TEBDER KURULUMUDUR
MANA YAZILARI
ALEVİLİK İNANCININ ÖZLERİ

Kadın Erkek İlişkileri

 • Kadın erkek ilişkileri,
  24 Mart 2014, 23:57

  Kadın erkek ilişkileri,
  Kadın erkek ilişkileri, mana yazılarımdan, Kadın erkek ilişkileri, Alevilikte, eşittir, Alevilikte sıra dışı ilişkiler olamaz, Alevilikte evlilikten öte mahşerden ötedir evlilik, Alevilikte Kadın erkek ilişkileri, her zaman kutsaldır, kadının erkeğin mutlu olmasıdır, sözünü sohbetin muhabbetin bilmesidir, asırlardır kadınlar erkekleri anladılar, sacını süpürge ettiler, belden aşağı düşleyen zihniyet ise kadınları kadın olarak görmedi görmek istemedi, kadınları kendine günlük hülle saydı bildi her gün bir başka kadınla olan zihniyet, din adına kadınları kullanan ortak yolları olmadı, Alevilikte ise, kadınlar kutsal olarak bilindi, ayağının altında cennet denildi evlatlarını getirenin başının tacıdır emredildi, ister evlat getirsin ister getirmesin kadın olan, erkeğine bağlı olarak kalmıştır Alevilikte, Alevilikte kadınlar çoklu evlilikten değildir, ayrı ayrı hülleler biçilmemiştir, hülle anlamı ise ayrı ayrı nikâhlar altında yaşam sürmemiştir, tek nikâhlı olarak kalmıştır kadınlar Alevilikte, egemenlik zihniyet kabul edilmez, yolun yezitti zihniyeti kabul edilemez def etmiştir, nefsine uymamıştır, tarihi kültürel değerleri ile hiç kimse cüret etmemiş söz söylememiştir, nedeni ise edep erkândır yoluna bağlılığıdır, hak Muhammed aliye bağlı kalması eline diline beline bağlı kalmasındandır, Alevilik üzerinde bilimsel analizler ise, Alevilerin bir olduğu, iri diri olduğu yoluna sahip görüldüğü ispatlanmıştır, büyük tarihi yazarlar ise, tek dünyada yaşanan güzellikler Alevilerin Kadın erkek ilişkileri, hakkında yazılarıdır, saygılar sevgileri birbirlerine değer vermeleri, fedakârlıkları anlatılmıştır, edepsiz ekransız haysiyetsizler ise ikrarız pirsiz kalan yolun yezitleri çok iftiralar atmış karalamıştır, tarihinde Alevilik hiç bir leke düşürmemiş, ocaklarında dergâhlarında, yoluna bağlılıklarını göstermişlerdir hizmetlerini hakka yetirenler, hak katında yüzleri kara olmayanlar nübüvvetiyle var olanlar, savaştan yanı olmamış kinden nefretten yanı olmamış Senlik benlikten olmamış biz demiştir, tek vücut bulduğundan biz demiştir, Alevilikte Kadın erkek ilişkileri, mana olarak Hz Ali Hz Fatima erkeği Arslan dişisi de arsan evlatlarda arslandır, Kadın erkek ilişkileri, dünyada en üstün olarak kabul edilir, yolun yezidinden olanlar saygısız çirkin yoğunlaşmaya iftiralar karşısında kalanlar, edebinde erkânında dört kapısı kırk makamında ceminde olan onurun şerefin kaybetmemiştir, yolun düşkünlerinden olmamıştır, yolun yezitti çok iftiralar ile püskürtmesinin yalanları ile cabaları boşa çıkmıştır, her türlü saldırının Aleviliğe hedeflendiği amaçlar boşuna çıkmıştır, Kadın erkek ilişkileri, birinin bir noktada zayıf birinin bir noktada üstün olduğu görülmemiştir nokta ise noktadır üstünlük ise birdir, Aleviliğin tarihine saldıranlar kitabı kurana dini hak dini Muhammed aliye saldıranlar her zaman kaybetmişlerdir, Aleviliğin yeteneklerini değerlendirerek üretici oldukları çalışkan oldukları kaybetmedikleri kaybetmeyecekleri görülmüştür, nice sayısız savaşlarda, Kadın erkek ilişkileri, bir olarak eşit olarak görülmüştür, nice savaşlarda ise kadını sancağını çekmiş erkeğin eline vermiştir, erkeği ise sancağını dikmiştir, Alevilikte tarihi zaferler birlik mücadelesinden geçmiştir, kurtuluş savaşında bile erkeğin kadının bir cephede olduğu görülmüştür, kurtuluş savaşından sonra bile erkeğin kadının bir yolunda olduğu görülmüştür, ibadetlerinde ise cem ayinlerinde cem birliğinde kadın erkek asla ayrılmamış bir olmuştur, yürürken bile kadın erkek ele ele yürümüştür, yattığında bile yastıkları birdir ayrılmamıştır, kadın erkek, her zaman birbirlerini korumuş destek olmuş manevi ve maddi destek olmuştur, modern cağda ise, kadınlar erkekler fabrikada yâda kendiişlerinde yâda ayrı ayrı meslek işlerinde birbirlerine destek vermişlerdir, namusun şerefini ayaklar altına almamıştır, edebine erkânına sahip çıkmıştır, Kadın erkek ilişkileri, cinsel ilişkilerde ise, kadın asla başkası ile zina yapmamıştır hülle biçilmemiştir, erkeği ise asla zina yapmamış başkası ile hülle biçilmemiştir, Alevilikte zina yasaktır, edepli Erkanlı olmaktır eline Diline beline sahip olmaktır, doğan çocuklar ise Alevilik yolunda büyürler, gelişirler, yoluna belini bağlarlar, paklardan kalırlar kemerbest olurlar, rehber mürşidin pirin musahibin mazlumun yanında olurlar ezilenin sömürülenin yanında olurlar, haksızlığa karşı gelirler, insan haklarını bilirler, karıncadan alın ucan kuşa kadar haklarını doğanın haklarını bilirler Alevilikte, ağaç kesilmez ağaç dikilir,
  SAYI: 57 "KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ" İKİNCİ BÖLÜM
  Alevilikte kuşların kana atı kırılmaz öldürülmez, kuşlar özgürdür, Alevilikte, karıncalar ezilmez incitilmez, Alevilikte insana kıyılmaz, Alevilikte hak sevgi dini olan hak muhammed ali ile bir bütünlük sa
  ğlanır Kur’an ile bütünlenilir, Kadın erkek ilişkileri, bir maça giderler, bir yemeye içmeye giderler, bir gezmeye giderler bir tatile giderler, bir sınamaya tiyatroya giderler, bir misafirliğine giderler bir ziyaret ederler, küçüklerini büyüklerini sayarlar severler eşit tutarlar, Alevilikte birlik vardır, sen kal evinde çocuk yetiştir ben hayatımı yaşayım demek yoktur, sen ilim öğrenme dört duvar arasında kal demek yoktur, sen kapan demek yoktur, Alevilikte kadına zülüm baskı etmek kötü söz küfür söylemek yoktur, kadına el kaldırmak yoktur, kadının tenini terini incitmek bir damla gözyaşını döktürmek yoktur, kadına hürriyetin verilmiş, özgürlük verilmiş elinden alınmamıştır, kadına erkeğine seçme seçilme hakkı verilmiştir elinden alınmamıştır, Kadın erkek ilişkileri, dönen dönmüştür dönen süfyandır, yolun yezidine lanet, dönmeyen Alevidir, Muhammedîn hanesinden olanı seven, sevdiren ehlibeytine düşman olmayan, tevala tebrra bilen Alevidir, Alevilerin tarihinde hiç bir utancı yoktur ayıbı yoktur, insan yakmamış insan boğazlamamış din adına fetvalar vermemiş ferman okumamıştır Alevilikte zalimlik yoktur, kan dökme arzusu yoktur dünyaya bel bağlama arzusu yoktur, Alevilikte babadan oğula hırsızlık rüşvetçilik yolsuzluk yoktur, dini siyaseti kötü kullanmak yoktur, kendi çıkarları uğruna başkalarını harcamak yoktur, Alevilikte ceza hukukun sistemi yargısı vardır cemi vardır düşkün giremez, suç işleyen giremez katil olan giremez eline diline beline sahip olmayan giremez, Alevilik tarihinde dünyada görülen cesaret girişimidir, Alevilik Aliden olmaktır, bin bir ismin aşkına, alevi aile yapısında edep erkân vardır, yetiştirme vardır, suiistimale yoktur, belden aşağı düşlemek yoktur, Alevilikte kız erkek eşittir kadın erkek eşittir, mal mülk para ayrımı bir eşittir, Alevilik ilkesinde, her Müslüman Müslümanım diyebilir İslam’danım diyebilir, evvel aleviyim diyebilmektir, Aleviliği kabullenmektir, insan olduğunu bilmektir, aynada kendisini görmektir, Alevilikte din dil renk mezhepler yoktur, Alevilikte parçalanmalar yoktur, can yakıcı can alıcı insanlar yoktur, katiller yetiştirilmez, süfyanlıkta katiller vardır,, Alevilik zulüm yapmaz, insan yakmaz, alevinin dini nikâhı tekdir, oda resmi nikâhtır, Alevilikte hülle yoktur hülle nikâhları yoktur, Kadın erkek ilişkileri, geri kalmış toplumlardan değildir Aydın toplumlardandır laik çağdaş toplumlardandır, atasına vatanına bağlı kalan toplumlardandır, Kadın erkek ilişkileri, birbirine yardımcı olurlar, biri yemek yapar diğeri evi temizler, biri Alış verişe gider diğeri ise çocuğunu götür gezdirir, Alevilikte aktiveler, her gün yapacağı işler boldur, sıkılmak yoktur, Kadın erkek ilişkileri, bir hastayı ziyaret ederken kadın ve erkek ve çocukları ile gider ziyaret eder, eğer hakka yürümüş ise, kadın erkek bir gider, acılarını paylaşır, Alevilikte dar günde zor günde birlik vardır, Hz. aliye bağlılık evlatlarına bağlılık vardır bırakılan emanetlerine bağlılık vardır, Allah eyvallah aşk ile gerçeğe hu pir Teslim Abdal ocağımdan hak eyvallah pirler aşkına seyid pir benlim abdal hak eyvallah hü mümine ali aşkına, lanet olsun yezitte lanet okundu yezitte, mümine hü ya ali ya hak Muhammed ali gerçeğe HÜ
 •  

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
TEBDER KURULUMUDUR