TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Seslerin Ahengi

Seslerin Ahengi

28 Nisan 2014, 15:03

Seslerin Ahengi

Seslerin Ahengi,  mana yazılarımdan, Alevilikte Seslerin Ahengi, binlerce ses vardır birbirinden farklı güzellikler ile manada der girdin mi Gülşen bağına, bülbüllerin çağrışmasına bak, binlerce bülbülün Seslerin Ahengi, eğer özünü açmış isen, hangi sestir binlerce sesin içinden bulursun, özünle bu ses ol sestir dersin,  gül bahçenin dostları, cennetin dostları Allah dostlarıdır hak Muhammed aliden eline diline beline sahip olanlar aşkına, manada fedakârlığın yolu bucağı yedi deryadan yedi cihanın aşkına dara yetişen Hızır’ın aşkına Seslerin Ahengi, yer gök titrer sesinden anlar, canlı cansızlar titrer sesinden anlar, barış köprüsü insanlık yolunda sırattan gecenler yaşamında insanlıktan kaçmayan insanlığın kaybetmeyen emanetlerine sahip çıkanlar anasırda ise ayrılır, ufuk ötesi Seslerin Ahengi bağlılığın ümitlerin Seslerin Ahengi, kur ´anı okuyanın öğrenen öğretenin Seslerin Ahengi sazını eline alanın üç telli kuran benim diyenin Seslerin Ahengi pir nefesin verenin Seslerin Ahengi kebeyi karar kıldık diyen gönül kervanların buluşması aşk ile Seslerin Ahengi duası imam Seslerin Ahengi feryatların yükselişi ahi figan Seslerin Ahengi gözlerin manası, konuşmayan suskunluğunla olman dilin, kendisini kaybetmekle kendisine gelenin bilenin kendisini Seslerin Ahengi hadisin ötesi tevhit refah bağın nağmeleri şerbetin sunma anı, minberden, taştan post üzerinden yükselen, semahın dönmekle yerden göğe kanat açanın semahın dönenin Seslerin Ahengi varlık âlemin yokluk âlemin iki cihanda o ile bu cihanın hakkı bir zat görmenin yakınlığın şahdamarından yakın ile olanın Seslerin Ahengi dağın, bağın, bahçenin nur saçılan göklerden yere kandil olan zerden göklere direk,  direk çıkan nurun aşkına Seslerin Ahengi bunlar nesirlerin Seslerin Ahengi denir,  Seslerin Ahengi, belirli bir usulü vardır, belli bir kaideye göredir, harflerin çeşitti seslenişi yerlerine manaların kaidesine dikkat etmekle, tatlı okunma sesleri denir şekilcilik yoktur, ibadette şekilcilik yoktur, diğer anlamda ise güzelleştirme ahengini yok ettirmez, kavuşmuş olur esas itibarıyla kırılmadan doğru kılınmış acık tane tene sestir der, mananın gereği güzel okunması söylenmesi ilgiyi arttırır berbat etmez, kelemin tatil güzel söylenmesi iledir güzelliğiyle yürümek kalbinin bir anlamda musikisi gibidir şairin yâda ozanın seslenişidir, ikilik bilmeyen fesat olmayan vücut beden ruh dengeleri manevi uyumla yerine götürür tutar, şiddeti önermez, yumuşaklık manada ise güler yüzlülük gösterir der hal iken vakıf hâsılı asil iken manayı duymak özünde söz iken, ol vasfın aşkına HÜ ol kuran indi gönlüne ol zerre doludan Seslerin Ahengi söz haddini bilir çirkinleşmez, tanımayan der sesin var mıdır özünü bağlamış açmış olsaydı sesin var mı demez durmadan konuşmasını dinler, açlığı susuzluğu aklına gelmez unutur, kelamı Allahtan olan nefesi pirden olan kuran ile bütünleşmiştir, Seslerin Ahengi, güzelleşmiş bir hazinedir hiç bir zaman çirkinleşmeyecek olan, makamları tam yerinde tutar, mevki alanında aşkı dinletir yağmur olur damlar damlaması ses olur, yağmur olması şimşek olması gökyüzün gürüldemesi aşktır ayır ayrı Seslerin Ahengi çağlayan suların akan pınarların, nağme verilmiş olmasındandır dinletir kendin, kendin bilmezler ise bu mucizeyi öğrenemezler ilimden uzaklaşanlar yola bağlanamazlar yol ilimdir ilimde birliktir Seslerin Ahengi, bakar yüzüne alnına nübüvvetin görür ayrılmak istemez, tesirli sese sahip olanı görür etkilenir bir ozanın şairin nefesi ile coşar etkilenir, emanetine sahip çıkmayan Allah’tan korktuğu kanaatine varmayan yola gelmeyen özü olmayanın ifadesini bozar, incelikleriyle duyarlık göstermez şuurlu olmaz, kendini bilmeyen, Seslerin Ahengini bilmez levh-i kalem bilmez bez mi elest deminde olanlar bir vücut bulanlar,, söyle yazayım kalemi olayım der söyle nefes yazayım der, parmaklarım kalem olsun der kanım mürekkep olsun der seslerin Ahengi pak, riya yoktur süfyana yer yoktur, lanet edilmiş yolun yezidine bel bağlanılmaz, yelin esmesine bak, ateşin sesine bak, havada oluşan oksijenin sesine bak, denize bak sesine bak, yerin göğün yer gök atanın sesine bak kelemi Salih harikuladedir ya özün acık ise, duvarlar örsünler göklere kadar, görürsün konuşanı dinlersin, cem olanı görürsün, pir defterine yazılanı bilirsin İsmini okursun, Hayri şeri olanı bilirsin,

Hak eyvallah hak Muhammed ali aşkına eline deline beline bağlı kalanların aşkına pir nefesi pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah yolun eri seyid pir benlim abdal hak eyvallah aşk ile gerçeğe hu mümine ya ali ya Hızır şah ya bin bir ismi olan güzel şah aşk ile gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR