TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Sınıf Çatışması Eleştirisi

Sınıf Çatışması Eleştirisi

24 Nisan 2014, 17:09

Sınıf Çatışması Eleştirisi

 

Sınıf Çatışması Eleştirisi, mana yazılarımdan, Alevilikte, sınıf çatışması olamaz, alt üst sınıf diye bir sınıf yoktur tek sınıf vardır eline diline beline bağlı kalanların, birlik sınıfı, iri diri kalanların sınıfı, bir vücudun bulanların sınıfı,  belden gelen yolun süren yolunda ser verenlerin sınıfı sınıfları bölenlere karşısında birlik mücadelesi vardır, çok farklı çok çeşidi birbirinden uzaklaştırmak bir araya getirmek istemeyenler parçalamakla yok etmek ayakta durmalarını önlemek isteyen güçlerin getirdiği revizyonizm güçtür, fırsatçılık,  feodalizm güçtür faşizmin emperyalizmin getirdiği ayırımcılıktır, bu güçler din dil irk mezhep renk ayırmakla, birleşmelerine karşı çıkmak birliklerini dağıtmak parçalamak, güçlerini kırmaktır, sınıfın içinde sınıflar ilkesinde sınıflar var diye yetiştirilen gençler toplumlar uluslar her zaman kendini kaybetmiştir, kanların dökülmesi ise toprakların ayrılması sınıfların parçalanması aralara duvarların çekilmesi ile insanların güçleri Kırılmıştır, Çıkarları uğruna, kendi kitaplarını yazarak sahte belgeler düzenleyerek sahte Hadisler yazarak, farklılıklarını öne çıkartmak isteyenler tarihe büyük açılar açmışlardır ideolojilerin sonu yoktur ayrımların ayırımlardan yana olanların sonu yoktur, insanlığa düşman çağdaşlığa düşman insanca yaşanılmasına düşman, düşman güçleri bir tutabilmenin içinde olanlar batıyı diri,  Amerika’yı diri çıkarları uğruna kendilerini yok edenlerdir, kuklası kölesi olanlar ırkçılığa yol açanlar tek milliyetçiliğe yol açanlar dünyada tek bayrak gibi veya tek inanç gibi süfyanlaştırılanlar ise tek din gibi tezleri gelişiyor kan ile beslenenler dünyanın düzenini yıkarak kendi otoritesiz adaletsiz düşenlerini getirerek ayakta tutmak ayakta hayata yerleştirmek isteyen tutumlarıdır, bunlardan uzak kalınması uzak durulması yer verilmemesidir, bunlar insanlık arasında tüm medeniyetleri yok ederler tüm kültürleri yok ederler tüm dünya zenginliklerini yok ederler tek dil tek yol diyen tek inanç diyen tek tipi varlıkların zihniyetlerin ideolojik siyasal din ve ekonomik olma özelliğini taşırlar, diğer özellikleri kaybettirirler unuttururlar baskı zülüm katliam ise soykırım ile asimilasyon ile dünyada tek lider, kanlı cağda ise modern olmaktan ayrılır geriye dönen olur, güç dengesini değiştirir, dünya güç dengelerini yok eder yıkar, insanlığın etkisini yoluna bağlantısını yıkmak kırmak isteyen siyasi dini gücünü sağlar, kuklaları yandaşları yalakaları yayını basını medyası ile yerini alır satın aldığı güçler ile ihanetine vahşetine acımasızlığına devam eder, Kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde bile komşularındaki zararları bile kendi mal olur, yaratmış olduğu haksızlıkların patlaması yaşanılır, iş birliğine giden güçler ise, çıkarları uğruna anlaşmalar, toplumları bölmek parçalamak ayakta durmak için, tahtına köşküne bağlanmak ciddilerini korur yoğun çatışma içinde bulunur gerçeğe yol alanı gerçeğe adım adanı kabul etmez yok eder infaz eder İç savaşlar yöresel savaşlar çıkartan terör yetiştiren olur, dünyaya baskı gözdağı vermek için saldırırlar diğer ülkeleri yıkarlar dağıtırlar parçalarlar, kendi niteliğini kabul ettirmek kendi baskılarını adaletsizliklerini kabul ettirmek, dünyada bir benim yasam yürütmem yargım adaletim diyen zihniyet olur, savaşlar ise ayrımın savaşı, çok farklılıklar taşır, silah ile yıkmak ister,  uyuşturucu ile yıkmak ister birde toplumları kardeşi kardeşe düşman ederek ayırımlar yaparak yıkmak ister, dünyada kendi merkezini kuran kendini lider görse ten kendini il ebet kendinden sonra gelenleri il ebet lider olmasını isteyen babadan oğula bırakılan taht gibidir devamlılığını ister kendi özellikler ile barbarlık ile iç içe geçtikleri bölgelerde kendini merkezi olarak kendini ilan eder lider olduğunu tek başında lider olduğunu kabul ettirmektir savaşı, maddi manevi savaşı da birlik olan gücünü yıkmak içindir,

Yolun yezitti, izzettin futtular yezit devletin çalışması ile projeleri ile Sınıf Çatışması Eleştirisi. Kendine taht hazırlamak, tahta kalmak, tahtan inme korkusu ile yaşamamak, kan dökmek isteyenler, süfyan olanlar yolun yezitleridir, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine,  Sınıf Çatışması Eleştirisi. Sağ olsun sol olsun yâda 72 yoldan mezhepten olun tek çaresi ise bir olmaktır atanı vatanı bayrağını sevmektir yoluna bağlanmaktır yol ise bırakılan emanetlerine bağlanmaktır Hak eyvallah birlik olanlara iri diri olanlara yolun erinden pirinden olanlara hak eyvallah aşk ile gerçekte hu mümine ya ali lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine aşk ile pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah aşk ile seyid pir benlim abdal aşk ile gerçeğe HÜ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR