TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Dal Verme

Dal Verme, mana yazılarımdan,
25 Ocak 2014, 00:22

Dal Verme, mana yazılarımdan,
Dal Verme, sorarlar bir ağaç ise neyin ağacıdır, ağacın dalı kimdir, dal verme, akrabalıktır, yakınlıktır, şahdamarından yakın olandır, dal verme
Alevilikte, teni teri güldür, gülün dalında budaktır, gülünü seven tikenin dokunursa acıyı duyar hisseder, üzerinde titrer, dal verme duacı olmaktır, ağacın dikerse dal vermeli, dalın verenin meyvesi de olur, dal verme, anlamı, elin vardır el olduk, kolun vardır dal olduk, dal verme, el ayak olmadır,

Alevilikte, nizamin köprüsüne dal vermektir, dal ola direk ola denir, dikilsin köprü, geçilsin diye dal olmaktır dal verme, direk olmaktır, köprünün direği olmaktır, hakka yürürken hangi kapıyı acarsan o kapı hakkın kapısıdır, dal vermedir, hakka yürüdüğü her yollar hakka bağlıdır, yolunda dal vermedir,

Alevilikte, kendine güven vermektir, içi boşlukta kalmamaktır,

Alevilikte dal verme, okula gidersin okul demek, dört kapıya kırk makama ve mevki ye hazırlıktır, eline diline beline sahip çıkarak, yazılmadan evvel dal vermektir, mana olarak okuma cağına gelmiş okuyacaktır, kitabın emanetin bilecek sahip çıkacaktır, kayıt olacaktır, diplomasını da , dal verme ile alacaktır, ali aba belden yoldan gelenin sürenin nesnenin mesajıdır, unvanıdır, hazırlığına adımını atmadır, hazırlığında başarılarını göstermesidir, dal verme sınava girmeden evvel, yetiştirmedir, yetiştirmenin sonucunda sınavdan geçirmedir, bir ağaç gibi yapısındaki, kulluğundaki nesneyi gösteren, bütünlüğünü koyar, dal verme, iyi duyguların, iyi amellerin oluşmadınsa irşat olmada oluşmasında adımların başarılarıdır, dal verme anlamı yaşına değdi, yaşına değecek, yeşeriyor, kuru olmaktan kurtulmaktır, kur ağaç varacak düştüğü yerde yeşerecektir dal verme, dalında o topraklarda kök salacaktır,

Alevilikte, kök salmakla dal vermek, alevi ocağına evladı seyidlerden belden gelenin yolunu sürenin devamlılığıdır, dal verme de öğrenime ara verilmez, yolunda yürüyendir, Alevilikte dal vermekle budak verme arasında fark vardır, dal verir, budak vermesi ise zaman alır, evvel kök saldığı gibi dalını vermesidir, dal veren meyve verendir, kısa dal vardır uzun dal vardır, orta dal vardır, dal verme deyince dallar birdir, meyvenin yoğunlaşması hamlıktan kurtulmasıdır, eline gelmesidir, dal verme, ağacı ile meyvesi olan beslenen ruhun aşkı bakımından gıdası aştır gönlü gönül gözü aşktır, dal verme ,

Hızır’ın uğraması ile bolluğa berekete işarettir, verilen duasıdır, dal verme, buğdayın vermesidir, canlı olanın canından sunmasıdır, dal verme, evladı oldu, evladı geldi, evladı yetişti, evladı büyüdü, evladı aşkına, dal verme, bitkilerin çiçeğin döllenmesinden sonradır ve yumurtalığın gelişmesiyle oluşandır ve tohumların gelişmesiyle, döllenmesidir, dal verme, çocuk olsun, sonuç, kâr demektir, ürün oldu, bitki oldu, cansız idi cana geldi et kemik oldu can oldu, damar buldu, sonuç, kâr demektir, insanlık adına pir nefesin verende mana olarak dal verme´dir, zerreden içen, derya oldu, ağudan içen derya oldu, hakka yürüyen dal verme denir, ölümsüzlüğe erene dal verme denir, temel atarsın kat kat çıkarsın, dal verme demektir, canlı cansız bölünür, nefes alan bölünür, sonra bir araya gelir, bir araya gelmesi bir vücut bulması dal vermesidir, dalına dökülür demek, alın üstünde dallar dalına dökülür, altı dal üstü dal, çıplak yalın dal, dal verme, yalın ayak olma yalın ayak gezme, derviş misalidir, dervişin dal vermesidir, heybesinde taşıdığını dalından almıştır dal verdi, dal verme denir,

Alevilikte dal verme dört kapıdan kırk makama dal vermedir, on iki kapıdan on iki ocaktan dal vermedir, gelenler yolunu sürenler ocaklardan yetişenlerdir, el kol kanat verilendir, dal verme denir, okuması yazması olmayan, anda okursa, dal vermedir, göğsünden giren yerleşti kalbinden ruhuna yerleşti kökü saldı damarı şahdamarından hakka yakın şahdamarından dal verme dal verdi denir, Alevilikte, yeşil mezar olursun gelen ziyaret eder, niyazını verir, iri diri olan aşk ile aşk ola der muradın hak ila der dal vermedir dal verme zamanıdır, duaların kabulüne hak Allah hak Muhammed ali demine şahımerdan demine gerçeğe hü der, dal verme, ağacın Dallarından ayrılan, ağacın dalları demek insanın kolları demek insanın her bir kolu demek, evliyanın enbiyanın şehitlerin gazilerin kolu demektir, kol ola uzanan kol bizden ola el ola uzanan el bizden ola, okunan dua ola dualar bizden ola kabulüne hak ile gerçeğe hü dal verme, elimiz kolumuz kanatımız aşkına miracına erenlerin aşkına, Pir Teslim Abdal ocağımdan, pir benlim abdal yoluna aşkına aşk ile yazan seyid pir benlim abdal

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR