TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çekirdeğin Sevgisi

Çekirdeğin sevgisi
Çekirdeğin sevgisi, mana yazılarımdan,
Çekirdeğin sevgisi, Alevilikte insanlıktır, yaratılıştır, yaratılana yakınlıktır, ay ile günün gün ile güneşin, ayak ile başın dil ile kalbin, insanın özüyle mayası, ruhu ile nübüvvetidir, mana olarak,

Çekirdeğin sevgisi, insanın bölünmemesini kontrol eder, bölünse bile insan kalitesini kazanmaktır, karakterleri ile yeni hücreleri yok iken, yeniden doğum gibidir, hücrelere aşkı aktarır, ışığı aktarır, oksijeni aktarır, bu sayede kişinin sevgisi, zekası, fikri, düşüncesi adalet dizginini yapar, sevgisiz hiç bir şeyin olmayacağını ve bulamayacağını anlar, ilk yaratılışına döner, "ben ne idim" der "ne oldum" "kün - yaratıldım kalktım nefes verildi" der,

Çekirdeğin sevgisi, türleri çeşitlidir, atomun çekirdeği de denebilir, insan gücü atomdur ve atomdanda güçlüdür, Çekirdeğin sevgisi, varlığın üzerine keşfinden elde edilenidir, ışınların aşk ile üzerine düşürülmesidir, teninden terinden ruhuna ışımasıdır, derki süzülme anı inceliktir zarifliktir, bir güle benzetir, tenini terini, derki yaprak üzerine bak yeğni kuşun kanaatı misalidir zerre toprak olan manada

Çekirdeğin sevgisi, bir altın misalidir der, nasıl bir altın işlenirde yaprak olur ve ayrı dona girer, insanlar değerini bildiğinden verdiğinden üzerinde taşır, işte verdim ol hazineyi ,ol Çekirdeğin sevgisi, içinizde var ola var kalacak olandır, kimi, Çekirdeğin sevgisi yoktur, çekirdek piçtir, piç ise der, mana olarak, atomu ve gücünü radyoaktiflisinin görsetir,
Şerri keşfedin der yok edici bir güçtür, ama biz var edici bir gücüz mutlak kılanız der, Çekirdeğin sevgisiz Hz Muhammedî görsetir, hz aliyi alinin evlatlarını, Hz. Muhammed der, ya torunlarım hasan Hüseyin sizleri ayırt etmedim, ayrı gayri bilmedim

Çekirdeğin sevgisi, bir kökten gelen âdemin sevgisidir, hz muhammendin Fatima’nın sevgisidir, Allah dostunun sevgisi Çekirdeğin sevgisi, yoksulu zengin eder, mağdur olanı kazanan eder, garip olanı kurtarır, insanı alnı kara nübüvvetinden ayırmaz, bencil etmez, lanetlenen etmez, uysallık hizmetkâr yapar, kural bilir, özgür kılar, Çekirdeğin sevgisi, bilinmedik bir ülkede deprem olursa, çöl tufan olursa, kasırga olursa, bak ne oluyor, gözlerinle şahit ol işte sana bir delil der

Çekirdeğin sevgisini, hiç bir güç zayıflatamaz, yok edemez ne ateş ne su ne yel ne yer ile gök, Çekirdeğin sevgisi, yer küre, gök küre ışı küre, kaybı küre, sırrı küre, Çekirdeğin sevgisi, derki eğer dilersek göklerde, toprak eder su veririz, sevginin tohumu toprağa düşmesini dilersek göklerde ağaçları ormanları var ederiz, size yeryüzünü bağışladım, yeryüzünün topraklarını bahşettim, sevgi tohumundan sizleri kıldım ya âdem oğulları, ya Muhammedîn ümmetinden Alinin oğulları sizleri yeryüzünde üstün hanemden ehlibeytim kıldım, Çekirdeğin sevgisi, bırakılan emaneti bilmek, ali evlatlarına kıymamak üzmemek katliamlar etmemek, lanet okunandan olmamak ol sevginin aşkın, bizler ol, Çekirdeğin sevgisi olanlar aşkına aşk ile pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyid pir benlim abdal aşk ile, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR