TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yoluna Bağlılık

Hasan Aksu
Mana yazılarımdan

yoluna bağlılık,
Alevilikte belden gelenler yoluna bağlı olanlar yolun sürenler
aşk ile aşkı dem ola agusu şerbet ola hak ile gerçeğe hü,
hayr-oluna bağlı olanlar, tanrı anlayışı özünü kendisine bulur, ibadetleri dua etmektir, her duası boş değildir, hakka giden yolda doğru yolculuk hakkı gözlemek hakkı arzulamak ruhuyla ermektir, Çalap, anlamında ise söylemek dil ile söz ile savunmak yolundur, tanrıyı bulmaktır, inanç-ibadet kendisini bilmek özünde tanrıya ermektir, ol tasavvufunda kapıdan öteye geçer, eşiğinden geçer, niyazı dardır dar ile geçer, şirk koştuğunda kendini kaybeder, şirk koşanlar kabul edilmez, var eden birleşilir varlık birliğe yürümektir yürütmektir, (vücut birliği) Vahdet-i mevcut ’a mevcut´dur, Ol, vahdet-i vücut ’dan çizgi üzerinde olması yürümesidir, “Evvel ü ahir menem demesidir, cümleye mabut, tanrı menem Kâbe kıblede menem demektir, âlemin külli vücut özünü özden kılmaktır, secdenin kendinde olduğunu görmektir, varlık anlamında yokluk anlamında ise, Eşya-yı mahluk Halik’ten ayrı değildir, yaratıcısıyla nesneler -maddeler ayrı olamaz, birdir, her şey birdir tanrıdır, hicap perdedir, hak ile kul arasındaki perdeyi kaldırır acar, çölüne tanıklık sürgününe tanıklık, çilesine tanıklık hakkı aramakladır, ayrılığa son veren, eşyada canlıda cansızda olduğu gibi gönülle ferahlık veren, kendisine yönelmesidir, ayın kendisine yönelmesidir, güneşinde kendisine, kendini ay görür icap eyler nur eyler güneş eyler etrafında yönlenir, iç içe olur, kulağın aç gözün aç, özüne bir bak dimdik ol, iri diri ol arzusu ile istediği meramı mabudu sultan görür bilir, kendini sultan eyler, âdem halifesi Âdem’dir, kul halifesi Âdem’dir Allah Teâlâ’nın terazisi Âdem’dir Âdem’i sıfat nurdur hayra-u şer-i fark eder olanı olmuşu bilir sezer olan, inanç sınırsızdır, aşk sevda ile genişletilmesidir, rahatlık ise ol şah Ali’nin ol şah Veli’nin çemberinde insan vücudunun hareket dengesi nefesidir, hakki hazır görmektir, gayri görmemektir, onsuz olmamaktır, yaklaşan cümbüşü haktır, nefesi pirden haktır, yerin göğün halifesi sultanı şahdamarından yakını haktır, maddi manevi birliği ulaşmanın erişimidir, kanı vardır damarında yoktur, ölü cesettir kanı donmamıştır, kalbi vardır avucuna alandır, derisi vardır yüzülendir, seyid neslidir, ali evladıdır, gerçeği görendir,
pir ola pir nefesimiz hak ola,

yazan seyid pir benlim abdal
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: NAZİK , 24.11.2014, 21:31 (UTC):
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAHBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR