TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Cumhuriyet

Cumhuriyet
8 Nisan 2014, 02:05


Cumhuriyet,

Cumhuriyet, mana yazılarımdan, cumhuriyet, Alevilikte, ata desteklenmiştir, Ata Alevidir belden yoldan gelendir, cumhuriyetin kurması için dualar okunmuştur, Alevi ehlibeyt ocakları dergâhları hep birlik içinde cumhuriyet için destek vermekle cumhuriyetin kazandırmıştır, Cumhuriyet, "Halkçıdırlar, Devrimcidirler laikdirler, çağdaştırlar, bütün birlikten olan iri diri olmakla başa getirilen devletin üstünlük sağlaması devlet yapılanmasında piramitte dönüşülmesi ile sağlam yükseklere erişilmesi sürecin iyi işlemesiyle devam edilmesinden olunmuştur, halkçı devlet halkından yana emperyalizme karşı faşizme karşı gerici ideolojilere feodalizme karşı kurulmuştur, tahta hilafetle yönetilmeden babadan oğula bırakılmadan, adaletsizlikle olmadan hilafete nede halifeliğe dayanmadan kurulmuştur, eşit hakların vermekle kadına erkeğe kadını erkeği bir görmüştür, geçmişte tüm çirkinlikler hilafetin halifeliğin zamanlarında süfyanlığa dayanan şeriatin kıyımlarına son verilmiştir, onca okunan laik çağdaş olmayan yobazlaşan medeniyet kültür adına medeniyettin yobazlaşmasına kültürlerin yobazlaşmasına son verilmiştir, ümmetçiliğe son verilmiştir, büyük gücün, adaletsizlikte olmadığını Allah Teâlâ’da olduğunu bırakılan emanetinde olduğun göstermiştir, yeryüzünde adaletsizliklerin kendini bilmez sultanların, kendini ilan eden sultanlarında sonu olmuştur, ataya karşı gelenler itaati esaslara dayanmayanlar gerçek ayete gerçek hadislere dayanmayanlar kendi çıkarları uğruna süfyanlaştırılan zihniyetin yok son olmasına yol açmıştır, yeni başlangıcın tarihi olmuştur, miladi tarih denir beklenen tarih denir, beklerken mehdiyi atanın gelmesidir, ata mehdi gibi karşılanmıştır sevgi bağlanmıştır, devletin kurulumlarında halkçı olmuştur, yolsuzluklar olmamıştır rüşvetler olmamıştır, zaruri iflaslar sebepleriyle halkı aç yoksun bırakanlar uzaklaştırılmış mevkilerden görevlerinden alınmış suçlu oldukları tespit edilmiştir, dini siyaseti kullananlar cezalandırılmıştır,

Cumhuriyet Atatürk ilkesinde devrimleri ile sonsuzlaştıran halkın itiraz etmemesi bağlanmasındandır atasına , halka halkçılık modelleri getiren böylesine dünya devrimlerinde görülmeyen modeller projeler ile dil alfabe giyim kuşam ve sayısız devrimlere geçiş ile cumhuriyet kendini sağlam temel üzerine oturtturmuş, darbe alınması güç hale getirilmiştir, Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde, kendine özgü yasalar ile dıştan alınan insan özgürlükleri insana hakları yasaları ile maddeleri ile kabul edilmiştir ilanı, evveli olan devletin adı Osmanlı imparatorluğu idi, borcun bataklığında idi, insanlarına halkına acımasız idi, yıkılmasının sebebi dışa açılması, topraklarını peşkeş çekmesi belden aşağı düşlemesi, boş vaatlerde bulunması yerine getirilmemesi, yönetilen merkezin Osmanlıda, merkeziyetçi monarşi bir devletin diktatör olmasındandır. Ezici ve sömürgeci olmasındandı, Cumhuriyeti yıkıp yeniden dönmek istediler, saraya tahta başaramadılar,

Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yetkisini temsilcileri milletvekilleri aracılığı ile kullanır, seçme seçilme hakkına sahip olan halktır, seçilen temsilciler yasalar yapar, ulus adına millet adına, şeriata dayanmaz halifeliğe hilafete dayanmaz, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhuriyet ilan edilmesiyle geçmişin adaletsizliğine soykırımlarına katliamlarına son verilmiştir, Osmanlı imparator zamanlında Alevilere karşı çok büyük katliamlar olmuştur, örneklerden yavuz selimdir,,, cumhuriyet tarihinde ise Atatürk ün hastalanmasından dolay fırsat bulan meclisinde olanlar tek parti idi, hep tek parti olarak sorumluluğunu taşıdılar, ülkemizde edilen katliamlar soykırımlar meclisin adına karar alınmış verilmiştir, atanın izini olmadan, atanın hastalanmasından fırsat bulmuşlar katliamlar etmişlerdir, nedeni ise Cumhuriyetin yıkılmasını istemişlerdir, halkın isyanlar yapmasını teşvik etmişlerdir ve böylece cumhuriyete karşı kin nefret tohumların ekilmesi ile bağların çözülmesini ayaklanmalarını istemişlerdir nedeni ise, halkı yeniden geri döndürmekti istekleri geçmişine, nedeni ise yeniden tahta saraya varmak oturmak isteyenlerin hayalleri gerçekleşmedi, halk savaşmak istemiyordu, halk katliamların yapanların kimler olduğunu biliyordu, meclislerinde bulunanların çoğunluğu ise, yeniden dönmek istiyorlardı geçmişe, günümüzün dünyasında ise, halen katliamlar edilmekte, dindar yetiştirilenler diye süfyanlar yetiştirilmekte, cumhuriyete düşman olanlar yetiştirilmekte, nedeni ise cumhuriyetin yıkılması ile geçmişe dönmenin arzusunda tutuşanlardır, hak eyvallah cumhuriyet ayakta kalacaktır ilebet kalacaktır aşk ile gerçeğe hü mümine ya ali pir ocağımdan aşk ile gerçeğe hü lanet olsun yolun yezitine, lanet olsun atasını bilmeyenlere, lanet olsun cumhuriyet düşmanlarına, aşk ile gerçeğe hü , Pir Teslim Abdal ocağımdan seyid pir benlim abdal aşk ile HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR