TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Süfyanilik


KONU 13: "SÜFYÂNÎLİK"

Süfyanilik
22 Mayıs 2014, 20:52

Süfyanilik

Süfyanilik, mana yazılarımdan, Alevilikte, Süfyanilik, yoktur kabul etmez, asla kabul edilemez, eline diline beline sahip olmaktır Alevilik, hak Muhammed Aliden belden yoldan olmaktır Alevilik,Alevilikte insan boğazlamak yoktur, insan kani içmek yoktur, kalp çıkartmak ciğer sökmek yoktur

Süfyanilik, her şey içinde olan her pislikler ile lanetlenen her pisliklere ortak olan fitne fesat ikilik tohumları nifak tohumları ile kin nefret besleyen, korkunç kanlı savaşlar sürdüren, dünyada kendini sevdirmek isteyen, sevdiremeyen, dünyanın her yerinde lanet okunan, dört kitabın kabul etmediği lanet okunandır, Mehdi'nin zuhuruna kadar, devam edecek sonra devam edemeyecek, şefaat verilmeyen iri diri kılınmayan lanetlenen kavmin olduğundan, dünyada kıyımlar yapan soykırımlar asimilasyon yapan, devri durduracak olanda Mehdi'nin zuhuruna kadardır, mehdidir, hiç bir zaman Süfyanilik, yeryüzünde Âdil kanun yapmamış, haksızlıklar sömürüler zulümler etmiş başta kalmak istemiş tahta saraya köşke koltuğunsa sahip çıkmış dini siyaseti kendi çıkarları için korumuş, haram yeme, hortumlama rüşvet yapmış, gayr-i meşru komisyonlar kurmuş ülkeyi toprakları parsel etmiş satmış peşkeş çekmiş,

Süfyanîlik Fuhuş un (azgınlığın) her türlüsü getirmiş, hülleme çıkartmış, cennetten elbise giyineceksiniz cennet elimde diye tapular satmış eline anahtar almış cennetin anahtarı kilidi bende diye satmış, dünyada kirli paraya kirli mali mülkü elinde bulundurmuş kirli döviz çarkın kurmuş, uyuşturucu fuhuş organ mafya, ağa patron devlet kurmuş, şerefsizliğin sektörünü kurmuş din adına dindar yetiştiriyoruz diye dinden çıkanları din yolundan ok gibi çıkanları sapanları kendi himayesi altına almış, parası ile her yerde hüküm kurmuş spekülasyonlar çıkartmış dünyada alın terin düşmanı olmuş, iki cihan evlatların düşmanı olmuş ehlibeytin düşmanı olmuş Aliyi Ali evlatlarını sevmemiş sevdirmemiş,

Süfyanilik, Kitabı yok bilmiş hadislerin yok bilmiş emanetine sahip çıkmamış, zayıf ev acizleri cahilleri kaderine terkedilmiş diye kullanmış, belin dünyaya bağlayanları kullanmış akın akın olanları yoluna çekmiş parası ile satın almış hidayete erdirmemiş cehennemi yaşatmıştır, İslam adına İslam şehirlerini eline geçirmiş İslam adına camileri eline cemaat-i eline geçirmiş altın cağı yaşatmamış, geriye dönmüş insanlığı toplumları kendinden azdırmış, yolunu kaybettirmiş, reformcular gibi reform projeleri getiriyoruz demokrasi getiriyoruz hak hukuk devletçilik diyenler, şeriata bağlanmış hilafetten halifelikten olmuş kendiler in halife ilan eden hilafet devleti ilan eden Ehli sünnetteniz ehli muhammendeniz ehli kurandanız diyenler çalmaya soymaya yolsuzluklara şerefsizliklere devam etmiş kara cağın cahiller münkir münafık kâfir toplumlulukları lanetlenen topluluklardan olmuşlardır,

Süfyanilik, fitnelerin fesadın arttığı mü’minler adına İslam adına kur ´anın adına nefs-i yönlendirmiş nefs-i binek atı atmış belden aşağı düşlemiş saltanatın kurmuş ahlak iman değerlerin bozmuş, ikrar bilmemiş rehber mürşit pir bilmemiş, irşat olmamış, kara düzeni adaletsizliği seçmiş, fazilet tevhit diye Müslüman icazeti ulema icazeti çıkartmış bağlı olduğu yolunda allahsızlığına dinsizliğine kan içmeye kan dökmeye devam etmiş,

Süfyanilik dinde yenilik bulmuş gibi yeni buluşlar olmuş gibi kendini şekilden şekile sokarak sarf edilmeyen haramlardan haramzadeligin başın çeken zenginleşen diğerlerini kendinden olmayanları yoksul eden aç bırakan sürgün eden ebedi saadetlerini kurtarmak ile haram yemekten haram içmekten, haram giymek kuşanmaktan kaçmayan büyük kötülüklerinden geçmeyen lükse alışmış israfa alışmış aşırı tüketime alışmış konfor faşizme alışmış emperyalizmin korkunç boyutlarını kabul etmiş, halkları din adına Amerika’ya teslim etmiş Amerika’yı kabesi etmiş Amerikan ile piçler ile akrabası olduğundan münkir münafık kâfirler topluluğu olduğundan dünyada Süfyanilik birleşmiş bir hedefleri hesaplamış bir hedefe koşmuş bir ortak yanlarını bulmuş cağımızın büyük kötülüklerine devam etmeye devam etmişler, nerde olursa bu şerefini satan topluluklar lanetlidir, iki cihanda lanetlidir toprak bile kabul etmez lanetlidir, bu şerefsiz güçler ülkemizde ise diyanetler açarak din adına dindar yetiştiriyoruz diyerek Süfyanilik tohumlarını ekmişler ateş yakmışlar diri diri canlar kıymışlar camiler dikmişler minareler dikmişler, diyanet orduları hıyanet adında birlikleri ile bu günümüzün dünyasında yerini alan katiller gerici örümcek zihniyetten olanlar tek namazı seçmiş yatmayı kalkmayı kılların efendisine efendim demeyi seçmişler, İslam’ın emrini terekedenler yaşamından ölümüne kadar ibadet hizmet etmeyenler hakka kulluk etmeyenler kılların efendisine kulluk edenler ayrı gayri ümmetçiliğin peşinde şefaat bekleyenler şeriata göre asanlar kesenler yüzenler insan boğazlayanlar, Alınların karasından nübüvvetiz kalmışlar lanetlenmişlerdir, oruç diyenler oruç sofraları çadırları acarken, zenginleşen birbirlerini davet edenler açları susuzları bırakanlar, hac derken kendileri hac olanlar evvel İslam yolunda ölmeyenler hak Muhammed alinin birliğine teslim olmayanlar, kebeyi bozanlar yıkanlar Amerikan kabesine yönünü dönenler kıblesini süfyanlar bilenler görenler Süfyanilik ateşinde kalanlar dünyayı ateşinde bırakanlar Emrin farzı Müslüman olmaktır diyenler kendileri iflah olanlar kendileri Müslüman olmayanlar kılıçtan korkarak Müslümanız diyenler, ayetleri oklara takanlar biz Müslümanız bize kıymayın ya Ali ya Allah’ın Arslan diyenler, süfyanlar lanetli kalmışlardır, Ali evladına kıydıklarından kıymaya devam ettiklerinden,

Süfyanilik zekâtlar vardır diyenler sünnette fıkha şeriatta göre şu bu var sarf etmek budur diyenler soyanlar din adına kulları köle edenler kendi köleleri edenler modern köle haline getirenler, çalıştıklarını din adına ellerinden alanlar soyanlar zekâtlarınızı din adına verin harcayın diyenler son kuruşuna kadar ceplerinden alanlar soyanlar çalanlar, İslam’da ayrı gayrı olmak yoktur yetmiş iki milleti bir görmektir, Süfyanilik da ise tek millet tek din diğerini ötekileştirmek kendinden etmektir kendinden olmayanı boğazlamak öldürmek kıymaktır, her kalp çıkartana ciğer sökene kelle biçene para verilmekte din adına, cennete gideceği ile müjdeleyen, tapun budur bizim elimizde diyen şerefsizliği yolsuzluğu kan dökmeyi meşru kılan, mezhep haktır diyen dünyada tek bir mezhep ise bizim diyen mü’min olmaktır diyen süfyan kalan Süfyaniliği seçen, hak muhammed Aliden olmayan cinayetler işleyen eşkıyalığa devam eden, halkın malına mülküne ırzına namusuna el koyan, Allah tan başka Allah yok diyen, kendini ilah ilan edenlerin Allah’ın vasfına erdiklerini söyleyenler, ezenleri sömürenleri destekleyenler, kan dökenleri kan içenleri destekleyenler, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine,

Süfyanilik, Muaviye de dölü yezitte, süfyandandır, yayını basını medyası elinde bulunduran şerefini satanları elinde bulunduran kullanan yandaşı yalakası eden, aydınlara karşı savaş açan, laik çağdaş cumhuriyetinden olanlara savaş açanlar süfyanlardır, günümüzün dünyasında Tayyib’de süfyandandır yolun yezididir, Tayyib’den olan zihniyette yolun yezididir, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine, pir Teslim Abdal ocağımdan Allah eyvallah hak eyvallah mümine ya Ali ya hak Muhammed Ali seyid abdal pir benlim sultan ata ol ocağımdan Allah eyvallah pirlerin nefesine hak eyvallah mümine ya Ali ya hak Muhammed Ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR