TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çiçek Verme


Çiçek Verme
Çiçek Verme, mana yazılarımdan,
güzel hediye sunmaktır, doğum gününde olduğu gibi, evlilik yıl dönümünde, anneler gününde, iyi bir buluşmada, bir ziyaret etmekte, hasta olana gitmekte, Çiçek Verme, olmasa olmazı gibidir,

Alevilikte çiçek verme, önemli sevinç mutluluklarını görmek kat kat arttırmak adına, sevdiği türde siparişini veren çiçekçiden gibidir, sevdiğine yakınına hediyesidir, renkleri ayrıdır, renklerin taşıdığı anlamlarda ayrı sebebiyle farklıdır, çoğunlukla gül, çiçek sevgili için, kalplerin bütünlüğü, iri diri olanlar için,

Alevilikte, çiçek verme, saflık temizlik sevginin en geniş yüreğinin koymasıdır,
Alevilikte çiçek verme, özel kişiler için demek, evine gelecek olanlara, kapısından girecek olanlara kimi zaman çiçekle karşılanır, kapılar açılır,
Alevilikte çiçek verme, hoş geldin sefalar getirdin, özel misafirsin, hakkın Hızır uğrattığı ol Hızır candansın, ol kandan terdensin ol amberin saçan teni teri amber kokan candansın dünyamda yerin var, ahirette ise yerimiz ola, çiçeklerin renginde bir vücut bulanların teni teri amber saçan nuru nübüvvetinde hak Muhammed alinin aşkına, çiçek verme, insan yaşamında büyük kavramlar kazandırır yeri olur, hayatımıza giren büyük geçişme olur, laik çağdaş yaşamın getirdiği sonuçlardan iri diri olmanın koşullarından, mümkün kılarak, üst seviyede önemli olduğu erişimin sebebiyle tercih edilen çiçektir, çiçek verme, anlamında

Alevilikte, dikkat çekecek, sevdiğinin birbirine yaklaşmasıdır, hak olanın evvel ölmeden ölenin yaklaşımıdır, şahdamarından yakın olanın yaklaşımıdır, çiçeğin olmasa arı neyler, çiçeğin olmalı, çiçek verme, arının çiçeklere gelmesi, arı candır canandır arı taliptir, arı yolun talibidir, ari müstakimdir, arı dört kapıdan kırk makamdan erişilendir, arı irşadın bağından gelenidir, arının çiçek arayışı, dostunu arayışıdır, canını canından can olanı şahdamarından yakın olanı arayışıdır, arı çiçeğin ola, anda Balın elinde ola,
çiçek verme, arıları uzaklaştırmak değil, arıları çiçeklerin bağında gül bağında davetin kılmaktır,

Alevilikte çiçek verme, geleni kapısında bir kez görür belki gözleri ile, eğer biliyorsa kapısına geleni evvel özüyle görmelidir, özüyle yaklaşan, ol gün geldi der, günümüz kutlu mutlu ola hayra ola der, iyi bir sürecin içinde kendini görür, imanı ile dünyaya dolar taşar sığmaz, aşkın içinde ol deryada ruhu bedenine sığmazken büyük hazine hazinenin yaratıcısı aşk iledir, çiçeğe seslenir, tenim incedir, tenim güldür tenim çiçektir, arı gele kona tenime, arı eyleye balını, çiçek verme, bin bir çiçeğin ola, manada ise, bin bir ismi dilinde geze, dilin virt ede, hak çağıran aşkına hu bin bir ismin adına aş ile hü ali evladıyım ker belayım ol çiçek memem yanı beni demek manada, yaklaşan aşkını göre yandığını tutuştuğunu göre, eridiğini göre, tenin terin nur ile amber kokusun saçıldığını göre, çiçek verme,

Alevilikte, dünyaya sürgün edilen, dünyaya gelen, baktı cennetine benzerini diledi, cennetine niçin geri döneyim dedi, çölü gülistan eyledi, bağ bahçe eyledi, bin bir çiçekler ile arıları davet eyledi, eyyupun tenine konan iki kurdun biri ipek dokudu, diğeri ise balını verdi, balını sunan, ya Eyüp dedi, vucutunda bin bir isim var ruhunda bin bir isim var, ol hakkın hak için pirler nefesi yolu izi belden bağlılığı ol
Muhammed Aliye hak için, bir çiçeği bal eylemektir şanım,

Alevilikte çiçek verme büyük sevgileri yaşatır, bağlı kalan sevgileri yaşatır, ölümsüz kılan sevgiler ise, bir vücuttun bulanlardır, çiçek verme, aşk olmasa inancın bağı yolu olmaz, yolu incedir, gül gibi naziktir, incedir, çiçek gibi nazik incedir, çiçek verme, hasretini özlemini getirir, döktüğü gözyaşını feryadını getirir, çiçek verme, yaşamın da insanın bir yıldızı görme gibidir, kucaklamak ister, ya aşk ile der, hayatımın yıldızı, yağmur olup durduramayan gözyaşını canından daha çok sevmektir yaklaştığını, çiçek verme, ocağına döner, tütmeyen bacası tüter, çiçek verme, geldi ocağına bacası tütüyor, şen oldu bayram oldu, şad oldu gülmek hak oldu anlamındadır, çiçek verme, avucuna dolan taşan kalbi vermek gibidir, senin demektir, aşk ola pir ocağımdan aşk ola Pir Teslim Abdal ocağımdan pir nefesimiz hak ola ,yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR