TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Liderlik

 

TÜRKMENLERDE   LİDER   OLMANIN   TÖRESİ :

 

   Türkmen gelenek ve törelerine göre her önüne gelen, her aklı esen, halktan , aşiret teb’asından her hangi bir kişi dini ve siyasi lider olamaz. Böyle bir kişinin arkasına halk takılmaz. İtibar etmez.sempati ve saygı duymaz. Öyle ise lider olmak için hangi şartlar aranır.

       1) Lider olacak kişi dinsel ve siyasal açıdan bir kaç göbek silsileden bu tarafa Soy, bir aileden gelmiş olması istenir. Bu aile meclisi kendi fertlerinden bu kişinin aileyi temsilen   aşirete  ve   topluma  lider  olmasını  onaylaması  ve  seçmesi  gerekir.

       2) Lider olacak bu kişi liderliğe yaşı ile bilgeliğiyle, otoritesiyle tahsiliyle,Toplum arasında saygınlığıyla ve fizik yapısıyla ve sağlık, sıhhat durumuyla liderliğe ehil bir kişiliği olması istenir.

       3)         Bu kişi çocukluğundan itibaren liderler meclislerinde, Toplantılarda , Dergahlar da.,Tekkeler de, Cem ayinlerin de hizmet ve görev yaparak toplumla iletişim kurarak bir lider olacak gibi yetişmiş olması istenir.

       4) Mal, Mülke, Kadın’a,  İçki  ve   kumar’a   karşı  zayıf  bir  hassasiyeti  ve bunlara karşı aşırı bir isteği olmamalıdır. Kötü bir alışkanlığı olmamalıdır.

       5)         Aşiretin, Toplumun töre, gelenek ve inançlarını çok iyi bilmeli ve bu ulusal değerlere saygılı ve inançlı olması istenir.

       6)         Eline, beline ve diline sahip kamil, olgun bir kişiliğe sahip, Ehli kamil, hoşgörü sahibi, İnsanlar arasında ayırım yapmayan, taraf tutmayan , hak ve hukuk gözeten bir kişilik aranır. İnsan  üstü  bir  davranış ve keramet sahibi olması beklenir veya bu gözle bakılması   istenir.

       7) Aşireti, toplumu uğruna malından, canından olmayı göze alabilecek bir yapıda ve cesarette olması şarttır. İşte Türkmen halkı ancak bu özelikleri taşıyabilen bir lidere saygı duyar. Onun sözlerine inanır. Bu gibi liderlerin arkasına takılır ve onunla ölüme bile giderler. Şunu belirtmek istiyorum. Babai ayaklanmasını, Celali ayaklanmasını, Şah veli, Zünnun Baba, Kalender Çelebi Şah ayaklanmalarının başında bulunan liderler hep böyle bir yapıya sahiptiler.Yukarıdaki özellikleri taşıyorlardı.Yani alalede kişiler, halktan kişiler değillerdi. Soyları, Ecdatları ulu  Hoca    Ahmed   Yesevi,  ekolünden  ve  Onun   öğretisine  bağlı  ve  Ahmet  Yesevi’nin  Halifesi  Lokman  Parende’nin  öğrencileri  olan Rum  erleri, horasan  Pirleri  grubu’nun   lideri  ve  öncüleri  olan  Baba  İlyas,  Baba  İshak,  Anadolu’ya  gelmişler. Bunların   peşinden  de   Hacı   Bektaş   ve  Ahmet   Hubyar   Abdal  gelerek  Yesevi   Dervişleri   olarak   Ahmedi   Yesevi   öğretisini  ve  “Kalenderilik,  haydarilik  ve  Bektaşilik  gibi  Türk  ve  Türkmen  Tarikat  ve  Tasavuf  düşüncesini  Anadolu’ya  taşımışlardır. Yesevilik   tesirleri  anadolu’ya  bunlar  yoluyla  ulaşmıştır.Ahmedi  Yesevi’ye  Anadolu’ya   gelmek   Nasip   olmamıştır.

       Ahmet  (Hupyar Abdal),   1238 de Hacı  Bektaş  ve  Kardeşi  Menteş Anadoluya  gelmiş  Tokat  ili  Pazar  İlçesi  ERKİLET  obasına  yerleşmişler. 1239/ 1240 Babai  ayaklanması’na  oğulları’yla  birlikte  katılmış.  Sivas’a   yönetici  olarak  bırakılmış.  Ayaklanma   bastırılınca  9 sadık  arkadaşıyla  Yıldız  Dağı  serisinden  olan Tekelü  dağları  yaylasından  olan  Gürğen  Çukuruna  oba  kurarak  gizlenmiş  1243  Köse  dağı  savaşı  sırasında  obasını  basan  Moğol  askerlerince yanında  bulunan  7  yakını’nın   hanımlarıyla  birlikte  öldürülmüşlerdir.Anadoluda  ki  yaşamı kısa  olduğu için bu  ulu kişi hiç tanınmadan  hakın  rahmetine  kavuşmuştur. Bir  (Hupyar)  takma  adıyla  ilğili, birde  Anadoluya  gelişiyle  ilğili  iki  efsanesi  vardır. Birde  yıldız  Dağı  serisinden Tekelü  Dağı   Gürgen  çukuru  denilen obasında  değirmeni  ve  yaşam izleri  vardır. Burada  ikinci  “Hubyar  Sultana  ait  yaşam  izleri ile Türbesi  ve adına 1562 yılında kurulduğu belgelenen  vakfı, fermanı ,Kurduğu  tekke (zaviye) ile birde çizim  Resmi  vardır. bilge, ozan, şair, Derviş, Ermiş, Seyit, Şah, Şeyh gibi keramet ehli kişilerin Torunlarıydılar.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR