TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kâbe Kutsaldır

Kâbe kutsaldır
25 Şubat 2014, 01:22

Kâbe kutsaldır

Kâbe kutsaldır, mana yazılarımdan, Kâbe kutsaldır, Hz Ademin kabesidir,Ali gelmeden yüzlerin sürdüğü ibadetin hak kıldığı mekandır,şefaatın eyle diyenin aşkına hü, Hz. İbrahim kebeyi ziyaret etti kabinin buluşma yeri olduğunu biliyordu, orada Hz. Alinin dünyaya geleceğini de biliyordu,, orayı ziyaret etti orayı inşa etti, yüzlerini sürdü ve müjdeledi, burası hac yeridir, eşiği Alinindir, yüzlerini süren dermanın bula, rızkın veren Alidir, dört kitabin Mührü ol Alidir ,kuran Alidir Ali kurandır, Ali Alevidir, İslam’dan, öncesinden kalmadır, hacca gidecek olanlar Kâbe’nin etrafında bir olmaları kini nefreti bırakmaları insan olmaları insan laik derecelerini kazanmalari,sevgi dininden olmaları bırakılan emanete sahip olmaları istenmiştir, Kâbe var olmadan evvel ,bir Kâbe olacaktır, etrafında kuşlar bile kanat açacak tavaf edecektir, orada hoc ibadeti getirilecektir, mana olarak, orada doğacak olan var, yeryüzüne gelecek olan var yeryüzünün halifesi olandır, ol sultandır, ol Muhammedîn elleri kollarıdır, ol Muhammedîn etinden kanındandır, ol Alidir, Şahtır ol rızıkların nasiplerin kısmetlerin verendir, toprağına varmak yüzlerini sürmek haçtır, mana olarak, ehlibeytin bilmektir, ehlibeytin gemisine binmektir, ehlibeytinden ayrılmamaktır, ehlibeytin başı Alidir, ol nübüvvetin, sırların kuvvetin kudretin efendisidir, tavaf edilende oldur, mana olarak Ali evveli alevidir, ali İslam’dır, Ali sancaktır, mana olarak sancak yeşildir ,çeken Alidir, İslam alidir, İslam’dan önce kebeye gelenler ,ritüeller yapmışlardır, canlarını feda etmişlerdir, oraya gelenler sevgi dinini bulmuş çokları orada musahip olmuştur, mana olarak gücü yeten kişi, açıklaması ali yolunda yolun süren varını yoğunu ali yolunda harcayan ömrünü harcayan, Kâbe’yi ziyaret eder mana ise, Kâbe Alidir, Ali dünyaya gelecektir, ol Kâbe de gelecektir gelmesi için ol Kâbe de müjdelendi, eşiğini hak, bil yolunu hakkı bil gönlünü bağlı ,mana olarak özünü bağla, Allah dostundan ayrılma, davet eden sevgi dinine yürü, sevgi dinini kabul et, herkese bu sevgi dinini kabuldendir, ucan kuşlar bile sevgi dinini kabul etmişlerdir aşkına kanatın acar, tavaf anlamı ise özünü bilerek insanı kırmadan yıkmadan, insanı incitmeden kendini özünde görmesi, aradığını özünde görmesi bulduğunu özünde görmesi, hakka yakınlığını şahdamarından yakın olduğunu bilmesi görmesidir, mana olarak, tanır insandan ne istemiştir, iyi olmasını iyi davranmasını, kötülüklerden kaçınılmasını, kötü olmadan nefsini terk etmesini .özünü bağlayan çürük çıkmaması, tanrının kuluna ihtiyacı yoktur, mana olarak kullar tanrısız edemez, mana olarak kullar Alisiz edemez, Ali Hızır’dır, Ali bin bir dondadır, mana olarak hac bilmek ,hac aylardadır demek, mana olarak istediğin an istediğin gün istediğin vakit, içinden geliyorsa yürü yollara koyul, Aliyi gör, uzak durma ,mana olarak, hac nerede olunur, evvel özünü bilmektir insan olmaktır, evvel yolunda ölmektir, ibadetlerin en üstünü ise derecenle üstün kalmaktır, hac ibadeti ise, geçmek eşiğinden yürümek eşiğinden elini almak rızanı istemek elini almak elsiz kalmamak, mana olarak bana gel ,eline diline beline bağlı gel, Alidensin Ali evladına gel, Aliye yürü dönüşün Alidendir, alnın ak ola yüzlerin kararacağı günde yüzlerin kararmaya ,nübüvvetimizle kal, insanda kurarlar vardır, kurarlar ise doğru olmak doğruya yönlenmek doğrudan dönmemektir, kuranın ifadesi ise, bunlar bir uygulamayla sabittir, mana olarak bağlı isen yoluna itikattın varsa ikrarında durmuş isen ,rehberin mürşittin pirin hak bilmiş isen, canın cananın ,mana olarak mürebbi musahibin hak bilmiş isen, bu uygulamalar içinde çerçevesindedir sabittir, sabit yoldaşın müstakimsin, Alevi inancinde,özünü bilmektir Aliye bağlamaktır Muhammedîn hanesinden olduğunu görmektir, ibadetin Şekli yoktur, ibadet sırdır, Alevilikte Alimiz hü aşkına ol zül celalimiz boşuna emretmedi, mana olarak bil sevdiğimi sevdiğimden ol, lanetlenenden olma, Allah ibadetin emreder, mana olarak şekil vermez, boş olma boşa dönme uyarılara uy demektir, lanetli kalma demektir, insan yaşamı kuşkusuz yolundadır şek şekil bilmeden ,hakka kulluğun ile yakın kıldırmaktır, ibadetin ise haktan ayrılmamak sıyrılmamaktır, mana olarak ibadet nerde olur temiz yerde ,,şerefli toplumun olduğu yerde, rehberin mürşidin pirin musahibin olduğu yerde olur, cem evinde olur, ve ibadet her yerde olur, Kâbe demek tanrının evi demektir, tanrının evi ise Hz. Alinin fethettiği gönül mekanıdır, kalbin mekanıdır, nübüvvetin ruhun mekanıdır, tanrının evi ,yezittin evi degildir,lanetlenenin evi degildir,can incitenin evi değildir, Ali evladına kıyanların evi değildir, aliden olmayanların evi değildir, Muhammed Aliden uzaklaşan haktan uzaklaşandır, Kâbe si hak değildir, hacı hac değildir, gelse bile yeşil mezarına ziyareti hak değildir, adaklar kesse kurbanlar kesse, eğer kâfir ise yolun yezitti ise duası kabul değildir, hac olun derken, gönül evine girin, gönül evine girenlerle olun, Kâbe yıkmayanlardan ayrılmayan Kâbe yıkmayanlar Aliden ali evladından olandır, aşkına aşk ile hu, günümüzde Kâbe’ye hâkim olanlar, sevgi dinin bilmeyenler ticaretin bilenler dini kitabi ticaret edenler hac değildir, insani boğazlayanlar hac değildir, ibadetleri hak değildir, Aliden Ali evlatlarına kıyanlar lanetlenendir, İslami bilmeyen cem evini bilmez, Aleviliği bilmeyen cem evini bilmez, ancak dini tüccarla yanlar camileri örnek alırlar, camide yetişenleri örnek alırlar, süfyandan olanlar, Muaviye’den olanlar yezitten olanlar, insanları boğazlarlar, barış içinde yaşamazlar barışı kabul etmezler, hacca gitmekle, iyi bir sonuç doğmaz, gideninde hacı kabul değildir, eğer Aliyi bilmiyorsa Ali evladını bilmiyorsa Aliye evladına düşmansa, savaş acıyorsa, lanetlenendir, günümüzde Kâbe toprakları, cana kastedenlerin oldu, süfyana hizmet edenlerin oldu, zalimden zülüm edenlerden egemenlik oldu, harama yaklaşan helali bilmeyen zina işleyenlerin hülle biçenlerin yeri toprağı oldu, Alevilikte bunlar yoktur kabul edilemez, Ali evladın kapısın acıyorsan, Allah için geliyorsan yeşil mezarın ziyaret ediyorsan, Aliye bağlı muhammenden isen ol kur ´andan isen bulunduğun yer mekân oranın mevkisin kalbi dünyanın Kâbe sidir, orası kıbledir, orası hakka yürüyenlerin yeridir, nübüvveti kararmayanların yeridir, ister bir hac eyle ,ister bin hac, hak Muhammed Aliyi Ali evladını bilmeyen yolun yezitidir, lanetlenendir, evliyaların sultanların bulunduğu ziyaret yerleri kabedir,ziyaret edin hac olun, haktir ,tavaf edin haktır, elinize dilinize belinize sahip olun, hünkâr hacı bekteşin kapısı hactir,oniki imamların kapısı dergâhı hactir,Ali abanın kapısı haçtır kabedir, kıblemiz hak Muhammed Alidir, Allah eyvallah pir teslim abdal ocagımdan hak ile aşk ile seyid pir benlim abdal hak ile aşk ile cem ola cemlerimiz süre aşk ile lanet olsun yezitte ,iri diri olanlar hak ile Allah eyvallah, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR