TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Temiz Hava

Temiz Havasını Doğaya Salma,

27 Ocak 2014, 11:36

Temiz Havasını Doğaya Salma,

mana yazılarımdan, Temiz Havasını Doğaya Salma,Alevilikte,insan kendini anneden doğmuş güne benzetir,bebek haline benzetir,anne kucağında temiz hava alır,temiz nefesin olur,temiz havası da,kötü havadan korunmak,mana olarak kötü hava demek ,kötülüklerden  korunmak zere kadar yaklaşmamaktır ,kötü nefesten,  nefisten korunmak,nefse teslim olmamaktır,oksijeni bol temiz havası, sağlıklı yaşamı demek,annesi bebeğini korur gibi,temiz havayı var edeni korumak,anneye ihanet etmemek,anneye Bağlı kalmak,anne demek doğa demek anne demek toprak demek ,anne demek temiz kalmak temiz nefes oksijen demek,doğası taibati bütünülügüle bağını koparmamak,anneye acık elini vermek elini almak,yaşama bağlılıktan,göbek bağı anlamında bağ kuran,ve bağını iman ile kaplayan ,dört kapı kırk makam ile bilmektir var etmektir,bebek yüzme havuzunda anlamında anne karında gelişmesi ile süreli gelişmedir adımla, Temiz Havasını Doğaya Salma,bir kafesten kuşu salmaktır, özgürsün demektir,özgürlüğünün elinde olduğunu kafes içerisinde olmayacağını ,dağını taşını görür kuş kanatın açtığında sınırsızlığı görür ,doğaların kaynakları çeşmeleriyle gürül gürül akan ,çağlayan salalar ile, insan masal ülkesinde değildir,insanın gerçek ülkesi ise kendi yarattığı dünyadır,özgür bağımsız,köle olmadan,kulun kula köleliği olmadan, Temiz Havasını Doğaya Salma,insan mucizesi,kainatın tüm savunmasızlığa karşı durması,sesini çıkartması,geçmişe geleceğe zerrece leke düşürmemesidir,Temiz Havasını Doğaya Salma,insanın var ettiği sahip olduğu ormanlar ağaçlar meyveler,Yaşerlikler çözümler elinde,büyük güce sahip olmak,hep birlikte olmanın , Temiz Havasını Doğaya   Salma,kirletmeden,kirletilmeden,namusun şerefin,alnın ak olmasıdır,zehirli hale getirilmemelidir,eğer gelirse ,anne kucağında bebeği ölür,çocuğu ölür,mana olarak,ölme diren iri diri ol demektir, nüfus artışı da olsa,her türlü başa gelenlerde olsa,insanda oluşan milyarlarca hücreden dünyayı kat  kat dolasan bağ gücünden,gönüllerin birlikte,aşkı araması aşkın bulması,insan ağaca benzer,ağacı koruyan,kendini korumuş olur,ağaç anadır,bir ağacın kesilmesi ,nefesinin kesilmesi demektir,oksijenin yok etmek demektir,tarihi mekan ağaçlar ormanlar yok edilmemeli katledilmemeli yakılıp kül edilmemelidir, Temiz Havasını Doğaya Salma,hasta olanı ,anne kucağına alır eline alır,ağacın yanına götürür,ağacın altına bırakır,orada uyutur,ağaca alışsın yaklaşsın,ağacı tanısın,bütünleşmenin bir var olmanın ,mana olarak vücut bulmanın,arzulanmasıdır,Temiz Havasını Doğaya Salma,Alevilikte,insan üreten projedir,insan kötü havasından kurtulan,oksijen ile temizleyen vucutun,insan kapasiteli projesine yönelir,anneden gördüğü bağı kopartmadan,birlik sınırında bulunur, Temiz Havasını Doğaya Salma,bir anneye bağ kurunca,ağaçla toprakla bağ kurmaktır,dünya ile toplumlar ile canlı cansızlar ile iyi yönden bakmaktır,hakkın var kıldığını  kendinde görür tüm güzelliklerini gizemi ,eğilen secdesinde,kendini bulur kendini kazanır, kanı temiz kalır ,kendini kaybeden doğası tabiatı olmaz evreni olmaz, Temiz Havasını Doğaya Salma,bağlılığın kaybeden,hızla yitiren olur oksijenin,doğal alanların doğal çevrelerin,boş tehdidiyle kalır,çölleşmeye yol acar erozyona yol acar,temiz suların kullanımı bile,Temiz Havasını Doğaya Salma,manada gizlidir,yasa gereklidir demek,evvel anne yasası demektir,annenin korunması demektir,doğanın korunması,evla tının  korunması,hak diye çağıranın ,enel-hak bilenin darında duranın emanetin bilenin korunmasıdır, ,Temiz Havasını Doğaya Salma,erozyon olmadan ormansızlaşmadan katliamlar soykırımlar olmadan,gözü olanın gönlü olur,gözü demek gönül gözü,başı olanın ayağı demek,zahirin batını aşığın maşuğu gibidir,cennet doğaya sahip olmak,cennet anneye sahih olmaktır,insan değerlerin yok eden oksijenin temiz havasın yok eder,çabası olmayanın emeği olmaz,hizmetsizin piri olmaz,kendini tehdit ediyorsa,dünyasın dengelerin bozan yıkan parçalayan projeler ,sahibsizligin iptal edilmesidir,sahiplenmemektir,koruma alanlarını terk etmek,bırakmak kimlere,,mana olarak, Temiz Havasını Doğaya Salma,temiz olan anneye dönmek kucağına dönmek,ak sütünü helal ettirmek, alnı ak yaş amak,şeref ister, dağına  bağına bahçesine sahip çıkan çöl olmaz ,çöl doğayı cennet eder,anne evladına ateşi gör setir,ateş der kötü nefestir,ateşten koru doğanı,doğa demek evi demek,ocağı demek , Temiz Havasını Doğaya Salma,evinden çıkan geri döneceğini bilir,dönüşü evinedir,temizlik ile çıkar temizlik ile yola koyulur,dönüşünde temizlik ile gelir,nefsine tapmadan,gönlüne zerrece kötülük getirmeden,işlenmiş suçlara yaklaşmamaktır,suçlara tabi olmamaktır,bilinci altında yaşamaktır,bilinci paylaşmaktır,havayı paylaşmaktır,oksijen var olanın yok olanın vardan yoğa gelenin yoktan var olanındır, Evrenselin doğa katliamın,risk altında olmamaktır,bırakmamaktır,kötülük demek doğaya kendine demektir,suyu kirletmek havayı kirletmek,doğayı kirletmektir,nükler artıklar,radyoaktifler kimyasal zehirler ,dünya kirliliğin,ve silahlanmalar, başına getirdiği açtığı beladır,kurtulamadığı,insanın kendini reha bilete etmesi için,doğada reha bilete olmasıdır,anne kucağında olduğu gibi evrim geçiren anne oğul,varlığından kaybetmez,anne sütün kaybetmeyen gibi, Temiz Havasını Doğaya Salma,doğanın  kirlenmemesi  çevrelere katkısı olmayan,özelleştirmelerin profilinin gelirin yok edilmesi,toprağın korunmaması,doğal zenginliklerin korunmaması,büyük tahriklere yol acar,susuzluk tehlikesi gibidir,açlık tehlikesi gibidir,aç ve susuz bırakır ve havasız oksijenin katliamıdır,kuraklıkların çöllerin olması uyarılara dikkat etmemenin getirdiği zararlardır,doğrulanmayacak zararlardır,öldürücü zararlardır, anneme dokunma demek ,ağaca dokunma,insanlığa dokunma canlıya cansıza dokunma katletme demektir, Temiz Havasını Doğaya Salma,doğayı dinlemek ,annenin kucağında yanında elini tutmuş türküsünü dinlemek demektir,rahat olmaktır,huzur bulmaktır,anne ile barışık olmak doğa ile barışık kendi ile barışık olmaktır, Temiz Havasını Doğaya Salma, insanın yönlendiği kirlilik üzerinden değil temizliğin üzerinden gerçeği yaşaması,iyi havanın alınmasıdır,hastalıklardan kurtulmak,iyi oksijenin olmasıdır, doğayı çöl çöp  eden,kendi yapısını çöl çöp eder geleceğini yok eder,gıdaların meyvelerin sebzelerin çöp eder,sağlıklı ürünlerin yok eder, Temiz Havasını Doğaya Salma,yıkımlar değildir rant uğruna ağaçları kesmek ormanları yok etmek değildir,toprakları satmak toprağına doğasına ihanet etmemektir,tanrının ruhu mana olarak,temizliktir,temiz havadır oksijendir,doğayı anneyi korumaktır,anne rehberdir,anne mürşittir,anne uygarlığı gerçeğin laik çağdaşlığın coğrafyanın tanrıyı ayırmayan,sorunsuz olmayan sorumluluğun bilen hizmetin yetiren ,gözden geçirmek ise,sahip olduğuna kazandırmak,gönlüne gönlünde tahtını, gönüllerin tahtını kurmak rüyaların kazanmaktır nurun ışığında  nübüvvetinde ruhunu kazandırmaktır,tanrı göğü yeri yarattı,tanrının ruhu var ettiği insanın ruhudur,enel-hak çağırandır kuşkusuz sabrıyla ,istismar etmemektir,doğru yanlışın iyi kavramını bilmektir, Temiz Havasını Doğaya Salma,insan yaşamında kendini doğaya salmaktır anne kucağından,varlık doğadır,kafeste olmayan kuş doğadır,nasıl kuşlar kafeste olmamalı ise, kafes içinde de kendini tutmamalıdır,gıda tarım hayvancılık çiftçilik doğadır,temiz havanın oksijenin kapsamak üzeredir, doğanın temiz tutulmasıyla,kuşlar ölmüyor,karıncalar ölmüyor,boğularak ölenler nefesin tıkanmasından kalbin yetmesizliğinden dengelerin yok olmasından,temiz havanın oksijenin sertifikatasi güvencesi olmadığındandır, uykusuz kalmak,temiz havanın olmadığındandır,oksijenin yetersiz olmayışındandır,baş dönmeleri ve zayıflamak ve  ağır hastalıklara kucak açmak sahiblenmedigi emanetin bilmediğindendir,onay verdiğindendir doğanın katledilmesine,, insan demek ağaç ,ağaç demek insan,kötü hava veren insan,temiz havayı okjiseni ağaçtan alır,ağaç ise kötü havayı çeker yok eder,eğer ağaç hasta ise,temiz hava yoktur okjisende beklenilmez,kimi ağaçlar vardır bir kaç yüz yıl yasamış ayakta durmakta kimi ağaçlar var ömrü uzun olmayan ,ömrün kısa olması ise ağaçların hasta olması ve ağaçların yok edilmesidir, Temiz Havasını Doğaya Salma,Alevilikte emanetlerin koruyan korunur,Allah eyvallah aşk ile pir Teslim abdal ocağımdan aşk ile temiz olun temiz kalın arının pak olun zerrece alnınıza leke düşürmen,içinizde kötü nefse yer vermeyin,taşıdığınız kanınızda aşk ola ,hak ola, şahdamarından yakının ola,pir benlim abdal dualarımı ile Allah eyvallah, yazan seyid pir benlim abdal


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR