TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Fars Etkisi

Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri
22 Nisan 2014, 00:28


Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri

Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri, mana yazılarımdan Alevilikte, hak Muhammed aliden olanın yoluna bağlanan yolun sürenin yolundan dönmeyenin yoludur, fars kültürünü de kazandırmıştır, fars kültürü Alevilikten aldığı ışığı bilgiyi ilmi imamların yolu vasıtası ile ocakların dergâhların ali abdan süre gelenlerin bağlı kalanların devrim yaratılacak cağ açmıştır, Aleviliğin özünü benimsemiştir, benimsetmiştir, Tarihçiler yazarlar araştırmacılar bilimler akademik siyenler çok büyüklerini yetiştirmiştir, ilim bilim fen doğa din âlimleri, Aleviliğin fars kültürüne verdiği kazandırdığı dili olarak kullanılmıştır, özellikle ana doluya getirilen Anadolu’dan da Hindistan’a diğer ülkelere kadar fars kültürünü yaygınlaştırılmıştır Alevilikte kültürlerin Aleviliği bilmesi ile sosyal kültürel patlamalar gerçekleştirmiştir, sosyal kültürel değerlerin İran azarbeycanin ve diğer değişik Türk ve İslam’ı kabul edenler tarafından tanımları ile doğruya bağlanmış ilk açılımlarda İslamin yozlaştırılmasına izin verilmemiştir, İslam’ın değerleri korunmuştur, ali İslam diye kabullenilmiştir, ali alevidir diye kabullenilmiştir, bırakılan emanete sahip çıkanlar süre gelen kültürün varlığından haberdar olmuştur eğitimini iyi almış tamamlamıştır, Ocakların dergâhlarında yararlandığı büyük ozanların yetiştirildiği fars kültürünün derken İslam kültürünün değerleri her zaman coğrafyanın coğrafyaların yüzyıllardır gelişmesine önem katmıştır, fars edebiyatında ozanlığında şah İsmail’in, şah hatayı dediğimiz büyük pirin sayesinde fars yanında değer kültürlerde acılım olmuştur, ehlibeyti bilen sayan destekleyen ehlibeyti kabul eden Aleviliği kabullenenler birlikten olmuş İslamin gerçek dönemini yaşamıştır yaşatmıştır, mana olarak derki ata binmesini bilmeyenler ata binmesini öğrendi, zalime savaşmasını öğrendi, uygarlık kültürün alevi kültürü olduğundandır, Atına eşine emeğine alin terine vatanına toprağına emanet ol bırakılan emanet diye söylenilmiştir, insan ol insanlığı bil insan incitme Kâbe yıkma bunlar Alevilikten alınan emanetlere sahiplenmektendir, kuranın dışına çıkılmamış, ali abaya bağlılık ile kalınıştır, Farsın edebiyatı ile Arap edebiyatı bir değildir, çok ayrıdır, Arap tarihinin de süre gelen Aleviliğe bağlılığını Alevilikten aldığı esaslara dayandığı lider olarak gördüğü büyük sultan olarak bildiği şah İsmaillin yoluna bağlanmışılardır, Farslar oluşmadan evvel, Hint ve Avrupa kökenli diller konuşulurdu, İslamiyet’in şah İsmaillin sayesinde büyük acılımlar büyük devletler kurmanın yolu açılmıştır, kültürlerin değeri orta doğuya Afrika’ya ve Avrupa’ya kadar kültürün kontrolü girmiştir, kitapları girmiştir, pek okunanlar arasında olmuştur, İslamiyet’i gerçekten yaşamak bağlanmak ayrılmamak isteyenler hak Muhammed ali birliğinde kendini toparlayarak topraklarında diğer topraklar dada ayaklanmalar ile yönetimlerin devredilmesi ile isyanların başlanması ile İslam’ın yayılması ile coğrafilerin birbiri ile sıralanması haline gelmiştir,

Türk diliminde farsça yazılmasından okunmasından büyük bir cağ başlamıştır, geçmişin istatistik araştırmalarına göre, dergâhların ocakların kol olması birbirine el vermesi ile İslam’a sahip çıkılmasındandır, Hâkimiyetin hakları diye bir kültür doğmuştur, yıkılmayacak olan, Bu kültür ise, kabile kültüründen köklü kültürlere yol almıştır, yöreselden evrenselliğe yol almıştır, otoriteyi kurmuş korumuş sağlamlaştırmıştır, temeli sağlam olduğundan hak Muhammed aliye dayandığındandır, Aradan zamanın geçmesi ile Araplar ile farslar ayrılmıştır, şah İsmail den kopmuş olanlar şah İsmail’den dünyanın kopmasını istemiş arzulamışlardır nedeni ise, hak Muhammed aliden olmayanlar süfyandan olanlar Muaviye’den yezitten olanlardır, Bağlı geldikleri adaletsizlikleri ile dünyaya hükmetmek çarkını döndürmek istemişlerdir, hak Muhammed aliden olanı düşman görmüşlerdir, asmışlar kesmişler derisini yüzmüşlerdir, bırakılan emanetlerden uzaklaşanlar Böylelikle kendi, Arap tarihleriyle yeni bir acılım yapmışlardır bu acılımlar ise, Türkiye dede devam etmiştir Arap kültürüne bağlılık nedeni ise saraya tahta bağlı olanlar bağlı kalanlar, yezitten olanlar yezitte bel bağlayanlar yavuz selim gibi olanlar, durmadan kitaplar yazdırmışlar ehlibeyte fetvalar vermişler fermanlar okumuşlar dergâhları ocakları kaldırmışlar katliam etmişler soykırımlar ile gelmişler Geçmişin perse ve sonradandı samani imparatorluğu ve İslam devriminde bakarsan, yobazlaşanlar yobazlaştırılmakta bırakılanlar yezit ligi kabullenmiş belini bağlamıştır, İslam’la Alevilikte bir ilgisi olmayanlar diğer coğrafyalarında baskı zülüm altına almıştır, Arap fars hakların ayrımı veya Türk halkların ayrımı denir manada ise, gerçek olanlar bırakılan emanete sahip çıktılar, çıkmayanlar ise yolu yoktu lanet halkasında idi, lanet halkasında kalmayı kabullenenlerdir, Yoluna İslam’a bağlı kalanlar şah İsmaillin yoluna girdiler yolunu kabul ettiler, Girmeyenler ise yolundan çıktı, yezit olmayı kabul etti, yeniden kitaplar yazılarak, kitaplarda ayrımlar oluştu, halkların ayırımı oluştu, ayırımcılık getirildi, ikilik tohumu serpildi kin nefret beslenildi Alevilikte ayrımcılık yoktur, alevi olanları asimile etmek için getirilmiş olan zülüm baskıdır, ana doluda ise Aleviliğin fars edebiyatından kopmasının sebepleri ayrıdır, nedeni ise farsın sonradan camilere gitmesi cami kurması minareler dikmesi ile Osmanlı devletinde devam edilmesi ile cami minare geleneğinin ve Aleviliği yok bilme yok sayma, günümüzde ise, cem evleri cami diyenlerin cem evleri cami olmalıdır cem evlerine minare dikilmelidir diyen zihniyetin getirmiş olduğu ayrımcılıktır, Aleviliğin yeniden, cumhuriyetin kurulması ile yazılan onca fetva kitapların Alevilere ferman yazanların kitapları ayırımcılık yapanların kitapları çöpe gitmiştir böylelikle yezit zihniyetine en büyük darbe vurulmuştur, yeni dile geçmekle yeni okuryazarlık ile yeniden bir tarihin yaratan Türk diline sahip çıkan ocakların dergâhların yazarların şairlerin ozanların böylelikle yeniden bir cağ açmıştır, Aydın cağ altın cağ denir, Laikliğin çağdaşlığın Atatürkçülüğün devrimciliğin getirdiği eşit insanlık hakları evrensel hakları bağımsızlık hürriyet özgürlük medeni haklar ile kültürüne ulaşmış temeline ulaşmış çatısında cumhuriyetin becerisini kazanmış yeteneklerini kazandırmış, yobazlaşmaya izin vermemiş Aleviliğin yaşanması bırakılan emanetlere sahip çıkılması ile cumhuriyet sonrasının Arap tarihin bağlanmaksızın veya fars kültüne bağlanmaksızın, geçmişten aldığı kültürü kazanmış olduğu kültürü de getirmiş korumuştur, Sahip çıkmıştır, üzerimizdeki negatifler ise, İslam’da olmayanı kılıf giydirmekle bu sizin kültürünüz diye yutturmak isteyenlerdir yeniden geçmişe dönmek isteyenler, sultanlık padişahlık halifelik düşlerinde olanlar, eğitim vermediği gibi insanları kültürsüz etmiştir yobaz bırakmıştır, Alevilikte eğitim birliğinde ise asla, yezitte yol verilmez, tarihlerce acılan yaralara sarılmayan yaralara hakikatten uzaklaşmaya yer verilmeyecektir, negatif kültür ise, İslam da olmayanı Varmış gibi çıkarları uğruna yazanlardır, amaçları ise birdir, yezit olmak yezİtte belin bağlanmasını istemektir, biatimiz yezitte değildir lanet okunmuştur yezitte yezitten olana, bu negatif etkileri ise, kötü devrim getirmenin peşindeler sayesinde bu güne gelmişlerdir, günümüzde ise, aliyi evladını sevmeyenler bizden değil diye halen insan boğazlamaktan asmak kesmek yakmaktan vaz geçmediler, lanet olsun yezitte lanet okundu yezitte, duamızı eder isek kendi dilimizde hakka dua ederiz, dünyada Alevilik birdir, dünyada Alevilik kültürü birdir, Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri, Aleviliği kabul etmeyenler, şah İsmail’den olmayı getirdiklerini kabul etmenler emanetine sahip çıkmayı kabul etmeyenler, ayrı din kılıfı giymişlerdir, İslam’a alet etmiştir, dinde olmayanı kendi çıkarlarına alet etmiştir fars kültürü böyle değildir böyle olmamladır, Alevilik adına bırakılan emanetlere sahip çıkanları benimsiyorum desteğimi veriyorum, fars kültüründe kültür adına diye, üç hafife olmayanı halife gibi adlandırılan Hz. olmayanı Hz. gibi göstermeye çalışmak soysuzluktur şerefsizliktir, yezite bel bağlamanın getirdiği kabullenmeyeceğimiz

Böyle bir kültürü kabul etmiyorum böylesine yazılan kitaplarda kabul etmiyorum, yezite bel bağlayan din adamlarınızda kabul etmiyorum, negatif tarafları budur,

Ayrımlar ise, yolun yezitti olanların, halkları birbirinden parçalamak ayırmak istemesidir, dergâhların ocakların yıkılmasını istemesidir, yezittin savaşı ise bırakılan emanetlerdir, bizler ol emanetleriz hak eyvallah gerçeğe hü, aşk ile eline beline sahip olanların aşkına hü, pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile gerçeğe hü seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe HÜ

Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri
Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri, mana yazılarımdan Alevilikte, hak Muhammed aliden olanın yoluna bağlanan yolun sürenin yolundan dönmeyenin yoludur, fars kültürünü de kazandırmıştır, fars kültürü Alevilikten aldığı ışığı bilgiyi ilmi imamların yolu vasıtası ile ocakların dergâhların ali abdan süre gelenlerin bağlı kalanların devrim yaratılacak cağ açmıştır, Aleviliğin özünü benimsemiştir, benimsetmiştir, Tarihçiler yazarlar araştırmacılar bilimler akademik siyenler çok büyüklerini yetiştirmiştir, ilim bilim fen doğa din âlimleri, Aleviliğin fars kültürüne verdiği kazandırdığı dili olarak kullanılmıştır, özellikle ana doluya getirilen Anadolu’dan da Hindistan’a diğer ülkelere kadar fars kültürünü yaygınlaştırılmıştır Alevilikte kültürlerin Aleviliği bilmesi ile sosyal kültürel patlamalar gerçekleştirmiştir, sosyal kültürel değerlerin İran azarbeycanin ve diğer değişik Türk ve İslam’ı kabul edenler tarafından tanımları ile doğruya bağlanmış ilk açılımlarda İslamin yozlaştırılmasına izin verilmemiştir, İslam’ın değerleri korunmuştur, ali İslam diye kabullenilmiştir, ali alevidir diye kabullenilmiştir, bırakılan emanete sahip çıkanlar süre gelen kültürün varlığından haberdar olmuştur eğitimini iyi almış tamamlamıştır, Ocakların dergâhlarında yararlandığı büyük ozanların yetiştirildiği fars kültürünün derken İslam kültürünün değerleri her zaman coğrafyanın coğrafyaların yüzyıllardır gelişmesine önem katmıştır, fars edebiyatında ozanlığında şah İsmail’in, şah hatayı dediğimiz büyük pirin sayesinde fars yanında değer kültürlerde acılım olmuştur, ehlibeyti bilen sayan destekleyen ehlibeyti kabul eden Aleviliği kabullenenler birlikten olmuş İslamin gerçek dönemini yaşamıştır yaşatmıştır, mana olarak derki ata binmesini bilmeyenler ata binmesini öğrendi, zalime savaşmasını öğrendi, uygarlık kültürün alevi kültürü olduğundandır, Atına eşine emeğine alin terine vatanına toprağına emanet ol bırakılan emanet diye söylenilmiştir, insan ol insanlığı bil insan incitme Kâbe yıkma bunlar Alevilikten alınan emanetlere sahiplenmektendir, kuranın dışına çıkılmamış, ali abaya bağlılık ile kalınıştır, Farsın edebiyatı ile Arap edebiyatı bir değildir, çok ayrıdır, Arap tarihinin de süre gelen Aleviliğe bağlılığını Alevilikten aldığı esaslara dayandığı lider olarak gördüğü büyük sultan olarak bildiği şah İsmaillin yoluna
bağlanmışılardır, Farslar oluşmadan evvel, Hint ve Avrupa kökenli diller konuşulurdu, İslamiyet’in şah İsmaillin sayesinde büyük acılımlar büyük devletler kurmanın yolu açılmıştır, kültürlerin değeri orta doğuya Afrika’ya ve Avrupa’ya kadar kültürün kontrolü girmiştir, kitapları girmiştir, pek okunanlar arasında olmuştur, İslamiyet’i gerçekten yaşamak bağlanmak ayrılmamak isteyenler hak Muhammed ali birliğinde kendini toparlayarak topraklarında diğer topraklar dada ayaklanmalar ile yönetimlerin devredilmesi ile isyanların başlanması ile İslam’ın yayılması ile coğrafilerin birbiri ile sıralanması haline gelmiştir,
Türk diliminde farsça yazılmasından okunmasından büyük bir cağ başlamıştır, geçmişin istatistik araştırmalarına göre, dergâhların ocakların kol olması birbirine el vermesi ile İslam’a sahip çıkılmasındandır, Hâkimiyetin hakları diye bir kültür doğmuştur, yıkılmayacak olan, Bu kültür ise, kabile kültüründen köklü kültürlere yol almıştır, yöreselden evrenselliğe yol almıştır, otoriteyi kurmuş korumuş sağlamlaştırmıştır, temeli sağlam olduğundan hak Muhammed aliye dayandığındandır, Aradan zamanın geçmesi ile Araplar ile farslar ayrılmıştır, şah İsmail den kopmuş olanlar şah İsmail’den dünyanın kopmasını istemiş arzulamışlardır nedeni ise, hak Muhammed aliden olmayanlar süfyandan olanlar Muaviye’den yezitten olanlardır, Bağlı geldikleri adaletsizlikleri ile dünyaya hükmetmek çarkını döndürmek istemişlerdir, hak Muhammed aliden olanı düşman görmüşlerdir, asmışlar kesmişler derisini yüzmüşlerdir, bırakılan emanetlerden uzaklaşanlar Böylelikle kendi, Arap tarihleriyle yeni bir acılım yapmışlardır bu acılımlar ise, Türkiye dede devam etmiştir Arap kültürüne bağlılık nedeni ise saraya tahta bağlı olanlar bağlı kalanlar, yezitten olanlar yezitte bel bağlayanlar yavuz selim gibi olanlar, durmadan kitaplar yazdırmışlar ehlibeyte fetvalar vermişler fermanlar okumuşlar dergâhları ocakları kaldırmışlar katliam etmişler soykırımlar ile gelmişler Geçmişin perse ve sonradandı samani imparatorluğu ve İslam devriminde bakarsan, yobazlaşanlar yobazlaştırılmakta bırakılanlar yezit ligi kabullenmiş belini bağlamıştır, İslam’la Alevilikte bir ilgisi olmayanlar diğer coğrafyalarında baskı zülüm altına almıştır, Arap fars hakların ayrımı veya Türk halkların ayrımı denir manada ise, gerçek olanlar bırakılan emanete sahip çıktılar, çıkmayanlar ise yolu yoktu lanet halkasında idi, lanet halkasında kalmayı kabullenenlerdir, Yoluna İslam’a bağlı kalanlar şah İsmaillin yoluna girdiler yolunu kabul ettiler, Girmeyenler ise yolundan çıktı, yezit olmayı kabul etti, yeniden kitaplar yazılarak, kitaplarda ayrımlar oluştu, halkların ayırımı oluştu, ayırımcılık getirildi, ikilik tohumu serpildi kin nefret beslenildi Alevilikte ayrımcılık yoktur, alevi olanları asimile etmek için getirilmiş olan zülüm baskıdır, ana doluda ise Aleviliğin fars edebiyatından kopmasının sebepleri ayrıdır, nedeni ise farsın sonradan camilere gitmesi cami kurması minareler dikmesi ile Osmanlı devletinde devam edilmesi ile cami minare geleneğinin ve Aleviliği yok bilme yok sayma, günümüzde ise, cem evleri cami diyenlerin cem evleri cami olmalıdır cem evlerine minare dikilmelidir diyen zihniyetin getirmiş olduğu ayrımcılıktır, Aleviliğin yeniden, cumhuriyetin kurulması ile yazılan onca fetva kitapların Alevilere ferman yazanların kitapları ayırımcılık yapanların kitapları çöpe gitmiştir böylelikle yezit zihniyetine en büyük darbe vurulmuştur, yeni dile geçmekle yeni okuryazarlık ile yeniden bir tarihin yaratan Türk diline sahip çıkan ocakların dergâhların yazarların şairlerin ozanların böylelikle yeniden bir cağ açmıştır, Aydın cağ altın cağ denir, Laikliğin çağdaşlığın Atatürkçülüğün devrimciliğin getirdiği eşit insanlık hakları evrensel hakları bağımsızlık hürriyet özgürlük medeni haklar ile kültürüne ulaşmış temeline ulaşmış çatısında cumhuriyetin becerisini kazanmış yeteneklerini kazandırmış, yobazlaşmaya izin vermemiş Aleviliğin yaşanması bırakılan emanetlere sahip çıkılması ile cumhuriyet sonrasının Arap tarihin bağlanmaksızın veya fars kültüne bağlanmaksızın, geçmişten aldığı kültürü kazanmış olduğu kültürü de getirmiş korumuştur, Sahip çıkmıştır, üzerimizdeki negatifler ise, İslam’da olmayanı kılıf giydirmekle bu sizin kültürünüz diye yutturmak isteyenlerdir yeniden geçmişe dönmek isteyenler, sultanlık padişahlık halifelik düşlerinde olanlar, eğitim vermediği gibi insanları kültürsüz etmiştir yobaz bırakmıştır, Alevilikte eğitim birliğinde ise asla, yezitte yol verilmez, tarihlerce acılan yaralara sarılmayan yaralara hakikatten uzaklaşmaya yer verilmeyecektir, negatif kültür ise, İslam da olmayanı Varmış gibi çıkarları uğruna yazanlardır, amaçları ise birdir, yezit olmak yezİtte belin bağlanmasını istemektir, biatimiz yezitte değildir lanet okunmuştur yezitte yezitten olana, bu negatif etkileri ise, kötü devrim getirmenin peşindeler sayesinde bu güne gelmişlerdir, günümüzde ise, aliyi evladını sevmeyenler bizden değil diye halen insan boğazlamaktan asmak kesmek yakmaktan vaz geçmediler, lanet olsun yezitte lanet okundu yezitte, duamızı eder isek kendi dilimizde hakka dua ederiz, dünyada Alevilik birdir, dünyada Alevilik kültürü birdir, Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri, Aleviliği kabul etmeyenler, şah İsmail’den olmayı getirdiklerini kabul etmenler emanetine sahip çıkmayı kabul etmeyenler, ayrı din kılıfı giymişlerdir, İslam’a alet etmiştir, dinde olmayanı kendi çıkarlarına alet etmiştir fars kültürü böyle değildir böyle olmamladır, Alevilik adına bırakılan emanetlere sahip çıkanları benimsiyorum desteğimi veriyorum, fars kültüründe kültür adına diye, üç hafife olmayanı halife gibi adlandırılan Hz. olmayanı Hz. gibi göstermeye çalışmak soysuzluktur şerefsizliktir, yezite bel bağlamanın getirdiği kabullenmeyeceğimiz
Böyle bir kültürü kabul etmiyorum böylesine yazılan kitaplarda kabul etmiyorum, yezite bel bağlayan din adamlarınızda kabul etmiyorum, negatif tarafları budur,
Ayrımlar ise, yolun yezitti olanların, halkları birbirinden parçalamak ayırmak istemesidir, dergâhların ocakların yıkılmasını istemesidir, yezittin savaşı ise bırakılan emanetlerdir, bizler ol emanetleriz hak eyvallah gerçeğe hü, aşk ile eline beline sahip olanların aşkına hü, pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile gerçeğe hü seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR