TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kök Salma

Kök salma, Mana yazılarımdan kök salma,
22 Ocak 2014, 23:50
Kök salma, Mana yazılarımdan kök salma,
el vermek elin verdiğinde elverişli olmasında gücünü var ettirmek, kapasitesini arttırmak kök derinliklerini bulması için, bitki nedir hedef nedir, filizlenme nedir aşı nedir, dört maddedir, susuzluğa çare sudur, hedefi ise köklü olmasıdır, iç olmamasıdır, sulama metotlarına göre gibidir, toprağa suyu salma anlamında veya yağmurlama anlamında kök gelişimi ise kendini derinliğinde değişiklik ile göstermesidir, olanağını vermesidir, miktarına göre toprağın kullanımıdır, suyun kullanımıdır, insanın el verdiği elverişli kapasitesi toprağın derinliklerine kadar inmesi kökün, kök salmasıdır damar damar,

Alevilikte, toprak yüzerinde, toprak altında ve toprakken tabakasında ve toprağın minarelinde besini gıdasını sevgi ile çeşidine göre gömme derinliğinde, açma derinliğinde, kapatma derinliğinde etkili gelişimi aşk ile ola, aşk ile çevrile aşk ile gözyaşında nem miktarının topraktan alınması, havadan sudan gökten alınmasıdır, buharın oluşumundadır, bunlar nasıl bir süreçtir, görmek değerlendirmek, bağlanmaktır, sobasız evi ısıtan aşktır, çıranın uyanmasıdır, aşkın iri diri kılmasıdır, mutsuz olanı hayata bağlayan aşktır, tohumu gelişen bitkinleşen kök salımın da ana damarını iyi bulmasıdır, ona o kişinin beline bağlı olmasıdır, eline diline beline yoluna bağlı kalmasıdır, o kişinin irşadını gör setir, kök salması, gideceksin, yerleşeceksin yeşereceksin, kök salacaksın denir buda dört ayrı bir unsurdandır, irşadın,

Alevilik te, kök salma, belden gelmekle yolunu süren dönmeyene denir, lanetlenmeyen lanetlenmeyecek olandır, yetiştirmede ise, köklerin dikkat edileceği hassaslar şoktur, suyun kullanımı, çabuk tüketilmemesi, suyun çürür bir ağacın meyvenin veya kuruyacak bir ağacın meyvenin kökten hastalığına bakılır, gerektiği an dalları budanır veya yaprakları koparılır veya belirli bir ilaçlarla temizlenir veya aşı yapılır, aşı anlamı ise, elim verdim yola geldin yola teslim oldun, belden aşağı düşleme nefsini koru, nefsine cihat aç demektir, yolun yezitti olma demektir, belden gelen gibi yoluna sahip ol demektir, temizlik deyince mana olarak suyun boşa akıtılmaması, yani değirmenin boşa dönmemesi gibidir, iyi sulama iyi bakım iyi kurtarma iyi kök salmasından geçer, irşat olmanın bu maddeleri, belirli bir kademelerden geçer buna rütbe denir veya merdiven denir veya kanat açanın katların sayısı denir, kat kat çıkmanın anlamında, kök salma derinliği, ihtiyaçların, ihtiyaçlarda kalanların susuzluğunda kalanların içeceği miktarı bilmek gibidir, miktarına göre suyunu var etmektir, çıkartmaktır, toprağı işleme durumu toprağın değerine bağlıdır değeri ise, insanın mayası gibidir, denir ki taş olan yere ekin ekilmez, ağaç dikilmez meyve dikilmez, insanın irşat olması için halktan olması toprağından olması yani mayasından nübüvvetinden hak Muhammed aliden ev halkından ehlibeyt olmasıdır ol mayasından yoğrulmasıdır aşkın nübüvvetin, halkın içinde olmalıdır, irşat edilen, dağa tasa yerleşse bile görevi halkın içinde olmaktır hak ile olmaktır, yüz yüze cemal cemele denir niyaz ola niyaz hak olan ile denir,

Alevilikte kök salma, ihanetin olmadığı kinin nefretin olmadığı sevgiye dayanır, incitme kıyma dökme kırma yoktur, uzun ömürlere dayanır, riyakârlığa sapmadan, nefesine düşmeden, dünyada olan güzelliklerin yer altı güzelliğini damarı ile kök salarak kendini görsetmesidir, kök salmada, iç sulama denir, ak ve pak kalması denir aşkını yayması denir, nurun saçmasıdır anlamında, alt sulama denir, yüzey sulama denir ve gök sulama denir, suyun yanı aşkın aşk maddesin, kök salmaya başladığını görmektir, kök salmakta, zamana bırakılan kök sağlamlığına varan kadar üzerinde titredir, yağmurdan, yelden korunur, sudan korunur, ateşten korunur ve köke zarar verecek her kötü nesneden canlı olsun cansız olsun çember altına alınır korunur, kök salmada, Alevilikte irşat eden korur, gözü kadar korur, kok salması olgun geçerse, belirli aşamalardan olgun olarak geçerse, engin olur, damarları sağlam olur, istenilende sağlam olmasıdır, Alevilik te kök saldı, anlamı ise, burada ev yoktu, evin olmasını diledik ev oldu, kapının açılmasını istedik kapı açıldı, yakınımızın olmasını istedik ya kendimizi bulduk sen ben olmadık biz anlamında denir, biz bizi bulduk anlamındadır, bu kök sarmak sağlam temeli çatısı ile ne eksikliği vardır ne fazlalığı, beklenilen kalitenin kendisidir, kök salmanın dönemleri mevsimleridir, mevsimlerinde memnun etmesidir, atılan temel mana olarak kök salmadır, kapının binasında olması yapılan bina içinde olan kök salan belden gelen yolun sürendir,

Alevilikte pir makamında olanlar kök salanlarız der kök salanlar aşkına dem ola der hak ola der, kök salmada mana olarak nasıl ağaç yoksa orman Yoksa erozyonla mücadele varsa doğal varlıkların tüm varlıkların koruma adına nasıl bir vakıf veya vakıflar varsa, Ali evladı olan belden gelen yoldan gelen, kötülüklerle, zulme karşı adaletsizliğe karşı, boyun eğmeyenlerdir mücadele edenlerdir, nasıl erozyonla mücadele varsa, insanlık adına yoluna bağlı olarak, daha kök salmak için mücadele vardır, alevi ocakların kök salmasında yetiştirilen dedeler, pir ocaklarından yetiştirilenlerdir, Ali belinden gelenler evladı seyidlerdir, pirler derler kök salansın bizdensin kök salanlar olarak kalacaksın, sen bırakılan emanetsin bırakılacak emanetlerdensin demektir, hak ola yol ola belden gelenler yoluna bağlı kala, pir

Teslim Abdal ocağımdan, pir benlim abdal aşk ile Allah eyvallah, yazan pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR