TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Bolu Beyleri Kimlerdir?


"BOLU BEYLERİ KİMLERDİR?"

Bolu beyleri kimlerdir?
21 Mayıs 2014, 14:27

Bolu beyleri kimlerdir?

Bolu beyleri kimlerdir? Mana yazılarımdan her dönemin bir beyi vardır, insan olan evvel insanlık yolunda başını koyan, Alevilikte ölmeden ölmektir, belden yoldan olmakla yolun sürmektir, hangi Şartlar da yaşarsa yaşasın isyan edebilmektir, zalimi bilmek zalimin çarkını kırmaktır, kıldan ince kılıçtan keskin olmaktır, gerçek olan olay ise geçmişte 1840 yıllarındadır, Osmanlı arşivlerinde bulabilirsiniz bir kaynak vardır, iktidar sahibi, bolu beylerinden bir at bulmasını ister Yusuf dan diler, bolu beyi ise gerçek olan bolu beyi ise, iktidar sahibi beylerden biriyim iktidardanım padişahtanım der, Yusuf ise bir at bulmak, vermek ister attan iyi anlayan her güzel ve cins ´at bilen biridir, adı Yusuf, iktidar yanlısı olan paşaya bağlı olan bolu beyidir, Yusuf günlerce at arar, sonunda görür bulur tayin sahibinden saatin alır daha tay yavrudur, gelişmemiş gösterisi yoktur hayvan tay çirkindir, kimseler bilmez ileride mükemmel bir at olacak küheylan olacak tek Yusuf bunu bilir, geri döner, iktidar sahibi bolu beyi ise bu çirkin tayin sevimsiz tayin görünce bu mu bana at olacak, Yusuf der ileride at olacak der, Yusuf’un gözlerine mil çektirir, al git tayini der kovar kör edip, Yusuf döner köyüne Yusuf’un oğlu vardır Adı Ruşen Ali,oğluna anlatır, Yusufun adı is Koca(Seyis) Yusuf' tur ,,bolu Beyi’nden öç alacağını yerinde bırakmayacağını gözlerini kör ettiğini söyler, evladı ise Köroğlu’dur, geçmişte iktidar sahipleri zalim olanlar, paşadan olanlar kendilerini bey ilan edenler halka zülüm ettiği gibi kan döktürdüğü gibi halkın varına yoğuna sahip çıkmış halktan zorla almış, vermeyenleri öldürmüştür, bu beyler kendini bey ilan edenler Allah yolundan ayrılmış gerçeklerden kopmuş bırakılan emanetleri terk etmiş tek dünya varına bağlanmış dünya bel bağlamıştır, kendini ilan edenler süfyandan olmuş, hak hukuk adalet bilmemiş yok saymıştır, gerçek bu çirkinliklere sebep olanlar cehennemi yaşatanlar o yılların döneminde acımasız olarak kalmışlardır, Yusuf’un oğullu ise, babasının kör edilmesine gözlerine mil çekilmesine dayanamaz hakkını arar ve böylelikle, hakkını arayanlar çoğalır, isyan edenler çoğalır, zalime baş kaldıranlar süfyanların yok olmasını isteyenler ayaklanırlar yeniden ayrı bir tarih başlar, bu sefer kendini bey ilan değil kendini süfyan ilan eden değil kendini yakınlığı ile yalak ası kuklası yandaşı ile zalim ilan edenler değil, bu sefer, doğrunun yanında olma, ezene karşı çıkma ezilene karşı çıkma anlayışı başlar, ,bey olanlar ise, halk tarafından bey ilan edilenlerdir, halk tarafından sayılan sevilen hoşnut görülenlerdir, halk tarafından başlarda taç olanlardır, gerçek acımasız ise, bolu beyidir, Yusuf’un gözlerini kör eden mil çektirendir, kahramanlık yazanlar ise ezilen halkın yanında yer alan davasını bilen halk kahramanıdır, her dönemin isyanında bir halk kahraman gelmiştir gelecektir, mezarları vardır dikilmiş anıtları heykelleri vardır zaman zaman adaletsiz olanlar süfyandan olanlar isyanları bastırmak amacıyla, gerçek halk kahramanların tarihini unutturmak isterler anıtlarını yıkarak heykellerini yıkarak mezarlarını yıkarak, gerçek halk kahramanlarını sevenlere kıyarak katliamlar ederek, yeniden halk kahramanların dogmasını irşat olmasını istemeyen iktidarlar, lanet okunan olmuştur, günümüzün dünyasında ise halk kahramanları çoktur, faşizme karşı gelen, atasını ülkesini bilen cumhuriyetini bilen, cumhuriyetin savaşında o büyük kahramanlar destanlar yazanlar, yâda Amerika’ya karşı def ol Amerika diyenler idam edilen üçer fidanlarımız yolunda olan milyonlarımız işte gerçek kahraman bunlardır, gerçek kahramanlar ise, Maraş’ta dersimde çorumda Sivas’ta yakılanlar geçmişte diri diri yüzülenler asılanlar kesilenler bunlar halk kahramanlarıdır, içlerinden evladı seyitler vardır, belden yoldan gelenler vardır içlerinde ozanlar pirler vardır, her dönemin karşısında haksızlığa karşı gelenler, Amerika’ya faşizme emperyalizme karşı gelenlerdir, gezi direnişin kahramanlarda vardır gezi direnişin gezi ruhun kahramanlarda vardır, biz emir verdik destan yazdılar diyen öldürenler kahramana değildir, şimdi iktidarın yandaşı yalakası kuklası olanlar cinayet işleyenler kahraman değildir, eline diline beline atasına ülkesine evine eşine atına sütüne beşiğine ocağına sahip çıkanlar belden yoldan gelenler bizim kahramanlarımızdır, bu büyük kahramanları her zaman anmaktır saymak sevmektir, ismini zikretmektir, anıtlarını dikmektir heykellerini dikmektir, Allah eyvallah hak eyvallah gerçeğe hu pir nefesin verenlerin aşkına ocağım pir Teslim Abdaldan seyit pir benlim abdal ol ocağımdan iri diri gelenlerin aşkına aşk ile gerçeğe hü lanet olsun yolun yezidine, lanet okundu yolun yezidine, lanet okundu Tayyibe lanet okundu Tayyib zihniyetine, canları cehenneme süfyanların, canları cehenneme faşist iktidarların emperyalizmin, canı cehenneme, Allah eyvallah ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR