TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

ELLİ KONU

BU ANA SAYFA İÇİNDE ELLİ FARKLI KONU İŞLENMEKTEDİR.

ACEM HÜSEYİN HATEMİ

6 Nisan 2014, 12:59

ACEM HÜSEYİN HATEMİ                 "W-Velayet-i Vatikan'a"

Cumhuriyete dair:
Ortaya çıkmadan cevap veremez miyiz sorulara,
Harabat ehlinin dediği gibi,
"Alemin nâdânı, bigâneyiz biz" desek ne olur?

Farsî bir kaç kelime görünce beğenip hâmûş oldular         *dilsiz
Nâzım ekledi bir fotograf: "Sürülmüş Çıplak Kadınlar"
Mağaralarda yakılanlardan sürdürdüler davalarını.

Sorunları vardı:
Kızını gönderip bombalatmak mıdır adalet?

"Evlad-ı kerbelayız yazıktır, günahtır."
Sultan Vahidüttin Han Hazretleri...
Başörtüsü,
Kûfeli Ebu Hanife, Cafer-i Sâdıq'ın talebesi, şehit
Guluvvenin aşırılıkları,
Ezana eklenen "Aliyyen Veliyyullah" lâfzı
İçi boş cumhuriyetimiz,
Bolu Beyinin kimin beyi olduğu...


"Alevi değilsin, süfyânisin, zorbasın..." dediler ve daha neler neler
Bilgiçlik taslayan, kafası karışık, oradan buradan
Konuşan. Zavallı biçâre şaşkınmışım ben
"Eğlenelim biraz bakmayın siz buna
Böylesi çok bilgisizler gördük biz
Dört bin yıllık Pers İmparatorluğunun
Siyaseti genlerimizdedir:
Öyle bir çeviririz ki devlet çarkını
Feleğini şaşırır karşıtlarımız
Akıllandıklarında ise, iş geçmiş olur işten.
Ehem, mühim, maslahat, entrika...
Adamına göre davranır, bekler, sabreder
Hiç birşey söylemeden öylece dinler
Sonra "elde var bunlar" diyerek yola koyarız
Tutarız kendimizi dışarıda
Sonra seyrederiz boğazlamalarını birbirlerini
Öyle veya böyle sürdürürüz yolunu saltanatın"

Bana gelince;

Zamanı geldiği için atmıştım o kelimeleri
Aslını göstermek istedim harâbâtın, nâdânın.
Bizdeki bin yıllık ocak kültürü
Kültüründen öte, vatanımıza işlemiş inanç
İlmek ilmek örülmüş nakış
Buluta, ağaca, toprağa, çocuğa, havaya...
Sokamadığınız için mi bizleri camiye!
Kızgınlığınız, çaresizliğiniz, debelenmeniz,

Domuzlar gibi, tıpkı yaban domuzları gibi?


Teferruata dalmayız, özün adamıyız biz.
Eklenen o fotograf Nazi Almanyasından
Çingene kadınların sürgünü, o yüzden saçları siyah.
Seyit Rıza olmak kurtarmaz kimseyi
Aşiret düzenini sürdürmek istedi
Anlamadı yeni cumhuriyet fikrini, işbirlikçileri
O'nun sözlerini söyleyen diğerleri gibi
Şeyh Sait onlardan biriydi...
Mustafa Kemel'e gelince
Köroğlu'nun, Celâlilerin, Bektâşilerin
İntikâmını alan
Bin yıllık hilafet-saltanat zulmünü yıkan
Kahraman.
Sultan Vahdettin, cesedi kokmuş
Kilisenin tabutuyla çekilmiş bir lanetlenmişti,
Kendisinden önceki lanetlenmişler gibi.
Başörtüsü Muaviye'nin kullandığı sayfalar
Mızrağın ucundaki Osman'ın kanlı gömleği.
"Kûfelilere lanet olsun!"
Nûman'ın Fars olması, damarınıza yakın
Bize uzak. Karman çorman ettiniz yine herşeyi
Süfyânîlik, gulatlık, zorbalık...
Komünistliğimiz mi kaldı?

Saltanatı savunmanın kendisidir süfyânîlik.
Hep yalan, uydurma, kandırma, propaganda.

Bolu Beyi belasını ta o zaman buldu.

Ezanla zaten işimiz olmaz. Bağırmaya devam edin.
Cumhuriyetimiz değerlerimizdendir en derin
Mazlum halklara ilk ışık, ilk gösterim.
İran da olsa asarlar sizin gibileri vinçle

En son konuşanım ben ve ben en son atan.
Nice imparatorlar, şahlar, sultanlar geçti bu topraktan
Kalan yine biz, yine türkçemiz, yine halk
Kandırabildiklerinizden çoğunu biz
Sizin ülkenizde içinizden devşirdik!
Entrikayı, maslâhatı, eyyamcılığı haram bildik
Fırıldağa gerek yok

Kişiliksiz, sultanperest, gerici - dinci, zifiri karanlık zihniyet.
Yalancı fecirden sonra doğacaktır asıl güneş
Yıkılacaktır yeniden yeniden saltanatınız.

Erkan Yazargan
06.04.2014
Tokat

"Semaha Şiir" ve
"Bu mu Dünya" şiir kitaplarından

 

Bu şiirde işlenecek konular:

1. Cumhuriyet

2. İçimizdeki yabancı entellektüeller

3. Harabat ehli

4. Nadanlık, bigânelik

5. Fars kültürünün üzerimizdeki negatif etkileri

6. Ajitasyon - Duygu sömürüsü

7. Sahte Belge ile kandırma

8. Atatürk'ün kızları

9. Başörtüsü istismarı

10. Kufe neden lanetlenmiştir?

11. Ezan

12. Bolu beyleri kimlerdir?

13. Süfyanîlik

14. Zorbalık

15. Bilgiçlik taslayanlar

16. Diğer insanlarla eğlenme-alaya alma

17. Bilgide eksiksik

18. Pers İmpatorluğu

19. Entrika

20. Feleğin düzeni

21. "İş işten geçmek" ne demektir?

22. Ehem, mühim, maslahat, eyyamcılık ne demektir?

23. "Adamına göre davranmak" nedir?

24. Bin yıllık ocak kültürü

25. Derinlere işleyen inanç

26. Camiye gitmemek

27. Nazi Almanyası

28. Sürgün edilen halklar

29. Seyyit Rıza

30. Aşiret düzeni

31. Cumhuriyet fikri

32. Şeyh Sait ve ayaklanması

33. Köroğlu

34. Celalilik

35. Bektaşilik

36. Bektaşiliğin imhası çalışmaları

37. Hilafet-Saltanat zulüm çarkları

38. Sultan Vahdettin

39. Lanetlenmişlik

40. Başörtüsü

41. Muaviye

42. Osman'ın kanlı gömleği

43. Kufeliler

44. Ebu Hanife

45. Vinçle insan asmak

46. Komünizm ve Marx

47. Zuhur inancı

48. Semah Felsefesi

49. İnsanlığın birliği

50. Ortak insanlık medeniyeti

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR