TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Ali'nin Bilgeliği

Iman Ali’nin Bilgeliği
7 Şubat 2014, 17:03

Iman Ali’nin Bilgeliği

Iman Ali’nin Bilgeligi, Alevilikte İslam dini kökünden Aliye bağlıdır, Ali kuran, kuran Alidir, Ali İslamın sancağıdır, Ali bilgeliği, dünyada yaşayanları nefsine uyanları, lanetlenenleri korkuya düşürdü, ciddi sıkıntılara düşürdü, geleceğini bildirdi, yolundan dönmesini eğer dönmese hakka bağlanmasa, Allah Muhammed den olmayacağı kuranı ve bırakılan emaneti kabullenmeyeceği lanet halkasından kurtulmayacağını açıkladığından delil ile kanıtladığından, ol vasıf Ali’nin Bilgeliği, onca yaşamış olanları bildi gördü kendisinde doğru yolu belinden gelen evlatlarını da yetiştirdi, yezite biat etmeyin, belden bağlanmayın yezittin yolunu terkeydin lanet edilenlerden olmayın emretti,

Hasan aguyu içti Hüseyin yezitte biat etmeyenlerden biriydi, kerbelada şehit düşenler yezitte biat etmeyenlerdendi, dünyaya hâkim olan adaletsiz olan dünyanın krallığını istedi, sonsuzluğun tahtını istedi süfyandan devam eden muaviyeye gelen yezitte bırakılan miras, Allah yolunda hakka Muhammed Aliye bırakılan emanetlere savaş açmak için maddi ve manevi güçlerini sergilediler, katliamlar soykırımlar ile dünya hükümdarlığın eline geçirmek isteyen zihniyet lanetlenmekten kurtulamadı,

Nübüvveti olmayan yüzleri karardığıda, elsiz kalanlar oldular ,belden olmadıkları gibi, yoluna bağlanmayan iri diri kalmadı şefaatın bulamadı,,, Ali’nin Bilgeliği, aliden evladından olanlar canım sana feda olsun dediler ikrar verdiler iman ettiler edebine erkânına uydular, yerde yatanların kemiklerin sızlatmadılar, emanetlerin korumaya yeminli olanlar, her türlü acıları zulümleri gördüler yaşadılar, yeziti kabullenmediler yezitten yana olmadılar, yezite elini vermediler, yezitten olan öldüğünde yerini hemen başa gelen yezit doldurdu, eli kanlı ile çarkını kanlı dönderdi, ehlibeyti yer yüzünden silmek istediler, sürgünlere katliamlara kerbelaların yaratmasına sebep oldu,

Imam Ali’nin Bilgeliği, her zaman doğru olduğunu kanıtladı delilini ortaya koydu çırasını uyandırdı, insanlık yolunda kişiliğinde geri adım atmadı, onurun şerefin korudu, babadan evladına bıraklan yol ile Aleviliğin süre geldiği emanetleri devredildi, manevi değerleri korundu, Muhamamed Aliden olanlar , yoluna ihanet etmedi, Alevilikte aliye evladına bırakılan emanetlerine bağı kalındı, belden yoldan gelenler bağlandı, nurun ışığında

Imam Ali’nin Bilgeliği, tasafufta bile kendini görsetti, hak olarak keramet ehlinden olduğunu, yolun yezidinden olmadığını olamayacağını görsetdi, divan edebiyatında görsetti, evliya erenleri veli zatlarını bildi ilmi ışığında var olduklarını gördü, post sahipleri sultanlar veliler, bağlı kaldığı imamlara halifelerini bildi, hazret olduklarını bildi, Alinin yakınlığından halk ile içinde halkınla olmasından , aleviler şek şüphe etmedi ve şek şüphe getirmedi, hakikatin bilgisi ışığında gerçeklerin zümrenin ışığında, ehlibeyt kavmin topluluğunda, kültürün medeniyetlerin kurucusu ve içine aldığı yok etmediği sahip çıktığı ayrı gayri coğrafyanın dillerini ırktan renkten mezhepten gelenleri yalnız bırakmadı ezilenlerine ezilmesi için izin vermedi, sömürülenlere ,sömürülmesi için izin vermedi, insanı insana kul köle olmasına izin vermedi, diğer dinlerden olanlarda bildi, zülüm etmedi, haklının mazlumun teni teri pak olanın yanında davasında oldu, savaş açmadı katliamlar etmedi soykırımlar etmedi, Aleviliğin eline geçirilen topraklarda adaletli olanlar vardı her zaman olacaktı, ışıkla dolan ışıkla aydınlananlar gönül ışıklarıyla aydınlananların yanında oldu, halkı kendinden gördü, halka zülüm etmediler, halka zülüm edenleri bağışlamadılar, ayrı ayrı kıtalarda Muhammed Aliye ehlibeytine bağlılık daha arttırmak

Ali’nin Bilgeliği, doğrultusundadır, âdemden Muhammed kadar ilmin yolunda ışığını gör setti kapısını açtı, ilmin kapısı benim diyen alidir, ilmin şehri alidir, Muhammed buyurdu ilmin kapısı alidir, ilmin şehri benim diyen Muhammed hakkın ışığında hakikatı ile dünyada yaşayan insanları bir araya getirdi, ayrılıkları kadırdı ,insanlar arasına çekilen sınırları kaldırdı perdeleri açtı, duvarları yıktı ,nefreti kadırdı bencilliği kaldırdı, köleliği kadırdı, insanın kendi zehrin aşkın meylinde dümenin potasında insanın düşünmesini iyiye düşünmesini iyiye açılmasını akıl fikir ile kendini geliştirmesini ışığında çalışmasını karanlığından kurtulmasını geleceği ise bahşedilen cennete kavuşmasında kapının açılacağını vaat emişdir,

Ali’nin Bilgeliği, Allah dostu Muhammed dostu yolunda olanların alın teri dökenlerin dostu, ezilenlerin gariplerin masumların mazlumların dostu olmuştur, imam Ali’nin Bilgeliği, yoktan meydana gelmenin, sırlar içinde var olmanın, kün demekle bezme-i alemde var olmanın kül olmanın aşk ile edebe erkâna uymanın dört kapıdan kırk makama ermenin, özünü buldurdu, ruhsal olarakta yanılmaz şaşmaz kılı kırktan bölmeyi doğru kılma müstakim kılmıştır,

Iman Ali’nin Bilgeliği, aliden evladına bırakılan ilim yol faziletleridir, tevhidin varlığıdır, tanrıyı bulmanın içinde bulacağını sevgi ile sevgi inançınn öz itibari ile kazanılacağını görsetmiştir, Iman Ali’nin Bilgeliği, hakka doğru giden yolda yolları bir eyleyen, kapıları bir açandır, kalp insanın özündedir, Kâbe insanın özüdür, dünyanın ana merkezi insanın özüdür ruhudur, felsefesi İslamiyet’in kurucusu ve İslamiyet’ten evvel alevi olan Hz. ali, ahlak devrimini ebedin devrimini iman ikrarın devrimini özgürlüğün devrimini getirmiştir bahşetmiştir, Iman Ali’nin Bilgeliğine ,bilmek istersen Aliye yönlenirsen bilirsin, Aliye gidersen bilirsin, kapısını acarsan bilirsin, hakkı aramanın özdeyişiyle kerametlerin mucizelerin delillerin temelinde tüm Alevilik vardır, Alinin birliği dirliği vardır, canlı cansız enerjilerin kaybın var edenin temelidir, defterin dürenin açanın okuyanın nefesidir, gören gözetenin yakınlığın insanlık derecen bilendir, sevgisiz yol olmaz sevgisiz adalet eşitlilik olmaz, fedalarlik olmadan, cennet olmaz, laiklik .çağdaşlık devrimin getirmiştir, -kıyafetler hakkında bile laik olmanın çağdaş olmanın biçimine değer verilmiştir, insan içinde iyiliğin ve kötülüğün bulunduğu, insan gelmekle bir daha anadan doğar gibi pir huzurunda doğması ile farklılıklarını görecek gerçeklik çıkacaktır, dünya devrim hareketlerinde reddedilmez ilmidir,

Imam Ali’nin Bilgeliği, olmadan olunmadan, kavramsız ve yaşanılmadan kuran evvel ölmeden sahip olunmayacağını görsetir, kendini yeniden bicimlendiren, bağlılığı ile kurana yoluna emanetine kendini ayaklar üstünde tutmuştur, asırlardır tutmuştur, Iman Ali’nin Bilgeliği, sevgi bizim dinimizdir, Allah Muhammed bizim dinimizdir, insanın enginliği ve olgunluğu olgun haline gelmesi erdemliği, erişmesinde insanlık mertebelerinde, Imam Ali’nin Bilgeliğindendir, pir nefesindendir Allah eyvallah aşk ile pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile niyazlarınız hak Muhammed aliye ola, Iman Ali’nin Bilgeliği, ile dünyanız değişe ahiretiniz cennet ola, evinize ocağınıza nur yağa nurlar saçıla, Nübüvvetin aşkına seyit pir benlim abdal hak eyvallah dil bizden nefes pirden ola, gerceğee hü, yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR