TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Tek Taraflılık

Tek taraflı olmak,mana yazılarımdan
27 Nisan 2014, 04:43
Tek taraflı olmak
Tek taraflı olmak, hukukun üstünlüğünde değildir, felaketin yaşatan iyi bir mesajlar vermeyen, etnik dini savaşların totaliter rejimlerin getirdiği faşizmdir, insanlık onuluru hasiyeti olmayan, egemenliğin unutturan egemenselliğin kaybettiren, kendine tabıyı getiren hukuksuzluktur, Şeffaf refah aydın olmayan, kendi ne sınırları kaldıran, diğer hakları yok eden, kendine yazılı hukuk kurarları getiren, diğer tespitleri yok eden ahenk içinde olamaz, hizmeti faşizmdir,  insan yararı kamu yararı toplum  ulusal yararı olmayan evrensel değerlerini yiteredir, sosyal hayatı bilmeyen bireyin kendini kaybettiren, insani taraftarı olmayan yayını basını, yasa yürütme organlarını kaybettiren, Temelin vicdanını kaybettiren, kendi siyasi ideolojisine yol açandır, dünyaya örnekleri ile hitlerden alandır, işgale devam eden, iman vicdan işgalin getirdiği tek olmanın zihniyetidir, magruum diyen mağdurları görmeyen kimlikleri görmeyen tanımayan, onurunu ihaleden şerefini satan, özgürlüklerin haklarına düşman, kırımı hedeflenme geçirdiği eline zafer sayan sistemin yıkılışıdır, taraftar olmayan tek tarafın kendine lojestik açan, zalimliğin siyasi ayırımları ile yönetenler yönetmekte diğerlerine getirdiği korku özgür vicdani olmayan, güvenliği olmayan kendine güvenlik yaratmak isteyen, yargı organların kendine getirdiği ihanetin toplumlarda rahatsız ederken dünyada rahatsız ederken, doldurulmayan boşluklar meydana getirildi,
İyi tercihleri olmayan gerlecege bakmayan, ihanetlere tanık olan aklamaya kalkışan kendini, gerçekleri itiraf etmeyen uzaklaşmakla iradeden, panel  pareler yapı dize adlandırdığına  kendi geçişimine kendi geçmiştir yarattığı terör ile ayakta durmaya çalışan şerefsizliğin, açmayan tartışmaya yaralar açan, elinde bilgi kağıtları  kayıtları yok eden, iddialar deliller olmayan saklanmayan adaletsizlik sorunlar getirmiş çözmemiştir, lanetlenen yapılanma, birbirlerine mesleki ilişkiler maddi manevi değerlerini yolsuzlukları ile korumakla hukuk devletin yitiren gerçeklerin kaybettiren, gerekli müdahale etmeyen Tek zihniyetten olmayanları korkutan zindanlara dolduran, her değeri yok bilen, değerler dediğinden öz eleştiriyi kaldıran düşünür fikir etmeyi kaldıran hakkin kazanılmasını yok ettiren onursuz etkiler ile ağır blonçoler çıkmıştır, bu sebepler ihanetin sonuçlarıdır, arınmayan temel hakları verilmeyen özgürlüklerden konuşulamaz etkin olmayan hak ihlallerin eden gerçeklerden ayrılan, hakların iade verilmediğinden, topluma sunulmayan değerler, teminat altına alınmamıştır Demokrasiden konuşanlar, evrensel değerleri bilmeyen hakları insan evrensel çağdaşlığın bilmeyen kabul etkilen belgeleri yok edenler hakları yok edenler insani faydaları yok edenler, bütün insanlara gelen değerleri değiştiren dönüştüren kendine benzeten, uzaktır var olan değerlerden korumayan, insan hakların kabul edilmediği zindanlar da doldurulması, evrensel düzenlemeler getirmemiş kaybettirmiştir, bireysel bas vurular hakları ile ihlal ile yargı denetimin baskısı karşısında haklar kaybedilmiştir, yasama organı yoktur evrensel standartları yoktur, insani değerleri örtüştürmek ölçüleri kaybettirmisdir, getirilen verilen kararlar kendilerin adaletsizliğindendir, uzun yargılama tutuklama hakların kaybıdır ihlal kaybıdır, suçlanan kanunsuzlukların ihalen getirdiği altını çizdiği kararlardır, insani değerlerin erişimi yasaklanmasına kadar başvurular değerlerin kaybedilmesi yayının basının meydanîn karartılması kanunsuzluk adaletsizlik ile gerçeklerden uzaklaştırmak hukuksuzluklar ile korumak istisnasını getirmiştir,  faşizmdir, insanı ezmek sömürmek ile mücadelesini kaybettirmek getireceği hakları hazmedemeyen faşizmdir emirleri itaatleri kendi sonuçların getirdi kararlardır, hukuk dişi sonumlar itibarsızlaştırılandır, insan hakların sonucuz bıraktıran hak özgürlüklerin yok eden etkisiz hale getiren savunmayı yok ettiren, engel olan özgürlüklere, eleştirilere dayeni olmayan kararlar, kanunsuzluk ayni kanunlar kendilerin faydaları içindir, sorunları getirenler çözmeyeni getirenlerdir, Siyasi getirim kazanan, kamu getirim kazanan gerilimlerde zarar getiren, sosyal ekonomik zararlar getiren, Diğerlerine meydan okuyan, adaletsizliğe meydan okumayan, laik çağdaş sınırları yok eden mağdur bırakan  bireylere düşman engelleri kaldırmayan evrensel özgürlükten rahatsız duyan, hakların kutsallığından rahatsız duyan kanlı gömleği ile yerini alanlar kimliği kişiliği ile rütbesi ile şerefsizliği ile bir çatının altında kendi başkişi ile dünyayı etki altına almak isteyenlerin getirdiği yasalar geçersizdir haklar özgürlükler ayrım yapılmamalıdır, Her yaşanan güvensizlik, umutlu olmayı yok etmisdir, istisna getirilen adaletsizlik yargı süreci faşiszmdir adil yargılanma olmayan yargı organların sunduğu adaletsizlik sorgulanmalıdır, meclise olan güvensizlik yargılarına getirdikleri yapıya ihlalleridir insan haklarına negatif tepkilerdir, idarenin haktan olmayan evrensel birlikten olmayan doğrunun sağlanmaması toplumun kendini kazanması ulusun egemenliğin olmadığındandır, dünyada yok sayılan getirilen adaletsizlik, ülkeye getirilen ihtikâr kaybı lanetlenen kınanmakla açılmayan yolların tıkanmasıdır yolların kapanmasıdır
Yolsuzlukların getirdiği yolsuzları koruması ile yaklaşımlar, toplumları kutuplaştırır, gerilim ayırır inat edenler sorunları çözmeyenler tepkisel bağlılığın güçlendirmeyen dialoglarin aramayana zayıflatmıştır, farklılığını kaybettirmiştir, erdemi insanlık olmayan yükleri paylaşan değildir doğal sorunları çözmeyen güçleri yasaklayan  özgürlükten olmayan şerefsizliktir farkı düşünceler kopmamalıdır, farklı inançlar kopmamalıdır onursuz sonuçlar getirmemelidir kültürleri medeniyetleri parçalamamalıdır, bulumsalar ise birlik alanlarıdır insanlığa acılan alanlarıdır insanlar hapsedilemez dört duvar arasına olamaz, çoğunculuk benim diyen bir acılım ihanettir, faşizmdir istediğimi yaparım diyen sahip olduğu gerçekleri kaybettirendir, tek taraflı olum, laik çağdaş çizgiden çıkan cumhuriyetin kazanımlarını kaybettiren, cumhuriyete karsı savasın veren zihniyet faşizmdir,  cumhuriyetin askerleri olmayanlar atasının askeri olmayanlar getirdiği acılımlar kan zülüm baskı ile bir yerlere varılamaz, kuklacılık yandaş yalakasi olmakla emperyalizmin bölmenin parçalanmanın hayat gergini yitiren, onurun şerefini yitmesidir, kahrolsun faşizdim ve her türlü gericilik kahrolsun emperyalizm, aşk ile gerçeğe hu  Seyid  pir benlim abdal aşk ile gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR