TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Derin İnanç"DERİNLERE İŞLEYEN İNANÇ"
 
Derinlere işleyen inanç
Derinlere işleyen inanç, mana yazılarımdan, yolunda gerçeklerden olmayanlar kendine başka bir yol buldular başka yola zorladılar toplumları, insanları inanç ile korkuttular korkuları çaresizliklere büründü yaslara gözyaşlarına, batıl inançlar insanları altüstü etti, psikolojik savaş sürdürenler ilk doğru yolda olanları kendileri gibi olmayanlara karşı çıktılar tek zihniyetin olmasını dünyada istediler, insanlara gerçeği unutturma gerçeklerden uzaklaştırma, insanın davranışlarında iyi olmamayı kötü olmayı kötü olmakla doğru gibi davranıldığını dinin emirleri gibi saydılar şartlandılar batıl inançları, hiç bir zaman batın olmadılar,
 
Hak dini sevgi dinidir sevgi dini ise sevgi inancıdır, ilimin bilimin siyasetin öğretisi bile dört bırakılan kitabin öğretisi bile sevgi dinindendir, kendinden olmayanı dinsizlik sayanlar inanı olmayan kâfir sayanlar kendileri kâfir topluluklarıdır, insan boğazlayan din adına dini satan, kitapları kendi yazan kitaplara fetva yazan ferman okuyanlar her şeyi şekillendirdiler ibadeti şekillendirdiler, namazı orucu din ile ilgili ne varsa her şeyi kendi alanlarına çekebilmek için kendi bildiklerini yorumladılar kendi çıkarları uğruna diğerlerini yok ettiler yok bildiler, ılımlı İslam adına yapılan bu çirkinlikler asla kabuk edilemez yolun yezitti sayılır bunları yapanlar, lanet okunanlardandır,
 
Özünde barış kardeşlik insanlık yatmayan,  evine ocağına yurduna dünyasına ateş düşürür yakar, cehennem eder ker belalar yaratır böyle bir zihniyettir insanı diri diri yakar, asar keser yüzer, bu yolun yezidinden olanlar batıl inanç temelini oluşturur, emperyalist Amerikan çıkarları da Siyonist İsrail çıkarlarda bu batın inanç topluluğun başında gelir, sözde demokrasi diyenler demokrasiden olmayan kan döken kan içenler lanet okunan topluluklardandır, bunlara çok yaşa diyen günah çıkartır, bunlara efendimiz diyen elini kıçını öpen günah çıkartır, kuklası yandaşı yalak ası olanlar lanet halkasını boynuna alır Bireylere toplumlara çağdaş laik kalınmasını istemezler, her bilinmesi gereken şeyleri öğretmezler yasaklarlar ilimin bilimin yolunu keserler, yüksek tahsil eğitimin yolunu kapatırlar böylelikle kendilerine inandıracak bağlanacak güvenlerini kazanacak kendilerine modern köle topluluğu yaratırlar, 
 
Propağandaları ise yayında basında medyada dindarlık, demokrasi insan hakları, cennet topluluğu, kefen giymek kefen giydirmek cennetin tapusunu vermek tapusunu satmak anahtarını satmak, bunlar gerçek olmayan gerçeklerden uzak kalanlar toplumların ayrılması ile beyinlerin sıfırlanması örümcek yapı topluluğunu oluştururlar, doğrulardan kaçarlar öğretmeyi korkutarak sağlarlar kendilerine bağlı kalınmasını korkutarak sağlarlar, kendilerine kul köle yaratanlar ümmet yaratanlar korkuları ile bağlanmasını sağlarlar, bunlar batıl inançlardandır, hiç bir inanç bunları kabul etmez hiç bir din kabul etmez,
 
Bu batıl inançların kökeni,  Mısır'ın firavunlar, hükümdarlığına benzer, yolu soyu kanı mayası süfyana dayanır devamı yolunu süren Muaviye’ye dölü yezitte lanetlenenlere dayanır,  O çağlardan kalma batıl inanç o kötü süreç her zaman toplumların karsısına çıkar, tarihlerden beri gelen boş inançlar acımasızlığa kadarlığa insan boğazlamaya dinde hiç bir inançın kabul etmediğini ancak onlar kabul etmişlerdir, 
 
Gerçeğe bağlanan zahir batın olanlar ise, gerçek inançları ile kalmış yaşatmış yaşatmanın müçadelesini vermiş canından olmuş, çoktan unutulup gitmiş olan batıl inancı yeniden yeniden güne gelir geçmişine dönmek isterler, geçmişinden yol alarak, batını yok bilenler ise bırakılan emanetleri yok bilerler, Batın olanlar ise emanetlerini bilirler korurlar bilmeye korumaya yeminli olanlar ikrarında edebinden kıl payı ayrılmamıştır, babadan oğula dededen oğula bırakılan emanetler öğretilen ilim ışığında ilim yolu ile hazinenin varlığı ile zahiri batını inancını içine yerleştirmiş olanlar Canı pahasına olsa da yolunu sürmekteler, ayni inançtan dinden olmayan manada ise sevgi dininden inancından olmayanlar her zaman fakir kalmışlar fakir bırakılmışlar ezilmeyi kabullenmişler şerefsiz yaşamayı kabullenmişler, kılların efendisini efendisi bilenler lanetlenenlerdendir, Neden batıl inancını yutturmak isterler, insanları ezmek sömürmek onların sırtından yaşamak ile  efendi kalmak isteyenler geçmişte, 
 
Eskiçağlarda topraktan çıkarılan demir altın müçevher cevherinden ve her çeşit madenlerden demir eşya üretme sanatının büyücülük olduğuna inanılması, taşın put haline getirilmesi ve diğer eşyalarında put haline getirilmesi ile Kebeye benzer, putlar için Kâbe dikerek buda bizim kebemiz diyenler, efendinize para bırakın altın bırakın değerli eşyalarınızı bırakın toprağınızı namus şerefinizi bırakın diyen efendileri, akli beyni mantiyi olmayanları cahil kalanları kullanılmıştır, Allah böyle emretmiyor diye ben sizin efendinizim beni efendiniz bileceksiniz Allah böyle emretti diye İnsanları kullanma yönetmiş yolu bulmuşlardır, onca peygamberler veliler vesile ise her zaman karşı gelmiş böyle bir şeyi kabuk etmemiştir, bırakılan emanete sahip olunmasını isteyen Hz. Muhammed, batılı terk edin emir budur demiştir, onca evliyalar enbiyalar on iki imamlarda buyurmuştur, yolun yezidini terk edin bırakılan emanetlere sahip çıkın, her kim bırakılan emanetlere sahip çıkarsa binen gemiye ehlibeytin gemisine sayılacaktır kurtulacaktır, ona cenneti vaat ettik ol cennet onalarındır buyurur, 
 
Buda yeniden Aleviliğin Ali olduğunu Ali ile Aleviliğin  başladığını bilirler, ali İslamdır  derler hak Muhammed ali dinim sevgidenim inancım derler Bu zahiri batını gerçek hak erenlerin iri diri olanların yolunu sürenlerin, yezitten olmayan lanet okunandan olmayanların, da bu inancı doğurmuş oldu yeniden irşadın oldu, ol irşadını hak kabul buyurdu, hak eyvallah Allah aşkına ol pir Teslim Abdal ocağımdan Aşk ile yolunda diri pir seyid benlim abdal hak ile ya hak Muhammed ali gerçeklerin demine aşkına hü mümine ya ali ya hak Muhammed ali, yezitti terk edin, yezit olmayın, lanetlenenden olmayın,  Dualarım ile hak ile Allah gerçeğe hü Derinlere işleyen inanç bırakılan emanetlerdir konuşan Kur’an’dır, bizler ol konuşan Kur’an ız Allah eyvallah gerçeğe hü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR