TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Öz Kardeşlik

Öz kardeşlik /Musahiplik
16 Mart 2014, 17:34


Öz kardeşlik /Musahiplik

Öz kardeşlik. Mana yazılarımdan, Öz kardeşlik,
Alevilikte, nefesinden yakın olduğun canından bildiğin her gün merak edip aradığın, sorduğun iyiliğini dilediğin, iyi kötü günde yalnız bırakmadığın, hayat dediğin hayatına değer verdiğin insan bildiğinin değerlerini hiçe saymadığın, kendi çıkarları uğruna harcamadığın, mana olarak, dünyada ve ahirette yanında olduğunu olacağını bildirmek hissettirmek güvencesini vermektir, sevgisine sevgi katmaktır, canından öte kıymetli olduğunu kalbinde yer aldığını silinmeyeceğini, mana olarak der bir kalemde silinmesinin hiç söz konusu bile olmayacağı, içinden bile geçmeyeceği, Öz kardeşlik, ben sen değildir, biziz der, biz varız der, senin benim uğruna diye kelime geçmez bizim uğruna der, ölmekte bir yaşamakta bir fedakârlık etmekte bir, mana olarak,

Alevilikte, Muhammed ile aliyi gösterir, delil olarak, bak der, tuba ağacında birleştiler bir oldular, bir vücut buldular, iki baş bir baş oldu iki vücut bir vücut oldu, dört ayak iki ayak oldu, dört el iki el oldu mana olarak, Öz kardeşlik, zahiri batını olmaktır, hak eyvallah acılar ne kadar büyük olsa bile kaçınılmaz olsa bile asla arkasından hançerlemek değildir asla kuyusun kazmak değildir asla bataklığa götürmek değildir, bataklıktan kurtarmaktır, ölümden kurtarmaktır, neşeyi sevinci kaderi bir yaşam işliğin içine almaktır zamanı der, mana olarak, geri dönüşüm yoktur şartı yoktur, insanı kıran inciten olma, olanlar sıkıntılı yaşar korku içinde yaşar, acımasızı zalimliktir, vefakâr olmaktır, engin olmaktır, küsülü olmamamak, dargın kırgın olmamamak,

Öz kardeşlik, hayatı kazanmayı öğrenmek, paylaşmakla, insana değer vermek yaşamayı öğrenmek, yollarını bir katmak, bir yıllara hayat boyunda mücadele etmek yenilmemek, yendirmemek, mana olarak ezme ezdirme der, mana olarak ezilmemesini iste, baskı zülüm altına kalmamasını iste, üzüntülü olmamasını iste gözyaşı dökmemesini iste, yasında yasını bir tut, sevincinde sevincini bir yaşa, mana olarak birbirine kenetlenmek bütün bir elma hali gibi, yarım ay iken bir bütün ay olmak, bir bütün güneş olmak, manada der, bütün bir cihan olmak yeri göğü doldurmak iman ikrar edep ile yere göğe sığmamaktır, insanlık derecelerin ile üstün olmaktır, üstün tutmayan derecelerden uzak kalmaktır nefsini öldürmektir, ekmeğini pay eylemek, suyunu paylaşmak, hayata katlanmak, cehennemi yaşatmamak cehennemi yaşamamak, mana olarak der,

Öz kardeşlik, cennettir cennetin bütünlüğüdür, elma temsili gibi der, doğruya tercih edebilmek yanlışa etmemek, doğruya karar vermek yanlışa karar vermemek, manada der, ayakların buzda kalmasın gördüğünde ayaklarını buzda, ayakları ol buzdan kurtar, ayakların ısınmasını iste, mana olarak, aç kalmadan aç kalacağını düşün demektir, donmadan soğukta kalmadan kışta kalmadan geleceğini düşün, yanmadık yanacak sobasını düşün, giymeden giyeceğini düşün, sefil olmasın sefil bırakma der, odunun ol, manada ise odun bul sobası yansın, eğer sobası tüterse der, Öz kardeşlik, bağları gelişir, açlığı giderilirse, susuzluğu giderilirse, elinden gelecek yardımları yapabilirsen yapabilecek güce sahip isen manada der hiç çekinme, Öz kardeşlik, der mana olarak en büyük lütuflardandır, ahlakın sevgi dinin bütünlüğün iri diri kılınan, hissedilmezi hissedilen ol, görülmezi gören, İşitilmezi iştendir ol der,

Öz kardeşlik, yorgunluğunu bilmektir, üzerini örtmektir, açık bırakmamaktır, mana olarak der, eğer uykuya varmış ise, var yaklaş yanına üzerini ört uyusun, rahat uyusun, Öz kardeşlik, mana olarak der, birinizin tarlası vardır diğerinin yoktur, tarlanız demek senin veya benim diye bir şey yoktur, manada bizim tarla demektir, toprağı sevmektir, toprağı değerlendirmektir, toprakta verecek olanı bilmektir, toprağı sürmektir manada der, çalışkan ol, tembel olma toprağını bil sür, ihtiyacını gider, Öz kardeşlik, manada kardeşlik duygularınla oynama der, namusu şerefi ile oynama der, ayaklar altına alma der kırma incitme, gönül kebesini yıkma der, ali ile Muhammedî, delil gösterir, Muhammed ali der, manada ise, bütünlük vardır, Öz kardeşlik, manada der, biriniz zayıf olabilirsiniz, diğeriniz farklı, örnek olarak tarlasına sırtında buğday dolu Çuvalları der, taşırsın, elinden geldiği kadar gücün yettiği kadar, taşırsın, içinden asla geçirme, oda taşımak zorundadır diye, onun gücü yoktur, yok ise gücü manada, sorumluluk sana düşer, onunda yapabileceği güçler vardır o güçlere onu borak, herkesin hakkı herkesin hakko ile karşılığını bulur, yeter ki bütünlüğü sağlayın, yakınlığınızdan geçmeyin, ayrılmayın der, Öz kardeşlik, manda ise, ihtiyacı olana vermektir, ihtiyacını giderebilmesidir, Öz kardeşlik, insana rahat verir, rahat uyutmasını sağlar, korkusuz olmasını korkmamasını sağlar, yıkılmayacağını yıkılamayacağını sağlar, Öz kardeşlik, mana olarak direk demektir, der manada, temelin direkleri vardır, bu direkler Öz kardeşlik ile sağlanır, bir köprünün direkleri ise, mana olarak der, Muhammed ali ile sağlanır, iki başta iki direktir, gecenler aşkına sürtül müstakim aşkına,

Hak eşiğinden irşat olanların aşkına, Öz kardeşlik, sevgidir, çocuklarına da yansır, birbirlerine kardeş gözü ile bakarlar, yakınlıkları kardeşlik duygusudur, nefsini öldürenler birbirine kardeştir der, Öz kardeşlik, mana olarak musahipliktir, musahiplik gibidir, mana olarak der kardeşin hak bil, doğru bil doğru yol üzerinde olduğunu gör şek şüphe getirme içini rahat tut, Öz kardeşlik, musahiplikte ise, amaçları birdir, yolu birdir, belden geldiği gibi sürendir yolunu, faydaları birdir, yolun emrinde ise,

Öz kardeşlik, Alevilikte, yolun sürenler der, herkes birer iki cihanda tarikat kardeşi edinmeleri haktır bu cihanda yolun kardeşi edinenler o cihanda kardeştir, kardeşlikte zenginlik fakirlik yoktur birlik vardır, biz kelimesi vardır, Öz kardeşlik, muhammedle aliyi gösterir, yolun süren yolunda bir birer tarikat kardeşi edinenlerdir der, Öz kardeşlik, gelen ayetin manasında ise, musahiplik, “lahmike Lahmi, Dem Mike Demi, Ruhike Ruhi, Cismike Cismi” "eti etimden, kanı kanımdan, ruhu ruhumdan, cismi cismimden" yani “ Ali benim, ben Ali´yim, beni seven Ali´yi sevsin, Aliyi seven Allah’ı Teâlâ’yı sever” dedi. Muhammed kardeşim dediğinde, mana olarak der, ali ile mayamız birdir, etten tırnaktanız der ol nübüvvetteniz bırakılan ol emanetteniz, ali kardeşimdir, aliye kızımı verdim dede, Muhammed ben alinin öz amcasıyım dedi, hem amca hakkı ile hem yol hakkı ile hem kardeşlik hakkı ile hem cennetin hakkı ile bu ,ve o cihanda bile biriz dedi, kötü gözle bakamam, kötü gözle bakılmaz dedi,

Öz kardeşlik, musahiplik ise şartları vardır, bu şartları ise, çok ağırdır, büyümüş akli başında ergenlik cağında olması şartı vardır, mana olarak evli olacaksın der ve musahip olurken eşinin Rıza lığını alacaksın der, kardeşin eşide eşlerde rizalığını verecek der, birbirinizi iyi tanıyın, kötü olmayın der, kardeşlik bağı kurulurken, hiç kimse güç altına zorluk ile baskı altında bulunmaması demektir, mana olarak der Özkardeşlik,eline diline beline sahip olmaktır, rehber mürşidine pirine sadık olmasıdır sadık kalmasıdır, iki dünyada, mana olarak der, he bir sadik kalınmasıdır, musahipliğin şartları ise dört kapıyı bilmek, dört kapıdan içeri girmek kırk makama ermektir kırkların makamına uymaktır der, musahip olanlar, kurban keser rehberinden hak eyvallah mürşidine pirine teslim olur, her yıl bir defa kurbanını keser, hakkını bilmektir der, hak ise, mana olarak,atasini ceddini bilmektir yolunu sürmektir der, manada ise, ata anlamı ,hak Muhammed alidir, belin bağladığı yoldur, yol eline diline beline sahip çıkmak iledir, mana olarak der, komşu hakkını bileceksin, karıncanın kuşun bile hakkını bileceksin, namazın kılarken, mana olarak namaz ibadettir şekil yoktur Alevilikte, mana olarak der iyiyi iste iyiden ol, hakkını iste hakkını verenden ol, hakkını bilenden arayandan sorandan ol, davanı bilenden arayandan sorandan ol, alandan ola, verilecektir, mana olarak der iyi ol iyi geçin ,kötülük etme nefsine uyma, kırma üzme incitme dökme, Kâbe yıkma, Tecelli – Tamenna, mana olarak tevalla teberra demektir, ikrar verirken ikrar iki cihan içindir der, ehlibeyte ikrarın ver hak Muhammed aliye Allah dostuna ver, Allah dostundan ola, Allah dostuna düşman olma der mana olarak, bırakılan emanetin gösterir sahiplen der, musahip olmanın kuralları çoktur, gerginden kaçınılmaz yerine getirilmelidir, Öz kardeşlik, mana olarak musahiplik, çiftler der, yani dört can der kendi akranı ile musahip olur, bir defa olur başka biri ile olmaz, yola erkâna uymalıdır, musahip olmadan önce yolu erkânı uygun olmalıdır, manada ise der, günahsız olmalıdır, şerefli olmalıdır, hak Muhammed aliden olmalıdır, yezite lanet okuyan olmaldır, yezitten olmamalıdır, yezite bel bağlayandan olmamalıdır ,cehennemlik olmamalıdır, mazlum yanında olmalıdır, ezilenin sömürülenin yanında olmalıdır, cahil ile münkir münafık kâfir ile yezit ile ,musahiplik olunmaz, öz kardeşlik olunmaz, yolun emridir, mana olarak âlim ile cahil olamaz der, âlim ile âlim olur, mümin ile münkir musahip olamaz, mana olarak pir ile pirsiz olamaz, rehbersiz mürşitsiz pirsiz olan olamaz, nefsine uyan yezitten olan olamaz, yolunu terk eden olamaz, erkân değildir der, mana olarak der, Seyyid-i Saadet evladı ile talip musahip olamaz ve yedi nesille kadar gelenler kardeştir der, evlenemez kardeş gözüyle bakarlar birbirine, nefsine uymazlar ,erkân değildir, okunan pir nefesinde ise der,, Din-i Küm, İman-ı Küm“ "dininiz - imanınız" yani: „Pir dindir, musahip imandır. O kimdir ki dininden döndü, Pirinden döndü ve musahibinden döndü, imanından döndü.“ İmam Cafer-i Sadık Hazretleri “Muhammed iman, Ali dindir. Dininden dönen, imanından dönen Muhammed-Ali´nin yolundan dönmüştür“ der. Allah kimseye göstermesin. Allah eyvallah gerçeğe hü mümine ya ali pir ocağım pir Teslim Abdaldan aşk ile gerçeğe hü yolun eri seyid pir benlim abdal hak eyvallah gerçeğe hü mümine ya ali ya bin bir ismi olan ya Hızır ya ali ya Muhammed ali, aşk ile iri diri olanlar ile yoluna bağlı olanlar ile belinden yolundan gelen yolun sürenler ile aşk ile gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR