TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

KUREYŞAN OCAĞI


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Birol Kaya, 19.06.2014, 20:14 (UTC):
Kureyşan, Oğuzların Bozok kolunun Beğdili boyundan gelen Türk aşireti. Mezhebi Alevi olup, günümüzde kullandıkları dil Zazacadır.

Adını Horasan'dan göçerek Anadolu'ya yerleşen "Kureyş" isimli Pir'den alır. Pirin kökeni ise Akşehir'dir. Rivayetlere göre babası Seyyid Mahmud Hayrani'dir. Seyyid Mahmud Hayrani Konya Akşehir'e gelerek tekke kurar ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlılığını bildirir. Seyyid Mahmud Hayrani çocuğu Kureyş Dede'yi Anadolu'nun içlerine gönderir. Kureyş Dede ilk olarak Adıyaman'a gelir sonra ise Dersim bölgesine gider. Daha sonraları I. Selim'in Akşehir'deki Seyit Mahmut soyundan gelenleri kılıçtan geçirmesi üzerine bölgeden kaçanların da Dersim'e gelmesiyle aşiret yapısına dönüşmüştür.

Kureşan aşireti 7-8 kabileye ayrılmıştır. Hüsenan, Golan, Kalyan, Dalyan, Alyan, Haman, Süleymanan, Çıtan, Kodan, Seyhan, Gaziyan bu kabilelerden başlıcalardır. Bilge kişiliği nedeni ile çağında saygı duyulan insanlar arasında yer alır. İlk olarak Adıyaman'a yerleşen aşiret daha sonra Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Elazığ'ın köylerine yerleşir. Günümüzde Türkiye'nin pek çok köyüne ve ilçesine bu aşirete mensup insanlar hakimdir. Afyon'da, Adıyaman'da Tunceli'de ve birçok il ve ilçede Kureyş Dede türbesi ile ölümsüzleştirilmiştir. Bu aşirete bağlı köylerden bazıları Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı Akkuş köyü, Bingöl Kiği'ye bağlı Nacaklı (Avtinik) köyü ve Tokat'ın Almus ilçesinde Dersim kökenli köylerde bu aşirete mensup kişiler vardır.

Anadolu'daki mevcut seyit ocaklarının içinde en eski tarihli şecerename bu ocağın elindedir. Veriliş tarihi 1232 yılında şecereyi Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad onaylamıştır gerek Anadolu Selçuklu Devleti gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında hürmet görmüştür. Sonraları Osmanlı Devleti'nin İran'la giriştiği mezhepsel siyasi mücadele sırasında yukarı Murat havzasındaki Alevilerin dini önderi olan Kureşanlılar Safevi Devleti'ne yakınlıklarından ötürü Osmanlı'nın Sünni uleması tarafından dışlanmıştır. Şah Veli İsyanı ve Kalender Şah İsyanı na destek vermişlerdir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR