TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Abi - Baba - Dede

Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri
16 Mart 2014, 23:27


Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri

Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri, mana yazılarımdan,
Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri, Alevilikte, abi- mana olarak, ab -su anlamında eski fars deyimince, büyük olan, manada uludur, içlerinden biri olan manada uludur, seçilmiş içlerinden, tek sezilen derecesi ile üstün olan makama layık olan, ol posta layık olan aşkına, ol hak ise odur, belden galen yola sahip çıkan, manada ise gerçek olan, ölümsüzlük, ol der, ab-ı hayatı, manada ise, ali el verdi ab-ı kevserdir, manada ise kanı yüce olan, ol mayadan nübüvvetten soydan pak olan gelendir, büyüklüğünü bilen küçüğünü bilen küçüğünü büyüğünü bir bilen hak bilen eşit gören ezdirmeyen sahip çıkan, yola bağlayan yolundan ayrılmayan demektir abi manada, rehberdir, baba ise, manada mürşittir, rehberin olacak mürşidine ereceksin, manada der, hazırlanmalısın, hazırlıklar içerisinde bulun kötülüklerden arın kötü olma, doğruyu bul bak doğruyu bulanlar yakınında delil, bak yoluna yolunda olanlar delildir, gün ola hak ola der, sende baba olacaksın, evladını hak kılacaksın doğru yolda kardeşleri ile birlik iri diri kılacaksın, dede anlımı ise ,yaşlı bilgin, olgun engin, mertebesi ise dört kapıdan girmiş kırk kapıya ulaşmış hakka ermiş demektir, hakka yüzü olan, yüzünde kara olmayan, piri makamında pirin hak bilen pir nefesin veren demektir, Ü

Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri, manada ise hak Muhammed ali der, dünya bir çarktır döner aşkına ,ol aşkından var olan, ol aşk ile ölümsüz kalacak olan ,semahında aşk ile ol kabesinde sevdayı bil gör dayan ,acıları bil gör dayan, erimesini bil yakılmasını kül olmasını ,küllerin ile savrulduğunda, hakka küllerin ile döndüğünde dirileceğini bil, manada ,Enel-haktır,

Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri; ölümsüz olmak haktan geldiğin gibi hakka yürüyeceğine inanmak, evvel yoluna bağlanıp hazır olmak, nefsine uymadan ele dile bele bağlı kalmak don değiştiren insandır, hak olduğuna inanmak, yaratılışında ayrılmaz bir parça olduğuna tanrıyı kendinde bildiğine kendinden ayrılmaz parça olduğunu gördüğünde dört kapıdan kırk makama ermektir, insanda tanrıdır der, yoktan vara gelen vardan yoga eren der ol insan hakkı tecelli etmektedir, enel-hak der,

Abi– baba – dede üçlüsünün teşkilatta yeri, dört kapı açılacaktır, açılmadan evvel kapılar sıralanmıştır, şeriattan tarikata marifetten hakikat yürümektir, hakikat tanda sırrı hakikat ermektir , mana olarak soran yanılmamıştır, yanılmaz doğru cevabı almıştır doğruyu öğrenmiştir nasihatin almıştır der, insan bir iş yaparken, bilmediği çoktur der, bilmediği için bilmeyi öne alır ön koşul olarak görür bilecektir ,bilgisiz kalmayacaktır manada der, cahil olmaktansa âlim olmaktır, cahil ölmektense âlim olup ölmektir, cahil fanidir, âlim ise ganidir, ölümsüzdür, insan karşısında gördüğünden daha yakınlaşmak ister ,çok bilgiye yönlenir, araştırır akıl ile barik der, akıl ile süzer düşünür ,sonuç nedir der, soran yanılmaz, o zaman abi- vardır, yanında güvendiği, baba-ise abisi ile mutlak hak kıldığı, dede ise, evlatlarına benimsin bendensin tenim terimsin dediği, mana olarak, hak buyurur, benden olanı severim, bir baba evladının kötülüğünü düşünür mü düşünmez işte sizi seven benim birbirinizi ayrı tutmayan üstün tutanım, yaklaştığınızı görenim ,şahdamarınızdan yakın olduğunuzu görenim bilenim der, bir işe gelişmeden kalkışmadan önce, başına bela açmadan önce ya der, bataklığa gitmeden batmadan ,yanılgıya düşecek midir, yanlışa sapacak mıdır, içinde şek şüphe olacak mıdır, sağlam tutan elini çekmeyecektir elini veren ise elini sağlam tutacaktır, hak eyvallah Allah gerçeğe hü ,mana olarak ta der, abla-anne -anneanne-manada ise böyle bir üçlüsün teşkilatta yeri, abla demek rehber, anne demek mürşit, anneanne demek pirdir, mandada ise, Hz. Hatice ,der Hz Fatıma der Hz Zeynep der, yolun yezidini kabul etmez, yolun yezidinde rehber mürşit pir yoktur, lanet okunandan elin almak yoktur, lanetli kalandan yoluna bağlanmak yoktur ,lanet olsun yolun yezidine mümine ya ali ,ya hak Muhammed ali yol ile yol olanlar aşkına aşk ile pirlerin aşkına pir Teslim Abdal ocağımdan Allah eyvallah seyid pir benim abdal iri dirilerin aşkına gerçeğe hü ya mümine ya ali, ya HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR