TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yedi Zorba

 

"YEDİ ZORBA İMPARATORLUK"
Pers imparatorluğu
7 Haziran 2014, 23:17
Pers imparatorluğu
Pers imparatorluğu, mana yazılarımdan Alevilikte, ele dile bele sahip olmakla belden olduğu gibi yolunu sürmektir, ister padişah olan ister, hükümdar ister imparator, adaletli olmaktır, insan olduğunu bilmektir bırakılan emanete sahip çıkmaktır, kul kölesi olmak değildir hükümdarın, padişahin, imparatorun, devletin, hiç bir alevi baskı altında kalamaz zulme boyun eğmez, 

Pers imparatorluğun, İran’a hâkim olan eski bir kavimdir, bunlar ari ırkına mensuptur bunlar-Hint- ve Avrupa kavmidir, M.ö 200 yılında kuzeyden gelenler İran’a yerleşenler Ortadoğu hâkim elamilar denir bunlar Medlilerin hâkimiyetinde yaşayanlardır ve sonra keyhüsrev, M.O 533 te Medlerin İran’daki olan hâkimiyetine son vererek pers imparatorluğunu kurdu, bunlar büyük keyhüsrev denilenlerdendir pers ilk imparatoru, İran dan dan Anadolu’ya hâkim oldular hudutlarını balkanlardandı orta asyaya Hindistan’a ve Kafkaslardandı Hint okyanusuna kadar genişlettiler aradan zamanın geçmesi ile İran’ın 1935, güçlü imparatorluk büyük isken derin seferi ile persler yenilmiş, sona ermişti imparatorluk kurulmasından önce tarihlerinden İran platosunu altında yönetimi büyük hanedana verilerek isimler aldı geçmişin döneminde büyük güçlü olan imparatorluk sona erdi, perslerin bölgesi adını verdikleri satrap diye verdikleri valilerce yönettiler eski adlandırılan Kapadokya bölgesi cins atar ülkesi anlamına gelirdi, bu persler geçmiştir Zerdüşt dinine bağlı idiler, halkı dine zorlamaz halkını dini ile serbest bırakırlardı, zerdüşt dininde ateşi kutsal sayanlar bölgedeki volkanları kutsal saydılar, kuzeydekiler medler iyikmis devlet haline gelenler ise keyhüsrev fetih hareketlerine girişineler fetihlerinde Babil, Fenike gibi fethedip ülkeyi zengin haline krallık haline getirdiler Ermenistan’ı Lidya’yı ve krezus´ünservetini ele geçirenler ahaduluya hâkimiyeti alina aldılar birleştiler Babil üzerinden fethedip Babil karalı ilan ettiler, Mısır’a girdiler, pers ordusu ilerledi, darious da fatih hareketlerine girildi, durmadan imparatorluk sınırları genişledi, kafkasya´ya doğru doğru Türklerin İskitlere da karşı sefer yapıldı başarısız sonuçlarındı, taakya Makedonya egeye giren ele geçirdi, yonanlılar darious oğlu kserkes´e karşı salamis deniz savaşını yaptılar, ikinci artakserkes döneminde devlet ayrılmaya başladı, impratorlukta ayaklanmalar oldu, misir bağımsızlığın ilan etti, isyanlar bastırıldı, persler ise büyük İskender’e imparatorluğuna sn. verdi, persler tarihi, İran tarihi, Saf evi devletin tarihi, Afşar hanedanı tarihi zend hanedeni tarihi, kaçar hanedanı tarihi pehlevi hanedanı tarihi farsların tarihi, Davlat-e Shahanshahī-ye Iran; 1930'den önce Fars Krallığı, 1925 - 1979), İran'da 54 yıl hüküm süren bir hanedandır. 1921'de Kazak birliği komutanı Rıza Han Kaçar Hanedanı içinde iktidarı ele geçirmiş ve 1925'te kendini şah ilan edip Rıza Şah Penhleri olarak tahta çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Temmuz 1941'de güneyden İngiltere ve kuzeyden SSCB'nin İran'a saldırarak işgal etmesi üzerine, Rıza Şah Pehlevi Güney Afrika'ya sığınmış, oğlu Muhammed Rıza Pehlevi tahta çıkmıştır. 

Şubat 1979'da Ayetullah Humeyni önderliğinde gerçekleştirilen İran İslâm Devrimi sonucunda hanedan yıkılmış ve Muhammed Rıza Pehlevi Mısır'a sığınmıştır. Ruhullah Musavi Humeyni (Fars: سید روح‌الله خمینی, 22 Eylül 1902, Humeyn - 3 Haziran 1989, Tahran), İran İslam Devrimi'nin siyasi, hukuki ve ruhani önderidir. İran'da Muhammed Rıza Pehlevi rejimine son verip İslam Cumhuriyetini kuran ve devrimden sonraki tüm dini yetkileri elinde tutan Şiî önderdir. Devrimden sonraki on yıl boyunca İslam Devriminin rehberliğini yaptı. 4 Kasım 1964 tarihinde Ankara'ya getirilen Humeyni orada kısa süre kaldıktan sonra, Bursa'ya götürüldü. Bursa'da Humeyni'yi Farsça bilen askeri istihbarat uzmanı Albay Ali Çetiner karşıladı. Bir dönemi Ali Çetiner'in evinde misafir olarak geçirdi. Tartışmalı eseri Tahrir el-Vesile'yi bu dönemde yazmaya başladı.[2] Türkiye'de kaldıktan sonra, Şahın adamlarının tavsiyesi üzerine Irak'a sürgün edildi ve Şiilerce kutsal sayılan Irak'ın Necef kentine yerleşti; Şahın devrilmesi ve İran'da bir İslam cumhuriyeti kurulması yönündeki çağrılarını oradan sürdürdü. Şah rejiminin halkta uyandırdığı hoşnutsuzluğun tırmanmasıyla 1970'lerin ortalarında İmam Humeyni'nin İran içindeki etkisi gitgide artmaya başladı. 6 Ekim 1978'de Şahın baskısıyla, Irak lideri Saddam Hüseyin Irak'ı terk etmesini isteyince, Fransa'ya gitti ve Paris'in bir banliyösü olan Neauphle-le-Chateau'ya yerleşti. Oradan şah yönetiminin yıkılması ve bir İslam cumhuriyetinin kurulması yolunda yoğun bir propagandaya girişti. Mesajlarını ilettiği teyp bantları İran'da gitgide genişleyen bir kitleye ulaştı. 1978 sonlarında kitle gösterilerinin, grevlerin ve halk arasındaki hoşnutsuzluğun bütün ülkeye yayılması karşısında Şah Muhammed Rıza Pehlevi 16 Ocak 1979'da İran'ı terk etmek zorunda kaldı. 

Yavuz sultan selim, yolun yezitti, alevi cellatı, büyük tarihçiler ispatladı, katil olduğu alevi katliamları yaptığı, fetvasını yazdığını fetvanın katliamların izni olduğunu izni verenin, fetvada, Alevileri dinsiz gösteren kafir gösteren, ali evlatların evladı seyitlerin ölmesini isteyen belgelere ulaşıldı, halen ülkemizde alevi celladına belin bağlayanlar 3 köprüye isminin verilmesini isteyen yolun yezitti iktidar yavuz sultan selim adının verilmesinden yana olan, unutmamalıdır, alevi cellatı cellatır, gezi direnişinde gezi ruhunda hakka yürüyen şehitlerimizde ölümsüzdür alevidir, ben emir verdim emrimi getiren destan yazıyor diyen yolun yezitti, geçmişin alevi cellat ının adlarını her yere ayrı gayr veriyorlar, lanet olsun Tayyibe Tayyip zihniyetine, her yere yezitlerin alevi katillerin, alevi cellatlarının isminin verilmesi katili olanların isimlerinin verilmesi ülkemizi ve dünyayı ve geleceği rahatsız ediyor, secimden rant sağlamak isteyen yolun yezitti iktidar, ayrımcılık ikilik yaparak, katilleri kitaplarda sevdiriyor sevdirmeye davet çıkartıyor, yolun Alevilerini kitaplardan kaldırıyor, dinsiz gösteriyor, Alevileri kendileri gibi ötekileştirmek istiyorlar, cem evlerini cami etmekle minareler dikmekle yolun yezitine bağlı ordular yaratmak istiyorlar, faşist iktidar kendini Müslüman sayıyor, islam âleminin halifesi sayıyor, ehlibeyti saymayan, geçmişte ise Saf evi devletine karşı çıkanlar savaş açanlar yolun yezitti yavuz sultan selim olmak üzere, nedenleri ise ana doluda olan yaşayan aleviler ülkemizde yaşayan Alevilerin birleşmesi bir olması büyük tehlike oluşturuyordu, haklarını arayanlar bırakılan emanetlere sahip çıkanlar katledildi, evladı seyitler katledildi, Alevileri kötülemeye başladılar iftiralar ile başladılar, psikolojik savaş ile başladılar, soykırımlar asimilasyonlar ile başaramadılar aleviler, Şah İsmail’in yanında yerini aldı davasını bildi, yolun yezidine isyan etti ülkemizde çıkan tüm isyanlar yolun yezidine karşıdır, fetva veren ferman okuyan alevi katliamları yapanlara karşıdır, kendini Ehle-i Sünnet ’in adamı sayan yolun yezitti Tayyib lanet okundu, lanet olsun yolun yezidine, hak eyvallah canlar aşk ile ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR