TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Velayeti Fakih

 • Velayet-fakih,
  24 Mart 2014, 19:10

  Velayet-fakih,

  Velayet-iFakih, mana yazılarımdan Alevilikte, ancak bir şartla kabul edilir, hak muhammed aliye ehlibeytine kurana bağlı kalmak ve bağlılığını sürdürmek temeli ise saglam atılan temeller üzerinde inşa etmektir ve kendini din büyükleri, manada ise imametin emirleri önderleri yolunda kavramın anlayışı, islamiyetin gercek anlayışı İslamiyet’ten kopmamaktır, mana olarak ta Alevilikte aliden kopmamaktır, imamet imamların postudur, belden gelenlerin yolun sürenlerin postudur, mevki makamı ise din adına kullanmadan dini siyaset etmeden, dini allah Muhammed ali adına karalamamak, yalan konuşmamaktır Alevilikte eline diline beline sahib olmaktır, Velayet-iFakih,günümüzde çok farklıdır, kendini siyaset içinde bulmuş hem kendini siyaset ile din ile bağlamış yerini almıştır, çoğu zaman kuran temellerine dayanmayan İslam’a dayanmayan islamla bir ilgisi olmayan, islam adına ilimli İslam’ın amarikan adına dayatma İslam’ın çıkması ile, Velayet-iFakih, bozulmuştur, yolunu sürenler illahi bir mevki makam sahibi değil artık imamet yolunda değil artık, kendini diğer siyasetlerin çıkarları uğuruna harcatmıştır, ve kuklası olmuştur, bu kişiler kendilerini bir elçi görmüş elçi olmadığı halde mevki makam sahibi olmadığı halde kendilerini öyle görmüşler, üstün görmüşler, o zaman ise batıl olmuşlardır, rabbin dilediğini yaratır, yaratmıştır, sen gemisine binenlerden olacaksın der, manada ise gemisi ehlibeytin gemisidir, batıl olanlar ise gemiye binemezler kurtulamazlar kurtulamadıkları gibi kendileri ile olanı batırırlar kurtaramazlar Velayet-iFakih,manda ise tanır istediğini seçer ve seçmiştir der, manda ise on iki imamları gösterir, emirlerine uyulmasını emirlerinden çıkmamasını belirtir ,delil olarak bırakılan emanettir der, Velayet-iFakih,farkla imanla vicdanla yalanla ikrarsızlıkla karşılaştığında ,kendini bilmezler pak olmayan pak soydan gelmeyen zümresi temiz olmayanın yolu kabul edilmez der,manada ise bak onlara vahiy derler geliyor halen gelmekte delilleri yoktur ,iláhi bir yönlendirmede bulunanlar ise kendileri iláhi bir yönleri yoktur,manada ise peygamberini terketmis yolun yezitine bağlanmıştır Velayet-iFakih,manada ise hükümlerin hükmü olandan yanıdır ol adalet sahibi Aliden ol demektir, sonu olarak der Allahtan başka yoktur, günümüzün dünyasında ise, kebesi Amerika olan ilamdan ayrılan İslam dışı olan Alevilikle hiç bir ilişkisi olmayan ,bu hükümlerdeyiz bulunuyoruz der ama yanlıştır yalandır, Velayet-iFakih,manada ise der bir zincirleşme vardır, ol zincirleşme ise on iki imamların yoludur, manada ise lanetli olmayan lanetli kalmayacak olandır, Velayet-iFakih, bazi ülkelerde bu anlayışlar ayrıdır, nedeni ise devletin siyaseti ile dini yönetmesindendir,devletin her ikisinide kendi çıkarları uğruna yönlendirmesidir, manada ise der, imamların her biri gelecek olanı belirlemiştir söylemiştir delil olarak göstermiştir, Velayet-iFakih,devletin anlayışında ise farklıdır ve terstir, ancak devletin iktidarı der ben belirlerim, manada ise belirlemesi kendi zihniyetinden olması kendi çıkarlarını korumasıdır,
  "VELAYETİ FAKİH" İKİNCİ BÖLÜM
  Velayet-iFakih, gerçek anlayışta ise kurana bağlar günah ve hatadan kaçınır, insanı yoktan var edeni der aşkına der korur, korunmasını insanlığın ister, korunması için iyiliğin kötülüğün açıklamasını yapar yolun yezidini terk edin der, yolun yezidine lanet okuyun der, Velayet-iFakih,manda ise ,seni der on iki imamlardan bir olan gelecegini belirledim der,seni insanlara imam kılacağım sen alinin belinden yolundansın ,ali neslinden tükenmeyecek olan nesilden seni yarattık der,allah zalim ile âlimi secer ,zalimden olmaz âlimden olur ,ehlibeytimdenim ben der, Velayet-iFakih.manada ise faziletin yaşayan yaşatan tevhid sahibi yolun cağın en üstün olanı manada ise,cahillerden olmayan ,cahiller ile iş birliği yapmayan, kitabını bilen ayetlerini mana olalrak okutan kuranı yaşatan egiterek insanları mevki mertebeye ulaşmasında irşadın olmasında Kitap’ı ve hikmeti öğretmek ,belden yoldan geleni göstermek ile sorumludur,gönderilenleri bildirmek gelenleri bildirmek ile sorumludur, devletin zengin olmasıyla halkın fakir bırakılması değildir, siyasetçilerin veya din adına siyaseti ile dini bir yürütüenlerin zenginleşmesi halkın fakirleşmesi değildir halkın bir olmasi bütün olmasıdır iri diri olmasıdır, Velayet-iFakih, manevi ve maddi âdil, takvâ sahibi, hukuk âliminde ise üstünlük sahibi eşit olan, sii anlayışında ise merkez halidir,devleti islam der, manada ise merkezden yönetim, sorumluluğunu üstlenendir, , Alevilikte ise merkez sahibi anlami ise dört kapı kırk makam pir olanların meclisi demektir, Velayet-iFakih,şiir ile islam arasında ise yolun belirlemesi der,ve belirlenmiş olan mehdi gelecektir, ol doğrudur,gelecektir, Velayet-iFakih,alevilikte ise post ile gelir, belirlenir, babadan oğula değil, pirin seçtiğidir, ker belanı seçtiğidir, zahir batının seçtiğidir, ol levhi kalemin aşkına hü, nübüvveti eksilmeyecek olanın hakka hak Muhammed aliye teslim olanın kaydında seçili olandır, ol makam ise pir makamıdır, Velayet-iFakih,manada ise ümmetin menfaati der,ümmemtin gelecegi der,ümmetin kurtuluşu der, ne yazık ki bu anlayış halinden çıkmıştır, ümmeti gözetlemeyen değerlerini korumayan, ümmetin geleceğini görmeyen ümmeti bataklığa götüren bir din ve siyaset kavramı halinde çark olmuştur dönmekte yıkılacaktır, Amerika’nın belirlediği bir kanlı çark olmuştur, Velayet-iFakih, hak Muhammed aliye karşı gelemezsin, kurana karşı gelemezsin, Amerika’nın belirlediği İslam olmayan ılımlı İslam’da ise, benim bilmediğimi seçmediğimi der tanımam tanıma benim sevmediğimi sevme der, benim savaş açtığıma savaş aç der, manada ise insanı boğazlamak demektir dinde yoktur, Velayet-iFakih, şiir İran anlayışında ise devletin din ile siyasi yapımına karşı çıkamazsın, bir yürütüldüğünden, manda ise, eğer temele dayanamayan ve hususlar var ise zararlar var ise zerrece gördügün bir hal var ise karşı çıkmaktır, yolumuz kabul etmez, yolumuz yezitten olanı kabul etmez,yolumuz, Velayet-iFakih,manada ise devlet ümmetin elinde olacak der,manada ise,ümmet ise atasına bağlı hak muhamemd aliye kitabına, manada haktır, hak olmayan ise, eğer bir ülke teslim olmuşsa amarikaya kuklası olmuşsa zaman ümmetçilik vardır, ayrı gayrı olmak vardır, zalimden yanı olmak vardır toprağının işgal edilmesinde başkaldırmamak isyan etmemek vardır, o zaman manada der, toprağını işgal edene karşı kazanacaksın savaşacaksın, ayrı gayri bir ümmetçilik olmaz, kimin ümmetisin bileceksin, kebesi Amerika olanın ayrı bir getirmiş olduğu demokrasi diye yutturduğu, anlayış ,bu ise İslam’a terstir, Aleviliğe terstir, nedeni ise din dışıdır, insanı ezmek sömürmek topraklarını işgal etmek insanlığa yakışmaz, şerefini satmakta insanlığa yakışmaz Velayet-iFakih, anlayışında ise güven verdiğine güven der güvencini sarsma der, güven ise ,devletin devlet olmaktan çıkarsa, topraklar işgal edilirse o zaman yatın kalkın dua edin denirse doğru değildir olamaz,kabul edilemez, ifade savunma fikir düşünce özgürlügü aydın olmanın aydın çağın üstünü yakalamaktır, ilimle bilimle yol iledir,kemale erdirmektir ,insan varını insanın ruhunu ise hakka erdirmektir, ahlaklarını güzelleştirmektir, cahil etmemek bırakmamaktır, amel-i Salih etmektir ,manada ise imamete sahip çıkanlar mümindir, inanandır, Kâbe ise Alevilikte gönül âlemin kurduğu haktır hak ile olmaktır, zikredilen ise haktır Allahlın bin bir ismidir, hak eyvallah ol bin bir ismin aşkına kitabin hikmeti pir nefesin verendir,ömrünü yolunda nefesini temamlayan son görevinde alnın açık nübüvvetinle hakka yürümektir, üstün vasıflar mümin olmaktan eline diline beline sahip çıkmaktan emanetinin hak bilmekten korumaktan geçer hak Muhammed aliden hak eyvallah gercege hü mümine ya ali pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah gerçeğe hü seyid pir benlim abdal hak eyvallaha gercege hü mümine ya ali ya hak Muhammed ali ,ya HÜ
 •  

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR