TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Nefesin Sevgisi

Nefesin sevgisi

9 Mart 2014

Nefesin sevgisi
 
Nefesin sevgisi, mana yazılarımdan,  
Alevilikte Nefesin sevgisi, pir aşkına ateşe girmektir semahın dönmektir ol kanatın açmaktır, hak için hak ile aşkına hü, belden yoldan gelenin aşkına hü, sana gelenler ya hak ya hü ya pir, pir nefesin verenler ölmeden ön ölenler aşkına, ol piri divanında ol pirlerin aşkına,, uzaklardan gelen, evini Bilir, bacası tütmediği halde evini bilir, der hak ola gördüğüm özümde hak olan yaklaştığım hak ola der darına durduğum niyazım verdiğim kabul ede der dileklerim, yaklaşır uzaklardan gelen,, göklere eren hak nefesin görür alev alevdir, yer gök pirin nefesi ile tuştur, talip hızla adımlarla gelir yaklaşır, koşar ,coşar, mest olmuştur, talibin teni teri  nurundan nur alır nurlar saçar amber saçar , eşiğine kendini bırakır, yüzlerini sürer hak oldu hak ya hü der, mana olarak  
 
Nefesin sevgisi, darı dardan kurtarandır, darı darda bırakmayandır, didara erdirendir, mana olarak deniz buzdur, denizin Buhari var mıdır, buzun Buharı var mıdır, ya hü der, orada kalana yetişir, ol Hızır, yetiştiğini görürsün, ol pir nefesini görürsün yerden göğe tutuşan ateşin, hak eyvallah gökyüzünde kanaatin açan turnayı görürsün, gökte turna yaralı uçamaz hale gelir kendini bırakacak hale gelir, Hızır gökte olan turnaya yetişir, bakarsın anda özünle görürsün, evvel her yer gök bile karanlıktır, zindan gibidir, ol anda ise medet  mürüvvet ya hü ya Hızır aşk ile ,,ol anda göklere erdiğini tutmayı kurtardığını görür özünden gören,, bakarsın yerden göklere kadar yükselmiş ol nur ol ateş ol nübüvvetindir, aşkına hak eyvallah gerçeğe hü, nefesin sevgisi, cansızlarda varmıdır,mana olarak,evvet vardır cansız bir taş bile,  
 
Nefesin sevgisi, ya hak ya Hızır ya güzel şah ya pir der, ayağını bastığın üzerinden geçtiğin ol taş bile ol taşlar bile, der, ya hak,, dilersen yerden göğe ereyim Burak’ın olayım, der taş, mana olarak Burak demek attır atın olam demektir, ol ol pir aşkına ya hü, kendimi parçalıyım zerre olayım demektir, ol taşın ol taşların üzerinde bile nurun vardır,, ya hayvanlarda var mıdır ,
 
Nefesin sevgisi, vardır, sezer görür, duyguları acıktır, manevi gözleri perdesi açıktır manada der, dilsizim der örnek bir kedi, insan ile konuşamam der bir kedi ,konuştuğunu bilirim sezerim der, sevgisini görürüm der, hak eyvallah, bir kedi yolunu görür, evine yaklaşır, ol evinde olduğunu pir nefesin vereni bilir, oraya geldiğinde kapıda durur, bir kediyi hırıltı tutar kedinin nefesini evinde hissedersin, mutlu olduğunu kapına kadar geldigini,yolunda ölmek istediğini söyler, sevgini bulduğunu  sevgisinden ayrılamayacağını söyler, hak illallah hak eyvallah gerçeğe hü,  
 
Nefesin sevgisi, mana olarak bir köpek, sadıktır sahibine, sahibine sahip çıkar, ve sahibine kötülük edecek birini tanır, yaklaştırmaz, havlar mana olarak ürüme denir ses vermesi denir, dikkat et demesi denir, bir köpek bile, sadık olduğuna serini verir, der, ya sadıklar sadığı olan, kapında bin yıl köpek olsam, ne mutlu der,, tek sağ olayımda aç susuz kalayım der eşiğini bekleyim, verdiğin pir nefesinde sonsuza kadar coşayım koşayım tek deli olayım, deli olmak mana olarak deli olmak saf olmaktır temiz yürekli temiz kalpli olmaktır, doğruluktan ayrılmamaktır, der  deli diyen desin, kendini bilen bilir delimi, yolum için deli olmuşum, deli derler, desinler, bu insanın  içine doğan sevidir, sevdiğinden çile haneye düşmesidir, sevgiden zerreye kavuşmasıdır, sevgiden hakka ermesidir,  
 
Nefesin sevgisi ,iri diri olan yolun hak erenleri aşkına ,hak Muhammed ali aşkına hü, hak eyvallah, pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah seyid pir benlim abdal gerçeğe hü Allah eyvallah lanet olsun yolun yezidine, lanet olsun insan sevgisi bilmeyen yezitte,  Allah’ın Allah dostların Allah varlığının sevgisin bilmeyen yolun yezidine lanet olsun, teni inciten yezitte lanet olsun, ya hü ya mümine  Ali ya hü ya hak Muhammed ali
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR