TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Namaz

Namaz
13 Mart 2014,


Namaz

Namaz Mana yazılarımdan, namaz,
Alevilikte ibadettir, ibadetin şekli yoktur, asıl ibadet edeceksin diye kimseler şekillendiremez, ibadetin aslı ise, hak Muhammed aliye bağlanmaktır, İslam dinini seçmektir, İslam dini Hz. alinin yoludur, Alevilik evvelidir, ali ile başlayandır, haktan olmak için evvel yolunda ölmektir, talip olmaktır, yol uludur yol hak Muhammed alinin yoludur, yolunu sürenler ise Hz. hüseyninin yoluna bağlı yolunu sürenlerdir, haktan olmak için ibadetine bağlı kalmak yerine getirmek için, evvel eline diline beline sahip olmaktır, davranışlarını bilmektir, kendini temiz tutmaktır, arınmaktır pak kılınmaktır, paklardan olmaktır, zahiri batını ise vücudun da bir eden Allah sevgisi ile var ola yoktan vara gelen sevgisi ile kuşanandır, kemerbest olandır, nesli sûlbün paklardan olandır, kendini yakın kıldırmaktır, ibadetin kapıları ise şeriattan açılır tarikata varır, marifetten hakikat erer, hakikatten ise sırrı hakikate erer ol kırklara varan didara erer mana olarak alnında ol "b" sırrın bilmektir, insan kötü davranışlarında bulunmamalı, Allah korkusunu bilmeli, Allah sevgisinden ayrılmamalı, ibadetin hak edenler ise yakınlığındandır, ister hac gez Kâbe gör, evvel insanlıktır evvel Ebu türap olmaktır, dört kapıdan kırklara varan özünü hakka bulur, ibadete şekiller getirmez, şekiller uzaklaştırır, şekiller özünü özünden ayırır, özüne karşı gelen şekilleri terkeder gönül âleminde ruh âlemine varır olgunlaşır, yolu olgunluktur enginliktir, insanlıktır, kıldan ince kılıçtan keskindir, teni teri güle benzer, aşk ile akıl gönül fikir etme düşünme tasarlanma ile şek şüphe getirmemektir, divana gider tasavvufa gider felsefeye erer ağaç olur yaşamın buldurur hayat bulan olur, alevi olmak yolun eri piri hidayet ereni kadar irşadın piri kadar olmaktır, yeşil mezar olanlar ölümsüz olana ayrı don bulanlar, tanrının adaletinden ayrılmamış insanda tecelli ettiğini görmüş hakkı içinde bulmuş hakkı ol cemalinde görmüş hakka niyazın vermiştir, kün, bütünlüğü sağlar, iri diri olmayı, filozof olmayı, tasavvuftan olmayı divanından olmayı sağlar, aşırı gitmemeyi aşırıdan sakınmayı yanlıştan sakınmayı doğru ile doğruluklara ermeyi sağlar, gelmiş geçmiş aleviler birlikten yanı iri diri olmuştur, gayri olmamış gayri durmamıştır, ibadetlerinden ayrılmamış ibadetine bağlanmıştır rehberin mürşidin pirin bilmiştir, musahibin bulmuştur,

Alevilikte aliden olmak İslamin özüdür, Alevilik kuranın özüdür, ibadet alevi olmakla olur, Hz. âdeme sorarlar, inansın nedir kimdensin, cevap verir, hakkın dini sevgi dinindenim son peygamber ol nebi hem resüldanım, hem ol ali hem velidenim, hem ol evveli olan kızıl ateşine girdim ateşinden kurtulduğum ateşinde kül olmadığım aşkına yoktan vara geldiğimin yolundayım, kün, yaratan yarattı yaratanı sevdim yaratandan oldum, ibadetlerim ile bir vücuttun bulanlardan oldum, .âdeme sorarlar, cennete gidecek misin girecek misin cevap verir, ibadetlerim hak içindir, cennetine girmek ise, son peygamberin hanesinden olmak ev halkından olmaktır, şefaatini bulmaktır ol şefaatin bulanın aşkına, mana olarak, Nuh’un kurtaranda odur, ol gemiye binenin bindirenin aşkına, ibadet ise, gemiye binmeden binenlerin kurtulmadan kurtulacak olanların, bendendir benden ayrılmadınız diyen aşkına, namaz, namazda dualar, şekil ile değildir, der, ya Allah birliğine dem ola demin sürenler ile ol Muhammedîn aşkına ol Muhammed bir ismi nebi bir ismi resulü hak aşkına hak alinin yolu aşkına ol alinin sultanın aşkına ol velayetin makamında olanın aşkına ol nübüvvetinden var olan gelenin velayetin sahibi aşkını, ol Hızır şah ol sultanın aşkına ibadetin özünde beslediği doğruluk iyilik ibadeti insanın mertebesi esas alan şekiller değildir, insanın mertebesi insanın kendini bilmesidir, üçlere beşler kırklar yedilere bağlanmaktır on iki imamların aşkına aşk ile hü, on dört masumu pakların aşkına hü on yedi kemerbestlerin aşkına hü ibadet cemdir, ceme girmektir cem olmadır, günahından arınmış günah işlemez toplum olmaktır temiz olan toplumlar arasına girmektir, çalışan kazanan alın teri döken, özünde beslediği sevgidir hak ile hak olmanın sırrıdır ibadetidir, der, ibadet sırdır, ol namazını sır eyledik, kul ile Allah arasında sır eyledik sır kimseler giremez araya, aradan su sızmaz, sen dilek diledin de, sen ibadet ettin de sen namazın kıldın da biz kabul etmedik mi mana olarak der biz buyurmadık mı, hak eyvallah Allah Allah. namaz anlamında ,doğru hakka varma içeriklidir, eşine işine aşına ekmeğine toprağına vatanına aslına kimliğine zürriyetine sahip olmaktır, ibadet, mana olarak eline diline beline sahib olmaktır diyen hünkari sultan hacı Bektaş velidir, ol velayetin aşkına hü din kültürü insanlıktır medeniyettir tanrıya kavuşmaktır, zahirde batında olmaktır, namaz, ibadettir ,oruç ise ,nefsini öldürmekti, oruçlu iken gönlünden zerrecik geçecek olan kötülük orucu bozar ,namazı bozar ibadetin hak olmaz, mana olarak der, eğer zekât vereceksen, hak için ver, kul adına yardıma muhtaç adına, verirken eğer içinden zerrece kötülük geçerse, istersen keseler dolusu altın ver kabul olmaz buyurur, hac ise, eşiğini bilmek hak eşiğini, aliden ali evladından olanın eşiğini bilmektir, Hz. alinin eşiği haktır ibadettir pirin eşiği evi cem evidir ibadettir, haktır, pirin eşiği haçtır ibadettir haktır, mana olarak pirin hünkar hacı Bektaş veli aşkına der aşk ile gercege hü, evliyalar aşkına der eşiği haktır hü, sultanların velilerin eşiği haktır der eşiği haçtır der aşk ile hü ibadet namazdır, hakka secde dua tevhittir ,zikiretmektir gülbank okumaktir pir nefesin vermektir elinde saz ise, saz çalmaktır mana olarak der pirin nefesi ola söylediğin söyleyeceğin ,ol kurandan ola nefesin ol hak muhammenden olan nefesin, aşk ile gereceğe hü ibadet mana olarak üc telli kur´an deriz, mana olarak kuranı veren dil söyleten özün sözün ışığına aşk nübüvvetin ol nurun çaldığın sazın ise dile getirdiğin ola hak eyvallah

Hz. Muhammed buyurur, gadir-hum´da buyurur, en büyük ibadet en büyük secde en büyük namaz, aliyi blmektir bırakılan emaneti bilmektir öyle bir emanet bırakacağım sonsuz kalacak, hak buyurur der, ali yer yüzünün halifesidir ali vekilimdir ali velidir, ali sultandır aşk ile gercege hü ali kurandır Kur’an alidir, yaşamak bağlanmaktır fitne etmeden fesatlar da bulunmadan ,ayrı gayri ümmet olmadan, ümmet nazarında kalanlar paklana suçlanmaya, yüzleri kararmaya, ibadette etmek namazdır, namaz ibadettir, veliligine inanmak inançlı kalmaktır tam inançlı kalmaktır, mana olarak, üçlenmesi denir, bir ifade ile hak muhammed ali, alevilikte ibadette şekil yoktur, kendini halife ilan eden üc halifeden kendini sayan, ayrı bir şekil getirmiştir namaza, ve dünyaya, islam adına Alevilik adına yutturmaya kalkışmıştır, sizin ibadetiniz benim buyrugum olmalıdır benim şekillendirdiğim namaz olmalıdır diyen, günde beş vakit namaz getirmişlerdir, Alevilikte beş vakit namaz yoktur, olmamıştır, Hz. Muhammed bile Hz. ali bile beş vakit namaz kılmamıştır, hz ali cem evinde ibadet etmiştir cem evinde namaz kılmıştır namazı ise Allah ile kendi arasındadır, cem evinde namaz kılanlar ise, Allah ile kendi arasındadır, sırdır, Süfyanın ayetlere saldırması yakması, Muaviye’nin ayetleri oklaması mızraklar geçirmesi yakmasıdır, yolun yezidi ise ,ali evladına karşı ehlibeyte karşı savaş açmasıdır, tahta geçmek için, adaletsizliğin şerefsizliğin başı seçilmek içindir, adaletsizliği şerefsizliği Alevilik kabul etmez, ve getirilen ibadet diye şekilleri kabul etmez alevilik, orucun bile otuz gün olmadığı acıktır, dinde yoktur, Hz. aliyi evinin yanında şehit ettiler, cami de şehit oldu dediler yalandır iftiradır, alinin ölümünden sonra bayram ettiler şeker bayramı ilan ettiler sevinçlerinden oruc tuttular, sevinclerinden öldü diye davullar çaldılar rakslar oynadılar içkiler ictiler, günümüze kadar gelen davulun çalınması şekerin dağıtılması şeker bayramı denilmesi de ondandır, Alevilikte yoktur, İslam’ın şartı beş dediler, namaz beş dediler, evlilik beş dediler, hülle biçmek ayrı ayrı nikahlar altında süfyandan kalmıştır, Muaviye’den dölü yezitten kalmıştır, dinle bir ilgisi olmayan,dinle bir bağlantısı olmayan,,halen namaz kılarlar abdestliyiz derler insan bogazlarlar insan yakarlar asarlar keserler yüzerler, halen dindarız derler bu zihniyetten gelenler bu üç halifeden yolun yezitinden gelenler halen yolsuzluklar ederler yolsuzluklarını örmeye çalışırlar halen dinde varmış gibi günahlar işlemek günah işlemenin yolunu acarlar şerefsiz olmayı şerefli gibi sayarlar bu lanet edilmis zihniyet, lanet okunan zihniyet alideden değildir hak muhammedden değildir ali evlatlarindan degildir, Halen cem evlerini terk edin derler gelin bizimle namaz kılın derler, halen cem evleriniz cami olsun derler, halen cem eviniz olsun derler sonrada bir minareniz derler sonrada alın bizden size hoca diyanetimizden derler, Alevilikte yeri yoktur, Alevilikte caminin yeri yoktur, nedeni ise, Allahtan gelen emirdir,, der ya Muhammed ,onlar cemi yaptılar sen izin verme yıktır eski ibadetlerine dönsünler senden olanlar ehlibeytim,,hak der,,ya muhammed ,aliyi sevmiyorlar aliden olan evlatlarini sevmiyorlar onlar kâfirler, kıldıkları namazları boştur,, Allah Allah eyvallah gercege hü aşk ile gercege hü, pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah aşk ile gecege hü seyid pir benlim abdal iri diri yolumun aşkına yolun erenleri aşkına aşk ile gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR