TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çekirdeğin Bilgeliği

Hasan Aksu
Çekirdeğin bilgeliği
Çekirdeğin bilgeliği, mana yazılarımdan,

Çekirdeğin bilgeliği, Alevilikte, âdemin dünyada yapabilmesi için, gönlünü rahat kıldı, aç kalmayacaksın doyacaksın doyuran olacaksın, toprağı işleyen topraktan alın terinle kazanacağın rızkına bak, kalbine şek şüphe getirme, emek ver, eline tohum verildi, ekinden ekin olacağı söylenildi, ekinin ayrı ayrı dona gireceği bildirtildi, gör kuru toprak, gör işlenmez toprak gör susuz toprak, evvel halini gör ve sonraki halini gör, baktı özüyle gördü, zorluk çekmedi, toprağı, kara saban ile sürdü, toprağı eşti belledi, toprağı yardırınca ekinin tohumunu serpeledi, zamanın geçmesiyle bekledi, baktı ekin büyüyor, üretilen olmalıdır, fazlasını vermelidir, ihtiyaçlarını elde etmelidir, açları doyurmadır, kaliteyi de iyi anlamaktır, taşa tohum atmak serpmek değildir, toprağını bulmak buldurmaktır, vereceği verimli yeri belirlemektir, tohum kullan ilimin biçimini bir şekildi uygun emekler ile faaliyette bulunmalıdır, Çekirdeğin bilgeliği, âdeme ümit verdi, yaratan içine rahatlık verdi, toprağına göre iklimine göre kâinatın şartlarına göredir çeşitleri vardır, sınıflandırılması ise, kalitesini bilmek emeğini boşa çıkartmamaktır ve toprağın mevsimlerin şartlarına göre değişim geçirmesini, yani evrim denir, yıl asır çağ denir, vermekle diğer tohumlar ekmekle toprağın verimliliğini korumak arttırmaktır yazlık, kışlık mevsimlik tohumlarda ayrı bölgelerin kıtaların, coğrafyanın hâkim olduğu çeşitleri sergilemektir bildirmektir, gelecek nesillere, tohum serpmekte, çiftçilik de yan sert vardır, düz sert vardır, ortam sert vardır, yeline rüzgarına, kasırgasına felakete karşı, ark sert de vardır, yumuşak sert vardır, sert sert vardır, olgun sert vardır, kuraklık sert vardır, susuzluğa dayanır sert verdir, tohum biçimleri secilerinin ihtiyaçlarını toprağına göre mevsimini göre veriri,

Çekirdeğin bilgeliği, âdeme der, değirmen yoktur, değirmeni bilmez, un nasıl olur onu da bilmez, âdem özünde değirmeni görür unun yapılmasını görür, hamurun yoğrulmasını görür, sofrada bereketlendiğini görür, hakkın rahmeti üzerinde olduğunu eksilmediğini eksilmeyeceğini dolduğunu taştığını verdikçe hakkın verdiğini görür, âdem özünde görür ve âdemin gönlüne plan geçer, uygulamaya kalkar, nasıl tohumu ekmiş ise un edecektir, etmeden önce ektiğini biçecektir, halen nasıl biçilir bilmez, orak görür, tırpanı görür, bileceğini görür, iste bu oraktır, tırpandır der, demirden, çelikten olduğunu dövüldüğünü görür, tırpanın bile ilmini gönlünde görür, âdem her şeyi gönlünde görür,

Çekirdeğin bilgeliği, Allah’ın hazinesi sonsuzdur, özünü bağla ikrarın ver, itikatlı ola eline diline beline bağlı ola bağlı kala, ilkesi edebinle şerefinle yaşa ilkesi âdemi bağlar kendine, yoluna, Çekirdeğin bilgeliği, âdeme ekini biçer, âdem değirmeni yapar, adam değirmene su getirir, adem değirmene carken dönmesi için büyük taşı oturtturursun su geldikçe suyun hızından taşın dönmesinden ve unun ekinin buğdayın çavdarın ezilmesi gerçekleşir, un olması gerçekleşir, una maya gerekir, görür, una su gerekir görür, hamuru su ile yoğurur, yoğurduğu hamurdan az hamur ayırır, o hamur maya olur mayayı diğer hamur ile yoğuruverir tutu bilir şekeri bilir âdem her şeyi bilir, gönlüne yerleşmiştir, anlamadığını sorar, bilmediğini sorar, nasıl olacağını sorar, ademe Hızır yetişir, ademe tırpan verilir, ademe, öküz verilir ademe saban verilir, getiren Hızır’dır, ademin musahibi Cebrail’dir, bilmediğini kardeşine sorar yol kardeşine, kapısını acar, bekler Hızır’ı Hızır misafiri olur, çağırdığın da darına yetişir, Çekirdeğin bilgeliği, adem der, senden gelecek olanlar vardır son resul gelecek ve ona bağlı yeryüzünün halifesi zülfü karın atası gelecek, onun aşkına dualarını ona eyle, ellerin açtığında onun ismini zikret, onu zikretmek Allahlı zikretmektir, ondan gelecek nesiller şefaat bulacak, şefaat Muhammed Aliden verilecek Çekirdeğin bilgeliği, bırakılan emanet biri kurandır, diğeri ise ehlibeytimdir, şefaat onlardan verilecek, onlar ilimsiz kalmayacak, onların gönlüne yerleştireceğim, nasıl senin gönlüne yerleştirmiş isem onlarında gönlüne doğruluğu güzelliği, müstakim olmayı zahir batını ile yoluna bağlı kalmayı bana itaat etmeyi bana bağlanmayı, gönül kabesinden dönmemeyi delil olarak kılacağım sonsuzluğa, der bir çıra yanacaksa Muhammed alinin aşkına yanacak, çırasın Uyartanın aşkına aşk ile ya âdem ya âdemoğulları Nuh gelecek, gelmeden önce ne demiş isek o olacak, ona gemi yap diyeceğiz gemiyi yapacak gemiyi özünde görecek yapacak, binen ehlibeytimin gemisine kurtulacak, ya âdem, Muhammedî terk edenler, lanetlenen olacak, Ali evlatların terk eden lanetli kalacak, Ali evlatlarına kıyan lanetli kalacak,

Çekirdeğin bilgeliği, imamlardan Caferi göndereceğiz, onun gönlüne kuranı vereceğiz, bizim nefesimizle kelamın konuşacak, ona inanacaklar onun yolu Alinin yoludur, Muhammed bağlıdır, bana bağlıdır, benden olacaklar bana dönecekler, ya âdem son mehdiyi göndereceğim, sırra kadem basacak, bir daha göndereceğim o zaman Çekirdeğin bilgeliği, benden olan benimle diyeceğim benden olmayanı lanetli cehenneme dolduracağım, Allah eyvallah hak ile gerçeğin aşkına pirim ocağım pir Teslim Abdal Aşkına hak ile gerçeği seyid pir benlim abdal gerçeklerin aşkına ask ile gerçeğe hü, ,yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR