TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Nefesin Özverisi

Nefesin özverisi
18 Mart 2014, 17:45


Nefesin özverisi

Nefesin özverisi, mana yazılarımdan
Alevilikte, Nefesin özverisi, iki emanetin bilen sahiblenen gönlüleri bir eden incitmez der, insanı incitmez Kâbe yıkmaz, gördüğün boynu ipten ince olandır, yoluna serini vere gelendir, manada der Nefesin özverisi, seçildiler aralarından biz ayırdık içlerinden çıkarttık, kimin daha bize yakın oldugunu şahdamarından yakın oldugunu biliriz, gafil olmayan fani degildir,yolun erenlerinden kıldık,

Nefesin özverisi, giden ocağına irşat ettiğimiz, varasın buyurduk ocağını tüttüresin buyurduk, kuru odun parçasını ,bir ağacın kurumuş parçasını attık, var dedik yerleş oraya oradan, yeşereceksin, bu kuru ağaç kuru dal gördüğün odun parçası yeşerecek meyvesini verecek orada kalacaksın buyurduk, Nefesin özverisi, irşat olanlar eline diline beline sahib olanlar hakka erenlerdir sırrı hakikatin yolunda olanlardır, zahiri batınıdır, yolunu yol edenler belden gelen yolundan geri kalmayanlardır,

Nefesin özverisi, insan olmakla insanlığa çağır, elini vermekle kurtarmaya çağır, yetiştirmekle mevziiye ermesine menzilin almasına çalış ,çiğ olanı pişiresin, kazanda kaynamayanı kaynatasın, hak ile hak olanım diyenler aşkına ,enel-hak çağıranlar aşkına Nefesin özverisi mana olarak ,rütbe demek rütbesi olmayan makamı olmayan makama yürür, post sahibi olur, post sahibi olanlar insanlık yolunda yükselir, gönülleri kazanır gönül evinde yer taht kurar, omuzlardan göklere yükselir, şerefini makamını satmaz yolun yezit ine bırakmaz, mana olarak eşit olan eşit davranan, engin olan dört makamın kapısından giren ulaşandır,

Nefesin özverisi, hak yolunda rehberin mürşidin pirin musahibin rızası ile dereceleri ile var olmak pir nefesini almak, hayatta kendi varlığını bir vücüt buldugunda bulmak,yoktan vara gelen aşkına, sonsuzluk var ,hep vardı evveli vardı evveliden olmayan evveli vardı, insan eğitilir, bilen bilgin olur, büyük nimet kapıların imkanla acar kapatmaz, ahirette sonsuzca yaklaşır, haram yemez, manada ise nefsinden kurtulan ,yolun yezitinden olmayandır, yolunda insanı kışkırtmak yasaktır kin kibir buğuz düşmanlık etmek yasaktır, din dil irk mezhep ayırmak yasaktır, insanın arzularında nefsine yönlenmesi yönlendirilmesi yasaktır, kendi geleceğe bakar geleceği görür, manada öleceğini gören dostun arzusundadır şahmerdanın Hak Muhammed alinin arzusundadır, hak erenlerin birliğinden dirliğinden gecmez, Nefesin özverisi, mana anlamında ise geçmiş olduğu manevi yollardan, anasırdandır, mayası hak olan mayası temiz pak sayılan, kemeresi kuşanan kanı şahtan eti kemiği ol nübüvvetinden manada şeriatın rehberi, tarikatın mürşidi, marifetin musahibi, hakikatin piri, sırrı hakikatin ise iki direği köprünün demektir,, binanın direği demektir, yerin göğün direği demektir, yaşam hakkı veren aldığında pir nefesin verendir, hak eyvallah gerçekler aşkına pir aşkına pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile gerçeğe hü, seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe hü, lanet olsun yolun yezitine lanet okundu yolun yezitine,,

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR