TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Birol Kaya'dan


GAFİL AÇ GÖZÜNÜ

Gafil aç gözünü bak yüzüme

Görmeden taş atma sen izimize

Rahi hakikata bağlıdır özüm

Hakkın emri rızasıda bizdedir

Hakkın emri ile gelmiş yolumuz

Doğruyu söylemek daim dilimiz

Gürühu Naci’yiz nurdur ilimiz

Hakkın emri,nuru,sırrı bizdedir

Biz gafil değiliz Hakk bizde mevcut

 Ikrar iman ile yoğrulmuş vücut

Adem secdegahtır eyleriz sücut

Hakka giden mekan,durak bizdedir

Hakkı yerde,gökte sakın arama

Nefse uyup zülüflerin tarama

Aklın varsa dizilirsin sırama

Saf saf olmuş ulu divan bizdedir

Hakka uymayana şefaat yoktur

Yalan isnat eden bizlere çoktur

Münkirin sözleri zehirli oktur

Tabibi Hakk olan bürhan bizdedir

Dedikodu yapmak olmuş sözünüz

Hakkı görmek için kördür gözünüz

Hakka karşı kara olur yüzünüz

Güman sizde,iman bilin bizdedir

Hakktan gafil olmuş daim içiniz

Daim yiyip içmek olmuş işiniz

Nerelerde kalır o pis leşiniz

Sırrı Hakka giden yolu bizdedir

Secdemiz zatına oda bir candır

Gönlümüzde sultan kanı mekandır

 Zahiri batını Hakka ayandır

Hakka doğru giden yolu bizdedir

Selavatla doğduk geldik cihana

Alidir babamız Fatıma ana

Ebemiz Hatice yoktur bahane

Haktan gelen emri Kur an bizdedir

Gel Kur’anı yalan yanlış okuma

Renksiz halı kilim bize dokuma

Ansızın uğrarsın sonra okuma

Gaip erenlerin oku bizdedir

Hakk ezeli kadim yüce uludur

Emrini tutanlar onun kuludur

Kalbimizde ilim hikmet doludur

HASANİ kul ama,sultan bizdedir

 

 

YOK DEDİLER

Yer,gök yok iken biz var idik

Varın emriyle sır gömleğini giydik

Nikahımız kılındı ervahı ezele erdik

Rahmet deryasından gayrı yok dediler

 

Mekanımız oldu Rahimi Rahman

Otuz hurufiyle heceyi Kuran

Başımızda tacı belde kemeri Nuran

 Kalbimiz Furkandır başka yok dediler

 

Cennette kubbemiz nur ile ışık

Doğurduk,doğduk sallandı beşik

Adem gördü onun için oldu beşik

Kubbeye girmeye yok yok dediler

 

Hakk ile mekanda oldu kararımız

Kul olmuşuz ona var ikrarımız

Yaptık yoğurduk verdi fermanımız

Bu dünyadan başka dünya yok dediler

Dünyayı bizler yaptık yoğurduk

Muhammed Ali ervahların doğurduk

 

Dü cihana tellal olup duyurduk

Hakk dan gayrı ikrarımız yok dediler

Dünya Ahiret iki kısma ayrıldı

Biri baki diğerine fani ismi verildi

Her can aslı aslına sarıldı

Kur’an da kan katil yok dediler

Bakisi Kur’andır fanisi fürkan

Fani dünya için dökülmüştür kan

Baki Hakk’ın emri Hulki Hasan

Benzeri, halefi hiç yok dediler

 İmtihan olmak için geldik cihana

Kol kol olup ilan verdik her yana

Şit İsmail ile sarıldık cihana

Ana baba burda dahi yok dediler

Şit ile nikahımız kubbede kılındı

Doğum beşiğimiz sarmalandı sarıldı

Emri fermanımız hem ikrarda alındı

Ervahımız birdir fark yok dediler

Cümlemiz birbirimize eyledik secde

Nur doğdu ademe eyledik müjde

Secdeye varın niyaz eyleyin sizde

Ademle Havvaya secde yok dediler

Fırka-i naci, acıdan ayrıldı

İkrar imana yol nam verildi

Kırklar cemine postumuz serildi

İkrarsıza dar didar yok dediler

 Nuhun tufanı çün çıktı bize

Sırdan nikabı çekmişiz yüze

 İbrahim Halilullah dediler bize

Narı Nur oldu ateş yok dediler

Sağ kolumuzu verdik hacere

Kurban olana verildi şecere

Mekke yolunda susuz kaldık biçare

Aradık dağı taşı su yok dediler

Ayağımızı vurduk su çıktı yüze

 İkrar rahmet deryasında verildi bize

Abu zemzem dediler suyumuza

Bundan başka kevser yok dediler

İbrahim, Hacer aslındandır aslımız

 Kureyşi, Haşimi neslindendir neslimiz

Nur ile münevver olmuş ceddimiz

Mustafa’dan gayrı güzel yok dediler

Ana rahmine düştük hayırlı gecede

Bir makam göründü gayet yücede

 Doğupta geldik biz haticede

Fatımadan başka güzel yok dediler

Atam Muhammed’dir tacı serimiz

Aliyyül Mürteza belde kemerimiz

Hasan Hüseyindir şebber şübberimiz

Talipten gayrı yol yok dediler

Doğum ile ispat olundu vucut

Rahmet çeşmesi Fadimede mevcut

Cümlemiz birbirimize eyledik sücut

Talipten öteye yol yok dediler

Evladı Resulde yolumuz düzüldü

Talip namıyla ismimiz yazıldı

Doksan bin kürrede geçip süzüldü

Pişipte hall olmuş çiğ yok dediler

Doğumdan doğuma geldik bir kere

Aldılar bizi halka çembere

Arayıp bulamadılar katiyyen şerre

Helal zülal olduk haram yok dediler

Dedem ibrahimi sani ebem emine

Kemerden süzüldük geldik beline

Defterimiz verildi Hacı Kureyşe

Evladı Resuldür yalan yok dediler

Tamam oldu günümüz geldik dünyaya

Nurumuz benziyor güneşe aya

Elestü bezminden temiz bir maya

Süt sümük temizdir pis yok dediler

 Anamız emzirdi girdik yediye

Nefs ile düştük dedikoduya

Kulak verildi bed kötü huya

Kendinden bi haber hiç yok dediler

Yirmiye kadar çok bela çektik

Bir iki tarlaya tohumu ektik

Yirmibirinde nikah altına girdik

Ondan sonra haram hiç yok dediler

Kendimizi gördük ne uzun ne kısa

Görürüz yanımızda vardır bir kimse

Taksimi ezelinde verildi hisse

Bundan daha iyi tellal yok dediler

Bize dediler mahşer tellalı

Ak defter ile seçilsin helalı

Tamamen seçilsin hakikat malı

Her şey aşikardır gizli yok dediler

Fadime kim olduğun edelim beyan

Gahi kız geldi,gahi oğlan ayan

Zülfikar eyledik biz ona ihsan

Bunda şek şüphemiz hiç yok dediler

Batin erenleri okudu künyemiz

Kendim Mustafayım,

İbrahimdir özümüz

İmam Hasan Hüseyindir

Ali ceddimiz

Tasdikli künyesin sen

Hakk dediler

İmtihan olduk imtihanımız bitti

Kırkbirinde defterine kayd etti

İkrar iman carımıza hemen yetti

Dünya ahiret korkusu hiç yok dediler

İmam Hasan evladıyız gizli sırrımız

Nice defa geldik kimse bilmez yerimiz

Nesli Hacı Kureyş Mevalidir Pirimiz

Kureyşten gayrı Pir yok dediler

Şimdiki ismimiz koyduk HASANİ SANİ

Ervahı ezelinde Fadime canı

Koyunun evladıyız hemde çobanı

Bu çobandan yüce hiç yok dediler.

 

DEDİM YOL NEDİR

Dedim yol nedir? Dedi doğrudur

Dedim bozan kimdir? Dedi eğridir

Dedim yolu süren kim? Dedi uludur

Dedim sahibi kim? Dedi emri Hak’tır

Dedim yolu süren kim? Dedi güruhu Naci

Dedim sürmeyen kim? Dedi fitne-i acı

Dedim kabe nedir? Dedi Hakkın miracı

Dedim doğrumudur? Dedi Rızayı Haktır

Dedim doğru nedir? Dedi yolun yolcusu

Dedim tefrikat varmıdır? Dedi her kes kardeş bacı

Dedim gitmeyen varmı? dedi yolun yabancısı

Dedim yolun başı kimdir? Dedi ikrarlı Haktır

Dedim tellal nedir? Dedi emri Haktır

Dedim tellalı seven varmı? Dedi çoktur

Dedim şüphe eden? Dedi hiç yoktur

Dedim Hakkı bilen varmı? Dedi rayı

Haktır Dedim vucut nedir? Dedi terazi

Dedim mizanı nedir? Dedi yüzü

Dedim Hakimi kim? Dediki izi

Dedim doğrumu özü? Dediki mekanı Haktır

Dedim Hakka kul kim? Dedi şerrini atan

Dedim Hakkın evladı,dedi emrini tutan

Dedim Hakikat nedir? Dedi Hakka yeten

Dedim ölmeden öncemi? Dedi noktayı Haktır

Dedim ordu neye bağlı? Dedi namusa

Dedim kitabı varmı? Dedi vijdanı hasa

Dedim nişanı nedir? Dedi zehrayı kaşa

Dedim kaşlarının arası dedi mizanı Hakktır

Dedim ettiğin muhabbet dediki hastır

Dedim menzile ermeyen,dedi sarhoştur

Dedim sarhoş nedir? Dedi tanesi boştur

Dedim tanesi dolu olan dedi nuru Hakktır

Dedim küfür eden dedi kafirdir

Dedim sabreden dedi misafirdir

Dedim küfürde iman dedi sabırdır

Dedim sabrın sonu dedi Şükrü Hakktır

Dedim HASANİ kimdir? Dedi yolumdur

Dedim yalan olmasın,dedi kulumdur

Dedim sözün doğrumu? Dedi dilimdir

Dedim küfrü iman eden,dedi Hakkın rahmeti

 

MEZARIM KAYBOLMASIN

Mesken kurdum dağlar başına

Gözlerimden akan kanlı yaşıma

Yazdığım yazıyı yazın mezar taşıma

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Hakkın mezarına yazılan yazıdır

Yazdığım yazıya mani olan cazudur

Yazıyı yazmayanın Hak yüzünü kazıdır

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Yazının emrini tutup rızada gezenler

Hakkın emriyle yazızı mezarıma yazanlar

Yazanlardır yılanın başını ezenler

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Millet sizin için yandım tutuştum

Gerçek erenlerin yurduna düştüm

Düşmanımıza dost olandan kaçtım

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Millet kulağınıza koyun sözümü

Size bağlamışım doğru özümü

Kurban verdim oğlum ile kızımı

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Fadimeye verdim ikrar imanı

Ulu divan kurulur gelir zamanı

Hak incitmesin Ehli muhibbanı

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

Ehl-i Beyte kurban verdim canımı

Can alıcıya helal etmem canımı

Ölmeden görsün ulu divanımı

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

İkrar vermiş ikrarı var bana

Tellal etti saldı her yana

Hak divanını görsün kana kana

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın

HASANİ yalvardı dostlarımıza

Dostumuz saman tepti postumuza

Düşmanla asker çekti üstümüze

Yazıyı yazın mezarım kaybolmasın


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR