TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Adam Olmak Nedir?


"ADAM OLMAK NEDİR?"


"Adamına göre davranmak" nedir?
24 Haziran 2014, 21:58

"Adamına göre davranmak" nedir?

"Adamına göre davranmak" nedir? Mana yazılarımdan, adam ilk yaratılan insan, ol adam demektir, Adam’a sonra verilen ad ise âdem oldu, hak buyurur, benim adamım, manada ise yaratmış olduğum yakınım şahdamarımdan yakınım, yakınım olmayan şah damarından yakınım olmayan benden değildir adamına, manada ise adam olan bendendir, ilk yaratılan adam gibi ol âdemdir, ol âdemdenim diyenler ol adamdık, ol adamdan değilim diyenler âdem değildir,

Manada ise her insan, insan yetmiş iki millet birdir, ayrım yapan ise, manada senin adamına karşı çıkan savaş açan tüm adamlığa savaş açmış olandır, âdem olamaz, âdem olmak adamın olmaktır, Alevilikte, adam olmak âdem olmaktır âdem olmak adam olmaktır, hak Muhammed Ali birliğinde iri diri olmaktır Aleviliği bilmek yaşamaktır, yolunu sürmektir, ister belden ol ister yoldan, adam olmaktır hakka yakın kıl payı dönmeyen şaşmayandır, içinizden gelen insanlıktır insanlığınız ile davranın, insanlığınız ile yakın olun ayrı gayri olmayın, bölünmeyin parçalanmayın, içiniz nasıl ise dışınızda o olmalıdır, dışınızla içiniz bir olmalıdır, içinden gelen ise insandır diye davranmaktır hayvana bile, kuşa her mahlûkata eşyaya manada, insandır diye davranmaktır, canlıya cansıza bile insandır diye davranmaktır, davranışın şekli manada ise kişiden kişiye değişir, insandan insana denir, adamın olmayan adamın olmayacak, âdem olduğun bilmeyen, Adam olduğuna savaş açan âdem olduğunu yok sayan insanlığın bilmez yolunu bilmez değerini yok bilir, manada herkesin bir nabzı vardır ayrı ayrıdır,  her kalbin bir atışı vardır,  her insanın bir yürümesi vardır, her insanın bir konuşması vardır, içmesi yatması kalkması oturması konuşması vardır, davranış bozukluğu, eğitim bozukluğu nefsin şerri bozukluğu olanlar yolun bozukluğu içinde olanlar doğru olamazlar doğru davranamazlar sahtekâr olurlar kanı bozuk çıkarlar nefsine uyandan çıkarlar, yolun yezitti olurlar, lanet okunandan olma, lanet halkasına girenden olma, lanetli gelme, manada ise, doğru ol dürüst ol doğru dürüst davran, davranışında kötü adım atma kötü adımlarda bulunma hakka yürürken bile geldiğini bilmek yaşadığını bilmek, fani olmayandan olmak, evladı ker beladan olmak onurun şerefin bilmek, bırakılan emanetine kayıtsız şartsız bağlanmak,

Yolun yezitti olanın çıkanın fıtratında var, kötülük ile olmak vahşetini saçmak hain olmak şerefsiz olmak, yılan gibi zehirli akrep gibi zehirli fıtratında var kötülük, adam olan adamım dediğinde âdemsin dediğinde âdem olduğunu bilende fıtratında kötülük olamaz rehberin mürşidin pirin bilen sırrı hakikate erenin fıtratında doğruluk vardır zahiri batını emaneti ile bütünlüğü vardır, adam olmayan âdem olmayan, fıtratında kan dökmek vardır kan içmek vardır, yalanlamak vardır iftira etmek vardır, nefesine tapmakla kendisinden olmayanı ötekileştirmek soykırım katliam etmesi vardır, tek kendini dindar gören sayan Süfyanilik zihniyeti vardır, manada ise kan dökenler yolun yezitti olanlar, adam olmayan âdem olmayan, adam âdem olana fıtratında ceza çekmek var der kaderinde çile var der köle olmalıdır der, varını yoğunu yağmalamaktan yanadır yolun yeziti, emeğini çalmaktan yanadır, alın terini vermemekten yanadır, dünyasını cehennem eden iki cihanda lanetlenendir, dönüşünde benden olmayan ev halkına kıyan evimin halkıdır kıymanı emretmedim âdemimdi âdemdi sen adam olmadın âdem değilsin lanetlenensin der, defteri dürülürken manada ise lanetlenenden olma sakın, şefaatin bulmayandan olma sakın, yüzü kara divana varandan ellerini açandan şefaatin bulmayandan olma sakın der siyaseti dini bir alet edenler kitabi alet edenler adam değildir âdem değildir, kendini aynasında görmeyen bilmeyen, çirkin davranan yüzleri kızartan işlerde bulunan eline diline beline sahip olmayan lanetlenmişlerin meclisinde yerini alan, kendini doğru gösteren doğru olmayan ibadet eden ibadetinde üstün olmayan, adam olmayan âdem olmayan derecesi üstün olamaz ne kadar rütbeler mevkiler verilse bile üstün olamaz, hak erenlerine iri diri erenlere pirlere ehlibeytine savaş açanlar haktan değildir,

Doğruları savunmayan ezilenden olmayan, sömürülenden olmayan sahip çıkmayan, gözyaşı dökenden olmayan sahip çıkmayan, yanlışa karar veren yanlışa doğru diyen doğruyu inkâr eden münkir münafık kâfir çıkan lanetlenendir, lanetleneni savunan yolundan giden belini bağlayan şefaat verilmeyecek olandır, manada ise der sev sevdiğimi sevmediğimi sevme, sevdiğim ev halkım ehlibeytim, ehlibeytimi sev incitme incitmeyen bendendir bırakıla emanete sahip çıkan bendendir, doğru söyleyen ele dile bele sahip çıkan bendendir, iyiden yana güzellikten yana kötülüğü terekedenler kötü olmayanlar yemin edenler yemininde duranlar ant içenler andında Duranlar iyiye tercih edenler buyurduklarımıza tercih edenler, kitaplarımıza tercih edenler verilen pirlerin nefesine tercih edenler adamım sevenden olan, âdem olan bendendir, şahdamarından yakın olan bendendir, Hayatta olan, hayatta olacak olan manada ise huzur vermeli huzursuzluk verenden uzak durmalı cehennem edenden ker belalar açandan uzak durmalı lanet okunandan uzak durmalı dini siyaseti alet edenlerden uzak durmalı bırakılan emanetlere sahip çıkmayandan uzak durmalı, Allah dostuna dostum der, Allah düşmanına düşmanım der, kin nefret gütmez insan boğazlamaz, adama âdeme buğuz gütmez, kötülük tohumlarını ekmek, fesatlık etmez düşünmez, belden aşağı düşünmez, adamın âdemin her uygulamaları hak içindir her yolun birleşimleri hak içindir her dil birdir hak içindir her sevgi adam sevgisi âdem sevgisi yaratanın sevgisidir, aşk ile aşk ile gerçeğe HÜ, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah Allah yolun eri piri seyid abdal pir benlim yolumuzun aşkına aşk ile ol adamın ol âdemin aşkına aşk ile adamım âdemim diyenlerin aşkına aşk ile gerçeğe hü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR