TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Serbest Şiir YazımıSerbest Şiir Yazımı

27 Nisan 2014, 21:23

Serbest Şiir Yazımı

Serbest Şiir Yazımı, mana yazılarımdan Alevilikte, Serbest Şiir Yazımı, evvel serbest olmaktır insan, hiç bir kimsenin baskısı altında kalmadan aleti olmadan, hak Muhammed Aliden yolundan çıkmadan eline diline beline sahip olmakla yazmaktır yazabilmektir, şiir türleri üzerine sözler çoktur çeşitlerine göre örnekleri de çoktur, serbest dilin anlatımı dilin anlamı zenginliği kültürün medeniyetin insanın sesi çığlığı ritmidir öğürlerini belli düzenlemektir aşk ile içinde kullanarak duygusal düşünsel fikir mantık eğitimi yetiştirme irşat etmek iledir ile deneyimi yoğunlaşması uzaklaşmış olanı yakına getirmek, çağrışım izlenimlerin getirildiği söz sanatıdır vicdanin hesaplaşmasıdır insanın yapmış olduğu yapacak olduğu her şey ile hesaplaşmasıdır, manada ise insan kendini darda görmesi dara çekmesidir yaşamı boyunca tanımına ulaşılmasıdır eski edebiyat divan ulu divan şiir meydana çıkmış günlük hayatta kullanılan düzyazı bulunmasından kabul edilen dil ise belli bir tamımı araştırılır gerçek tamımı ise gerçeğin kavramıdır tanıma görme duyma dayandığı veya dayanmadığı süreçlerdir, çelişen tanımlar doğru noktalar üzerinde görülmüştür, şiir özellikleri aktarmanın zengin hayal ritimli hayal kullanılmasıyla gelen saz söz ile edebiyat türüne katkı vermiştir, özün kaynağı gönül gözün varıdır açıklamasıdır, şiir vardır kaleme alınır şiir vardır kaleme alınmadan yazılır, şiir vardır babadan oğula devredilen bırakılan emanettir, dilin sözcükleri korunur değiştirilemez duygular düşünceler ve binlerce gözlemler hayallerden gerçeklere gider şiir türlerinde nazım anlatımı vardır diğer üstatlarında anlatımı vardır, şiir nesilden nesille gider birikilir türlerdir, musiki alanlarda ise şiir güzel bicimler kurmak sanatıdır der şiir sanatında en etkili kılınan güçler izlenimler gerçekler ayrılamaz bir örtüşür, bir yaratan sanattır, diğer dinlerin kabuklunda olan son dinin İslamiyet’in kabulünde bile yolun kabulü vardır, insanlığın kabulü vardır, aşkın sevdanın gerçeklerin kabulü vardır,  insan şair yöresel evrensel dünyaya bakışı kol halinde gelişir divan şiir ile halk edebiyatı ile estetik değerler verir korur kendine özen dil anlayışı getirir her şair kendine göre bir kültür medeniyet anlayışı getirir her şair, manada ise der, her şair ayrı bir dildir ayrı bir kültürdür ayrı bir medeniyettir, yapmış olduğu etkili kıldığı en büyük güç silah gibi kullandığı güç üstün kıldığı sanatıdır evrenselliğin dilidir, insanlığın dilidir cahillikten kurtulmanın savaşıdır, doğru giden doğrudan ayrılmayan sanattır Serbest Şiir Yazımı çok farklıdır, halk şiirinde ise güzel ahenk oluşturulur heceler oluşturulur ses uygunluğu zenginliği getirir, serbest şiirde ise ölçüden öte hece yazılımından öte ayak veya uyaktan öte, lirik akımını getirir İran edebiyatında fars kültürün kullanımı çok farklıdır kendi zevklerin uyarlar aruz ölçüsünü uyarlar Türk dilinde Serbest Şiir Yazımı Arap fars dillerinde olduğu gibi ölücü türünde hecelerin sayı uzunluğu kısası der asla kaçınılmaz manada ise göz önünde bulundurulmalıdır der,  Serbest Şiir Yazımı binlerce milyonlarca konuların bütünlük ile şekilleri gelişimleri ayrıdır yerli ulusal kaynakları ayrıdır insana yönelme insan dilinde sade özel pak ahenk kılan dille yazma en büyük eser sayesini arttırır, büyük gelişimini gösterir her sanatçının kendine göre arşivi vardır bulunmaktadır, sesine duygusuna göre vücuttun damarında olan kanın ritmine göresi şiirsel yararların üslupların oluşturulması vardır, şair görür ortaya çıkartır kaleme alır modern şiir sanatında ise serbest yazılımlar hissedilir özü olan özü için geçerlidir sözü için geçerlidir manada ise yoluna bağlılıktır yolun sürmesidir Serbest Şiir Yazımı incelenirken ilk incelenecek olan şairdir yaşamı yazdığı yazmasının nedenleri verdiği değerleridir temayı incelemekle getirilen dizeler kurala göre uygun olması sarmalanmış harmanlanmış olması ayrı farklılıklar ile zenginlik çeşitleridir, ayrı kurallar ile yazmasında örnektir, örnek kaside, gazel, Bektaşi,  mesnevi, divani halk edebiyatların koşma gibi ve diğer ölçü neminde özgü neminde ölçüsün almıştır, aynı özün korumakla Gelişi güzel derken gelişi çirkin olmayan çirkine dönmeyen okuyanı okuru bent edendir, okuru kendine bağlayan okuru çeken kendine getirendir,  her söz ile ayrı iç ahenk diş ahenk terimleri ahlaki insani değerlerin koruyan temeli incelemek ile insani kuralın ahlak yapısın iman vicdan hürriyet yapısın bozmaz, onurun şerefin bozmaz, Serbest Şiir Yazımı, Davut peygamberin dilidir kalemidir, Süleyman’ın ayrı bir dilidir, İslamiyet’ten dört bin ikiyiz yıl öncede servet şiir akımı yazılımı vardır, roman halinde gibi öykü sanatında gibi yazılımları vardır, İsa’dan üç bin yıl öncede yazılımlar vardır,  950 yıllarında 1100 yıllarında 1400 ve 1600 yıllarında hece aruz gibi olmayan ölçüye bağlı kalmayan ayrı ölçüdür der, hecelerin ayrımı denir, gaibi ummanı, levh-i de acık kapalı olması sayısına bakılmaksızın der,  Türkçenin yazılımı ile Türk şiirinde çığlıklar açan büyük üstatlar ise serbest ölçüde yazmalarına devam etmişlerdir

İnsani sınıflara bölenler karşı gelinmiş haksızlığa zulme karşı gelinmiştir,  lirik akımın de ise içten gelendir, duyguların içten dışa çıkmasıdır çoğunluklu dille anlatılmasıdır, sözle sazla musiki araçlar ile söz ile de söyleyebilmesidir, Lir” telli demektir tel kökünden türemiş yayın olması demektir lirizm lirik durumu anlamı ise hakları kardeşliğin bireysel hislerin bireysel noktaların bir etkili anlatımı kullanımlı demektir toplumsal huzursuzluğu duygular ile mutluluğa yönlendiren aşk ayrılık özlem ve acılar ölüm gibi etkili kılan ise noktaların duyguların lirik akımın türüdür, yaşanmış, yaşanacak ,yaşanmamışlığı yaşamak arzusu mevcut olma, bir vücut bulma iledir, sevme sevilme iledir, halk tasavvuf edebiyatında ise din dışı hiç bir şey yazılamaz, divan der, din dediğin haktır Allah’tır sevgidir, sevgi ile olmak bütünleşmek yaşamaktır bütünlüğünden ayrılmamaktır, bırakılan emanetlere sahip çıkmakla kavuşmaktır, her eserin meydana gelmesi getirilmesi aska bağlıdır dile bağlıdır okuma kültürün kazandırılmasına medeniyetin yerleşmesine bağlıdır, her kim bırakılan emanet e daha fazla sahip  olmuş sahiplenmiş ise daha kaleme sarılmış daha kalemi sevmiş bırakmamıştır, kalemini silah olarak kullanmıştır, kalemini silah sözünü ise kurşun olarak kullanmıştır, Serbest Şiir Yazımı, Alevilikte ise pir nefesin almaktır doğanın güzelliklerini görmektir evrenin güzelliklerini hissetmektir ormanı yaylayı daği bahçeyi görmektir köyü der çobanı der koyunu kurdu insani her yarası olanı karıncanın ucan kuşun bile derdini anlamak sezmektir kendini onun yerine koymaktır konuşulmaz konuşmayanın lal olanın dili olmaktır gönlü olmaktır tabiat insani manzaralarını canlı canlı biçiminde görmek göstermektir, insana ümit vermesi ümit ile ayakta tutmasıdır, edebiyatın özellikle edep erkân ile korumaktır adap manada edebin erkânın bilen dört kapısın hak bilendir, eğer pir nefesin veren şair ise, hem de ozandır, eğer pir nefesin veren ozan ise hem de şairdir, hem canlı ozan, hem canlı şair hem canlı kurandır,  pir nefesimiz hak eyvallah pir Teslim Abdaldan hak eyvallah seyid pir benlim abdal gerçeğe HÜ aşk ile HÜ,, lanet olsun yolun yezidine, lanet olsun, kalemini satana nefesini satana, onurunu şerefini satana lanet okundu, hak eyvallah gerçeğe HÜ, insan ola hak ola pir nefesin bula ala, halk şairi ola hak ozanı ola hak eyvallah gerçeğe HÜ mümine ya Ali ya hak Muhammed Ali gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR