TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Yeni Alevi-Bektaşi Teşkilatları

Yeni Alevi – Bektaşi Teşkilatları

24 Nisan 2014, 17:10

Yeni Alevi – Bektaşi Teşkilatları
Yeni Alevi – Bektaşi Teşkilatları, mana yazılarımdan, Alevilikte
Hak Muhammed Aliden olan belden yoldan gelenler birdir ayrılamaz, yeni alevi ise Aleviliği kabul etmiş olanlardır, Alevilik ise Hz. ali ile başlar, Hz. âdemden evvelidir Alevilik Hz. ali ile evveli başlamıştır, Hünkâr hacı Bektaş veli veliyullahtan ol sultanullatan gelenler ise Bektaşiliği kabul etmiştir Bektaşilik ise Aleviliktir yoldan gelenler gibide belden gelenlerdir yolun sürenlerdir aşk ile teşkilatları ise ocakları dergâhları cem evleri ile bir yere bağlanmak istemesindendir, izzettin ise kendi çatısı altına almak istemekte arzulamaktadır, tek izzetin değil izzettin zihniyetinden olan fettullah ve yolun yezitti olan devlet diyaneti ile hıyaneti ile çatıları altında toplamak tek tip edebilmek tek tipi zihniyet tek tipi yezit kavmini yaratabilmek amaçları, kabul etmiyorum kabul etmiyoruz, lanet olsun yezit zihniyetine, Aleviliğin temeli çatısı birdi temelinden yıkılamaz çatısından yıkılamaz, Alevilerin iri diri olması için, yezitte bağlanmaması Şartı vardır, yezitte lanet okuyan sevemez, sevdiğimi sev sevmediğimi sevme sevmediğimi sevmeyeceksin ilkelerin Şartı vardır kimseler kaldıramaz, yezitte yaklaşmak belin bağlamak yezitten olmaktır, devletin ve izzettin doğanın Fethullah Gülen'in projesine, hayır, bu zihniyet cem evi cami projeleri ile cami açılımları devlete bel bağlama devlet ise Süfyanlık ile yönetilen devlettir, diyaneti elinde olan diyanetin diğer adı ise hıyanettir, bu açılımları yapanlarda hıyanetin içinde yer alanlardır, bu acılımlar uluslararası Alevilerin kendilerini önderleri göstermek isteyenlerdir, bunlar ne yöresel nede evrensel nede uluslararası alevi önderlerden sayılır asla sayılamaz, her kim yezitte bel bağlamış ise projelerini kabul etmiş ise yezitten sayılır, bu zihniyet, Alevilik adına Bektaşi adına Şia Caferi adına Mevlana Mevlevi adına ve Atatürk ve kemalimiz adına kendilerini dünya liderleri görmek istiyorlar, eş bakanlıkları ile acılımın yetiştirdikleri temsilcileri ile kendisinden olanların yezitte bel bağlayanların ile süfyanlığa doğru yol almak istenmektedir arzulanmaktadır, kabul etmiyoruz kabul edilemez Bu zihniyet camilerin yanında cem evi olacak diyorlar cem evleri camiye dön derilecek, diyanet diğer adı hıyanetten yetişen kendileri gibi zihniyete sahip olanlar atanacak mevkilere gelecek İslam, Müslüman adına Alevilik adına, siya Caferilik adına Mevlana Mevlevi adına veya diğer ocakların dergâhların adına işbirliği yapacaklar bunlar asimilasyondur karşıyım karşıyız,
Kuran Alidir, ali kurandır evlatları konuşan kurandır, yoldan ayrılanlar ise yezitte belini bağlayanlardır, devletin alevisin olmaz, belden yoldan gelenin yolun sürenin alevisin olur, yolun Şartı budur, yezit zihniyeti Osmanlı zamanında, metreslerden yetiştirilen kişiler, alevi dergâhlarından ocaklarından gelenlerin bazı çocukları metreseler Alındı yetiştirildi yetiştirilenler ise Alevilikle bir ilgisi yoktu yetiştirilenler yezit anlayışın zihniyetin kavradılar, alevi köylerine gönderildiler camiler dikildi camilere minare dikildi medreselerden yetiştirdiklerini gönderdiler dediler sizlerden gelen sizlerin çocuklarınızı yetiştirdik sizlerin dedeleriniz olacak cem yürüteceksiniz, yetiştirilmiş olanlar metreslerden gönderilenler yezit zihniyetle yetiştirildiği için, Alevli ocakları dergâhları kabul etmedi reddetti, aradan zamanın geçmesi ile Alevi köylere camiler minareler dikildi diyanetten -hıyanetin süfyan ordusu yezit ordusu olan mensuplardan gönderdiler maaşa bağlanmış olan devlet tarafından parası verilenler gönderildi hoca olarak gönderildi, onlara bunlar sizin imamlarınız dediler, imam demek imamet demektir imamet imam demektir bunlar imam değildir gönderilenler imam değildir, gönderilenler diğer bir adı ise hocadır, eğitimini almıştır süfyanların yezit zihniyetin, izzettin zihniyeti, alevi Sünni çatışanlarını yok edeceğiz diyorlar, alevi Sünni savaşı olmayacak diyorlar, yezit devletinde yezitten olan Aleviliği bilmiyor tanımıyor hak Muhammed aliden olmuyor bırakılan emanete sahip çıkmıyor, her kim olursa olsun yezit ise lanetlenmiştir, Aleviliğe Karşı gelmiş savaşlar açmış ise insanları din adına boğazlamış ise asmış kesmiş yüzmüş yakmış ise halen insanları Alevi diye boğazlıyorsa yezit devletin var olmasındandır yezit devletin yetiştirdikleri ihanetin ordusudur yobaz ordusudur Aleviliğe karşı kin nefret beslemesindendir, ikilik topumunum atılmasındandır, Bu zihniyet İslam adına Müslümanlık adına ne kadar ülkemizde insanlar varsa ocaklar dergâhlar Muhammed ali soyundan gelen belden yoldan gelenler yezit devletin çatısı altına almak istiyorlar yezit kimliğin verilmesini istiyorlar, bırakılan iki emanetin Şartları vardır, yezitti kabullenmeyiz kabullenen değildi yezitte teslim olan değiliz teslim olmayacağız il ebet kalacak olan emanetler ise biri kuran diğeri ise ehlibeytimdir, ol kuran biziz konuşan ol ehlibeyt biziz belden yoldan gelen, ol post sahip olanda biziz belden yoldan gelen olarak ta postumda oturan olarak söylüyorum açıklamasını yapıyorum yezit olmadık olmayacağız yezitte dönmeyeceğiz ele dile bele sahip olanlar bizdendir, gemimize binenler bizdendir şefaat bulanlar bizdendir lanet olsun yezitte lanet okundu devletin yezidine yezit devletin yalakası işbirlikçilerine kukalılarına lanet olsun, Sivas madımak yakıldı, insanlar diri diri yakıldı, halen yezit zihniyeti savunmuş olanların avukatları yüce mecliste görevini yapmaktadır, meclise kadar gelmiştir, halen katliamlara lanet okumayan zihniyet, birde şu an bir savaş olsa geçmişte olan savaş gibi veya bu gün ker bela olsa diyenler bizler yezittin yanında yerimizi alırız hüseynine karşı savaşırız diyen zihniyet halen mecliste bulunmaktadır, bu zihniyet hangi inançtan olursa olsun ister Sünni’yim desin ister şu bu inancındanım şu bu tarikatındanım desin ister Müslümanım desin, sonuçta bu zihniyet yezit zihniyetidir, izzettin futtulah dayanışması projeleri ise bu zihniyeti desteklemek, her kim bu zihniyeti desteklerse lanetlenmiştir yolun yezididir, lanet olsun yolun yezidine lanet okundu yolun yezidine, ocaklardan dergâhlardan gelenler evladı seyit olanlar postunda olanlar, diyanetten hıyanetten değildir evladı ker beladandır evladı ker beladır, pir aşkına aşk ile hu pir Teslim Abdal ocağımdan aşk ile mümine ya ali seyid pir benlim abdal yol ile ya ali ya hak Muhammed ali belden yoldan gelenleriz aşk ile iri diri olanlarız aşk ile gerçeğe HÜ

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR