TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Toprağın Işığı

Toprağın ışığı
Toprağın ışığı, mana yazılarımdan ,
Toprağın ışığı Alevilikte, toprağa ana denir, ışık ise annenin karnından dünyaya gelen kucağında var olan duasını veren demektir, toprak Annedir, ışığı ise ilelbet olan nurdur, nur hak Muhammed alinin nurudur, toprak ise Fatıma Anadır, ya hü destur, bismişah bismillah aşk ile hü kanaatin açanlar semahın döner, bir ülkeden diğer ülkeye göçün ederler, göç esmasında hem uçarlar hem semanın dönerler, ol nübüvvetin ışığını görürler yeşil mezarda olduğunu bilirler, başında tavaf ederler burası bizim kebemiz, özümüz de kıblemiz hak eyvallah derler, ya destur derler, kanadın acar devam ederler, konacakları yer belirlenmiştir, nübüvvetin ışığı orada durur, gökyüzünde ise asılı nurdur, yer yüzünde ise güneşin şevki denir mana olarak güneş oraya doğar orayı ışıldatır, gözleri kamaştıran nur oradadır, inerler toprağa ya hak Muhammed ali derler aşkına Hü, destur erden pirden ol toprağınızın sultanından enbiyası evliyasından hazretinden aşk ile hü, Muhammed Alinin belinden gelen yolun sürenin aşkına hü dem derler ışığı ara, ara ki muradını ara bulacaksın, gerçek elini vereni ara, ara ki bulacaksın, karanlığından kurtulacak karanlığı yok bileceksin, görenler anlar vücuttun beden dilini anlar, konuşmasan bile yüreğinden geceni anlar, gözlerin kapansa bile özün acık ola özünden geceni anlar, kanatin açtıran yüz ifadelerini tanırız der, hak olasın der kara olmayasın yüzün Karası ile gelmeyesin, kanatın ola elin gibi elimiz gibi elin ola, kanat bizden kanaatin olan derler, hak yolunda hakka yürüyenler vardır, yerleri bellidir,unutulmaz,kaybolmaz izleri, yeşil mezar olanın yeri bellidir, kaldırılsa bile mezarın taşları nur üzerine doğar buradaydı der, eğer mezar taşını kıran olsa bile, nerede olduğu bellidir, nur üzerine konar ,nur gök kuşağı gibidir, aradığını bulursun gökte denizde karada yerde, aramasını bileceksin özünle göreceksin, gönlünle hissedeceksin, gülümseyişinle aynalara bakacaksın, kaçınılmazı göreceksin

toprağın ışığı, toprağına nur geldi der, yürüdüğün izi bilir buradan geçti der, gelen toprağına nerede olduğunu nereye gittiğini son nefesin verirken nerede verdiğini bilir, toprağın ışığı, eğer şehit olmuşsan ,nerede şehit edildin bilinir, nur üzerinde durur kan toprağında durur, kan taze durur, açsalar mezarını, dünkü gibi ölü cesettin taze durur, nübüvvetin nuru üzerinde durur, varlığın hatırlayan yaklaşır, yokluğunda acılar çektim der yeter artık çektirme ayırma beni nurun nübüvvetinden der, aşk ile kaleme alan yazısı ile yazan, nurun kitabin üzerine gelir karanlığı yok eder, gecede olsa nübüvvetin aydınlatır, yazıları görürsün, okursun, eğer gece olsa bile getirseler kitabı, nur gelir gözlerin önüne, isterlerse kapatsınlar gözlerini, tek tek açılsın sayfalar, açılan sayfaları okursun, nurundur okutan, pir nefesindir nefesin veren, pir nefesin verenin aşkına ol nuru nübüvvetin Muhammed Alinin hanesinin Ehlibeytin aşkına eğer bir duvar örmüş ise, bir bina dikmiş isen, temelin atıp çatısına kadar dikmiş isen, hangi taşı koymuşsun nurun gelir oraya durur, hangi çiviyi ağaca çakmış isen nurun gelir oraya durur, kime el vermiş isen, nurun oraya gelir el verdiğinin eli üzerinde nurun durur, kime mühürün vurmuş isen ya hu aşk ile ali aba aşkına demişte vurmuş isen mühürün, nur gelir mühürün üstüne konar, aşk ile gerçeğe hü eğer bir dağı yârmiş isen, dağdan suyu geçirmiş isen nur gelir dağin üzerine konar suyun üzerine konar, aşkına akan seçmede nurun vardır, toprağın ışığı, hak didarın ışığıdır, kendini bilmez alınmaz, gerçeği görmez yolun üstünlüğünü bilmez yol uludur aşkı sevdası uludur nübüvvetin ilebettir, nübüvvetin bırakılan emanetindir, yoluna gelmeyen günahkardır, arınmayan pak kalmayan günahkardır, der insan kendini bilip okumaktir, mana olarak insan kendini çözmektir kefşetmektir, bahşedileni bilmektir, canından daha değerli olan nedir hediye etmektir, al kalbimi diyen avucuna aldığında nur üzerinedir, hak için çarpan kalbin üzerinedir nur, lanet olsun yolun yezidine ,eli kanlı olan faydaları bilmez, yolun erini pirini bilmez yolun dirişinden olmaz, toprağın ışığı ,haktir hak olmayan aşkın kitabını bilmez sevgi dinini bilmez, ikiliken başını kurtaramaz lanetin halkasında kalan şefaatin bUlamaz, hak eyvallah gerçekler demine pir Teslim Abdal ocağımdan hak ile ya hü seyid benlim abdal pirler nefesine hak eyvallah yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR