TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Saltanat

Saltanat,
Saltanat, mana yazılarımdan, saltanat, mana olarak Alevilikte, saltanat yoktur, saltanat lığı kabul etmez, saltan atlık babadan oğula gecen tahtın adıdır, kanlı çarktır, zülümdür sömürgedir, mana olarak, saltanat süre gelen adaletsizlik anlam
ında demektir, saltanat sahibi şerefli olmamak demektir, tek saltanatı uğruna, ulusunu bilmeyen korumayan, hükümdarın istediğini yapması kendi çıkarları uğruna halkı ezmesi demektir, saltanatlar hakimiyetin kutsal kavramından çıkmıştır, mana olarak, İsa der, ben saltanat için gelmedim, Musa der, firavuna saltanatın yıkılacak ben saltanatın ayakta tutamak için gelmedim, Muhammed der, kölelik devri saltanat devridir, Ali ve evlatları saltanattan değildir, Davut der, dini alet edenler saltanatın kendisidir, mana olarak tarihlerce asırlarca babadan oğula bırakılan yolsuzluktur, saltanat derken, krallık saltanatı, kraliçelik saltanatı, padişahlık saltanatı, ve günümüze kadar ulaşan saltanatlar adaletsizliktir yolsuzluktur, yolun yezitti demektir, mana olarak, saltanatın geçmişine bakıldığında, gök tanrısı der, mana ise gök baba anlamındadır, ol şahı merdandır, tüm saltanatı kaldıracak olan nesil temiz olan nesil benim zülbümden, mana olarak benim belimden gelecektir, mana olarak aileye verilen adalet benim doğru kıldığım doğru kılacağımdan şaşmayan azmayan demektir, şaşırılmayan doğru yönetme hakkına sahip olacak kimselerdir, kutsallığı ise, aileye verilen temiz zümre pak kılınandır, saltanat, kökleşmiş adaletsizlik yıkılacaktı, hiç bir halk adaletsizlikten olmayacaktı buyrulan, resulün adaleti Hz. Alinin evlatlarının adaleti, bağımsız hür, kölelikle kullukla olmayan ayrı ümmetler yaratılmayan, kutsallığın birlik iri diri hakimiyetin sahibini benimsetmektir, caba edenler ise, saltanatın varlığının terkedilmesi iledir, günümüzde demokrasi denir, demokrasi ise, adaletsizlik değildir, saltanatın temsilcileri makamını sürdüremezler, uğruna insan satın alamazlar, saltanatları uğruna pazarlıklar kuramazlar, saltanatları makamının sona ermesi demektir, Alevilikte saltanat asla kabul edilmez, saltanat insanları böler parçalar, insanları sınıflara ayırır, adalet düzeni istemeyenler imparator dikta saltanatların peşindedirler, saltanatlar demokrasiye insan haklarına ters düşer, saltanatlar bırakılan emaneti bilmez yok sayar, milli güçleri milli kuvvetleri direnişleri yok sayar saltanatlar, ulusun ve ulusların menfaatlerini bilmez tanımaz, halkın zafer kazanmasını istemez, saltanatlar, özgürlügün eşit hakların düşmanıdır, milli egemenliğin gerçekleşmesi, saltanatın yıkılmasındandır, devletlerin oluşması laikliği konusunda cumhuriyeti ile derece üstün kılınması sebepleriyle gelişmiş olan toplumların bile, inkilap hareketleri ile gerçekleştirilen birliğin güçleri ,dini din olarak görmüştür, siyaseti siyaset olarak görmüştür, dini ve siyaseti ayırmıştır, saltanatlar ise, dini çıkarları uğruna kullanılmıştır, siyasetleri de çıkarları uğruna kullanılmıştır, laikliğin ehemmiyetleri bağlılığı cumhuriyetin gelişimi itibaren yok sayılmadan milli değerlerin milli hâkimiyetlerin ilkesinin uygulanmasıyla başlamıştır, saltanatı yok sayar halifeliği yok sayar, hilafeti yok sayar, sevgi dininden kopanlar ehlibeytin bilmezler saltanat isterler, insanı asanlar kesenler yüzenler ,günümüzde din diye insanı boğazlayan yolun yezitleri halen saltanat peşindeler saltanat isterler, hiç bir din saltanatı kabul etmez, hiç bir yolun ereni iri diri olanı saltanatı kabul etmez, saltanat insanlığın, insan değerlerin menfaatlerle bağdaşmaması içindir, laikliğe çağdaşlığa düşmandır düşmanca tavırlar ile sergiler , yobazlığın yezitliğin k, saltanatları süresiz değildir sonsuz değildir zaferler kazanılamaz ,demokrasiyi temsil eden, saltanatlara dönmez, padişahlığa halifeliğe krallığa dönmez, demokrasi kudretle zorla alınmıştır, zorla kazanabilmiştir, ,saltanatta ise devletin ve dinin işleri birbirine bağlanmıştır, demokraside ise laik çağdaşlığın devrimlerinde, birbirinden ayrılmıştır, ulusal egemenliğin üstün kılınması sağlanması ile, sonsuzluğun yolu açılmıştır, mana olarak adaletin, ilahi adaletin demektir, ülkemizde laik cumhuriyetin gelmesi ile, şahsi hakimiyetin saltanatın sona ermesi gerçekleşmiştir, bir daha geriye dönülmesi mümkün değildir, hak eyvallah canlar pir ocağım Teslim Abdaldan aşk ile gerçeğe hü seyid benlim abdal hak eyvallah aşk ile gerçeğe hü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR