TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Dalın Bilgeliği

Dalın bilgeliği
1 Mart 2014, 19:24


Dalın bilgeliği

Dalın bilgeliği, mana yazılarımdan Dalın bilgeliği,
Alevilikte, tasavvuf felsefesi, kendini ortaya koyan kendini seren, mana olarak ol derisi yüzülmüşlerden meydana serilmişlerden, hak için dönmemiş yoldan, varlığında özeleşip sırlarla dolmuş kadim olandır, kişiliğinde anlam kazanmış, manevi değerler ile yüksek değerlerini bilmiş küçültmez, manada der insan engindir, göklere erse de engindir, kendini küçültmez, manada şerefli olur şerefini koruyandır, ilmi zatların varlığını varlıklarını içinde bilir, açığa vurur halka yansıtır, halk içindedir, velidendir, Sultandır âlimdir, mutasavvıf veli gönül aynasında olandır, manevi ilmi öğretiyle belli sözlü ebediyetin içinde belli coğrafyanın içinde, büyük kültürün medeniyetin çerçevesi içinde bir kabuğun içine sığandır der, bir hazinedir, bir sandık içinde dururdu çıkarttık, ol nurun, İslam’ın ile Aliden İslam’ın adı Alevilikte evveli olan Aleviliktir, evliyalara erenlere mutasavvıf veli olduğunu bildirdik der, mana olarak

Dalın bilgeliği âdemden Hz. muhammende kadar dönemi içinde Hz. Alinin varlığında bütünlüğünde dirliğindedir der, bilgeliğin üstün kayıtlarına delil denir, kendin gönlün zihnin potasında nurun, korkmadan eritilmiş vücuttun aşk ile sevdasında haiz evrensel ortamın öğretmenidir der, büyük mürşidin kâmili mürşittin, manevi piri aynalarından halka manevi ilmini sezdirendir der, nurdur ışıktır doğar, karanlığında bırakmaz, ol keramet ehlidir bizdendir der, insanın kendine var bildiği kabiliyetleri kendi hakkın ışığında oluşmuşlardır der, evrensel örnek felsefesi ritüellerde kültürü içinde ayni gerçek değiştik olmadan, sahiplenen kaynaklarıdır, kadim olan, hakikatin ışığını bulmaktır der, bulanlar takip eden belinden yolundan geleni

Dalın bilgeliği, mana olarak o nokta der, baktığın sezdiğin özünle gördüğün ol nokta, cahiller terk eder, bağlanır, aşikâr olur âşıklar bilir kıyamete kadar yolunda boynun bükerler serim meydanında diyenin aşkına, gizli acık hikmetleri ol kitaplar, kimi acar der sayfa sayfa okur sahifelerinde yazılan nedir der, Tevrat’ta, Zebur’da, İncil’de kur ´anda ne varsa ol gönlünde vardır gönlüne yerleşmiştir ol kıldık var eyledik, sır kıldık hak eyledik, iri eyledik, müşkül eylemedik, mağluptan maşrıkla yol eyledik, Kur’an-i Kerim’de ol nefesin hak eyledik vereniz ol nefesin der, ol nur noktadadır, bilinendir, yer gök yok iken, ol nur var idi, ol nokta var idi, kün deyince bezme-i eletsen, ol evveli der sultan Alidir vardı, sırların hepsi haktır, hak der buyurdu, el il mi nokta, mana ise, ilim bir nokta idi, ol zerreden var olan ol nurundan nübüvvetin ayrılmayan, medet-ül Mürvet ün il-mi Ali yün bap-ü ha hü der, mana olarak, ol ilmin şehriyim ali kapısıdır, ben alidenim ol vücuttanım hak eyvallah der ol besmelenin sırları Ab’ dadı. Bal’daki sırlar da, ol noktada Alidir, hak eyvallah, bu yolun erkenin imanın edebin aşkına ol meydanda meydana yürüyen delilin yanan çıranın aşkına pir Teslim Abdal ocağımdan Allah eyvallah hak aşkına hü seyid pir benlim abdal sırlarını seçebilenler aşkına hü, illahi sırları ehil olmayanlara açmayanların aşkına, evvel ölmeyenlere elin vermeyenlerin aşkına, ol irşattın pirleri aşkına aşk ile pir ocağımdan diriyim diriler ile aşk ile yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR