TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Toprağın Bilgeliği

Toprağın bilgeliği
19 Şubat 2014, 16:15

Toprağın bilgeliği

Toprağın bilgeliği, mana yazılarımdan,
Toprağın bilgeliği, Alevilikte, Allah olmasaydı der sen olabilir miydin, yaratılan olur muydun, kainata bak aç gözünü, özünle bak ,Toprağın bilgeliği, ağaç olmadan toprak var mıydı, güneş ay gün olmadan ruh var mıydı, asılı nur var mıydı, ruh oldun, bedenin buldun tenin buldun, nurun nübüvvetin buldun, yaratılışın hak iledir, ol hakkı buldun, yaşamın aldığın nefesin, verilen pir nefesi kâinatın iki cihanın hep birbiriyle bağlantılıdır, gönlüne yerleşen kitabin, Şanı azim- ol keremullah kemalatı hak bir ullah sıfatı hak niyazın hak ola ya hü her dem bismışah bismillah çağıran dilin evvel özünde ikrarın veren itikattın eyleyen yolunda canını başını feda eyleyen aşk ile
Toprağın bilgeliği, men arif bilen okuyandır insan kendini bilendir kendini okuyandır, insan kendini aynasında görendir, kitabın kapağındaki kendi içindeki kendi yaşamı bakışları arzuları bulduğu kebesinde tuttuğu eli, hak ile hak dost kaldığı ayrılmadığı ,sıyrılmadığı çekilmediği, darında niyazında didara yürüyendir, tevhidin aşkına özünü derin doğru işledi,hakkın hazinesine kavuşan gözleriyle bütün ömrün kazanımlarını kayıplarını çözdü sırlarını çözdü, çocuğun olur ,çocuk der baba ve anne,,,çocuk der baba anne, baba baba, çocuk der ceddim, Cedi ila olanların aşkına, zülcelalımizin aşkına , çile hanenin izinde ömrün aşkına birikmiş yüreğinde aşk ile ,biri hak biri devasına çirkin düşmeyen davasını hak bilen, zaman içinde sıkışmayan, şaşmayan,düşmüş kuyunun uçsuz dibine gibi kaybolmayan yok olmayan, yağmur olan yağmurdan sonrası olan sel olan derya olan ol akmayan seçmelerden akan su olan çağlayan aşk olan şelalesi olan ,gördüğün her bir yapı sanattır zanaatkâr vardır, mesleği vardır incelenmeden bilinmezliği vardır, sırrına ermeden, sırrına aşina olmazlığın vardır, sırra kadem basmadan, el tutmanın elin bırakmadan kanat açmanın irşadına dönüm noktalarında susuzluğunda suyu bulması gibidir, susuz toprağın yağmuru bulması gibidir,alnında b noktasın sırrın aşkına aşk ile

Toprağın bilgeliği, kazanılan bilgilerin ilmin Taplar arasında yaşamın gönlüne yerleşmesi ile asil olan der kitap sensin nefesinde nefesim kelamım sensin, beni zikreden sıfatlarımı zikreden der, yoksul gönlü ,mazlum gönlü sevdirir kendin, ak tenden olması paklanmış olması, pak kılınmasıyla cevresin de dünyasında yaşam tarzların hızla güzelleştiren, bağları bahçeleri kirletmeyen, kainatın kirletmeyen sahiplenen, emanetini de pir nefesin ile sahiplenmiştir aşk, ile hak ile Allah eyvallah, uyumak ölmektir, ölmek ise gafletten kurtulmaktır, haleyler ise tutmaktır elin ,semahların ise aşkına yan yana ateşinde kaybolmak zerre haline evveli haline gelmek anlamındadır, insan ömrünün kabak çekirdeği denebileceği kadar gibidir, ömrün içine sığdırmış bir çekirdeğin ,hayatin ötesini gerisini evvelini evvelinden evvelini bilen, pir makamındadır, ter içinde ateşin kalır, semahın dönerken kat kat yükselir, göklere agan,cekildim hak ile aşk ile der,

Toprağın bilgeliği, yaşanan kitabıdır manada, toprağını bilmek toprak anadır kucağında var olan açtığında gözlerini ölümden cana gelen ölü ceset içinde cana gelen ol rab rabbimiz diyen bin bir ismi ile hak ile hu aşkına, yaşamın uğraşların , gözünü açtırır, bütün önyargılardan uzak kalır önyargıları kırar, hak ile hak olan der, ya rab şek siz şüphesiz sendenim, şahımdan şahım sultanım aşkına ol velilik makamında aşkına, ol varlığın yokluğun ile hem ölü hem diri kılınan aşkına, harcadığı uğraşların ,Toprağın bilgeliği , rabbimizin der aşkına, hizmetin veren yetiren, ayağın bastığı toprağa ,toprak anaya hizmetimiz der, ol Fatima anamızın aşkına aşk ile hü, ol şahını sonsuz her dem ile tespih edenler aşkına, hak adaletin güçlüdür, yüzlerindeki var olan nurun alnında nübüvvetin aşkına, pir Teslim Abdal ocağımdan hak ile Allah eyvallah seyid pir benlim abdal aşk ile belinden yolundan gelenler hak eyvallah ya mümine ya hü ya ali ,lanet edilmeyenler aşkına, hizmetleri emekleri kaybetmeyenler kaybe uğramayanların boşa uğramayacakların aşkına, hak ile Allah eyvallah, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR