TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kökün Sevgisi

Hasan Aksu
Kökün sevgisi
Kökün sevgisi, mana yazılarımdan,
Kökün sevgisi, Alevilikte, kök bağdır, bağın sevgisi ölümsüzlük kazanmaktır, Kökün sevgisi, belden yoldan Muhammed Aliye bağlanmaktır Allah’ı seven yaratanı sever yaratandan olur, yaratıldığını bilir insan sevgisi derece kazanmaktır, insan sınanmak üzeredir, sınamak amacıyla sınavı geçmektir, ışığı gör yaklaş, buyruk hangisi diye karşılaştığında yüreğinle bütün bütünüm dersin, aklınla yüreğinle seversin, sözler kelamdır, buyruğa dayanır, Kur’an-ı bildirir, sev Allah dostunu sev, Ali evladını Ali evlatlarını sev, haktan olduğun gibi muhammenden ev halkından ol, Zülcelâl’inden ayrılma,

Aliyi bil gerçeğe dayanır yolun bil yolunu müstakim eyle köprüsünden gecen ol, dönmeyen eline diline beline sahip olandan ol, nefsine uyup ta yolun yezitti olma, Kökün sevgisi, Allah sevgiyi verdi sevgi pınarını akıttı gözlerinden akan yaş sevgi pınarındır, sevgim her şeyi kuşatmıştır der, Kökün sevgisi, kendine acıyorsan sana acıyan olur, kendinde merhamet varsa merhametimin bulursun,

Kökün sevgisi, bak der şefkatli olan bağışlayan rahmet sahibi dilenene karşılık veren, karşılığını bekleme ibadetin, namazın şekli yoktur hakka yaklaşmak ayrılmamak ibadetin üstünlüğüdür, temiz pak kalanlar günah işlemekten korkarlar, haktan bağışlanmasını affını dilerler, hak buyurur, hanemdensin, mana olarak Ehlibeytimsin Kökün sevgisi, duyduğun sevgi yaklaştıran dayalı bir sevgi dinin sevgisi, bir ok gibi nefsine uymayan dininden çıkmayan sevgiye bağlı, Allah-insan ilişkisini büyük derinden etkiler, derki tüm ilim tüm vahiy süreci boyunca sevgi temeline dayandı, Kökün sevgisi, Allah’ın sunduğu lütfunun sevgisinin değeridir, nimetleridir, engin olmanın aynı sevgi Kökün sevgisi, “er rahman”, “er-Rahîm” El-Aliyy El-Veliyy insana, Kur’an’ sadakat elini veren Allah dostları sadakat aziz ismini, ‘sıfat-i müşebbehe’ bin bir ismi olan zikrullaha hamt özelliğin kıldı ol tevhidi ile, yoktan vara vardan yoğa yoğunluğunu ifade etti, der sevenler içinde çok büyük çok seven, sevdiğine yaklaşan, teberra tevellayı bilmesini işaret etti, Kökün sevgisi aradığı sevgiyi kebesinde bulur, ol Kâbe sahibi kitapları veren yerleştiren kalbine kelamını söyleten pir nefesi ile hak eyvallah pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile Allah eyvallah seyid pir benlim abdal mümine ya Ali ya hak Muhammed Ali, belden yoldan gelenlerin aşkına kökün sevgisi aşkına aşk ile gerçeğe hü,yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR