TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Ali Allah Mıdır? Haşa

Ali Allah mıdır? (Haşa)
11 Mart 2014, 14:18


Ali Allah mıdır? (Haşa)

Ali Allah mıdır? (Haşa);Mana yazılarımdan, Alevilikte, Alevilik Alidir Aliden olmaktır, Aliyi bilmektir Aliyi yaşamaktır, ister Alinin belinden gelin ister yolundan gelin, yolunu süre gelmektir Alevilik, İslam tarihinin en büyüğü Alidir, Ali evvelidir, Alevilik Ali iledir, hane-i saadetinde -evlatlarından iki cihana gelenler emanetini hak bilenler, önemli rol oynamıştır, haksızlığa karşı zulme karşı durmuştur, aliden olmuş aliden dönmemiştir, ali evladını bilmiş Hüseyinin yolu olmuştur, Hüseyinin yolundan dönmemiştir, İslam tarihin ayrı şekilerle sokmak isteyenler ibadet gibi şekilendirmek isteyenler islamdan ayrıdır aliden ayrıdır , alevi değildir, Alevilik, kur´ani bilmek kur´an ile olmaktır kur´anı yaşamaktır, hane-i saadetinde, hakka ermektir, yüzünü ak tutmak alnı ak yaşamaktır, hak hakikatine ermektir, alinin birliğinde iri diri olmak yerini almaktır, şefaatini bulmaktır, ali ilmi fazileti ali yakınlıkların en üstünlüğüdür ali şahdamarından yakınlık ile derecesi üstün olur, ali diyenin nefsine uymadan yolun yezitine bağlanmadan, aliden olmak, Peygamber (s.a.s)'in yaşamında, ali kuran dediği kuran ali dediği, bir vücudunu bulanlarız dediğidir, ali benim hanemden tenim terim dediğidir biz et ile tırnak ile ayni zümreden pak gelenleriz dediğidir, benim başım aliye bağlıdır ol alidir demiştir, vefatından sonra Hz.liye bağlanın yoluna, alinin yolundan dönmeyin ol halifedir, hilafetin döneminde halifedir, ilmini faziletini bilin, yakın olmak istiyorsanız cenneti kazanmak istiyorsanız, irtibatınızı kesmeyin yakınlığınızdan uzaklaşmayın demiştir,´Hz ali hakikatin yanında yerini almış, yüce kamet ve kıymetlerinden birisi hiç şüphesiz Hz. Ali'dir, ol kerem ol nasip ol himetin ullahdır, ol, Haydar-i Kerrar alidir, ol ALLAH’in Arslani Hz. ALI (r.a.),Hz ali savaşan er, pir, İslam içinde ayrı din bilmeyen ayrı mezhep bilmeyen dır, islámdan ayrı durmayandır, Alevîlik vakıasının nokta-i b-ilmin mihrak i-yesi de Hz alidir, aliyi anlatmaya diller yetmez, Hz ali kendini bilmez üç halifeden kendini halife ilan eden üç halifeden uzak durmuştur, biat etmemiştir, yoluna bağlanmamıştır, der onlar yanlışı seçtiler doğrudan olmadılar, onlar batılı seçtiler, batından olmadılar, onlar ateşi seçtiler, cehennemin ateşini, onlar cehenneme odun taşıdılar, der onlar cehennemin ateşini karartan olmadılar, onlar cehennemlik oldular, der evlatlarım benimdir, Allahın yolundadır, dininden sevgi dininden kopmayandır kopmayacak olandır, aliyi evlatlarını sevdirmeyen güçler, bu üç halifeye bağlanmasını isteyen güçler, aliyi saymadılar aliyi bilmediler aliye karşı ve evlatlarına karşı savaş açtılar yılları savaş sürdürmekle kan dökmekle geçti yolun yezitine bağlananların, yılları katliamlarla geçti yolun yezitine bağlananların, ali der, evlatım fedakârdır, kerbelada fedakârlığını görsetecektir, ali der, mahşer günü olsa da evladım yanımda olacak yanımdan ayrılmayacaktır, yolun yezitinden olmayacaktır, hak Muhammed aliden ali evladından olanlara asırlardır zülüm baskı sürgün katliamlar soykırımlara uğradı, yolunu sevdirmeyen güçler, kendi yoluna bağlamak istediler, asimile etmek istediler, Hz aliye bağlılık daha arttı, yolundan dönmediler, haşa Hz ali Hz allan değildir,

haşa Hz ali Hz allan değildir, Hz alinin vasıfları yücedir, yolu yücedir, bin bir ismi vardır yolu yücedir, fedakâr olanlar ilmini faziletini bildi, tevhidin bildi, şeriatın tarikatın marifettin hakikatin bildi, yolun erenleri olanlar sırrı hakikatin bildi, ol kırkların başı alidir,resulun nebilerin başı alidir, hak eyvallah, Ebu Talibin en küçük olgudur Hz ali, Fatima biati Esed b. Hisam’dir, annesi, Hz alinin annesi, Kureyş kabilesinin Hasimî koluna men-suptur Hz alinin bin bir ismi vardır, Mürt eza aliyyel Mürteza, haydar- haydari kerrar- Ebu Türab, yer baba, gök baba, ataş baba, yel baba, deniz baba, yağmur baba, Hızır baba, kabe de dünyaya gelen, Hz Muhammed hi-mayesinne alır, ol nübüvvetim ben ondanım ol benden der, Hz ali efendilerin sultandır der, ol ali ol veli der, nübüvvet hanesin içinde benim ehlibeytimdir der, ol hak ol sultan der, pak neseplerin neslini zülbünden sürdürecek olandır der, Allah yolunda muhafaza ettiğim der, oda beni Allah yolunda koruyan, beni muhafaza edendir der, ellerim alidir ayaklarım alidir der, ferim kanım alidir, der,

Hz.muhammed hz Hatice'den dünyaya gelen kızını Hz aliye verir, haktan emir böyledir der, gönlün kızımda kiziminda sendedir ya ali der, Allah hoşnut kıldı ya ali der, yer gök müjdeledi der ve gelecek ehlibeytimi müjdeledi der, Hz ali islama davet eden, köleliği kaldırandır, büyük bir savaşçıdır, ol kılıcı ise Allahtan gelmiştir ve Hz Muhammed hakka yürüdüğünde, yürümeden hakka aliye demiştir ya ali savaşmayacaksın bırak kılıcını ali kılıcını bırakmıştır, kılıcı göklere çekilmiştir, lâ fafa illâ Ali Lâ sayfa illâ Zülfekâr, “Ali'den üstün yigit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur. لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار ,Allah’ın arslanı ve Hazreti Muhammed'in damadı olan Hazreti Alidir kılıcı uç tarafı iki çatal olan kılıcının ismidir, ol Zülfikar , kılıcın eline alan ,nefsi ile savaşmıştır,mana olarak,ilk nefsini öldürmüş,nefsini öldürmeyenler ile kendine saltanat kuranlar kendine taht kuranlar kendini Hz ilan edenler kendini kafir ilan edenler,kendini Muhammede karşı savaş açtığını ilan edenlerle Hz ali savaşmıştır, Hz ali köleliğe karşı savaşmıştır adaletli olmuştur,adaletsizliğe karşı savaşmıştır,Hz Muhammed ali ,alidir Allahın ol adaleti,,, Allahtan hak dininden muhammendeniz diyen yolun yezitleri yolun yezitine bağlanan, tahtını kurmak istiyor,yezit saltanatın halifeliğin getirip hilafetin kurmak istiyor, geçmişte taşa puta kul olanlar,yolun yeziti olup kendine ümmet yaratanlar,lanetlenmeyi kazandılar,cehennemi kazandılar, Hz Muhammed ,Hz ali ile musahipdir, bir vücut olmak bir vücudun bulmaktır,der ben aliyim alide benim,der Muhammed benim beni aliden ayırmayın,,der aliyi Allahtan ayırmayın,der aliyi kur´andan ayırmayın, der ,alidedir Allahın vasıfları,delil olar lakta Allahın kur´anda isimlerini gör setir,ve der , ben aliyi sevdim ,,ismimi verdim,el- aliyy -- el- veliyy- der ol zül celalim, baktığında yüzüne nübüvvetini görürsün, hakkı görürüsün, beni kuranı görürsün, mana olarak ali kimdir,,ali aslan donunda semada olarak görünendir, adem çağırdığında ya Hızır dediğinde,,okunan sedada,el-aliye yetişendir,, mana olarak,,göğe bakan,ayı gördü ay ali idi,,güneşi gördü güneş ali idi,ol asılı nur idi, özünü açan gördü baktı karşısında ali idi yeri göğü kaplayan ali idi,, cem evine giren Muhammed ,,eşik üzerinde arslanı gören ,,ol miraçta arslanı gören,ol nişanda arslanı gören,hep alidir, salavat getiren alinin kim olduğunu söyledi,evvelidir, der,, mana olarak kılıcını çekmiş ise,,ali´nin tüyleri arslan tüyüdür gömleğini delmiştir,durduramazsın, hatem yüksüğünün sırrı Muhammed,,delil alidir, ehlibeytte ,mana olacaka Allah sevgisi alidir,ali olmasa Allah yoktur,üçlü sevgidir,bu üçlü sevgi hak Muhammed alidir,birbirinden ayıramazsın, Cafer sadik,der,,(Risalet'ül Meşrepi ali dolusu ali varı yoğu ali,ol imamların on ikincisi mehdidir,hak buyurdu,ol mehdi bizdendir,sultandır velidir,ol alidendir, hak buyurur der,mana olarak,,ilmin hak eyvallah,ol manasında menem hak menem demektir,, ali bende hak bende olan haktır hak enemm demektir,hakkı bilmektir,hak olan Allah vasıfların üzerinde toplandığını bütünleştiğini,yoluna bağlandığını Hz aliyi görmektir,bilmektir yaşamaktır, dört kitabına bakarsan Hz ali hakkında,,yazılı olanlar, vardır,,çatal kılıcın efendisi,,zülfü karin adaleti,,Hızır çağırdığın ,incilin açıklamasında ise,, Allah derken,üçleme girer,,hak İsa Meryem ana girer,,orada ise mana vardır,manada ise Muhammed der,ya ali isanın teni sensin,,ya ali, ya ali kızım Fatima ,ol Meryem gibi paktır teni,,mana olarak,,aşk ile gerçeğe hü kimi aynaya bakar aynada hakkı görür,,hakkı görmeyen kafirdir,,manada ise hak sensin hak sende gizlidir,şahdamarından yakın olduğun ilesin hak sendendir sen ol alinin evladısın hak sendendir,, Mana yazılarımdan, mana olarak, bana sorarlar, âdemden evvel insan var mıydı evet vardı, Ol benim ceddimdir, bin bir ismi olandır ol Alidir, yazan benlim abdal ,aşk ile gerçeğe hü pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyid pir benlim abdal gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR