TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kökün Bilgeliği

Kökün bilgeliği
23 Şubat 2014, 20:36


Kökün bilgeliği

Kökün bilgeliği, mana yazılarımdan,
Kökün bilgeliği, Alevilikte, oku kitabın, kitabını vereni oku, kitabını yaşa, bırakılan emanetini yaşa, mana olarak yaşam cağları farklıdır, asırlar farlıdır, gelecek gelmedik günlere yolun al, yanılma şaşma, yarım bırakılanlardan olama, hiç yarımı devam etmemişlerden olma, bırakılanı al devamını sür, fikir düşünce yapını farklı zenginlikler ile önemli olduğunu ilan eyle, insani derecesi gönlün rahat eden dili ile rahat söyleyendir, özünü bilen ,kelamını aktardığı zenginliklerdir, insanın iç dünyası kadarda, diş dünyası boyutun sahip olduğunu görsetir, vurgular, adaletin bilir adaletin dilinden yaşam yolunu seçer aydınlatır,

Kökün bilgeliği, değersizden olmaz değerin verenden olur, değer vermek gururdur onurdur onurlu dünyada alnın ak kalmasıdır, bireysel özelliklerle paylaştığı değerler niteliklere sahip olandır, sürekli özünü açıkça görür, zavallı aptal duruma gelmez, nefsine düşmez çare olarak ait olduğu temelinde yapısında üzerindeki etkilerini görür ayrılmaz, yaşamın boşluğuna düşmez, doğru kaynaklanan toplum eğitimci toplumdur ak ve pak kalmış günahlardan arınmış topluluktur, bu topluluk yolculuktur, bilmişliğin gemisidir kurtulacak gemisidir, Ali abanın aşkına ask ile hü,

Kökün bilgeligi,aldığı nefesler zaferler olacaktır, ölümün olsa da kefenin yırtmak olacaktır , çok büyük süreçlerden sınavlardan geçer olan, en şereflisi sonuncusudur der, ilimle bilimle fenle tabiatla doğal dengelerle aşk ile beslenen , uygun mesafeyi bulandır, buldurandır, insanı hayatlarına bağlar, insanı boşluğa getirmez, boşluğunu doldurur, iman ehli eder, der imanın yere göğe sığmaz ol dedik eyledik,

Kökün bilgeliği, manevi maddi değerlerden öte, insani degerlerdir, yoksul mazlumun değerleridir, tüm sınırlamaları kaldırır sınırları yok eder tüm sıkıntıları kaldırır, acı çekenleri görür, yasını bilir akıl fikir düşünür olmak bilgedir, yol ilim bilgidir ol nefesin pir nefesin bilgidir delildir, gençliğin bakışı der, ister yaşlı ol ister genç, bakışların sonsuz derecede bütünleşir, bütün yolculuklarda derecen bütünleşir, bir vücuttun bulmak buldurmaktır

Kökün bilgeliği, acı çekmesen Aydın olabilir misin? Yola koyulmasan zafere eren olur musun? Nefsin istencini reddetmektir der, herkes kendini halen eksik noksan sayabilir, doğru olanı ise bir seviyeye gelmektir, aklın zaferidir, akıl mantıkla itikat ikrarınla nefsine teslim olmayacağını belirler, itikattın yakınlığa huzura doğru kavuşacağını belirler, mutsuzluklar ise bütün mutsuzlukları yıkılacağını hiçliğin yokluğun sessizliğinin yıkılacağını sessizliğin bozmasıyla, cizgiyi tamamlar, uykuya dalan uyandığında kendini bilir, ölüm halinden diri hale dönen, sağlam tutan elini sağlam kalır, sefaleti yüreğini parçalar, açlığı susuzluğu yüreğini parçalar, ortaya çıkaracak uğruna hiçliğin sessizliğini bozan özünü kötüden kurtaracak olandır, reddetmektir yolun yezit ini, yolun yezitine lanet okumaktır hak Muhammed ali aşkına hak ile doğu yol müstakim olmak ile, pir Teslim Abdal ocağımdan seyid pir benlim abdal hak ile Allah eyvallah dualarım ile gerçeğe hü, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR