TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Töre - Kanun

Kanun Kavramı Çerçevesinde TÖRE

Kanun Kavramı Çerçevesinde TÖRE, mana yazılarımdan, Alevilikte, Eline diline beline sahip olmak vardır bırakılan emanete sahip olmaktır, her ülkelerin anayasa hukuk sistemi vardır,  dünya Alevilerin bırakılan emanetin anayasa hukuku sistemi ise, evvel insan olmak insanca yaşamak, din adına insan boğazlamamak, yolsuzluk rüşvet şerefsizlik yoktur yasaktır, kurandan ehlibeytinden dışa olunmaz, kabul edilmez, yüce yargı yüce mahkeme yüce divan cem evleridir, orada haq alinin hükmü adaleti geçer hak Muhammed aliye bağlı olanların bağlı kalanların Kararı’na uygunluk üstünlük vardır eline diline beline sahip olmak vardır, hakka bağlı kalmanın bırakılan emanetlere sahip çıkmanın pirler meclisinin iradesinin genel herkes için biçimidir yaşamın huzurun sonsuzluğun doğru işlemin tamımı sorunumu yapılması usulünü inceler tartışır görür,  kanuni yaşam felsefesi, sosyal adalet, divan-ı adaletin hükmü nübüvvetin aydınlığında iri diri olmanın ölümsüz olmanın şah damarından yakın kalmanın belirtmekte, insan farkları üzerine durulur yasama yürütme uygulama cezalandırma işlemi idari işlemden yargı işleminden ayrılmaz, her kafasına gelen şu bu ayrılacaktır diye bir şey yoktur, olamazda her gelen kendi istediği gibi bir yasama işlemi getiremez kendine ait özel kararlar çıkartamaz ayrı gayrı hükümler getiremez, kendini korumak için başkalarını harcayamaz, bil hasıl kendi de yargılanır, talibin pirini yargılama hakkına sahiptir, piri de talibini yargılama hakkına sahiptir,  dünyanın her yerinde çok ülkelerde şekilcilik yoktur kriterleri ayrıdır, meclislerinin iradesinin ürünüdür, Alevilikte ise belden yola bağlanmaktır yolun sürmektir birliğin birlik ile iri diri ile kabul edilmesidir, kararlarını konularını tanımlar itibarıyla onurun şerefin zedelemez, insanlığın kazandırır, kadınlara hak tanır erkeklerde aynı hakkı tanır, eşit tutar, sınırlama yoktur alt yapı üst yapı diye bir şey yoktur,  

Kanun Kavramı Çerçevesinde TÖRE, ülkemizde ise cumhuriyetin kurulmasıyla cumhuriyete bırakılmış, Alevilerin yaşadıkları yerlerde hapishaneler yoktur, suçlular yoktur, suç isleyenler yoktur, suçları olmadığı halde, suçlu durumuna getirilemez, yargısız infaz edilemez,  Alevilikte Cafer Sadık’ın buyruğunda Kur’an’dır,  ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeler ise, töre adına cinayetler, katliamlar aile fertlerin mahkeme kurması devlete hükümete bildirmeden kendisi yargılamasıdır kendini yargılayıcı görmektedir, Alevilikte böyle bir şey yoktur olmadı olamaz kadına el kaldırılamaz, kadın taşlanamaz öldürülemez,  hayvana bile el kaldırılamaz töre diye adaletsiz olup yargısız infaza karar verilemez cumhuriyet yasaların olması tanımlanması düzenlenmesi veya başkalarının eline geçmesi meclisi eline geçirmesi ile yasaları yok, yasama Kanun Kavramı Çerçevesinde TÖRE, her şeyi kendi merkezinde görmesi alması bilmesi tarihi bir yaradır, insan öldürülenlerin insan yakanların, cezalandırılmadığı, kutu içinden çıkan paraların yolsuzlukların kapatanlar cezalandırılmadığı, hırsıza hırsız demenin yasak olduğu, hırsızlığı savunmanın devlet millet adına çeteleşmekten vatan haini olmaktan başka bir şeye yaramadığını göstermiştir,  anayasanın izin vermediği meclisi tarafından kabul edilerek uygulayarak adaletsizlikler getirilmiştir kendi güçlerini kanunların güçleri diye sahiplenme kanunu anayasası getirmişlerdir, insanlığa aykırı olduğu halde iptal edilmeyen uygulanan ibaresinin kanun çıkarlarının kendi çıkarları olmasından süfyanlaşarak, İslam’dan bırakılan emanetten ayrı kalırlar, demokrasiden ayrı kalırlar yolsuzları süfyanları koruyan kanun tasarılarının ilgili komisyonları doğruluktan seçmiş azmıştır yolundan, doğruyu bilmeyenler hakka havale edilmiştir, lanetlenmiştir,  hukuk literatüründe büyük yaralar almış birikilmiş, teklifleri tek kendileri için geçerli kılınmıştır, tasarım teklifleri görüşülebilen gerçeklerin raporunu gizleyen sahte raporlar uygulayan, fişlemeler ile koltukları sarsılan esas gerekçeli olarak takdirde kalmayan, takdirname almayan, maddelerin sınıfları bölmekle din dil irk renk mezhep ayırmakla öncelikler görüşülmesi gerekeni görüşmeyen, tek zihniyet olmanın içerisinde kalan,   teklif telif haklarını da yok edendir, özğürlüğün genişletme haklarınızda yok ettirendir,

Her defasında süfyanlar kendi yürürlüklerinde içtüzükle hüküm tasarı teklifinde bulunmakla kendi çıkarlarını korumakla, karşı gelenlerin hakkını reddi etmekle tümünün reddini etmekle vebalini verecektir haksızlığı seven kan dökmesini seven her istisnai eden kontrol altına alamayan yetkisinin dışında bulunmakla kan dökmenin kan içmenin usullerini hatalarını günahlarını kazanır,  kendi zihniyeti gibi ayrı bir zihniyet yaratarak kanla kalmanın süfyan olmanın başka insanlık adına sorumluluğunu kaybedenler gerçekleri çözümüne gelmeyenler, kamu yetkilerin kamu organlarına kamu anayasa tarafından tevcih edilmeyen yetkilerden kendini yetki sahibi görmekten geri durmaz, her konumunda çıkarların üstün tutar bağlayışı esir köle etmenin ayrı ümmet yaratmanın ceza hukuki anlamında kendini daha zengin ederek, başkasının yoksul gariban kalmasına zülüm edilmesine izin veren zihniyet, hak edenleri yargılayan acımasız olan, emir verdim öldürdüler demekle günün yaklaştığında sorgulanmayacağını düşünmeyen sorgulanacak olan yakasından tutulacak bırakılmayacak olan, aynı yayını basını medyayı elinde bulundurmakla , terör yaratmakla acımasız olan terör estiren, balkonlara çıkıp hitler gibi konuşan hitlerden ders alan faşizmin devamlılığını savunan, dünyada yıkılmıştır yıkılacaktır,

Alevilikte  faşizm yoktur,  her türlü gericilik yoktur, insan ayırma yoktur, lanet olsun süfyan zihniyetine,  yasama onur şeref fonksiyonunu ayrı tutar şekil verir kirletir, her şeyi kendi yasama yürütme ortamına götürür acımasız olur özel ahlakı değerlere iman vicdan hürriyetine edep erkâna Alevilik usullere uyulmayarak, işlem yapan şekli bozan, maddi manevi değerleri bozan genel soyut boy cins diye ayıran tüzükler maddeler getiren kişilik dışı olmakla kabul edilmez olan baskıcı zulüm çarkı ile kırılmalıdır, lanet olsun yolun yezitine, lanetler okundu yolun yezidine mümine ya ali, rehberin mürşidi kâmilin pirin hak bilenler aşkına aşk ile laik çağdaş olanların aşkına aşk ile atasına cumhuriyetine sahip çıkanları eline diline beline sahip çıkanların akşına aşk ile gerçeğe hü, pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe HÜ
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR