TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Çiçeğin Işığı

Çiçeğin ışığı
4 Mart 2014, 17:40


Çiçeğin ışığı

Çiçeğin ışığı, mana yazılarımdan,
Çiçeğin ışığı Alevilikte, zümre vardır temiz zümre pak, Kur’an müjdeyi vermiştir, Alevilikte hakka bağlanmak hak Muhammed aliye bağlanmaktır, Allah´ın rızasını kazanmak, Muhammed aliden kazanmaktır, ali evlatlarından kazanmaktır, yüzleri kızarmadan yüzleri kararmadan, yüzlerin kızaracağı kararacağı an gelmeden yüzlerin korunmasıdır, der yüzleri ak temiz olan nübüvvetin ışığında olanlar gerçeklerden olanlardır, iláhi adaletin kitabın bilenler sığınanlardır bırakılan emanete ters yüz dönmeyenlerdir, gerçek ile gerçek olanlardır

Çiçeğin ışığı, “âlemlere rahmet olan” ölmeden evvel ölen, rahmetin tazeliğini koruyan demektir, manada ise, gönüller yüce kılan, aşk ile boyanmıştır, kanı teni teri ol ehlibeytimden olanlardır, yüce beyan vasıtasıyla lütfedileni bilen bağışlananı bilen, yüceler yücesi Muhammed aliden birliğinden dirliğinden ayrılmayandır der, Allah’ı sorarlar, rengini sevgiden alan kanını sevgisinden alan, fedakâr olan Fahri-i Kâinat Efendisinden olandır, bir vücuttun bulandandır, iyi ahlakların iman ile kazanan sınavların kazanan ışığından mahrum kalmazlar, Resul-i Ekrem, ol nebi ol hak aşkına HÜ, insanı insani derecelerle üstün tutan hayatını daima Kur’an bağlı ehlibeytin ışığında tutan ümmetine örnek olan, cevherlere ulaşmaya çalışanlara kılavuz olan, rehber olan ol mürşidi kamilullahin ol veliyullahın ol aliyyülâlâ Alinin sultanı vekil-i Ulah’ın sultanların sultanı manada der, ol şefaatinden mahrum eyleme der, muhtaç olanlar hayırlı olanlar kur ´anı bilir öğrenir yaşar, müjdelendiği üzere beyan ayan edileni bilir, şefaat eder kıyamet günü olduğunda der, Kur’an ehli olan kimseye nübüvvetimle nurumla süsledim içine aşkı düşürdüm kaynattım çiğleri kaynattım der, ham idi piştiler pişenlerin askına Allah, der, okurken niçin zorlanırsın anlayacağın halde anlattım, zorlanmaman için anlattım, bak der ol güneşi, ol nübüvvetimdir, Muhammed’le alidir, hasanla hüseynidir, der salavat getir hak için zikredilen bin bir ismin hak için, ol çiçeğin ışığı, acılan sayfalarda kiramen kâtibin mutlak olan yerleşen sevginin, gör der güneş doğar batmaz, evine girer, pencerenden kapından, birde kapat pencereni evini gör odanın içinde evin içinde aydınlığı, bin bir aşk ile tevhidin varlığın aşkına yoktan vara gelenin aşkına sayısız ol nimetlerin efendisi rahmanın aşkına HÜ şekil getirmeyen haktır der, ibadetlerine sadık kalan haktır der, kimi yatar kalkar alnı yere gelir yüzü karadır yezittir yolun yezidine bağlananda yezittir, dili kem küm eder dili dolaşır, hakkı sevdirmez aliyi evladını sevdirmez, sana oku dediğimizde anda okur oldun, içinde aşk ile nur ile saçtık der kuran insandır, insanı okumak, yüzü haktır hakkı görmek, kelamı haktır hak ile konuşmak yüz yüze olmak ise darda durmak dardan kurtulmaktır, darında ol didarların niyazına hak ile gerçeğe HÜ, ali evladı evlatları sır içinde sırdır hakikati beyan eder delildir, hakikati ifade eder, gizleneni bilir aşikâr eyler, okunup anlaşılmasını hayata geçirilmesinden yanadır, kelimesinde kuranın hata bulunmaz, ali evladın gönlünde ışık vardır ışıkta hata bulunmaz “Kur’an-ı Kerim’den okur gözler açıktır, b sırrın bilir, dil ile okumadan özünden görür, kimi, mana olarak çözmek ister harfleri karıştırır, yolun yezitti bir kaç haf bir der, gerçeği bilmez, bir harften bir derya vardır bir umman deniz vardır, ol eyledik,

mana olarak çiçeğin ışığı, hak der, ben ışık olmasaydım bana aşk olan olur muydu der, bin bir sırrım var idi çözen olumuydu der, arılar gelimiydi der, bülbül gelimiydi der, gelenin gördüğü vardır gelenin erdiği vardır gelenin uzaklaşmak istemeden ayrılmadan şahdamarından yakınlığı vardır, mana olarak der, “Elif Lâm Mim” ,gözlerin ibadettendir, şekil yoktur gözlerin haktır perdesi yoktur, vücuttun ibadettendir şekil yoktur vücuttun pak haktır, sohbetin muhabbetin pirin nefesi ibadettendir şekli yoktur der, Allah Muhammed alinin ali evladın sevgisin kazanmayanlar lanetlenmiştir, buyurur onlar yazık ettiler kendilerine, iki cihanda lanetli kaldılar, onlar sonsuzluğun cehennemini kazandılar, buyurur, sev sevdiğimi sev Muhammed alinin sevdiğini, seven ibadet içinedir, mana olarak hak sevgisi olan insan kırmayan incitmeyen insan boğazlamayan der abdestlidir, mana olarak temiz kıldık der ol temizlerdendir şahdamarından bize yakındır der, gönlünde hakki bilen hakkı zikreden ibadetidir, hakka koşan hakkâ yürüyen ibadet içindedir, ibadetten paylarını veren fedakârlığını verendir der, edepli Erkanlı itikatlı ilahi Kemal’in hakkı için der, sevdiğimin ameli sevgidendir bana sevgidendir der, hak eyvallah gerçeğe kadim basanlar aşkına HÜ bismişah bismillah Pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah mümine ya ali ya hak Muhammed ali seyid pir benlim abdal iri diri ol postun aşkına ali kurandır kuran alidir, yolun aşkına hak eyvallah gerçeğe HÜ,

Hasan Aksu/Almanya/Hannover/04.03.2014

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR