TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Marifet Çağı - Dinin EvrimiMarifet Çağı - Dinin Evrimi

27 Mart 2014, 14:06


Marifet Çağı - Dinin Evrimi

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, mana yazılarımdan,
Marifet Çağı - Dinin Evrimi, Alevilikte, din hak Muhammed ali ile ol kitap ile ehlibeyti iledir bütünlüktür, bir vücut olmak bir vücut sağlamaktır, mana olarak, hak dini sevgi dinidir, dini yaşamak din içerisinde olanıdır, ayrı gayri olmayandır bağlı kalmak, manada ise geri kalmamak demektir, cağı yaşamak cağında geri kalmamak görevini yerine getirmektir, emanetine sahip olmakla sahip çıkmakla fedakârlığın göstermekle, Eğer tam yaşayamazsa, uzaklaşırsa, uzaklaştırılırsa, Marifet Çağı - Dinin Evrimini yaşayamaz,

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, kaç asır geçse bile düzene aykırı olmadan toplumları birleştirir, toplumun düzenini bozmaz, mana olarak insan bilimdir insan kitaptır, tasarımları yüklüdür, metafizikle bilimle sosyal yaşamı felsefe, divan-ı hakkın darında hakkın didarında ele dile bele bağlı ile pozitif geleceğin bilimidir cağının Karası geriye dönüşümü değildir, Süfyan cağının başlaması ile Muaviye yezitten emmiye uzanana cağın ise ilmi temeli yoktur yok sayandır, çatısı yoktur yok sayandır, ayrı bir ümmetçilik yaratılmıştır, lanetlenen yezittin yolundan olmayan, cağın aydını doğru dürüst insanları olmuştur Alevilikle kendin bulanlar,, yolun yezitti, Marifet Çağı - Dinin Evrimini yok sayar, zekâ gelişimini yok sayar fikir düşünür olmanın yolunu açmaz kapattırmakla mantık düzeyin yok sayar, manada ise örümcek ağı boşluk denir yolun yezitine,

Alevilikte yol ile aile bağları kuvvetlidir, Alevilikte hâkim olan sevgi dinine kitabı ile bütünleşendir, insanın şuuruna sahip olduğu kendini bildiği kendine geldiği olmayan yasaları hükümleri var mış gibi saymaz Alevilikte, Marifet Çağı - Dinin Evrimi, günümüzün dünyasında, yolun yezitti olan uzay cağında karşıdır bilimde ilimde karşıdır, Alevilikte yolunu sapmadan saptırmadan yanadır,,yolun yezitinde ise her şeyi kendi üzerine çekip kendi bildiği gibi davranışlarından başkalarını cezalandıran kendi çıkarlarını dini siyaseti kitabı insanı yobazlaştıran, gaddarlaştıran cellat haline getirendir, yolun yezitti, bilim âleminde pozitif felsefeleri yoktur, alternatifleri yoktur kendini geliştirmesi yoktur, dünyada taht kurmanın tahtını evladına bırakmayı savunmuştur, geçmişin katliamları ile köleliği getirmeye kalkışanlar, kölemiz olun diye dayatanlar, dininizde bize köle olmak köle olarak ölmeniz sevaptır cenneti kazanacaksınız köle olur köle yaşarsanız diyen zihniyet kabul edilemez yolu, lanet edilen yolun yezitti yolun yezidinden olandır, din adına ateist yaratan, kavram karşısın de yol alınamaz, İslam da ise asla ateistlik yoktur ali isimdir ali alevidir, ali Muhammed ile bir vücuttur, Alevilikte ateistlik yoktur,

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, yoluna bağlı olmayanlar, ateizme dayalı fikirler ile süfyana dayalı ideolojikler ile kendilerini takdim eden gayet için her şeyi tekilleştirenler, ibadetlerin şekilleştirenler her şekillerinde her adımlarında ortaya koydukları zararları günahları temizlenmeyecek günahları vardır,

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, din adamların yetiştirdiği manada ise imamet imamlık imam denir, imamlara dayanır ilim bilim mana olarak, ben ilmin şehriyim ali kapısıdır, ilmin badesi imam hasandır, ilmin yolu imam hüseynidir, ilmin vücuttu, Zeynel abidendir, ilmin ışığı Muhammed bakırdır, manada parlayan nur, ilmin sonsuzluğu Cafer sadıktır,

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, dört anasır vardır, hikmetin şehriyim, hikmetin kapısıyım, hikmetin dolusuyum, hikmetin evladıyım, Marifet Çağı, ilimdir karanlıktan kurtulmaktır, karanlıktan kurtaranlardır, mana olarak, der zina işlenmez, eline diline beline sahip olanlar, ilmin karanlığında değil bataklığında değil ilim ile kuşandılar, nübüvvetinden ayrılmadılar, manada ise der ol gemimize bindiler

Marifet Çağı - Dinin Evrimi, dinin evriminde ise terminolojisi vardır ana kavram denir, evrim bilmektir, tekâmül bilmektir, istihale bilmektir, tasavvur bilmektir, tahavvül bilmektir, tedbil bilmektir, tebeddül bilmektir, tağyir bilmektir, tagayyür bilmektir, terakki bilmektir, sudur, bilmektir, zuhur bilmektir, teçhil bilmektir, ontejeni bilmektir fil ojeni bilmektir, evolüsyon bilmektir, bilmektir derken başta olduğu gibi hep ana kavramı vardır,( evrimde Darvin teorisi vardır insan maymunumdur maymundan gelme midir, cevap vereceğim cevap tek beni bağlar, Darvin der insan maymundan gelme, doğru mudur, evet doğrudur, Mana olarak açıklama yapacağım, yapacağım açıklama tek beni bağlar başkalarına mal edilemez, evvel maymun olmadan insanlar vardı bu insanlar, Allah’ı bilmedi gönderilen peygamberleri bilmedi ve isyan ettiler, nedeni ise, gönderilenleri öldürdükleri gibi onu da öldürmek istediler kabul etmediler, Allah yok dediler peygamber yok dediler kitabı olamaz dediler, ol peygamber ise dua etti, dedi ya Allah bana kıyacaklar senin gönderdiklerin gibi, bana kıymalarından korkmuyorum, katil olacaklar cehenneme girecekler onların cehenneme düşmesinden sana sığınırım dedi, hak seslendi, ya aşk ile yat uyu sabahı bekle bana bırak, sabah oldu, peygamberin üzerine yürüdüler öldürmek istediler, o zaman yürüyen öldürmek isteyenler, maymun oldular, dilleri parçalandı, tek dil konuşurlardı, insanlıktan çıktılar A'RÂF Suresi 166. ayet-BAKARA Suresi 65.(Bakara, 2/65) ,incilide ise, meshin delilleri denir,Tevrat’ta ise, taklitçiler, Zebur’da ise, yapmakta ısrar olan vazgeçmeyen, manada ise, kâfir olan katil olmaktan vazgeçmeyen bak hallerine maymun oldu, mana olarak mahlûklar olun dedik emrettik, insan idiler mahlûklar oldular maymun oldular, onlara o ceza verilmiştir, kibirlenip biz olduk delisi olanlar, halen ataları gibi kanı atalarına çekiyor, mana olarak, Filistin toprağını işgal edenler, günümüzün dünyasında, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine, kinden kibirden nefretten düşmanlıktan uzak durun hakka bağlanın hak ile olun hak Muhammed aliden ayrılmayın, tavalla teberra bilim, Muhammedîn alinin sevdiğini sevin, Allahın sevdiğini sevin, kitabın buyruğuna uyun, imamet imamlıktır imamların emirlerine uyun, imamlar derken diyanetin yetiştirdiği imam değildir, imam olamaz, süfyandan imam olmaz, hak eyvallah gerçeklerin aşkına aşk ile gerçeğe hu mümine ya ali ya hak Muhammed ali pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah seyid pir benlim abdal hak eyvallah gerçeğe hu mümine ya ali ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR