TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Siyaset

Siyaset
23 Mart 2014, 22:33

Siyaset
Siyaset, mana yazılarımdan, Siyaset, Alevilikte, ayrımcılık yoktur, ikilik Senlik benlik yoktur, siyaset Aleviliğe var edilemez, dini kullanan alet edenler İslam’ı alet edenler siyaseti kendilerinde var edip baskılarında zulüm uygulayanlar adaletsiz olanlar siyasetin kirliliğidir, hiç bir kitap siyasetle kullanılmaz, yer yoktur,

Siyaset, süfyan siyasetinde dini Muhammed’den olduğunu hakkın adaleti kendinde vasıf gördüğünü açıklamıştır, savaşı ise Muhammed’e aliye ali evlatlarına karşı olmuştur, Muaviye’nin siyaseti de öyledir, Muaviye’nin dölü yezidinde kanlı siyaseti kirli siyaseti öyle süre gelmiştir, kendini halife ilan edenler hilafetin başıyız diyenlerde kanlı kirli siyasetleri ile dini alet etmişlerdir, hak sevgi dininden uzaklaşmış, ümmeti Muhammed’den olmayanlar kuran ile bütünleşmeyenler her zaman dini alet etmişler siyaset olarak kullanmışlardır, geçmişten örnek, baskı zülüm ile kaynağı değiştirdiler ayetleri değiştirdiler, kurana kadar el koydular kendi bildikleri gibi yazmaya okumaya başladılar, kendi hanedanlığın kontrolüne girmesinden babadan oğula tahtın bırakılmasından süre gelen yolun yezididir,

Hz. Muhammed buyurur, Ben kimin dostu isem Ali'de onun dostudur. Allah'ım ona dost olana dost ol; düşman olana da düşman ol. Ona yardım edene yardım et, Allah’ım der alinin yolundan gelsin şefaat bulanlar, mana olarak, şefaatin bulamayanlar ise yolun yezidinden olanlardır, hakki hak Muhammed aliyi kitabını ali evladini sevmeyen sevdirmeyenler, siyasetlerinde ise, haktan konuşurlar Muhammed aliden ali evlatlarından konuşurlar, geçmişten bir örnek, bekir, ömer, osman, camiye giderlerdi, cami Allah’ın evi derlerdi, namaza şekil getirmişlerdi, beş vakit kılarlardı, herkesi camiye davet ederlerdi, ne ali ne Muhammed nede ehlibeyti camiye giderdi, bu kişiler ise camide halka söylerlerdi "Muhammedîn alinin ehlibeytin büyüklüğünü, herkese Allah tarafından ümmeti olunmasının, Muhammed’e bağlanmasını emrediyoruz derlerdi, alinin emri budur derlerdi, aliye zülfü kar geldi ali kurandır, kuran alidir, ali ilk halifedir gadir humda muhammedin emri ile derlerdi, ya bu beyinsizler böylelikle aliyi sevdiklerini mi söylüyorlardı, hayır, içlerinden biri camide söyledi, ya bekir, ya ömer, ya osman dedi, bu kadar seversinizde aliyi ali niçin aranızda bulunmaz ali Allah in arsanı da ali, zülfü karın efendisi de ali yeryüzünün halifesi de hilafetin başı da niçin aliyi, halife olarak görmez dost saymazsınız niçin evlatlarına kıyarsınız evlatları sürgün edersiniz, hangi din demiştir buyurmuştur, insana kıyın diye insanı incitin diye, din midir yaptıklarınız ve o kişi ertesi gün camiye gelmedi, öldürüldü, nedeni ise doğru söylemesinden, siyasetin gercek yüzü ise eli kanli olanın halen elinin kanda bulunmasıdır, günümüzde ise, yolun yeziti olan çıkan der, ben dört dörtlük aleviyim kimseler benim gibi olamaz, Aleviliğe savaş açan kendidir, cem evleri ucube evleri diyen kendidir, belden gelmeyen kendidir, yolun sürmeyende kendidir, sonuçta ise siyaseti kullanması kendine oy beklemesidir, kendini sevdirmeye kalkışmasıdır,

Siyaset, din adamları diyanetten yetişenler, halka zülüm edenleri sevdiriyor, yolsuzluklarını kapatıyor dinimizde yolsuzluk yasaktır diyenler başta olanlar asla böyle bir şey yapmamıştır diyenlerdir Siyaset, dini kurumların tekeli değildir, iktidarların tekli değildir, hak dinine cihat açanların tekelinde değildir, Siyaset, çamur at kirlet haline gelmiştir, yalan söyle bağlılığın koparsınlar haline gelmiştir, Hz. olmayanı Hz. diye bildir diyenler dokunmak bile sevaptır diyenler her şey Allah’ın vasfi vasiflari üzerindedir diyenler ondan şefaat beklenir diyenler ayri gayri bir kendine ümmet bulmuşlara sığınanlar lanetlenmiştir,

Siyaset, kötü bir güç kötü bir denge kötü bir adaletsizlik olmamalıdır, siyasetin malzemesi yapılırken din adına dur denilmelidir, din emretmiyor demelidir, dinin kullanılmasına izin verilmemelidir, hakka yürüyenlerin ardından bile onlar bizdendir demeleri bizimle vardi sonuna kadar demeleri suçtur, Siyaset kendini kirletmiş ise tüm davranışları ile sergileniyorsa kirlenmediğinin algısı lekesi bile yok deniyorsa, görmek gerek, insan değerlerini yok eden yoğa sayan ekonomik ilişkileri kirleten toplumsal değerleri kirleten, medeniyetleri kültürleri kirleten ancak sahip olduğu kirli siyasetin oyununun eseridir, din adına insan boğazlayanlar, din adına silahlananlar, din adına silah satanlar, tırlar ile silahlar komşu ülkelerine gönderenler,

Siyaset, emir verdik destanlar yazıldı diyenler, hayır emir vermedik diyenler, insan öldürün yakın diyenler, hayır insanları yaktırmadık diyenler, Siyaset, siyasi parti kurulumun temelinde adaletsizlik şerefsizlik varsa sahip olmayacağı adalettir, getirmeyeceği demokrasidir, siyasetin ılımı ılımlı İslam olmaz, katı siyaseti olmaz, astığı astık kestik şeriatın siyaseti olmaz, Siyaset kaypak ikiyüzlülük baskı veren ezen sömüren köleleştiren siyaset olamaz din adına, ağır darbeler alır, insan yaşamında tek tip insan yaratılmasına mal olur, toplumlarda iyi görülmez beğenilmez, gücünü zayıflatır, sahip olmanın kanla ayakta durmanın yolunu arayan siyaset, asla kendini oluşturmasında kendine kulluk edenleri kul köle olacakları bulamayacaktır, Siyaset lanet edilen, kendi ideolojisin öne alan digerlerini yok sayan digerlerini kendi sınıfın içine alan kirletmenin yolunu arayan şerefsizliğe başvuran yolsuzlukları ile belden aşağı düşleyen siyaset malzemeleri yapılan ülkelerde din adına din gibi dayatılamaz, kitap budur diye dayatılmaz, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezit ine, pir Teslim Abdal ocağımdan iri diri olanlar bir olanlar hak eyvallah pir nefesin verenler hak eyvallah ocağım Pir Teslim Abdaldan hak eyvallah gercege hü mümine ya ali seyid pir benlim abdal divanımdan hak eyvallah mümine ya ali ya hak Muhammed Ali, gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR