TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi

Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi
9 Nisan 2014, 14:44

Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi

Uluslararası dayanışım, katkı birlik destekleyici işbirliği ile kardeşliği yolunla birleşen  halkların çıkarları zarar getirmemek, kültürüne diline medeniyetine zarar getirmemek değerlerini korumak ön plana çıkartmak, zenginleştirmek yok edilmesine parçalanmasına yozlaşmasına karşı çıkmak önlemek adımlar ile geleceğe bakmak yürümektir,

Alevilikte bırakılmış olan emanetler ile yolunda etkileşim kalıplarını bulmak gelecekteki öngörü önyargıları kaldırmak genel prensiplere ulaşmak çalışmak zaman harcamak yılmamak cabada başarılı olmak umulanı beklemek bütünün tanımlanmasını yapmak özgürlük sınırlarını çizmekle başlar kavramsal metodolojik sorunlarını birlikte getirir çözer birlik hareketle dergiler temalar makaleler kitaplar küçük rehberlikler yazılır filimler hazırlanır, tiyatro sahneleri hazırlanır sanatkarlar sanat adamları ilim adamları  yetiştirilir , spor gelişmeleri düzenlenir yapılır yazar ozanları ile kitap çevirileri ile birbirlerini tanırlar bağlanırlar ne kadar faaliyetler varsa açılır şerre dayanmayan hayrı dayanışmalar sergilenir, akademik disiplin olarak bağlarını sosyal bağlarını sosyal gelişmelerini ele alır şekillendirmeden, süfyanlıkta namazın şekillendirildiği gibi şekillendirilmeden süfyanların yolunu kapatmaktır yezite lanet okumaktır, tevella teberra bilmektir, devletlerin almadığı alamadığı ulusa üstünlüğü halklar alır davalarını halklar alır yürürtür, birbirine kin nefret beslemeden ,ikiliği yok sayarlar, aralarını ayırmadan iç çizgileri ile diş çizgileri ile ilgili organların organizasyonu dayanışması ile  belirleyen insani coğrafya ekonomi kültürel medeniyet diller farklılığı gözetmeksizin yakınlaştırabilmek, devletlerin alamadığı alamayacağı , olunmaz denen faktörlere uğraşan dalı olarak tanımlanır, insani kabul makbul tabii tanım denir kardeşliğin arasına girilmez bozulamaz hükümleri getirmektir politik siyaset birimler ile hükümetlerin devletlerin aldığı kararların yanlışlığını fark etmek farkına varmak karşı gelmek arasındaki yanlış çizgileri doğurtmak kılı kıldan manada ise kıl payı şaşmamaktır manada ise, devletin alevisi olmaz, cami cem evi cem evi cami diye adlandırılan devletin alevisi olmaz,

Alevilik devletin tekeli değildir ve hiç bir devletlerin başa gelen hükümetlerin tekeli değildir olamaz, Alevilik hak Muhammed Aliye bağlıdır bırakılan emanetlerdir, dünya halkları ise felsefelerini geliştirirler ulusun uluslara bakimi bakışı değişir, zenginliğine girer yobazlaşmaktan kurtulur, yolun yezitti olamaz, zaman zaman devletlerin hükümetlerin iç diş politikaları siyasetleri değişse bile asla, yolun sürenlerin birliği değişmez kimsenin tekeli altına giremez alet olamaz, ehlibeytine kurana bağlıdır, devletler hükümetler otorite yapımını bozmak isterler Aleviliği bırakılan emanetleri şekillendirmek isterler yasalar getirirler acımasız olurlar, uluslararası ihanetlere vahşetler katliamlar evet derler günümüzün dünyasında buna benzerleri çok yaşanmıştır,

Aleviliğe karşı katliamlar soykırımlar sürgünler, bu devletler veya hükümetler yaptıkları ihanetleri başkalarına mal etmeye kalkışmaktalar, ülkemizde ise, cumhuriyete mal etmek istemekteler, cumhuriyetin çizgisinde temelinde böylesine bir anlaşma yoktur, din ayrıdır siyaset ayrıdır, cumhuriyetin çizgilerin bozulmazlığı temelin yıkılmazlığı vardır, bu güçler iktidarlar gelir geçer ama yaptıkları hiç bir zaman cumhuriyete mal edilemez veya dış ülkelerde gelen iktidarlar siyasetçiler hiç bir yazamam yaptıklarını halkına mal edemezler halkı suçlayamazlar,

Aleviliği  suçlayamazlar, hale dünyada bunları uygulayacak merkezi bir güç vardır o güç ise Amarikadır, ulusal birliği yok sayan, halkların kardeşliğini dayanışmasını özgürlüğünü yok sayan, din adına Ilımlı İslam diye getirdiği dinin kabul etmediği Aleviliğin kabul etmediği edemeyeceği dayatma bir dindir, bu din süfyanlıktır, yezitliktir yolun yezidine lanet olsun, bu kurallar diye kendi çıkarları uğuruna başkalarını harcayanlar diğer ülkeleri işgal edenler, köle yaratanlar, büyük çıkmazların içindedirler, kendileri anarşik gerici terörist toplumlar yaratarak, dünyada kendi dengelerini elinde tutmak isteyen ölçüde politik çalışmalarından geçirirler, kendi destekleri olmasa yalnız bırakırlar, dünyada Alevilik birdir, yalnız değildir yalnız bırakılamaz, ulusların kardeşliği birliğimde çatısında böyledir, felsefe Ekollerinin bozan, pazarlık ekonomik diye işğalçı güçler uluslara bakışı gelişimi ayrıdır çok farklıdır, değişen dağılan ülkelerinde dağılma sebepleri İse birliğin birlikten çıkmasıdır, birlik gücünü tutmamasıdır,

Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi, sınırların gelişimi kaldırılması, halkların arasında birliği destekleyici temellerini koruyucu olmadığındandır, yıllardır bu yanlış siyasetler sınırlar çekmeler bile halkları bölmüştür, dünya aydınları, laik çağdaş olanlar, Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi  Disiplinin çerçevesi aktörlerini aydınların laik çağdaş  merkezlerin bir arada olması ülkelerin kardeşliği ulusların birliği aktörleri olmuşlardır, savaşa karşı soykırımlarına karşı en küçük görülmez olaylara bile karşı çıkan açıklayan yayının basının medyanın yasaklarına rağmen devletlerin hükümetlerin halkları birbirine düşman göstermesine rağmen, aydınlar bir olmuş kenetlenmiştir örneğini iyi vermiştir ulusların bir ,Felsefe Ekollerinin Uluslara Göre Gelişimi ,zarar olmadığını sergilemistir,cok büyük faydaları dokunmuştur Aydınlarımızın , ise yarar tanımı ise aradaki sorunları çözerek ,neyin kabul edileceğini neyin kabul edilmeyeceğini yolun neyi kabul ettiğini insani ilişkilerin etkileşimlerini belirleyen faktörlerini göstermiştir cabasını vermiştir, devletin ve hükümetlerin analiz düzeyleri yoktur, halkına halklarına uluslarına nedeni ise, onlar birlikten yana değildirler, halkına ulusuna uluslarına ihanet edenler bağışlanamaz, ulus devlet her zaman uluslar üsttü olmuştur uluslar ise üstünlüğün çatısında temellindedir, hak eyvallah gerçeğe hu pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile seyit pir benlim abdal aşk ile gerçeğe hu mümine ya Ali ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR