TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kat Siyaseti

KAT KARARGAHINDA PLANLANAN TÜRKMEN SİYASETİ 

       1) Ayaklanmanın hedefi, öncelikle Zile’ye gece gündüz gerilla biçim­inde, baskınlar düzenleyerek, Müftü, Kadı ve Askeri liderlere hadlerini bildirerek etkisiz hale getirmek. devlete de seslerini duyurmaktır, sonra da aynı baskınları Tokat ve Amasya üzerinde denemektir.

       2) Devletin Ayaklanmaya karşı olan tepkisini ve Halkın Türkmenlere karşı bakışlarını ve Türkmenlerin dayanışmasını görüp tetkik ettikten sonra hareketi biraz daha ileri götürerek Tokat, Zile  Yozgat ve Amasya’yı işgal ederek oralarda görevli bütün devlet yönetici ve memurlarını zorlayarak kendi saflarına geçirmek. Askeri kuvvet­lere el koymak ve bölgede egemen bir Türkmen beyliği kurup ilan etmektir. Türkmen halkı ancak o zaman zulümden kurtulmuş olacaktır. Bundan sonra daha ileri adımlar atılabilir.

       3) Bu bölgede Türkmenlerin Nüfusu azaltılmıştır. Ama Anadolu’da ve Trakya da, Balkanlarda çok sayıda Türkmen yaşamaktadır. Onlarla iletişim kurarak, dayanışma içine girmek, onların maddi ve manevi desteklerini talep etmek ve onlar vasıtasıyla Osmanlı hanedanı üstünde bir baskı unsuru oluşturmaktır. Bunun için Türkmenlerin yaşadıkları bölgelere saygın kişilerden heyetler göndermek temas kurarak halk oyu oluşturmaya başlanacaktır.

       4) Türkmen halkı eğitilip örgütlenecek ve ozanlar,şairler ve dervişler tarafından halk coşturulup yüksek bir güce eriştirilecek ve Osmanlıya karşı koyma ve korunma sağlayacak şekilde gizlilik ve sır saklama sağlanacaktır. Canını verecek sır vermeyecektir. Bu tarzda hareketi uzun zaman sürdürebiliriz.

       5) Türkmen halkı kendi ihtiyacı kadar tarım ürünü ve hayvansal ürün üretecek.Tokat, Zile ve Amasya’ya Tarım ürünü, hayvansal ürün götürüp satmayacaklar. Bu Şehirlere ekonomik Ambargo koyacaklar. Aç kalan şehirliler bizim varlığımızı anlayacaklardır.Ayaklanma’nın  bir  adı da   “Köylü  ayaklanmasıdır”. 

       6) Savaşımız Topluca saldırı savaşı değil bir gerilla savaşı türünde bir ani baskın ve yıldırma şeklinde uygulanacaktır.

       7) Ayaklanma’nın  lideri  Bozoklu Celal Babadır. Ayaklanma adına yapılacak her eyleme gizli karargahta bulunan liderler tarafından karar verilecek ve eylemin sınırları çizilecektir. Hiç kimse ve hiç bir gurup kendi başına eylem yapamayacaktır. Disiplin Dergah ve Tarikat disiplini içinde olacaktır. Uymayanlara çok ağır cezalar uygulanacaktır. Ayaklanma’nın disiplininden her lider sorumludur. Ayaklanma bir toplumun ayaklanmasıdır. Herkes aynı derecede fedakarlığa katlanacaktır derler.

       Anadolu’da Hubyar Abdal (Kalenderi  ve Haydari) Dergahından başka büyük bir dergah olan , hem Anadolu da, hem de balkanlarda Türkmenleri etrafına toplayan ve Osmanlı hanedanının saygınlığını kazanmış bu büyük dergahın başında bulunan Hacı Bektaş’ın  Çelebiler kolundan gelen postnişîni  Dede  Baba  Kalender  Çelebi’yi  mutlaka bu ayaklanmanın  içine  çekmeyi başarmalıyız derler. Bir de Malatya Türkmen Dulkadir oğlu beylerinin desteği istenir. Gerçi bu beyler Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in dayısıdırlar. Beylerin bazıları kızgındır. Binlerce Türkmen’in canına kıydığı için ve dedesini öldürdüğü için kızanlar vardır. Onun tarafında olanlar­da vardır. İşte alınan bu doğrultudaki kararlar üç şehir üstünde uygulanmaya kondu. Bir kaç grup gerilla gurupları ayrı, ayrı yönlerden Zile’ye girip yakıp yıktılar. Müftü ve kadıya göz dağı verdiler. Ayaklanma başlamış oldu.

       9) Son  Amaç  Anadolu’da  24  oğuz boyunu  içine  alacak  İlk  Türk  ve  Türkmen devletini  kazova  “Kat”  karargahında  kurmaktır. Bayrağını ve sancağını  dikmektir. Bölgede  Aile  devleti  Otmanlıya  son vermektir. Bayrağı   al ve yeşil  renklidir. Önce  Türklük  mefkuresi  en  yüce  değerdir. İslamlık  değerleri  sonra  gelen  Türk- İslam  sentezi, (halk  Müslümanlığı) İnanç  sistemidir.

     


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR