TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yalnızlık BecerisiYalnızlık Becerisi
30 Mart 2014, 22:50
Yalnızlık Becerisi


Yalnızlık Becerisi, mana yazılarımdan, Yalnızlık Becerisi, Alevilikte bir vücut bulanlar yalnız değildir, hak Muhammed ali birliğinde iri diri olanlar yalnız değildir, Yalnızlık Becerisi, inanılmaz beceriler getirmiştir, insan ortaya koyduğu kendine ilişkinin kesilmediğini şahdamarından yakın olduğu görmüştür, mana olarak der güneş bal, ol bile Yalnızlık Becerisi, manada kendini gösteren teorik apraksisi, praksis delil olarak, özgün nitelik kazandıran, yoğu var eden üzerinde durulmuştur, manada der, karıncalara bakın, güneşi özünde görürler, dışarı çıkarlar, oy mağından çıktıkları an, kendilerini yalnız hissetmezler, yalnızlığın içerisinde görmezler, güneşi görürler dünyasın kaplayan güneşi yalnızlığı yok eder her korkuyu yok eder, yakınlaşmayan kendini toplumun içinde görmeyen, elsiz terk edilen yalnızlık yaşar, değişken arasında ilişki sapmadan kolektif ilişki iletişimine kavuşturur, insan kendini görür, rehberlik eder, manda ol türap der mürşit ol pire teslim olandır, gerçeğe başvurur yoluna rastlanan sorunu görür duygusu ile yaşamasıdır, yalnızlığın boyutta olmadığı farklı boyutlarda yalnızlığın yok olduğunu kendine yönelik duygularını içerir, kadın erkek fark etmeksizin bir eşit yapıda geneldedir, duygusunu ifade eden ettiklerini sosyal yaşamını iletişimin kuran, ortada olan kaynaklanan sosyal yalnızlığı yıkan soysala gelişim bağın oluşması ile mantıklı düşüncelerin oluşması kendini kontrol etmesi, kendini kontrol atında bulması, geliştirmesi Yalnızlık Becerisi, kadar diye dayatılanı kabul etmeyen, Bilişsel – davranışçı, tanımlarına yardım eder, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında güvensizliğin duygusunu yaşamaz, kendine güven veren güven aşılayan, ters yönde değildir, manada ise Yalnızlık Becerisi, bir dâhidirler büyük üstünlüktür, insan kaynağında, Yalnızlık Becerisi, toplumun ayrılmayacağını cinsiyet gözetmeksizin sınıf birlikte kaldığı mücadeleden geçtiğini görür, birlik içinde olanlar daha dezavantajlıdır, yaşam anlamı olarak bulunduğu ortamın farklılaşamazlar içinde olduğunu görür bilir aşamalardan geçer, kendini bulma incelemenin ile araştırması ile duyumu düzeylerinde dünyayı kendi içinde bulan özüne dönen, manada ise, rolleri yerine getiren ebeveynlerden birisi olur tolumun aile bireylerinden olur, toplumun ileri gelen liderlerinden olur, psikolojik gelişmeler ise, sosyal uyumdur, benlik bilmeyen benlik kavramını yok eden, biz anlamınadır, eğitim ise aldığı verdiği erişim iledir İnisiyatif’inde finansal gücü ile maddi manevi logostuk desteği ile yasal amaçlı kamuyu bilgilendiren, açık olması tanımlar ile ulusal acık erişim geliştiren, kendi desteği ile kendini bulmuş keşfetmiş üzerine çekmiş ilmi kendinde toplamış olmaktır, akademik çalışmanındı becerisidir, irade bağlantısı, aktarılmakta, tevhide dayanan, dört kapıdan kırk kapıya dayanan, künye detay araç iliğiyle kendinde lügattir der, manada ise ol kitaptır der bilir aşkın sevdanın sürdüğün yolun, yanlışlıkları kapılmayan, bilişsel bilinçaltı davranışları yok etmeyen, sosyal becerinin düzeyleri fonksiyonel tutumları denir, anasır bölümüdür Yalnızlık Becerisi, manada ise, düşen tohuma bak der, toprağa bak der, yeşeren umutta bak der, fidanı gösterir, yeşil yaptığını dalını sonrası meyvesini yalnızlık Becerisi, kuş olmanı diledik mi kuş oldun uçtun, kanat açacaksın dedikmiş açmak hak oldu, manada ise Yalnızlık Becerisi kanat olmaktır, semahın döneler aşktan aşk ile gerçeğe hü, Yalnızlık Becerisi, okuma yokken der, oku dedik okuttuk, öğrenciliği yok iken harflerin çekilişini zincir harfin çekilmesidir, zincirlemesini konumunu belirledik, manada ise Kur'an-ı güzel okuma becerisi insanın anlama becerisidir, kavrama becerisidir, yaşama becerisidir, ezber yeteneklerin ile öğrendiği üzerindedir der, manada ise, okunuşun güzellikleri yaşayanın güzellikleri ayrılmayasın der, Yalnızlık Becerisiz Yusuf’u anlatır, kuyuya düşmeden önce çıkarılacağını bilen geniş ilim ile kuşatıldığını gören manada ise, yılana bak der kuyunun içinde zehirli yılan gücünü kullanamadı, ibadetine giren Yusuf şekilsiz ibadet ediyordu, kuyunun içinde, Yalnızlık Becerisi, onca veliler nebiler ol aşkına ol resulün temel ilkelerinden vaz geçmedi, bağlılığından geçmedi, ali ile Muhammedîn aşkına hak eyvallah pir Teslim Abdal eşiğinden ol ocağımdan hak eyvallah gerçeğin aşkına hü seyit pir benlim abdal aşkına aşk ile gerçeğe hü, lanet olsun yolun yezit ine lanet okundu yolun yezit ine, ,,aşk ile gerçeğe hü mümine ya ali ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR