TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Ayaklanma Liderleri

CELALİ AYAKLANMASINA KATILAN LİDERLER :

1)  Bozoklu CELAL Baba (Hubyar  Abdal  soylu Barak Baba Soyundan)

2)  Mahmut Şeyh   (Çeltek Baba)      (Hubyar  Abdal, Soyundan)

3)  Kara Şeyh  (Kara Reis)  Mahmut Şeyhin Kardeşi      (Şeyh İbrahim)

4)  Burak   (Buğur Abdal)      Barak Baba Soyundan       (Balaklardan)

5)  Keçeci Baba  (Kod Adı) (Bölgedeki Bektaşi Dervişi İcazetli ve Ahilik Temsilcisi ve Barak  Baba  soyundan)

6)  Erikli baba ( Kara Hasan) (Kod Adı) (Bölgedeki Bektaşi Dervişi  icazetli ve Barak  baba  soylu)

7)  Sarı Saltuk (Sarı Kaya) Sarı Saltuk Soyundan

8)  Yağcı Abdal Baba ( Bir Türkmen Aşiret lideri ve dervişi)

9)     Dikmen Baba (Kod adı) Yiğit bir gerilla lideri levent

10)   Ayan Dede (kod adı) Keramet sahibi bir derviş.

11)   Yağmur Dede (kod Adı) Kerametiyle su bulan ve çıkaran derviş

12)   Sülün oğlu Baba Kadri Hoca ve oğlu Şah Veli (Celal babanın Çobanı)

13)   Zünnun Baba (Danişment beyi (1175) soyundan gelme Aşiret lideri)

14)   Çivril Köyü Tepesinde  Türbesi  bulunan  Öksüz  Dede     ve  Kazancı Köyü Tepesinde Türbesi   Bulunan   (Dikmen Babanın kardeşi) Bir de Ağcaşar Köyünde türbeleri bulunan 5 Liderin isimlerini bilmiyoruz. Bunun dışında , Kelit Köyünde ESSAH adıyla şifrelenen yüze yakın mezardan oluşan Kabirlerde yatanların çoğu liderdirler,isimlerini bilmiyoruz. Zile’ye bağlı Acı su Köyünde Bulunan yüze yakın mezarlar var ki bunlarında içlerinde isimleri bilinmeyen Liderler vardır.

15)   Bu hareketin son bölümüne Katılan Hacı Bektaş’ın Çelebi kolundan gelen o zaman post nişin Dede Baba olan Şeyh Kalender Çelebi Dergahındaki  dervişleriyle ve bölgesindeki talip Türkmenleriyle ayaklanmış ve zile bölgesine gelerek Celal babanın adamlarıyla birleşerek harekete katılmıştır. 1527 Tarihinde Kalender Çelebinin bu harekete katılmasını  o zaman genç bir ozan, şair ve milliyetçi bir derviş olan Pir Sultan Abdal’ın baskısıyla olduğu rivayet edilir. Pir Sultan Abdal’ın (ŞAH) kelimesiyle söylediği deyişler aslında Kalender Çelebi’ye hitaben söylenmiştir, o günün devlet yönetici­leri, gerçeği bilmeden, (Şah) kelimesini Safevi şahı, Şah Tahmasb adına izafe etmişlerdir. Bunun başka ispatları da vardır. O halde bu hareketin son devrelerine Pir Sultan Abdalı da katabiliriz.

16)   Ozan, Şair ve Ateşli bir derviş PİR SULTAN ABDAL, Kul himmet ve Kul Hüseyin bu hareketlerin içinde yetişmişler. Şiir ve deyişleriyle hem halka, hem de liderlerle ,savaşçıları etkilemişler. Moral güç katmışlardır.  İşte dini ve Türkmen Toplumuna ait Celali Ayaklanması’na  katılan Türkmen liderleri bunlardır. Daha doğrusu bildiklerimiz bunlardır. Yukarıdaki isimlerin Çoğu kod adlarıdır. gerçek isimlerini bilmiyoruz. Bu gün bütün bu kişilere ait kabirler Ziyaretgahtır. Hala dertli ve çaresiz insanlara ümit ve derman dağıtmaktadırlar. Hemen her kesimden insanlar bunları ziyaret ederler.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR