TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Hakka Uzanma

Hakk’a uzanma,

Mana yazılarımdan, Hakk’a uzanma,
yeşil elini veren mübarek elini bekliyor, tutmak irşadına ermek, mana olarak Tebliğin Hakk'a bağlantısı uzanmasıdır, evvel Hakk’a uzanma, Alevilikte hak Muhammed Aliye bağlanmaktır, belinde olduğu gibide yolun sürmektir, eşiğini hak bilmektir teslim olmatir, hâkk´a secde kılmaktır, hak yolunda hâkk´ı kazanmaktır, insanın vazifesi, kendini uzaklaştırmak nefsinden, yolun yezitine bağlanmadan,

Hakk’a uzanma Alevilikte apaçık iyi niyetli olmak kendini gösetmek, talebini iletmek hâkk´a, ya rab beni doğruya ilet, bela-yı aşk ile muzaffer eyle, anlamı ise başa gelecek belalardan beni muzaffer kıl zaferin eyle, senin zaferin benim ulaştığım, ulaştırıldığım zaferdir, Hakk’a uzanma, hak ile kul arasında hak aşığı aşina beni eyleyen vucutum sır eyleyen, iyi inayetini niyetimle gör, secdede başım, vurulan boynum yerde alnım ak, gönülden geçtiğini bilmek, ehlibeytin emanetiyim diyen,

Hakk’a uzanma, apaçık delilleri ile elbet sarıldığı el ile aldığı el ile irşat olduğu kapıdan hiç şüphesiz kalmadan yolunun çizgi ihlalini etmeden, karşılığını beklemeden, üzüntüler keder tasa bilmeden, düşünebilen hâkk´ı seven şah damarından yakın olan, hâkk´ın güzelliğinin Nübüvveti gölgesidir, perdelerden,sınavlardan geçmiş olandır, duvarları yıkmış olandır, marifetin kabiliyetlerine göre nurlar almış mahiyetler almış duyulan hayranlık bağı hissi ile aslını bilen, terk etmeyen, bölünmeyen ayrılığa, kendini hak için parçalayan , varlıktan yokluğa uşlan yoktulktan varlığa kavuşan, ölü ceset içinde ayrı ruh ile ten ile ayrı suretlerde gördüğündür, iri diri olandır,

Hakk’a uzanma, Alevilikte kusursuz kalmak şüphesiz kalmak, küller halinde, küllerden geri gelen, toprak halinde tohum olan kök salan çiçek açan, toprağa emme, Hakk’a uzanma´dır, Hakk’a uzanma ateşe tutulur, ateşi yakandır, cüda kalmayım suç islemeyim, günahkâr olmayım zerrece alnım kararmasın ruhumla diri iri yolumdan cayırma beni yoluma ileten elini uzatan,

Hakk’a uzanma elini eyle, muradına yeten, vefa babında Hızır eyle, renk din dil irk mezhep ayır etmeyen, ol kapısında canan´dan der sendenim inler aşk ile lokması pişendir ihsanıdır ihsanın ikramdır, elinden alan lokmanı, duasının kabulüdür, Hakk’a uzanma ehl-i dertten bilmektir, ehil-i yârden bilmektir, ehil-i halden bilmektir eh-i gizleneni bilmektir ayan acıktır, diğer anlamda mana olarak,

Hakk’a uzanma, Alevilikte bir kâse zehri, yüz bin dertten eyleyen, çok belalara kıl aşk için müptela´beni manada dertsiz baş olmaycağını dert çekilmeden çile görmeden çölünü bilmeden, murat yoktur,

Hakk’a uzanma, Alevilikte ,bak der Züleyha’nın çağırdığına ellerini kestiler, ol nübüvvet karşısında gözleri kamaştı, gerçekleri aşıkları hassasiyetle süzülen demden ol, aşık olmayan aşka sevdaya düşmesin bilmez,çilehaneye girmesin bilmez, aşkın örtüsü, yüzülen derimdir, Kâbe´nil örtüsü üzerimizde örtülü olandır, yeşil elin yolun ilim takvası, miracına erdiğinde, edepdir

Hakk’a uzanma tevhittir, derki Allahım yemin ederim ol kitabın benimdir, Allah ´and olsun, Muhammed Alinin yolu benimdir, didarında diri divanında diri, eli suyu yüzü hürmetine aşk ile sevgili kul olam, döndüğümde yüzüm kara çıkmadan dönüşümde, Hakk’a uzanma, çırasını uyandırmadır, kalplerin kuvvetlendiren aşugun maşukunu bulduran aşıkların dert dolu dünyasında, aşk risaleleri alan kaleme, ol deryadan, zerrece içmek deryadan nasip ola, olduğunda,

Hakk’a uzanma, Alevilikte evvel ölmektir, derki evvel ölmüş isen, kendi kendini taşı toprağa ver, ölmeden evvel kendi ölüm duasını okuyanlar, mezar taşı olmadan irşadın aşkına erenler, zahirden batına yetirenler ok olanlar zahirden batına, lanet okunan olmaz, kendinde lanet okutturan olamaz, rahmet okundu Muhammed Aliden olan ev halkına hanesi ehlibeytine Ali abaya aşk ile Allah eyvallah, belden yoldan gelenler aşkına Pir Teslim Abdal ocağımdan pir benlim abdal aşk ile emanetin bilmekle taşımakla, çirkinleşmeden korumaktır, zerrece kara leke düşmeden düşürmeden,
Hakk’a uzanma, Alevilikte Enel-hak demektir, Allah Allah Allah gerçeğe hü Allah Allah Allah halla halla halla, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR