism] Ali Yaman, İstanbul Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1996

94.       Pir Sultan Abdal türkülerinde tasavvufi konuların tespit ve değerlendirilmesi [Evalution and establishment of sufic subjects in the folk songs of Pir Sultan Abdal, Hatice Çakır, Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ·Yüksek Lisans 2009

95.       Pir Sultan Abdal’da dinî düşünce boyutu [Religious thought pattern of Pir Sultan Abdal], Murat Tavşanlı, Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans, 2011

96.       Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde felsefi ve tasavvufi temalar [The philosophical and sufistic themes in Pir Sultan Abdal's poems] Mehmet Ali Çetinkaya Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2010

97.       Primary Alevi institutions and Alevi-Sunni encounters under the urban conditions [Temel Alevi kurumlarının kent koşullarındaki durumu ve kent ortamındaki Alevi-Sünni karşılaşmaları] Olcay Yıldırım Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İ İ Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans 2009

98.       Reconstructing the political: A study on contemporary Alevi politics from a generative structuralist perspective [Siyasi olanın yeniden inşası: Doğurgan yapısalcılığın bakış açısından günümüz Alevi siyaseti üzerine bir çalışma], Emrah Göker, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1999

99.       Sağdıçlar ve Ulupınar köyleri halk inanışlarının karşılaştırılması [Sağdıçlar and Ulupınar village`s compare of wide spread common people belief] Bahattin Yağbasan, Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2001

100.    Samsun ili Havza ilçesi Karga köyü monografisi [The monograph of Karga village in the town of Havza in Samsun] Emrah Özdemir Gazi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı Bölümü · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2008

101.    Sarıköy köyü folkloru, Kemal Cebecik, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1991

102.    Akçaeniş tahtacılarında dinin ve dini örgütlenmenin günlük yaşama etkisi, İsmail Engin, Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1993

103.    Sarıoğlan yöresi Alevi-Bektaşi inançlarının tesbit ve değerlendirilmesi [A Look at the Alevi-Bektaşi tradition around the town of Sarıoğlan] Mustafa Caner, Erciyes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yüksek Lisans, 1996.

104.    Similar symbols and Discourse in Alevism and Sunnism: A case study in two Anatolian villages [Alevi'lerde ve Sünni'lerde benzer semboller ve söylemler: İki Anadolu köyünde örnek olay çalışması] Seyhan Kayhan Kılıç Yeditepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · İletişim Anabilim Dalı ·Yüksek Lisans 2009

105.    Sivas ili Altınyayla ilçesi Yassıpınar ve Serinyayla köylerinde Alevilik [Alewism in Yassıpınar and Serinyayla villages of Altınyayla of Sivas] Hasan Coşkun Erciyes Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2001

106.    Sivas ve çevresinde yaşayan Alevilerin inançları [The Beliefs of Alawis living in Sivas and its surroundings] Metin Bozkuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1999

107.    Social identity and intergroup relations: The case of Alevis and Sunnis in Amasya [Sosyal kimlik ve gruplar arası ilişkiler: Amasya’da yaşayan Aleviler ve Sünniler örneği] Gülçin Akbaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü · Psikoloji Bölümü · Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 2010

108.    Sosyal bütünleşme açısından alevilik (Malatya uygulaması) [Alawiism interms of social integration (a case study in Malatya)],Mehmet Dönmez İnönü Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Sosyoloji Anabilim Dalı · Doktora 2003

109.    Sosyal değişme sürecinde alevilik (Ankara örneği) [Alawism of the process of social change (In Ankara)] Hulusi Yılmaz İnönü Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora 2008

110.    Sosyolojik açıdan Ordu yöresi Aleviliği [A Sociological study of Alevi community living in Ordu region] Selim Eren Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2002

111.    Sungurlu ve çevresindeki alevilerin kültürel ve dini yapısı [Culturel and religious structure of the alawism living in Sungurlu and its surroundings] Şengül Alazcıoğlu Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2003

112.    Şah İsmail devrinde Anadolu'da Safevî - Alevî faaliyetleri [Activities of the Alevis and the Safavis during Shah İsmail age in Anatolia], Nevzat Şensizoğlu, Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans, 2005

113.    Şanlıurfa Kısas beldesinde Alevilik Bektaşilik üzerine sosyal antropolojik araştırma [Social antropology research on the Alevi's and Bektashi beliefs in the town, Kısas, in Şanlıurfa] Halil İbrahim İlhan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans 2006

114.    Şanlıurfa'nın Kısas beldesinde bir toplumsal ve kültürel yapı çözümlemesi, A.Yılmaz Soyyer ,İstanbul Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1992.

115.    Şarkışla Emlek yöresinde yaşayan alevilerin kültürel ve dini yaşantıları üzerine bir araştırma [A Research on Alevi's cultural and religious life living around Şarkışla-Emlek region] Fikri Kaya Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü ·Yüksek Lisans 2003

116.    Tadım köyündeki Alevîlerinin halk inançları ve bunların dinler tarihi açısından değerlendirilmesi [Common people beliefs that partisans of the caliph Ali in tadım and evaluations for the purposes of history of religious ] İbrahim Köseoğlu Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2009

117.    Tasavvufi bir kavram olarak cem ve bektaşilik`teki yorumu [As A Concept of Islamic mysticism cem and its interpretation in bektashism] Mahmut Riyat Bakır Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2001

118.    The alevi community in Turkey after 1980: An evaluation of political group boundaries in the context of ethnicity theories [1980 sonrası dönemde Türkiye'de aleviler: Politik grup sınırlarının etnisite teorileri bağlamında değerlendirilmesi] Ali Murat İrat Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ·Yüksek Lisans 2006

119.    The Alevis in post-1980 Turkey: A critical discourse analysis of official texts [1980 sonrası Türkiyesi'nde Aleviler: Resmi metinlerin eleştirel söylem analizi] Zeki Uyanık Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Sosyoloji Anabilim Dalı · Doktora 2009

120.    The ambivalence of alevi politic(s): A comparative analysis of Cem Vakfı and Pir Sultan Abdal Kültür Derneği [Alevi siyasetinin müphemliği: Cem Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin karşılaştırmalı analizi], Seçil Aslan,Boğaziçi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans,2008

121.    The circuitous politicization of Alevism: the affiliation between the Alevis and the left politics (1960-1980)[Aleviliğin örtük politikleşmesi: Aleviler ve sol siyasetler arasındaki yakınlaşma (1960–1980)] Mehmet Ertan Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü·Yüksek Lisans 2008

122.    The Dynamics of living together and abstaining from conflict: A case study of Nusayri Alawite, Arab Christian and Armenian communities in Hatay [Beraber yaşamanın ve çatışmadan kaçınmanın dinamikleri: hatay`da yaşayan Nusayri Alevi, Arap Hristiyan ve Ermeni toplulukları üzerine bir saha çalışması], Fulya Doğruel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2002

123.    The Political discourse of Alevism and the quest for representation in the public sphere [Aleviciliğin siyasal söylemi ve kamusal alanda temsil arayışı] Nigar Bulut Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans, 2002

124.    The role of the memorial ceremonies of Hacı Bektaş Veli in construction the Alevi-Bektaşi identity [Hacı Bektaş Veli anma törenlerinin Alevi-Bektaşi kimliğinin kuruluşundaki rolü] Meral Salman Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisansi, 2005

125.    Through differences and commonalities: Women's experiences of being alevi [Farklılıklar ve ortaklıklar: Kadınların alevilik deneyimleri], Berna Ekal, Boğaziçi Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2006.

126.    Tokat yöresi alevileri, tarihçesi, inançları, örf ve adetleri [Alewis in Tokat region, their history, beliefs, customs and tradition] Cenksu Üçer Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Doktora, 2005

127.    Toplumsal değişme ve kentleşme sürecinde alevilik "Reşadiye-İkitelli örneği" [Alevism throughout the phases of social transformation and metropolitan build-up] Nail Yılmaz Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora, 2003

128.    Tunceli aleviliği [Alevism in Tunceli] Erdal Yıldırım Atatürk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Disiplinlerarası Bölümü · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı · Doktora 2010

129.    Türkiye`de Alevilik Bektaşilik üzerine sosyolojik bir araştırma [A Sociological study of Alevite and Bektashism in Turkey], Abdülkadir Sezgin, İstanbul Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora,1996.

130.    Türkiye’de Alevi siyaseti örneği: Türkiye Birlik Partisi (1966–1981)[An example of alevist politics in Turkey: The Unity Party of Turkey (1966–1981)], Murat Yümlü, Yıldız Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 2008

131.    Türkiye’de milliyetçilik, yurttaşlık ve Aleviler: “Öz-Türkler” ve “Heretik Ötekiler”, Kazım Ateş,Ankara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı ·

132.    Understanding the Alevi revival: A transnational perspective [Alevi uyanışını anlamlandırmak: Ulus ötesi bir yaklaşım] Mehmet Demiray  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2004

133.    Urban Alevilik: Self perceptions of the two neighborhoods in Ankara [Kentsel Alevilik: Ankaradaki iki semt bağlamında Alevilerin Alevilik algısı] Kamil Fırat Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Sosyoloji Bölümü · · Yüksek Lisans 2004

134.    Vezirköprü ilçesi Güldere ve İmircik köylerindeki Alevî vatandaşlarımızın dinî inanç ve yaşayışları [Vezirköprü county citizens of Alevis Güldere and İmircik village of religious belief and life] Metin Kılıç Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı · Yüksek Lisans 2009

135.    Yıldızeli ve çevresindeki Alevilerin kültürel ve dini yapısı üzerine bir inceleme [A Research on the cultural and religions structures of alaoites in and around Yıldızeli] Özlem Aslan Cumhuriyet Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Yüksek Lisans, 2001


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR