TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kadının Yeri

"KADININ YERİ" MANA YAZISI
Hasan Aksu
Kadının yeri


Kadının yeri

Kadının yeri, mana yazılarımdan, Kadının yeri,
Alevilikte, eşittir, manada ise Hz. ali Hz. Fatma eşittir, erkeği dişisi çocuğumuzda Arslan’dır der, mana olarak, kötü söz söylenmez, gönül incitilmez kırılmaz, insanlığı boğazlayandan sayılır kadına el kaldıran, insanlığı öldürenden kıyandan sayılır kadına el kaldıran, manada ise, der kadına el kaldırman, el kaldıranlar büyük azabın en kötüsünü görecek, kötüye uğratan kadınlarınızı olmayın, kadınlarınıza sahip çıkın, mana olarak kadınlarınıza derken, çoklu evlilik değil, tek evlilikten konuşur tüm insanlara konuşur, büyük imtihan geçirenler ise, kadına iyi davandanlar Allah’ın gönlünü kazanacaktır, Muhammed aliden Rıza lığın alacaktır, manada der, ey iman edenler huriler beklersiniz boşuna beklersiniz sizin eşinizi size huri kıldım, yaşamınızda ölümünüzde daha ötesi olarak, manada ise eşinin bir melek olduğu melek yaratıldığı yaratılan eşin bir anne, bir kadın olduğu, bir kız çocuğu olduğudur, manada ise dünya güzelliklerle doludur, eşinize yaklaşın uzaklaşmayın, şahdamarınızdan bana yaklaşmak istediğiniz gibi eşinize yaklaşın, ey der günah işlemeyin sakınasınız sakınmayanlar dinden çıkmıştır yol izleyemez yola gelmezler yol hak Muhammed alinindir, her kim eline diline beline sahip ise elim ondadır, manada ise, uygun olan yol, edep erkân dört kapı kırk makamda kırklarda olan der, manada ise kırklarda olan, imamların anası on yedi kemer bestelerin anası, on dört masumu pakların ansı azizdir kutsaldır, her ana gibi yücedir, evlatlarını yüce kılmıştır, kadının yeri yücedir, kadına tecavüzde bulunmayın, taciz etmeyin, çıplak bırakmayın der, manada ise çıplak bırakmak isyanla zulümle elbisesini çıkarttırmak demektir,

Kadının yeri, Alevilikte kutsaldır, kadını köle etmeyin esir tutsak etmeyin, der dört duvar arsına hapsetmeyin Razı kılmam, kadına zor kullanan, kadına dolu bil aza veren kendi azapların büyüğünü görecek çekecektir, manada ise, yaklaştığında kendine helal kıl, rızasını kıl rızasız ile yaklaşma, adetli iken yaklaşma, yaslı iken yaklaşma manda ise kadının adet süresinin bitmesini bekle, manada ise kadın yaslı ise yasını bozma der, anne baba bacı kardeş aileden biri hakka yürüdüğünde der, eğer kadın yaslı ise, 72 gün yas çeker, dokunma diyorsa dokunma, adetli ve yaslı iken ve hastalıklı iken fersiz iken rızası olmadan dokunma, yasaktır,

Kadının yeri, Hayri ve şerri ayırın der, kadını şerden saymayın, kadını uğursuz saymayın, kadını hayırlı olarak sayın bilin, kadına el kaldıran, tövbe edin tövbenizin kabul olması için kadından rızalık alın, gönlünü kırmış incitmiş iseniz özür dileyin, tövbe edin, gönlünü kırıp incitip kötü sözler söyleyip Kâbe yıkmayın der,

Kadının yeri, Allah’ın koyduğu sınır vardır der sakın kaldırmayın, kaldıranlar ise karanlıkta kalacaktır, manada ise cehennemde kalacaktır Kadının yeri, şerefi ile onuru izzeti ile oynamayın, leke sürmeyin iftiralar atmayın, kadın oruçlu iken kadına yaklaşmayın, ilişkide bulunmayın, kadın ibadette iken ilişkiye zorlamayın, zorlamak yasaktır, yaklaşmakta ise kadına şafağın aydınlığı der, gecenin karanlığı der, gündüz çalışın kazanın Allah yolunda olun amelleriniz hizmetleriniz hakka olsun, gece ise, serbestsiniz der, manada ise, gecenin gündüzün bir farkı yoktur, eşler birbirlerine yakın olur, yakın olmalıdır, eşler yastıklarını ayırmamalıdır, iman eden süreçten geçer, öğüt dolu ise iman edepli olmaktır öğüt dolu kitabın bilmek manasına kadar okumaktır, Allaha şirk koşulmamalıdır, Allaha şart koşulmamalıdır, kadının zayıflığından hastalığından yararlanmamalıdır, kadının halini görmek rahat etmesini beklemektir, eza yakışmaz, der eziyet edenlerden olma, elinde ekmeğini alanlardan olma suyunu alanlardan olma, uykusunu bölenlerden olma, temizliğini yaparken temizliğini bölenden olma, doğru ol yaklaşasın, iyi ol sevilesin, haktan ol takdim takdir alasın, mümin ol müjdeler alasın, varacağın yerle müjdelenesin

Kadının yeri, hüküm hikmet sahibin yeridir, haklarını meşru haklarını korumaktır, hata etmiş isen barışmaktır, kusur işlemiş isen barışmaktır, günah etmekten hakka sığınmak tövbe etmektir, Kadının yeri, sokak değildir, evden atılmak değildir ölümüne kadar yardım edilmelidir, kadınların yükümlülükleri Çoktur, kadının haklarını hiçe saymak kendini küçük düşürmek demektir, güç sahibi değilsin güç sahibi Allah’tır, kendinde her hakkı meşru kılma, kadının hakkı büyüktür emekleri büyüktür,

Kadının yeri, eğer erkek veya kadın zina islemiş ise, evli değildir, nikâhları sayılmaz, Kadının yeri. Eğer kadın erkeğini boşamış ise veya erkek karısını boşamış ise, birden boşanması olamaz, dört canın bir araya gelmesi ile aralarında olan sorunlar varsa çözülmesine başvurmaktır ve boşanmıştır diye hemen evlenmek değildir, boşanan kimseler aradan zaman bırakmalı kendine, denemenin yollarını bulmalı araştırmalı bir araya gelmenin bir yastığa baş koymanın yollarını aramalıdır, mana olarak der, boşanan bir kimse bir yıl geçmesi gerek, evlenebilmesi için, eğer bir yıl denemiş ise olmuyorsa, bir yıl sonra evlenebilir, Allah in sınırlarını aşmak günahtır, sınırları ise, ebedi olun şerefli olun, alnınıza leke sürmeyin nübüvvetinizle olun buyurur, hakka bağlılık demek hak dinine sevgi dinin Muhammed aliye ehlibeytine bağlı kalmaktır,

Kadının yeri, eğer ayrılmış ise bir araya gelecekse sakın der engel olmayın bir araya gelecek olanlar hayırlıdır bir araya gelmeleri, öğüt verin yardımcı olun, ikrara bağlansınlar yoluna bağlansınlar der, Kadının yeri, mal mülk ayırmada ise yarı yarıyadır, manada ise der, o senin helalindir, yazgındır, kaderindir, bir ömrün parçasıdır, ay ile gün gibidir güneş gibidir, bir kılındınız, Kadının yeri, çocuğu ile erkeği ile birdir, ayrı gayri değildir, Kadının yeri, dünya hayatını geçimsizliğe yol açandan sakınmaktır, manada ise çok altınlar istemek çok gümüşler istemek çok mal mülk istemek çok arzlar içinde kalmak, nefsin arzuladığından çekinin uzak durun der, nefsinize uymayın der,

Kadının yeri, kutsaldır, savaş yapsanız bile der kadana çocuğu kıymayın, kıyanlar lanetlenmiştir, insana kıyanalar lanetlenmiştir, kalp ciğer çıkartanlar lanetlenmiştir, eziyet edenler lanetlenmiştir, manda ise asla katil olmayın der, günahtır cehennemlik olursunuz, insan kıymak günahtır karıncaya bile kıymak günahtır kuşu bile öldürmek günahtır, ağacı kesmek bile günahtır der, Kadının yeri, mana olarak akan çeşmeler vardır ırmaklar vardır, kadın olmadan geçiş olmayacaktır, sorulacaktır annenize nasıl davrandınız bacınıza kızınıza nasıl davrandınız, dua edin der, içinizde lanetini taşıyan arzular olmasın, dua edin der temiz olun pak olan, kadınsız devrim olmaz, kadınsız meclis olmaz, kadınsız adalet olmaz, hak eyvallah gerçeğe hu mümine ya ali ya hak Muhammed ali pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah gerçeğe hu mimine ya ali seyid pir benlim abdal hak aşkına hak eyvallah mümine ya hak Muhammed ali, ya hü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR